Може и другаде :)
Напускате тази си работа по взаимно съгласие или с предизвестие. После намирате някой приятел с фирма, който да Ви назначи със срок на изпитване или за определена работа. След 5-6 дни прекратявате договора по чл.71/1 или 325/1/4 и отиваъе на борсата.
Това, което трябва да направите, е да не напускате по свое желание, по взаимно съгласие и поради виновно поведение. Прекратяването на ТД трябва да е по инициатива на работодателя. Ако имате добри отношения, най-удачния вриант е преминаване за няколко дни на друга длъжност (нещо съвсем различно от настоящата) със срок на изпитване и прекратяване по чл.71 по инициатива на работодателя.
Аз съм против (ду)ДУК-а по многопластови причини. Дори като принципно възможен и привидно непротиворечащ  на никоя норма вариант, той е нерационален и създваващ излишни ангажименти и предпоставки за проблеми.

И ДУ и ТД си имат предимства и недостатъци. Зависи кой какво търси.
При ТД има задължения за работно време, работно място, почивки, СТМ..., но пък може да е на непълен работен ден, да ползва платен или неплатен отпуск, в длъжностната му характеристика могат да се вмъкнат и други задължения, освен управлението /да продава, да шофира, да налива бетон.../ и др.
При ДУ няма ограничения за работното време, няма СТМ, няма трудова дисциплина.., но няма и неплатен отпуск или намалено работно време /с цел по-малко осигуровки/.
Ако управителят само управлява, ако заплатата му е поне колкото МОД, ако не се гонят някакви илюзорни икономии, бих предпочела ДУ.
 Друг  е въпроса, ако през последните 15 месеца сте били на борсата, тогава е все едно как ще сте освободена.

Това пък от къде го измислихте? Ако няма 9 месеца с осигуровки за безработица през последните 15 ,изобщо няма право на обезщетение за безработица. Ако не са минали 3 гидини от отпускане на последното обезщетение - ще взема минимума, независимо от начина на прекратяване на ТД.
За авансовия данък зависи от наемателя. Ако е фирма или СОЛ - тяхна работа е. Ако е ФЛ - Д55 се подава от двамата собственика. ГДД подават и двамата и в двата случая.
А подали ли сте ГОД в НСИ?
Щом сте ЕТ, би трябвало първо да се "отчетете " в НСИ, после в НАП.
Не подава Д6.
Задълженията се формират от Д7. А как се отразяват ЗОВ за довнасяне, не мога да кажа. Явно системата си взема нещо от ГДД.
То от това довнасяне няма никаква полза, само за едното спазване на закона и ... за пълне е на бюджета на НЗОК💨
Тези ౩000 лева за какъв период се отнасят? Ако са за по-малко от 6 месеца, би трябвало възложителя да внесе осигуровки. Ако са за по-дълъг срок - от сумата вадите НПР и остатъка разпределяте по равно през месеците, през които е работено. В Т2 попълвате колони 4, 5, 6 и 7. След това т.1 и 2 под таблицата. Осигуровките от цялата година и тези за довнасяне попълвате в т.8 и 9 на приложение 3. После следвате декларацията.
И аз така бих го тълкувала. Особено ако аз съм продавача :)
Да разширя малко въпроса Ви: ако сумата от двете продажби надвишава 50000, трябва ли регистрация по ДДС?
8% върху дохода, опрделен в ЗБДОО 2017, според дохохите от 2015 г. Иначе казано - продължава да внася същите ЗОВ, каквито е внасял през м.01. и 02.2017.
Декларира се с Д1.
1. Да
2. Да, но вижте пак приложението
3. Това е възможно само ако лицето е пенсионер, не е пожелало да се осигурява за пенсия и месечния доход по ГД - НПР е над МРЗ. Във всички други случаи или са всички  осигуровки или никакви. Е, ако е нещо, свързано с авторски права.... там не съм наясно
Много зависи това "В края на октомври сключва трудов договор" какво значи. Ако ТД е сключен през м. 10, а работата по договора е започнала след 01.11. - няма проблем.
Ако ГД е до 15.10., а работата по ТД е започнала на 20.10., се водите осигурени на друго основание през съответния месец и по ГД трябва да има осигуровки
Вижте това указание. Обърнете внимание на т.V,  първи пример.  Осoбено  на шестото изречение
Не. Фирмата наемател ще Ви издаде СИС за платения наем. Независимо, че сте СОЛ.
След като имотът е СИО, ще трябва да издадат СИС и на двамата собственика.
Не мога да разбера сметките, които правите. Много усукани ми се струват...
С уговорката, че не съм наясно с отпуските на учителите, ще Ви отговора по принцип: Щом за една календарна година Ви се полагат 48 дни отпуск, то за 8 месеца /предполага се, че договорът Ви ще бъде прекратен към 05.09.2017/ Ви се полагат (48:12)х8= 32 дни. От там нататък Вие трябва да си знаете какво сте ползвали през 2017 през разните ваканции, какво имате да ползвате от 2016 и т.н.
Ако смятате, че има някаква грешка, най-добре е да поискате информация в канцеларията, счетоводството или от лицето, което се занимава с отпуските.
Здравейте!

Имам въпрос относно попълване на Част IV, Приложение 3 от ГДД за доходите с код 306 - доходи от упражняване на свободна професия за лице, регистрирано като самоосигуряващо се. В тази част следва да се попълни доходът, на който се е осигурявало лицето през годината (напр. минимален за миналата - 420 лв), или реалният доход? Попълва ли се нещо, ако изобщо няма реализиран доход?

В ГДД се попълват почучените през годината доходи, пждлижащи на данъчно облагане.
Ако нямате получен доход - не попълвате нищо.
Отделен въпрос е на какво основание сте се самоосигурявали, след като нямате дейност. Или имате дейност, но нямате доход през 2016?
1, 2, 3 - да
4. може и с молба и без молба
5 24,04,2017
6. УП3 ако е бил на непълно pаботно вpеме. УП2 може да не се издава
7.да. Обикновено се издава по-късно когато се платят заплатите и се удъpжи данъка
8. 23.04