Според мен - да. Само трябва да спазите процедурата  - отпидване в 7-дневен срок, рабона под 12 месеца, регистрация в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок.
 сега вече разбирам какъв е смисълът за съществуването на Бюрото по труда - не е да предлага работа на безработните хора, а да изтисква и последните дихания на, и без това, умиращият ни дребен бизнес.
:good:
За съжаление е точно така.
Такъв 7-дневен срок за сключване на договор няма. Освен ако не е вписан в някакви вътрешни правила .
Докато не изтече единия месец, бившите Ви работници нямат основание да си търсят обезщетението по чл.222, ал.1. Като изтече месеца, тогава да си подадат исканено. Тогава вече ще е ясно работили ли са, не са ли, кога са почнали работа, на каква заплата и т.н.
Поискайте копие от трудовата книжка, декларация, че не са работили от...до... с добавка  "известно ми е, че да неверни данни нося отговорност по чл. ... /313, ако не бъркам/ ат Наказателния кодекс ". За по-сигурно може да поискате и бележка от бюрото по труда, че от...до... са били безработни. Чак тогава плащате обезщетението.  Може да е за пълен месец, може да е за част от месеца- според случая.  Нямяте право да откажете.
Твърдението "работят на черно" има значение само ако този факт е установен от ИТ или друга инстанция.
Това, че "има търсене на такъв вид работници, но не ги насочват другаде" меко казано не е Ваша работа. Така са преценили, така са решили. За Ваше лично удовлетворение може да зададете писмен въпрос, но не гарантирам, че ще има полза.
Могат да на значат друг когато имат нужда. Ако и другият ще е за определен вид работа - когато се появи работата. Може на следващия ден.
При длъжността също няма ограничение.
Съвсем нормално е дори да си има човек на длъжност арматурист (например)  на постоянен ТД, който да си работи. Вас Ви наемат за определена работа "армировка на плоча на кота 3.00", свършвате, прекратяват договора и отивате на борсата. На следващия ден наемат един арматурист за определена работа "армировка на колони втори етаж" и един на безсрочен ТД.
Може, стига да има кой да то назначи.
Не мога да разбера целта на мероприятието.  Защо просто не си плаща "личен труд "?
Не е вярно. Срочният договор за извършване на определена работа върши идеална работа за "пълната" борса
По първия въпрос: да, длъжен е. Обезщетението за неползван отпуск се дължи независимо от начина на прекратяване на договора.
По втория въпрос : щом имате повече от 12 месеца работа по ТД от последните 18, имате право на обезщетение. Дали обезщетението ще е минимално или според дохода и стажа, зависи от начина на прекратяване на ТД. Минимално ще е, че ако прекратяването е по взаимно съгласие или по Ваше желание. Или ако през последните 3 години сте били на борсата. Според стажа и дохода ще е при прекратяване на срочен договор (с изтичане на срока, завършване на работата...), с предизвестие от работодателя и др.
При начина, по който е формулиран Вашия ТД, не мога да гадая по какъв начин ще бъде прекратен. Особено ако е сключен на основание на чл. 68, ал. 1, т. 1. Ако основанието е чл. 68, ал. 1, т. 2, нещата са по-прости (прекратяване по чл. 325, ал. 1, т. 3 и "пълна"  борса)
Касовият бон е за плащането. Може една фактура с няколко бона и няколко фактури с един бон. Дали е удобно - това е друг въпрос
А с какво е документирано, че парите са върнати онзи ден, в а не днес?
Или фактурата е била без касов бон /няма документирано плащане/?
Д1 за лицето/лицата с ГД и редовна Д6 със сумите, които са в повече от вече декларираните /само с размера на добавката/
Ако става въпрос за дни - по-добре да е малко след започване на работа по новия договор.

Това е мое мнение. Изчакайте и други.
Нямате право да издавате нова ТК. Когато Ви донесе, че тогава попълвате. В бюрото по труда ще покаже входящия номер от ИТ и те ще определят срок за представяне на ТК.

Погледнете в наредбата за трудовите книжки кога се издава документа по прил. 2 и дали няма да свърши работа.
Колко да е максимална пенсията, не е 3000 лв. Значи по ТД трябва да има здравни осигуровки.
Аз бих поставила въпроса така: Ако по ТД възнаграждението е 3000 лв, то здравните осигуровки върху какъв доход се внасят? Върху 3000 или върху 3000-пенсията?
Чудя им се на тези горди собственици на ЕООД, дето си регистрират фирма, назначават си друг да я управлява, а те само очакват дивидент. И от горе на всичко искат и да не плащат за на управителя и/или да не го осигуряват :( Пенсионер било, че безвъзмезден ДУ било.. :(
А колко по-лесно, по-логично, че и по-икономично би било да се хванат под ръка с този управител и да регистрират едно ООД....
Има два начина да не се осигурява в ООД-то: 1. ООДто да няма дейност, 2. Този съдружник да не упражнява никаква дейност в това ООД.
Има и два случаяа, при които подлежи на самоосигуряване в ООД-то си без да прави реални вноски: 1. Подлежи на самоосигуряване и на друго основание и е избрал да внася осигуровки чрез друг БУЛСТАТ, 2. На друго място в е осигурен на максимума.

Относно ДУ: при безвъзмезден договор няма възнаграждение и може да се тълкува, че че няма осигуровки. Аз лично не съм съгласна с това, защото в КСО е казано: "Осигуровките за са върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управители за съответната дейност". МОД при всички случаи е повече от от 0.
От друга странна, ДУ е сделка между свързани лица и всяко отклонение от пазарните цени подлежи на санкция по ЗКПО.

Не искам да натрапвам личното си мнение. Давам Ви само някои теми за размисъл. В края на краищата решенията се вземат от собственика и управителя и те си носят отговорността. От Вас се иска да се запознаете с всички факти, да предложите решения, да информирате за очакваните разходи, за евентуалните проблеми и санкции.
Щом ще управлява  по Договор за управление и ако не върши друга работа в дружеството, не подава декларация за самоосигуряване  в ООД-то. Като управител си се осигурява по ДУ и няма значение, че е персионер.
Благодаря Ви за отговорите! А след като новият управител е пенсионер и се самоосигурява в собствено ЕООД, необходимо ли е да се подава декларация за осигуряване  в ООД-то?
Зависи.
Новият управител съдружник ли е в това ООД?
По силата на какво управлява (учредителен акт,  ДУ, ТД...) ?
Според мен лицето е осигурено на друго основание и се дължат осигуровки върхутози ГД.
Да, ще бъде.
Базата - доходът, от който е било изчислено обезщетението за временната неработоспособност.
По темата: Кодекс за социално осигуряване, чл. 54а -  54к и на страницата на НОИ http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso