Не може. Фактурите трябва да са на името на фирмата.
Знаете ли какъв е приблизително срока, в който се обаждат след подаване на заявление за заверка на осигурителна книжка? Получих входящ номер, казаха, че ще ми се обадят, но не попитах кога да очаквам...Вече минаха около 10 дена...
Принципно е 14 работни дни. Не зная къде го пише, но така ми казаха в деловодството.
Аз лично чаках един месец и ми насрочиха дата едва след като проверих на място. Вярно, че беше лятото,. Отпускарски сезон :-)
Ще трябва да направите малката разлика между Вашето /предоставен заем или финансиране на фирма Х/ и фирменото имущество /активи/.
А при покупката на тези активи е ползван данъчен кредит, нали?
Здравейте. И аз имам един въпрос - сроковете за издаване на фактура отнасят ли се и за нерегистрирани по ДДС лица.
А къде е регламентирано, че нерегистрираните по ДДС лица трябва да издават фактури въобще?
Ако става въпрос за авансово плащане - може и на 02.11, но няма да е много коректно от Ваша страна. Особено ако става въпрос за по-голяма сума и отсрешната страна е разчитала на ДДСто за м. 10.
А кога е извършена доставката?
Аз лично бих издала фактурата с дата 25.10. В най-лошия случай - на 29.10.
Пpавилото е: Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането

Проформата е само вид оферта. Нейното издаване няма никакво значение. Освен информация за цената и номера на банковата сметка.
Щом има 9 месеца през последните 15, макар и на 4 часа - има право.
Освен инструктажа няма ли попълнена ТК?
Карайте си по закон, въпреки че не знам доколко "преминава през обучение" е равносилно на "постъпването на работа" по смисъла на чл. 63 (4).
След като инструктажите се извършват на работното място и в работно време...
Жената е съгласна договорът да се счита за невъзникнал и да не се плати заплата.
По-добре да се съгласи да напусне по взаимно съгласие. И да се подпише, че е получила заплата.
Не може да го заличите. Лицето има присъствени дни и му дължите заплата за тях.
Правилното е да прекратите договора, стига да намерите основание. За сега водите жената самоостъчка.
Аз пиша Спортник. Все пак те извършват услугата и ми я фактурират.
И как вписвате фактура с ДДС от фирма без ДДС номер?
Замислихте ли се на какво основание е издадена фактурата с ДДС?
задължително трябва да регистрирана за периода на издаване
Особено ако Вие сте получателя, т.е. - дължите ДДС
И не е проблем, ако имате някой друг ден между ТД и СОЛ :-)
А защо не изкарате зимата на борсата? Нали фирмата Ви няма дейност?
Ако искате, можете да започнете самоосигуряването и преди края на ТД. Всичко зависи от това, кога ще започне дейността на фирмата.
Съвсем се обърках.Излизаме на счетоводна печалба 10000лв.Начислява ли се данък върху тях?А  по данъчна деклрация имаме а приспадаме захубиза минали години пак 10000 лв
Значи да обясня с пример:
Имате счетоводна печалба 100 /или колкото е/
+ 20 или колкото са увеличенията на финансовия резултат според ЗКПО
- 15 или колкото са намаленията според ЗКПО
________________
105 което е данъчния финансов резултат, в случая данъчна печалба
- 100 приспадате данъчните загуби от минали години ако са точно 100
________
5 - данъчна облагаема печалба и съответно имате 0,5 данък

Или ако имате по-голяма загуба
105 - 105 от миналите години =0 и данъка върху 0,00 лв е точно... нула.

И си намерете счетоводител!!!
А защо ще плащате останалите вноски, след като вече нямате автомобил?
Елисавета, не е нужно всеки въпрос да е в отделна тема, защото съвсем ще се объркаме :)
И защо от приспадаш данъчната загуба от счетоводната печалба? Не трябва ли първо да формираш данъчния финансов резултат и ако е печалба /данъчна!/ да приспаднеш загубите от минали години. Или говориш за някакви други данъчни загуби?
А колко е данъчната печалба?
Подготвих си Д1 и Д6 - защо Д6, като нямате персонал? Или сте по ДУК?
за отчетите знам ,че на три месеца се подават - за кои отчети? Може би има и такива, дето се подават на 3 месеца, но счетоводния отчет и данъчната декларация се подават веднъж годишно.

Колкото до изработката на интернет сайтове - внимавайте, ако Ви се наложи да продавате на клиенти от ЕС.

Най-доброто, което можете да направите е да поискате една консултация от познат счетоводител. Или от непознат срещу заплащане.
Щом не сте регистрирани по ЗДДС, не подавате месечни справки по този закон. Месечно подавате декларациите, свързани с осигуряването /Д1 и евентуално Д6/. Текущо се декларират сключените и прекратено трудови договори. Годишно - Д6 на самоосигуряващия се, ГДД, подаване на ГФО в статистиката и в ТР /ако фирмата не е ЕТ/.
Добре е счетоводителят, с който ще говорите, да се ангажира и с изготвянето на годишния отчет на фирмата. Вие не можете да бъдете съставител на годишния отчет, тъй като явно на отговаряте на условията за съставител, посочени в Закона за счетоводството.