Без ДУ осигуряването е само СОЛ върху 420 лв. При наличие на ДУ - осигуряването по този договор е върху 995 лв, ако правилно сте отчел МОД за управител по съответната дейност. Ако има ДУ и вие вършите нещо друго, освен управлението /напр. копаете, садите, гледате животни и т.н./ тогава осигуряването ще е по ДУ + СОЛ или върху 995+420 лв.
Както виждате, разликата е голяма. Вижте в устава или дружествения договор, където е посочен управителя дали не пише нещо за възнаграждение. Ако не пише и никъде не се споменава ДУ - минавате само на СОЛ.
Не отговорихте на въпроса : Този управител има ли договор за управление или не?" Това е важно за определяне начина на осигуряване.
Ако за регистрацията на фирмата сте ползвали услугите на адвокат, много е вероятно да са Ви насамарили и с ДУ...
И този управител има ли договор за управление или не

Колкото до това: "минималната работна заплата за самоосигуряващите се лица" - няма да коментирам. Личи, че още нямате счетоводител. Добре е да побързате.
Обезщетението по чл.222, ал.1 е една заплата. Няма значение, че предходния месец имате болнични.
Регистрацията в агенцията по заетостта е в 7 дневен срок от прекратяване на трудовия договор. Регистрацията в НОИ - до три месеца след прекратяване на ТД и е добре да стане след плащането на обезщетението по чл. 222/1
Абсолютно не съм съгласна с двата отговора. Щом работното място е цялата страна, няма начин лицата да работят в друго населено място извън мястото на постоянната си месторабота. Поне не и на територията на страната :-)  Това, че не работят в населеното място по постоянното си местоживеене, също не е повод за плащане на командировъчни.
Имате две възможности - 1. Ако промените местоработата в ТД с фиксиране на едно населено място, на всеки друг обект извън това място, може да плащате командировъчни. 2. Да оставите местоработата в цялата страна и да отчитате разходите за транспорт и хотел като разходи за дейността /внимавайте да не се тълкуват като социални разходи!/, а за храната - увеличавате заплатите. Е, вторият вариант ще излезе по-скъпо :-)
20*2=40/8=5
защо ли се получават 3 дни?
А защо 20?
Имаме един непълен месец.
Благодаря ви, ами двоумя се, тъй като при два часов работен ден осигурителния и трудовия не са равни?
А защо трудовия и осигурителния стаж при двучасов работен ден да не са равни?
да така е ...грешката емоя имах предвид 325
Е, щом е така :)
При чл. 325, ал.1, т. 4 може да се ползва борса според стажа и дохода. Естетсвено, ако лицето въобще има право на обезщетение и ако последните три години не е получавал такова.
Не. Няма какво да впишете в нея.
Подава се само Д55 за данъка и справка по чл.73. Когато им дойде времето, разбира се :-)
Титулярът може да напусне и без да се явява на работа. Стига да е по негово желание. Защо е нужно да се актуализира заплатата? При напускане по желание на работника дължите обезщетение само за неползвания отпуск. То се изчислява според дохода от последния месец с отработени 10 дни, но не по-малко от пропорционалната част на МРЗ.
Колкото до превръщането на ТД на заместника в безсрочен - мисля че имаше отделен член в КТ. За съжаление в момента не мога да проверя.
Отговорите на всичките Ви въпроси се съдържат в ЗДДФЛ, както и в указанията към Д55 и ГДД.
Вижте промените в Наредба Н8. От тази година не се подава Д1 за СОЛ, който е осигурен другаде на максимума.
Правилно мислиш  :wink1:
Из указанията към Д1:
1. Код корекция:....
– попълва се буква „З“, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.
Да, ако декември е с 20 работни дни. А не е ли с 21?
Ако са регистрирани по ЗДДС и ако са ползвали данъчен кредит при придобиването - да.
Благодаря пасат.
Да разбирам ли, че и по ЗМДТ не се дължи данък?
Не го разбирай така :)
ЗМДТ и ЗДДФЛ са различни закони. При продажбата на имот се дължи местен. Обикновено се плаща от купувача, но не пречи страните да се разберат за друг начин /50:50 или да се плаща от продавача/. Продавачът не подава декларация по ЗМДТ във връзка с продажбата или след нея,