Щом е втори - на основание чл.111, във връзка с чл.67/1/1 и чл.70

на отработени дни какво посочвам? Броя работни дни за съответния месец?
Естествено. Е, съобразявате си и с датите за намало и край осигуряване, разбира се

Също така ще ми позволи ли системата да подам декларациите за март, април и май?
С код 14 - да. Прочетете внимателно указанието за попълване на Д6 в наредбата, за да не объркате датите в т.18
Кога е приета работата или услугата по ГД (кога е приключил ГД)? Ако е на 30.06, то:
- до 25.07. подавате 4 броя Д1 - за м.03, 04, 05 и 06. В първата има начало на осигуряване, в последната - край. Във всяка Д1 по 1/4 от осиг.доход. Код осигурен -14
- едновременно с Д1 подавате и 4 броя (колони) Д6 с осигуровките.
- не се подава Д6 за данъка.
- до 31.07 подавате Д55 за данъка
Нямаше ли някакво указанието осиг.стаж при непълно работно време да се вписва в УП3 само в часове. Или в р.д.и часове.
Не помня дали се отнасяше за период от... до сега, или за всички периоди при издаване на УП3 сега.
За съжаление не мога да проверя.
Вижте последното указание към УП3 и сайта на НОИ
Здравейте, имам питане.
 Собственик на ЕООД ,работи и е назначен  по ТД  на длъжност различна от управител,....

Този собственик управител ли е на ЕООД-то си или има друг управител,  вписан в ТР?
И отново внимателно разгледайте справката за направените плащания и погасените с тях задължения по съответния фонд.  Не само от предходния месец, а доста по-назад. Докато откриете разминаване.
Както описвате нещата, проблемът най-вероянто е там
Какви Д1 и Д6 подавате - като СОЛ или за трудови договори?
Проверете дали нямате нещо надплатено по този фонд от предходни периоди. Или пропуск на тая сума в предходни декларации
И какъв е смисъла от това "прекъсва дейност"+"възобновява дейност" като съдружник? Системата може да дава възможност за попълване с две отметки, но дали ще я приеме?
Нали искате да подадете "прекъсва дейност" като собственик и "възобновява дейност" като съдружник.
Не мисля, че ще има проблем. Все пак "лицата, упражняващи трудова дейност като ...собственици или съдружници в търговски дружества" се осигуряват на еднакво основание /чл.4, ал.3, т.2/.
Ако някой е имал проблем - да каже
Нали не е сменен ЕИК на фирмата, през която се осигурява? Според мен не трябва нова ОКД.

По принцип няма как да се подаде прекъсване на дейност и възобновяване в една декларация. Ако за собствено успокоение решите да подадете - подайте две декларации
700 е прага в ЗКПО, а във Вашата фирма колко е?
След като ще ползвате дивана дълаг период,  то възможните отговори са два:
- стойността на дивана е над Вашия праг - ДМА
- стойността на дивана е под Вашия праг, но над 700 лв - разход и корекция на финансовия резултат за данъчни цели. Пише си го в ЗКПО
Привет!
И на мен ми предстои нещо подобно да подготвя :) Тр. договор по чл. 111 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 1, т.1 и във връзка с чл.за работа на 70 ал.1 от КТ, но за работа на 8 часа (основния договор е за по-малко часове) и за срок от три месеца.
Чудя се как да опиша правото на платен отпуск за тези три месеца ... може ли съвет?
Пишете си: "Основен платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ - 20 / или колкото давате годишно/ работни дни"
Ако искате може да уточните: "Пропорционално на  срока на договора по т.... платеният отпуск е 5 /или колкото давате/ р.д."
Според мен уточнението не е нужно, тъй като ползването на отпуска е според трудовия стаж. Освен това нищо не пречи отпуска да се ползва "предварително", пък при следващ работодател да няма право на платен отпуск. В края на краищата едва ли шефът ще му разреши повече от 5 р.д. отпуск, като знае, че договорът е за 3 месеца.
сега променяме ДХ на служители  с вече утвърдени ДХ -когато са били назначени,
но първите утвърдени са утвърдени само с подпис на Управителя върху ДХ..
В самата ДХ нямате ли текст:  "Запознах се с длъжностната характеристика и получих екземпляр от нея на  ………………..             Служител: ...... /трите имена/  ...... /подпис/"?
Иначе как ще докажете, че ТД е сключен именно за тези задължения и че работникът е запознат с тях?
Имайте предвид, че промяната в ДХ е промяна в условията на договора и работникът има право да не се съгласи
Е, чакайте де :)
Вероятно ще е така, ама да го публикуват, че тогава
  Като СОЛ с личен труд, няма да му признаят командировките.
Наистина ли?
Прекратяване - само когато е окончателно (закриване на фирмата, напускане на съдружника...)
Прекъсване - когато съществува възможност за възобновяване на дейност. Колкото минимална или хипотетична да е тази възможност
Щом е платено с фирмени пари и има фактури - осчетоводяваш.
Командировъчните над съответния размер се облагат с данък (виж ЗДДФЛ). За личното ползване - виж ЗКПО и ЗДДС
Ако горивото е за личен автомобил, ползван при командировка и съответства на разходните норми, може да го отчетете като разход.