Вземате го от книжката/информационната брошура на автомобила. Обикновено там е посочен малко по-нисък разход с рекламна цел, но все пак е нещо, написано черно на бяло от производителя/вносителя.
Ако автомобила е втора употреба... намерете някакви данни от производителя. 
Казвате, че след преместване на фургоните, те ще бъдат откачени от захранването. А със самото захранване какво ще стане - ще си го приберете и използвате пак или си остава там, където е и вече не е Ваше?
Не зная за какви фургони иде реч, но при нас ги ползваме на строителни обекти. Захранваме ги от обектово табло с кабели. При приключване на обекта фургоните се преместват, кабелите се свалят, а таблото се демонтира. И кабелите, и таблото отчитаме като разход и обикновено го калкулираме на клиента като временно ел.захранване. Е, някои части от таблото ползваме повторно, но това не пречи да им вземем парите и от следващия клиент ;)
По темата: Кодекс за социално осигуряване, чл. 54а -  54к и на страницата на НОИ http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
Вижте т.10 от разясненията на НОИ.

Теоритично и един ден на новия договор е достатъчен, но наистина е добре да са повечко. Имайте предвид, че при кратки срокове (до месец-два), често правят проверки. Няма нищо незаконно, но всичко трябва да е добре обосновано с документи
А, Вие питате във връзка с някаква справка и някакви "специални" класификации на НСИ.... Няма ли указания към справката? Съобразете се с тях, колкото и нелогични да са.
Преценете:
- това захранване към фургоните ли ще остане (при преместнане на фургона превествате и захранването)
- захранването е свързано с конкретното местоположение на фургона (когато го премеестите го откачате от захранването, а самото захранване се демонтира или ползва за друг фургон)
- след преместване на фургона, той се откачва от захранването и то престава да бъде Ваша собственост.
- фургоните ще се ползват дълго време (10-15 години) на едно място
- друг вариант.
Направо си е "непълно работно време "
Не разбирам за какви корекции става въпрос. Освен добавката към ведомостта за заплати. Д1 и Д6 са си нови и "редовни". Д1 за обезщетението по 222/1 се подава с отделен код
Е, щом старият собственик е на ТД в случая е един "обикновен" работник. Новият собственик си го е "купил" заедно с фирмата. Ако искат да прекратят ТД (не стария собственик като човек!) , постъпват по същия начин както биха прекратили всеки друг ТД, съобразявайки се със защитите на КТ.
Вижте ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3, букви а и б. Там е конкретизирано кога се дължат ЗОВ при работа без трудово правоотношение.
Не прекратявайте човека!!!! Подсъдно е!

Първо: като какъв е работил стария собственик? Какво става с него след продажбата на фирмата - ще продължи ли да работи там и на какво основание?
Ако е бил СОЛ, но вече не е собственик и не може да бъде такъв, длъжен е да подаде ОКД5 за спиране на самообслужването от датата на продажбата. В този случай това, че е в болничен, няма никакво значение.
Освен, ако си мислят, че тези 6 месеца трябва да са в тази фирма и непосредствено преди болничните.
За това питам  :wink1:
Възможно е. Дори и на 8 часа е възможно.
В случая не се води "осигурен на друго основание".
По ГД или се удържат всички осигуровки (за пенсия и здравни) или никакви. Когато има задължение да се удържат осигуровки и лицето е пенсионер, може да избира дали иска за пенсия или не. Когато не се дължат осигуровки - не се дължат и здравни.
А дали има осигуровки или не - зависи от сумата.
Не е по темата, но ми е любопитно: това лице с три месеца осиг.стаж как е вземало обезщетение за безработица? Евентуално има стаж в чужбина? (Е, и той не се включва в заветните 6 месеца)
За стажа след 2000 г са достатъчни данните от персоналния регистър. Ако много държи, да се снабди с УП2. При положение, че работи на друго място на 8 часа, не виждам как допълнителната работа на 2 часа ще повиши осиг.стаж.
Чакате готов отговор, вместо да отворите КСО и евентуално ЗДДФЛ ?
Започнете с последния въпрос.

Ще Ви кажа само, че сключването на ГД, независимо от сумата, не поражда задъжиния нито за някокви удръжки, нито за някакви декларации. Задълженията в тази надока възникват едва след плащането
И защо се учудвате, че някой прилага закона? Вижте отговор 525 и цитата от КСО (скрития текст)
Колкото до останалото: "взема се само последния работодател", "само последните месеци" и т. н., струва ми се, че не сте разбрали правилно. Или не сте задали правилно въпросите си, или вадите отделни изрази от контекста.

ПП Пък за Вас е по-изгодно 60% от (9 месеца по 1000)/9, отколкото 60% от (9*1000+12*510+3*480)/12, нали
Можете да не начислявате счетоводни амортизации винаги когато не ползвате активите. "Неползването" трябва да е документирано по някакъв начин.
За данъчни цели - според ЗКПО. Ще Ви се яви разлика между САП и ДОП.
Зависи по чия инициатива е този чл 71. Ако е по инициатива на работодателя  - пълна борса. Ако е по инициатива на работника -4 месеца.
Разбира се ако има право на обезщетение и не е ползвал такова през последните 3години
Само изписва това като предупреждение или не Ви позволява да продължите нататък?
Дайте едно ОК след предупреждението и се опитайте да продължите.