Поради промяната на длъжността на лицето ,старата длъжност няма да е нужна с какъв документ да се закрие в щатното разписание и с какъв да се открие новата длъжност .
Съгласно вътрешните Ви правила, регламентиращи съставянето и промяната на щатното разписание. Ако сте бюджетна организация сигурно има някой над Вас, когото да питате.
Към Вашата левова сметка? Или към еврова?
Как следва да си напишем фактурите за авансовите плащания? - в левове и стотинки.
Плащането няма ли да е по банка?
КСО, чл.4, ал.3
5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
6. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Ако попадате в т.5 - няма какво да се чудите - ЗО до 3400 лв /пенсия - част от ГД/
Въпросът е дали неплатения отпуск е "осигуряване на друго основание". Според мен в месеците, през които има дни неплатен, зачетен за осигурителен стаж, попадат в тази хипотеза

ако получава РЗ по ТД и ГД над 2000 лева е ясно, че следва да се удържат ЗО - това правило от къде го измислихте? Не, че над 2000 лв не е вярно, но и под 2000 също се удържат ЗО :)
В системата на НАП няма как да фалшифицира.
В системата не може, но на разпечатката може :)
Колегата вече каза, че в системата на нАП няма нищо подадено, прието и/или отхвърлено на 27.01. Само разпечатка /или pdf / където присъства /или е променена/ датата 27.01
Цитат
 по информацията от НАП си излиза автоматично зареждане на Приложение 3
Това, че някакъв доход се зарежда автоматично в някое приложение, където не му е мястото нищо не значи. Преместете си го в прил.2

 Доходът от патентната дейност е по-малък от от осигурителния доход на  лицето..
Цитат
  Аз питах за осигуровките дали мога да приспадна от дохода за извършената услуга ?
А наистина ли трябва да внасяте осигуровки върху "този договор"? Не правите ли изравняване на осигурителния доход?

 има доходи  като свободна професия с приложение 3 .
Не разбрах това лице има ли регистрация като свободна професия или просто е получил доход по ГД, с предмет, различен от патентната дейност? Или просто от НАП са пъхнали дохода в прил. 3 и Вие решихте, че е от свободна професия?
При попълнена Т1, да не си разбрала?!
Ами да, не съм разбрала. От къде да знам дали е трябвало да се попълни Т1. И за това попитах.
Е, има отговор и вече знам :)
Това с еднаквите номера е интересно. Не мога да си представя, че е възможно.
Щом колежката Ви е упълномощена от 01.02., кой е подавал уведомленията преди това? Управителят, друг счетоводител, ... с КЕП или на място...? Все някой ще трябва да е подал нещо, за да се генерира справката от 27.01. 
Каква, разписана от работника справка, се пази в досието му?
И защо Вашата колежка е подала уведомление на 13.02, след като е заварила ТД от 27.01. по който работникът вече е започнал работа?
Нещо много неясноти станаха....
Ако гледате "Справка за актуалното състояние на всички трудови договори към дата ... ", то в нея не фигурират заличените ТД. Проверете в списъка с подадените уведомления /там, където се подава Ув.62/. Там се отразяват всички подадени, приети, неприети, коригирани уведомления. Почнете от дата 27.01 и прегледайте записите от следващите няколко /или повече/ дни. В списъка ги няма само тези уведомления, които са подадени на място в НАП.

От картинката, която сте показали, се вижда, че от 1 бр. подадени уведомления 1 бр. е прието. За да го няма в справката на ТД, единствените възможности са: 1. в справката, която сте снимали, да е записано друго име /не допускам, че може не сте обърнали внимание/; 2. уведомлението да е заличено по незнайни причини.

От любопитство: Подавани ли са Д1 за периода 27.01 - 13.02? Кога работникът е постъпил на работа? От коя дата е вписан във ведомостта за заплати?
Погледнете хронологията на подадените уведомления. Вижте дали случайно не е подадено заличаване на уведомлението от 27.01
По тези данни - да,ще има право.

ПП От 10,05,2021 до 13,04,2023 са 1 година и 11 месеца.
Т. е. таблиците и така са правилно попълнени и няма нужда да попълвам и други суми?
Не разбрах този пенсионер осигурява ли се за пенсия? Или само здравно?
Като пенсионер осигурявал ли се е за пенсия?
Пенсията се попълва. Ако не бъркам - в колона 3. Вижте текста на таблицата и указанията
Зависи тези месеци в какъв период са - за който вече е подадена Д7 или за който не е подадена.
При всяко ново започване на работа /вкл. и при ГД с осигуровки/ първата подадена Д1 спира действието на Д7. За това Д7 трябва да се подава след всяко прекратяване на ТД.
Ако вече е назначен, най- добре би било с ДС за промяна на трудовите задължения.
Погледнете в КТ и за работата по съвместителство,, ако е приложима при Вас
Магии85, виждам че сте колега. Толкова ли е трудно да отворите ЗДДФЛ или поне указанията към ГДД и да прочетете кой не подава ГДД?
"Доходи само по ТД" е едно от условията, но не единственото.
Назначавате го на едната длъжност (в случая май е по-добре продавач) , а останалото включвате като допълнителна дейност в ДХ.
Ако може да разграничите времето, през което ще работи по двете длъжности - два ТД
така изглежда.
Само един месец ли е работил на ТД?