Студентството е без значение.
Почвайте работа. Ако ще и фиктивно. Когато осиг.стаж стане 12 месеца, ще Ви отпуснат майчински. Периодите с болнични се броят за осиг.стаж.
Като ще пестите - осигурявайте само единия. Другите няма да работят в ООД-то, няма да подписват нищо и така.
И не започвайте осигуряването, докато нямате дейност. Като започнете дейността или малко преди това, сключете договор със счетоводител. Така ще "спестите" най-много.
300 /МРЗ/? Това кога е било? И за какво работно време?

Иоще един принципен отговор - осигуряването е върху по-високото от МОД и заплатата.
Така е, защото книжката трябва да е в работника. На мен са ми правили и проблем и за тази декларация, че желае да се съхранява в досието му. Затова просто при проверка вадя книжките от досиетата :)
Инспекторите от ИТ правят забележка за всичко :-)  Когато ТК е в досието /с декларация/ - защо е там, когато не е в досието - защо не е.
Аз не задържам ТК на работниците, не превръщам дневника за издадените ТК в приемо-предавателен протокол и винаги трябва да се обяснявам с проверяващите. За сега - успешно :-)
Дневник на издадените ТК?
Не разбрах защо от ИТ много държат в този дневник да де описва всяко приемане и предаване на ТК.
А може и с една декларация с текст "получих попълнена ТК на дата, подпис"
Ако за седемте дни работа плащате 190 лв, какъв е проблема?
Ако искате заплащането да е мунимално - може и със 140 лв да минете. Е може и с някой друг лев по-малко, но нито ми се смята, нито ми се доплаща през м. май или септември, дето често са с по 19 р.д. :-)
 и се използва за дейността  .

И не се използва за управленски нужди...
И ако ползването за управленски нужди и за дейността могат надеждно да бъдат отделени...
Абе, я по-добре вижте за данъка въpху pазходите -  ЗКПО чл. 204л 2015 и около тях
Вузнаграждението се дели на месеците в периода на ГД - от сключването до приемането на работата.
Пример: ГД за 10000 лв, сключен на 01.01, приемо-предавателен протокол от 30.04., платено на 30.06. Осиг.доход от 7500 лв се дели на четирите месеца на договора и се дължат осигуровки върху 1875 за 4 месеца.
Много моля, ако някой има готово писмо до ЧСИ с което да уведомява, че спира плащане при заплата под МРЗ според тълкувателното решение, да го сподели с нас,
Правилно е. Дори и от днес нататък. Оказва се че заплата 360 за 18 дни е равностойна на 380 лв за месец с 19 работни дни :-)

Предполагам, че тези 360 лв са това, което работникът /ще/ получава като заплата за 18 отработени дни при 19, 20.... или 23 работни дни в месеца.
В ТК се вписва основното възнаграждение, както е вписано в ТД.

ОТНОСНО решението то публикува ли се в Тъговския регистър.
Благодаря!

Не
Да
Ако наистина прогнозите Ви за м.юли се сбъднат :-)
чл.333 КТ
И при безсрочен ТД може да няма закрила по чл.333 :-)  Например ако ТД се прекрати по чл.71/1, чл. 325/1/1, чл. 326/1....
Сигурно е възможно, но аз не бих го направила. Нито като фирма-възложител,  нито бих го приела като ФЛ-управител.
Особено когато управителят не е съдружник.
Здравейте, и аз да попитам че не съм подавала никога за фирма без дейност.
Освен Г2, Декларация по чл.13, ал,4 и нулеви баланс и ОПР, друго подава ли се?
Зависи от фирмата. Подава се всичко, което се подава и ако фирмата има дейност - протокол от заседание на общото събрание за приемане на отчета, такса....
5дни и 2 ч ако не е работил и на 22.04
С уговорката, че сега нямам възможност да погледна КТ: трудовиа стаж не се ли брои в цели дни? Например при 5 дни и 2 часа ТС е 5 дни. При 5 д. и 4 или 6 часа - ТС е 6 дни.

За осигурителния не споря :-)
А лицето работило ли е тези дни?
Най-добре да си пусне молба /заявление/ за някакъв отпуск /платен или неплатен/. Без такова волеизявление от негова страна няма как да оправите дните.
Остава да го водите самоотлъчка...
Дори да се споразумеят, това отказване от права няма законова сила.
Ако потърсиш във форума - в друга тема съм анализирала мотивите на НОИ да изискват плащането на това обезщетение.

Вписва се в ТК. Издават се УП 2 и 3. Може отделно, може и в общото, но на отделен ред.
Трябва да си внесе здравните. Подава Д7.
Ако обезщетението е платено, но не декларирано от лицето в НОИ - ще има проблем. Нали работодателят подава Д1. Ако обезщетението не се поиска/плати сега, а след две години, то за периода на обезщетението лоцето ще връща полученото от борсата.
Как да се добави темата в бележника.

От долу има едно голямо зелено "отговор" със стрелка в дясно. Натискаш стрелката и избираш от падащото меню