А колко е данъчната печалба?
Подготвих си Д1 и Д6 - защо Д6, като нямате персонал? Или сте по ДУК?
за отчетите знам ,че на три месеца се подават - за кои отчети? Може би има и такива, дето се подават на 3 месеца, но счетоводния отчет и данъчната декларация се подават веднъж годишно.

Колкото до изработката на интернет сайтове - внимавайте, ако Ви се наложи да продавате на клиенти от ЕС.

Най-доброто, което можете да направите е да поискате една консултация от познат счетоводител. Или от непознат срещу заплащане.
Щом не сте регистрирани по ЗДДС, не подавате месечни справки по този закон. Месечно подавате декларациите, свързани с осигуряването /Д1 и евентуално Д6/. Текущо се декларират сключените и прекратено трудови договори. Годишно - Д6 на самоосигуряващия се, ГДД, подаване на ГФО в статистиката и в ТР /ако фирмата не е ЕТ/.
Добре е счетоводителят, с който ще говорите, да се ангажира и с изготвянето на годишния отчет на фирмата. Вие не можете да бъдете съставител на годишния отчет, тъй като явно на отговаряте на условията за съставител, посочени в Закона за счетоводството.
Щом жилището е купено преди 2-3 години, то със сигурност се дължи данък върху дохода. Освен това при прехвърлянето се дължи и местен данък.
Да добавя за ДДС-то - ФЛ дължи ДДС и ако е регистрирано по ДДС в качеството си на ЕТ или ЗП.
От мен - не. ДУКа си е за управлението. За шофьорлъка трябва отделен договор. За предпочитане - трудов.

Изключение - договора за управление да е сключен като трудов /ТД за длъжност управител/ и в длъжностната характеристика е включено и задължението да шофира камиона.
Ставащото си е направо много тревожно - толкова ценна информация, толкова много труд положен за подаването и обработването и. Твърде крехка е сигурността на толкова важни неща за съжаление. Напредъка на технологиите е двупосочен - зависи в чии ръце са попаднали. Едни създават, други унищожават.Дано всичко се оправи - не само да влизаме в страницата на НОП, но и да няма поражения.

Така е, щом сайтовете на държавните институции, които оперират с мното лични данни и важна иинформация, се правят чрез обществени поръчки с основен критерий за избора "най-ниска цена".

Не знам дали в случая звучи успокоително, но както знаете хакери пробиха сайтовете на Белия дом, на ЦРУ и на Пентагона. Нашите ЦИК, МВР, НАП са направо детска играчка.
Как Ви назначиха с ДС? При друг работодател? Или просто работодателят Ви възложи допълнителната работа с ДС към настоящия ТД?
Ако е ДС към настоящия ТД при същия работодател - носите един болничен.  Допълнителното възнаграждение по ДС, ако има такова, ще се отрази при изчисляването на болничния.
1. Сам си ги прошнуровате. Няма процедура. Има изискване към съдържанието на бележките от кочан
2. Не мисля, че е задължително, но не съм се занимавала със свободни професии.
Какво счетоводство - задължително трябва да си следите приходите. Разходите не са от значение - така и така се за разход  признава само определен /фиксиран/  процент от приходите. Пазите всички документи, свързани с приходите - фактури, касови бележки, банкови извлечения, както и платежните за внесени осигуровки. Задължително всеки подавате декларация Д1, годишно Д6 и ГДД.  Ако не се лъжа - подавате и декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. Попълвате осигурителна книжка. Поне до края на 2015.
Успех.
Нищо не премълчавам, описвам ви точно така ,както е ! А за този период съм била безработна
Дано този период от декември 2014 до май 2015 е по-малко от шест месеца, защото иначе нищо няма да получите.

И аз напускам темата. Написах всичко както трябва да бъде, пък Вие правете каквото щете.
имам 9 месеца работени през последните 15 месеца, но явно случаят ми не е толкова елементарен, защото от нои искат да ми платят само за тези остатъчни дни!
Казаха ти, че искат или го написаха? Изчакай решението и ако наистина пише 26 дни, обжалвай. Явно някой служител не си е прочел закона.
Казах ти да забравиш тези 26 дни. Можело е да ги ползваш, ако след спирането на обезщетението си работила ПО-МАЛКО от 9 месеца и след прекратяването на ТД си се регистрирала в Агенцията по заетостта. Явно това не е направено и тези дни са "изгорели". Минали са всякакви срокове.
От отпускането на предходното обезщетение са минали три години!
По важното сега е дали имаш 9 месеца с трудов договор през последните 15 за да имаш право на обезщетение. Ако имаш - добре. Ще вземаш 4 месеца по около 150 лв. , защото си напуснала по взаимно съгласие. Ако нямаш 9 от 15, въобще нямаш право на обезщетение.
Случая ти е елементарен. Колко мнения искаш? Закона е един
Щом има работа и има съгласие между страните, защо не :)
За да не пускам нова тема, пиша тук с молба да ме насочите. Случаят ми е сследния: През 2012г от м02 до 04,2012 получавам обезщетение за 4 месеца , но поради започване на нова работа го прекъсвам и от самото обезщетение ми остават 26дни,

А какво сте правила от м.04.2012 до м.01.2013? И защо е прекъснато обезщетението?
Прекъсването на осигураването Ви от м.11.2014 до м.05.2015  колко точно е? Ако е повече от 6 месеца, няма да имате право на обезщетение, защото няма да имате 9 месеца с осигуровки за безработица през последните 15.
Иначе - наистина имате отговор във вчерашната тема, макар и под друго име - ако имате 9 от 15 /прекъсването  на осигураването от м.11.2014 до м.05.2015 е под 6 месеца/,  имате право на минималното обезщетение поради основната причина "напускане по взаимно съгласие"

А за тези 26 дни от предходното обезщетение забравете. Минали са всички срокове.
Щом промяната на работното време е с ДС по чл. 119, а не със заповед по чл. 138, то няма ограничение в срока на действие на ДС. Както се разберат страните. Може и безсрочно.
Не се подава уведомление.
Посочва се  от колко часа до колко часа е на работа служителя.
А този надпис имаше ли го преди?
Обикновено става въпрос за "несвръзки" от стотинки по Д6, Д1 и реалните вноски
Може и да значи. Щом няма задължения :)
Е, ако задължението не е декларирано, няма как да го има. Предполагам, че сте наясно какво и кога е декларирано.
Не съм сигурна, че може да се види.
Ако фирмата няма задължения към  офис Център, да си пусне едно искане за въстановяване на недължимо внесена сума. Междувременно преведете данъка по точната сметка, за да не Ви текат лихви.
След като няма  "във връзка с чл. 70 от КТ", за какъв срок на изпитване говорим?
 Това означава ли, че работодателя не може едностранно да го прекрати без последствия? - е сигурно има членове то КТ, по които може да го направи, но са малко и с много условности.
02 - ТД със срок на изпитване? Този код е за срочен ТД за определен срок /чл. 68, ал. 1, т. 1/, а Вашият е безсрочен. Значи 01
Ако не е СОЛ в ЕООД-то :)

Е, ако не е СОЛ или не работи - нищо не внася. ;)
Ако е ДУ - пак до максимума