Е, щом е без работно време, без работно място, без изисквания за трудова дисциплина, има срок, краен резултат и т.н., значи трудно ще се тълкува като скрит ТД.
Само че при описаната ситуация /предполагам има и основен ТД по който си работи/, върху тези 20 лв трябва да начислявате и удържате осигуровки и данък
 Смятат, че 90% от общия доход и сътветно от СОЛ само дохода за тези 4 месеца.
И аз мисля, че е така, но не съм съвсем сигурна.
Относно избора на осигурителните рискове при самоосигуряването - от значение е и какво смятате да правите с дейността, поради която сте СОЛ, през следващите две години - ще си гледате детето, ще работите, няма да работите и ще спрете осигуряването....
Ако се осигурява за ОЗМ, защо да няма?
Освен ако при проверка се установи, че като СОЛ не е имала дейност и не е подлежала на самоосигуряване.
Д6 за личния труд трябва да е само с данъка /с код 8/. Тази Д6 не се обвързва с Д1.
Провери какво съдържа Д6. Да няма колона с код 5 и нулеви стойности. Оправи си шестицата и я пусни без подаване на Д1
Същия въпрос, но за свободните професии: до миналата година в справката по чл.73 декларирахме платеното на лицата, упражняващи св.професия по ЕГН (което беше вписано във фактурите им)
Сега получавам фактура от св.професия с БУЛСТАТ.  Единствено по това, че "получател" е Име Фамилия без добавка ЕТ, ООД, ЕООД, мога да заключа, че това е ФЛ, а не ЮЛ. Ама не мога за знам. Освен ако питам. Устно.
Та: тези плащания към ФЛ , легимитирали се с деветцифрен код (ако сме сигурни, че са ФЛ), трябва ли да ги включа в справката по чл.73 за доходи по извънтрудови правоотношения? И как - по ЕГН, което не зная, или по БУЛСТАТ?
Предварително благодаря!
Не бих се хващала за 1 ден.
Нали е в същия месец
собственик и управител на ЕООД цяла година е теглил от сметката на дружеството пари, всичко е осчетоводявано в касата.
Значи - теглил и захранвал касата. Никакъв проблем.
Е, после бъркал в касата... само дето не е записано точно на коя дата е бъркал ;) Може да е през четвъртото тримесечие, кой знае. Важното е кога е документирано. Не че ще е някакъв проблем да е "бръкнал" и на 15.01.2023, на 15.03.2023 или друга подходяща дата, когато е приет ГФО на фирмата и печалбата е "явно" разпределена.
Дано ме разбрахте

ПП При голяма сума, нищо не пречи през ден-два или през месец да се взема решение за разпределяне на 9999 лв дивидент
Д6-13 се подава по ЕГН чрез "име - ФЛ".
Самата декларация трябва да е генерирана от осигурител "име-ЕГН"
Ако сте посочили периодите с трудов договор, то нямате право на обезщетение за безработица. Нямате 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18 месеца. Само периода от 12.10.2021 до 24.05.2022 е повече от 7 месеца, освен това имате и още прекъсване. Не може да съберете 12 от 18, което е основно изискване
Правят.
Назависимо дали получават възнатграждение за личния труд или не. Независимо дали ГД е с тяхната си фирма или с друга.
Благодаря Ви - " Приспадате осигуровките, които СОЛ внася чрез дружеството" и % са 14,8 ДОО; 8% ЗДР.ОСИГ и 5% ДЗПО нали
или 18,3 ДОО; 8% ЗДР.ОСИГ и 5% ДЗПО върху избрания месечен авансов осигурителен доход
Каквито и колкото се внасят на СОЛа по Д1. Дали в месеца с ГД ще си увеличи авансовия осиг.доход или не - негова работа. Не е длъжен. После ще си изравнява в Т1 и Т2
ЗДДФЛ, ДР §1
26. "Трудови правоотношения" са:
и) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1;
Отчитането на ГД със собствениците на фирмата е по същия начин, както и възнаграждението за полагане на личен труд. Приспадате осигуровките, които СОЛ внася чрез дружеството /ако вече не са приспаднати от възнаграждението за личен труд/ и върху остатъка удържате и внасяте 10% ДОД. Не приспадате НПР. Удържания данък се отразява в Д6 с код 8, както данъка върху възнаграждението за личния труд и данъка върху заплатите на работниците. Не подавате Д55. В справката по чл.73 включвате дохода по този ГД към дохода по т.26 и.
Отчетете си разхода когато трябва,а самата фактура не включвайте в дневника за покупките. Имате възможност да го включите в някои от следващите 12 месеца, когато имате ДДС за внасяне.
Има значение този СОЛ /вид на сол е собственици и съдружници в ЕООД и ООД/ дали сключва ГД със своето дружество или с друго. Ако е с друго дружество - да така е. За плащането трябва да Ви издаде документ с реквизитите на фактура /ЗДДФЛ, чл. 9, ал.4/
А ако СОЛ поиска да му удържим осигуровки данък, какво правя. - не го правете и не си навличайте ядове.
Гражданския договор може ли да е за консултантски услуги с ф.л.?
Защо не?
Разбира се, знам, че само веднъж се изплаща, но искаме да сме коректни. Явно предишният работодател не е бил такъв.

Благодаря!  :good:

Ако имате желание и пари, винаги може да дадете нещо отгоре на пенсионира - някое бонусче, например. Нямате основание,обаче,  да плащате задължения на други работодатели. Че той може и заплати да не е плащал - Вие и тях ли ще платите за да сте коректни?