Като пенсионер осигурявал ли се е за пенсия?
Пенсията се попълва. Ако не бъркам - в колона 3. Вижте текста на таблицата и указанията
Зависи тези месеци в какъв период са - за който вече е подадена Д7 или за който не е подадена.
При всяко ново започване на работа /вкл. и при ГД с осигуровки/ първата подадена Д1 спира действието на Д7. За това Д7 трябва да се подава след всяко прекратяване на ТД.
Ако вече е назначен, най- добре би било с ДС за промяна на трудовите задължения.
Погледнете в КТ и за работата по съвместителство,, ако е приложима при Вас
Магии85, виждам че сте колега. Толкова ли е трудно да отворите ЗДДФЛ или поне указанията към ГДД и да прочетете кой не подава ГДД?
"Доходи само по ТД" е едно от условията, но не единственото.
Назначавате го на едната длъжност (в случая май е по-добре продавач) , а останалото включвате като допълнителна дейност в ДХ.
Ако може да разграничите времето, през което ще работи по двете длъжности - два ТД
така изглежда.
Само един месец ли е работил на ТД?
Текстът в ал.1 на чл.134 е  "Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго[/i]". Това "друго" не може ли да е "вноска само от единия съдружник"?

А тези суми връщат ли се на собственика?
Да, ще се върнат. Когато прати клиента :)

Единия съдружник има сметка в същата банка, където е фирмената, захранването става бързо и с ниска такса. Освен това има доказани доходи от други източници. Другият е закъсал финансово.
Помислих и за този вариант. Не зная дали по чл. 134 може да се вземе решение при следните условия:
- вноските не са с фиксирана сума, правят се 1-5 пъти месечно. Макар и трудно, може да бъде фиксирана някаква горна граница на общия размер на вноските.
- вноските са само от единия от двамата съдружници
- без лихва /текстът е "може да се уговори дружеството да плаща лихви"/
Собственик периодично захранва банковата сметка на фирмата със собствени средства. Малки суми /100-300 лв /. Отначало са възстановявани от касата, но и там свършват. Касата и банката са почти на нула. Очакват се приход по един договор, но не се знае след колко време /след 3-4 месеца/. Същевременно се правят плащания за материали, за заплати и осигуровки на работник и т.н. Собственика продължава да захранва сметката и касата. Явно ще трябва да оформим някакъв договор за заем. Зная, че ще трябва да има лихва, но не съм наясно как да бъде формулиран договора - не трябва да е една /обща/ сума, а да е "на час по лъжичка". При това не всеки месец на определена дата или с определена сума - кога колкото потрябват. Дайте идея как да го направя.
Дивидентът не е осигурителен доход. Нямате задължение за изравняване.
СОЛ по принцип винаги има задължение за годишно изравняване на осигурителния доход. Това, че дивидента не е осог.доход, не го освобождава от задължението му по чл.6, ал.9 от КСО
Изравняването на осигурителния доход  винаги, независимо дали има за довнасяне, за възстановяване или е на нула
Ако дивидента е единствения доход, защо ще подава ГДД?
Ако подава ГДД би трябвало да си попълни Т1 и Т2 . Дори без данни в колона 5.

ПП Много се дразня от израза "СОЛ, който се осигурява върху МРЗ" , особено когато се ползва от колега:(
Не, не е същото. Осигуровките на СОЛ не са разход /и задължение/ на фирмата. Още повече тези от годишното изравняване.
Ама щом сте решили да ги внасяте от фирмената сметка, начислете си ги по реда, по който начислявате /ако начислявате/ осигуровките на СОЛ през годината.

ПП Още малко ще питате как да осчетоводите данъка на СОЛ по ГДД, когато го внасяте от фирмена сметка :( Или пък, недай боже, собственика да си е платил данъка на собствения автомобил чрез фирмената сметка.
..... като вкарат проектозакона, като мине комисии и т.н., като мине на две четения... някога тогава.

Като се има предвид продънения бюджет - до три дни след като открият поредното Народно събрание. И след като изберат председател, естествено :)

ПП Дано направят някои разумни промени в текстовете, защото проектозакона е убийство за малките микро фирми, които едва са поели глътка въздух след ковида.
След като болничния се изчислява от дохода 18 месеца ПРЕДИ настъпване на нетрудоспособността,  то единственото, което може да се направи е ... до поработи 18 месеца (или по-малко, ако не сте максималисти).
В конкретния случай това явно е невъзможно.
И по двете - никакви.
Изравняването на осигуровките на СОЛ не е работа на фирмата, през която се самоосигурява.
Авансовите вноски не се начислявят,а се внасят (разчет по корп.данък/банкова сметка)
По спомен - Прил.6
За по-сигурно вижте указанията

Трябва ли да се върна по майчинство за отглеждане на дете до 2г преди да изляза в 45 дневния болничен?

Не е нужно. Пък ако и здравето Ви не го позволява - изобщо не трябва да го правите

ПП. А през 2021 как беше определено майчинството за второто дете?