Щом ТД при Вас е допълнителен, не попълвате трудовата книжка.
 В крайна сметка как е по-добре да коригираме или да изплащаме дивиденти,за да се избегне проверка?

И двата случая са прозрачни.
И в двата случая няма гаранция за избягване на проверката :)
Както сте описали ситуацията в началото, нещата изглеждат така: заплата 490 лв, минимален осигурителен праг 1000, нетна заплата около 320 лв. Ако приемем, че така е било през всичи 18 месеца преди болничния, то за един месец болничен, плащан от НОИ, ще получите 80% от хиляда лева, но не повече от 320. Т.е. 320 лв.
Сега уговорките:
- записът в трудовата книжка може да е стар (още от назначаването) и да не е актуализиран
- в трудовата книжка се вписва основната, а не брутната заплата. Без "клас", бонуси и т.н.
- може би ситуацията не е такава, както се разбира първосигнално.
За повече яснота:
- погледнете си фишовете за заплата. Вижте какво е запиасно като осигурителен доход и като нетно възнаграждение (сума за получаване без приападане на аванси и запори, ако имате такива)
- вземете си ПИК от НАП, ако вече нямате, и си направете проверка какви данни са подавани през последните 18 месеца.
- опитайте се сама да си направите изчисленията.
Болничните са според дохода, върху който са внесени осигуровки за общо заболяване и майчинство през последните 18 месеца, но не повече от нетния доход. При заплата 490 и осигуровки върху 1000, не ми се мисли колко остава нетния доход...
Аз искам да попитам друг въпрос във връзка с дивидентите. Може ли сега да се плати дивидент за неразпределена печалба за 2008, 2009 година тъй като от колежка чух, че може само 5 години  назад да се изплащат. Има ли такъв срок посочен някъде ?
Доколкото сметка Неразпределена печалба от минали години не се води аналитично по години, няма никакво значение кога е формирана печалбата. Дивиденти се разпределят от общата сума на кредитното салдо, а не според записванията по години.
Благодаря, а трябва ли по някакъв начин да отговоря на НАП, че има корекция в перата на баланса?
Сигурно има начин да отговорите. По телефона или писмено. Важното е дали ще повярват. Ако грешката е Грешка, а не "грешка", пишете едно писмо с обяснения и приложете някакви доказателства (напр. банково извлечение от 31.12, оборотна ведомост...)
Ако настоящия Ви трудов договор бъде прекратен на 30.11.2017 или след това по подходящ начин, ще имате право на "пълна" борса.
Трите години се броят от датата на отпускане на предходното обезщетение.
Разход за фирмата е възнаграждението за личния труд (460). Данъкът е върху 460 минус осигуровките. На лицето плащате 460 минус данъка. Осигуровките водите на разчет. Може ежемесечно да ги приспадате от сумата за плащане, а може и СОЛа да си ги внася в касата когато се сети.
Документи: решение на общото събрание или ЕСК за плащане на личния труд, платежна ведомост, РКО
Д1 и Д6 се подават всеки месец, а Д6-13 - с ГДД.
Могат да ползват неплатен независимо дали са ползвали или не платения или части от него.
Не можете да ги "водите" неплатен. Задължително трябва да има молба от работника и одобрение (заповед) на шефа. Всички отсъствия без молба за отпуск се водят като самоотлъчка.
Щом прекратява дейност и не подлежи на осигуряване на друго основание, ще има право. Ако отговаря и на другите условия на КСО, разбира се.
За размера на обезщетението е много важно по чия инициатива е прекратен ДУ. Във Вашия  случай Иван като ЕСК и възложител, прекратява договора на същия Иван като управител. Много трудно бих доказала, че ДУ не е прекратен от безработния Иван, бивш управител, по негово желание или по взаимно съгласие.

ПП Това си е мое мнение. Изчакайте и други отговори или попитайте в НОИ.
Работодателят няма право по своя инициатива да пусне работниците в неплатен отпуск, но ако те пожелаят (писмено!), той може да се съгласи :)
Няма ограничение в размера, периодичността или броя на неплатените отпуски.
За стажа: за трудов и осигурителен стаж се зачитат 30 работни дни неплатен отпуск. Ако първият НО е бил 20 р.д., втория 15 р.д., третия 10 р.д., периода на първия и 10 р.д. от втория се зачитат за стаж, а 5-те дни от втория и всички останали НО до края на годината са без стаж.
Платен отпуск се полага за времето, зачетено за трудов стаж, т.е. И за 30-те р.д от неплатения (около 1 и половина месеца по календар)
За здравните осигуровки по време на НО сигурно знаеш. Ако не - ЗЗО, чл.40.
Еееех,какво да кажем ние....Ревизия за касова наличност 7500 лв.....Да кипи безсмислен труд само...
Ревизиите не са само за касовата (не)наличност :)
И преди тази истерия ги е имало о после ще ги има....
Щом искате всичко да е законно, не подписвайте договор със задна дата.
Понятието "начало на дейност" не е дефинирано никъде, но подписването на първия договор за поръчка или услуга почти винаги значи начало на дейност.
Не зная какъв договор ще сключвате с фирма извън България, но понякога се изисква регистрация по ЗДДС 7 дни преди сключването на договора.
Можете. Разбира се, ако имате достатъчно неразпределена печалба и ако трите решения са до 9999,99 всяко.
А,ако не се подаде корегираща декларация по чл.92,а се разпределят дивиденти за 3-то и 4-то тримесечие,подава се декл.почл 55 и се внесе данъкът,така става ли?Как е по добре-да се корегира декларацията за 2016 г или да се изплатят дивиденти???А с касовата наличност на ЕТ как се изплаща печалбата в 122 с-ка?
Аз бих предпочела варианта с дивидентите.

За ЕТ: 122/разчет със собственика, разчет със собственика/501
С какво сте документирали получаеането на сумата? Явно само фактура не е досъатъчно. С касов бон? Ако има касов бон, как ще докажете, че няма плащане? Ако няма плащане, защо има касов бон? Ако няма плащане и няма касов бон, на какво основание е записа 501/401?
Ако плащате по 5-6 холяди данък годишно, едва ли с 18000 ще излезете на загуба. Пък и да излезете, какво от това?
В такъв случай "уговорката ни е да се плащат осигуровки на 600 лв" малко издиша?
Е, не е невъзможно :) Но не на пълен работен ден.
Всичко това трябва да е написано в договора, който или още не е съставен или Марчето още не го е прочело
Уведомлението по чл.62 се подава след като трудовия договор е подписан. Като имате подписан ТД, погледнете каква заплата е вписана в него и такава запишете в уведомлението. МОД няма (много) общо със заплатата по ТД. Двете суми може да са различни, като осигуровките са върху по-голямото.
Като бъдещ ТРЗ обърнете внимание на тези детайли.
Добре, моля  за още малко разяснение  - управителите са решили да си платят данък дивидент. Подавам коригираща декл. по чл.92 - с попълнено приложение 7. Нужно ли е с тази сума да преобразувам и финансовия резултат в приложение 5 (от указанията разбирам, че могат да се включват разходите от т.10 на прил.5, но могат и не). След това декл. по чл.55 - за кой период подаваме отново - последното тримесечие на 2016 може би? и само с коригираните данни ли?  Благодаря

И защо ще подавате коригираща  по чл.92, след като ще разпределяте дивидент сега?
именно, но в програмата пише Работни дни за предходния месец.
Това ме обърка.
При определяне на възнаграждението за платен отпуск от значение е и броя на работните дни през предходния /или базовия/ месец. Нали има един коефициент за дните