Е, без данък не може :)
Вие как стигнахте до извода "му се изплащат пари за 14дни,както и здравно до колкото знам"? Защо мислите, че може само здравно без за пенсия? Или и двете, или нито едно. КСО, чл.4, т.5 и ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3, буква а
Щом лицето е на борсата, явно не е пенсионер или СОЛ
Не трябва ли да е прил.3 с код 302?
90
Това важи само за стажа по чл. 160, ал. 1 от КТ и чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО и не важи за друго /напр. за чл. 54а, ал.2/
Не зная дали има практическа нужда от това УП3 /нали има данни в персоналния регистър!/, но по Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж такъв документ трябва да се издаде зя непълно работно време
Здравейте,
Възстановяването на ДДФЛ включва ли се към дохода за детски надбавки?
Данъкът никога не е бил доход. Нито разход
Ако напускането е по Ваше желание, с Ваше съгласие или поради Ваше виновно поведение, обезщетението от борсата ще е минималното. За "пълна борса" освобождаването трябва да е по инициатива на работодателя
Декларации по ДДС>месечна справка декларация по ДДС>подаване
Извинете, Вие счетоводотеля ли сте или собственика?
Ако имате нужда от счетоводител, може да ми пишете.
Как да го сметнете: вземате календара, преброявате всички работни дни от 01.10.21 до 04.04.22, умножавате по 4, делите на 8 и получавате псог.стаж в работни дни и евентуално часове. Работните дни делите на 21 и получавате месеци и дни.
21+22+20+20+20+22+2=127 р.д.*4/8=63р.д. и 4 часа
63/21 = 3 месеца
По мои сметки осиг.стаж е 3 м. 4 часа
Погледнете ЗДДС, чл.180 и нататък
водят този изпитателен срок до 10.04.22, не знам защо - явно сте ползвали 10 дни отпуск или болничен.
трудовият стаж се равнява на 6 месеца и 3 дни. ....осигурителен стаж 2 месеца и 20 дни. - Без да смятам, много вероятно е наистина да е така. Трудовия стаж се смята в календарни дни, а осигурителния в работни и за един месец осиг .стаж се смятат 21 работни дни по 8 часа (или 41 р.д на 4 часа). Като се има предвид,е в периода има месеци с под 21 р.д., съвсем нормално е при 6 м.и 3 д. трудов стаж, осигурителния да е 3 месеца без 1 ден.
И кажете на счетоводителката да погледне актуалните указания на НОИ и да попълни осиг.стаж в УП3 в работни дни, без да ги превръща в месеци.
1. Разпределянето на печалбата няма нищо общо с майчинството. Дивидентът не е осиг.доход.
2. Разпределянето на печалбата не е задължително. Може да стане по всяко време след годишното приключване. Дори години по-късно.

Аз се замислих върху това : управител , назначен на граждански договор. Как "назначавате" по ГД? И що е то "управител по ГД"? Може би е "грешка в превода"? Как всъщност го осигурявате?
Да, не знаем фактологията, но по ппости сметки:
М.05.2021 е 17 р.д.  За един отработен ден дохода би бил 650:17=38.24, а не 36.11, което е пресметнато върху 18 р.д. Сумата от 576.11 за осиг.доход по време на болничен не можах да схвана как е изчислена, колкото и да въртях цифрите. Никък не ми се вярва питащия/ата да е спрал/а осигуряватето за 1 ден. Пък и не пише да е имал/а  доходи от ТД, близки до 3000 лв
През м.04. и 05 явно сте ползвали болничен. По така представените данни /ако са само тези/, таблици 1 и 2 биха изглеждали като в прикачения файл.
Защо имате доход с код 307, след като цяла година сте били СОЛ? . Ако по този доход с код 306 не са удържани осигуровки /което ще е правилното/, трябва да се включи в Т1 и Т2, а размерът на  дължимите осигуровки за довнасяне се попълва в клетката, отметната с молив.
През м.04. и 05 явно сте ползвали болничен. По така представените данни /ако са само тези/, таблици 1 и 2 биха изглеждали като в прикачения файл.
Защо имате доход с код 307, след като цяла година сте били СОЛ? В Т1 и Т2 съм включила само доходите с код 306. Ако по този доход с код 306 не са удържани осигуровки /което ще е правилното/, трябва да се включи в Т1 и Т2, а размерът на  дължимите осигуровки за довнасяне се попълва в клетката, отметната с молив.
На първо четене:
Имате доходи от свободно професия,  значи трябва да сте регистрирани кано СОЛ. Трябва да попълните таблици 1 и 2 и резултатът за довнасяне да се нанесе в клетката, отметната с молив на първата снимка
минималната  заплата за март си е  старата -  650лв.
Дали ще  се изплащат от утре във Вашето предприятие, дали от днес или на 30.04. - това няма как да знаем. :)
Не се надявам, ама как да постъпя? Мисля да пробвам с прилагане на декларация от служителката за отказ от откриване на банкова сметка към досието с болничните.
Така няма да стане. Без сметка няма да приемат болничния. Catch-22 е дала добър съвет.
 а по-скоро да си направят опция в сайта, че сметка не е необходима до 3 дни болничен!
Това "по-скоро" го чакаме от 7-8 години :), така че не се надявайте :)