Според мен е добре да имате поне един отработен ден като СОЛ, т.е. - да имате някаква дейност заради която да подлежите на самоосигуряване. Ако в деня на регистрацията се "разболеете", реално няма да имате дейност като СОЛ и подаването на декларацията за начало на самоосигуряване ще е неоснователно.
Е, де. Нали вече Ви е платена част от болничния. Сега само разликата :)
Ти лично погледна ли новия образец на ГДД по чл.  50? И видя ли някъде да се попълва името на съставителя на ГДД? Попълват се данни за съставителя на ГФО и то само в случаите, когато се прилага ГФО. И какво притиснително - ЗСч ясно е определил изискванията по съставяне на отчетите. И то не само от тази година. Дори обратното - за ГФО 2016 вече се допуска (при опредвлени условия) отчета да ае подпише от собственика.
Вижте КСО, чл. 4, ал.3, т.5. Евентуално и т.6.
При Вас получава 300 лв, а по другите два ГД?
Колкото до документите - при всички случаи трябват ГД, СИС и сл.бележка за данъка, Д55, справка по чл. 73.
Това, ако този пенсионер не е СОЛ.

ПП ГД за поддръжка и месечно възнаграждение ми прилича на прикрит ТД, но Вие си знаете по-добре.
1. да
2. да
3. да
4. не , но все пак прочети указанията
От 2015 дохода е над 7500 лв. и за 2017 трябва да се осигурява на 550 лв.
Благодаря.
Дано само да не бъркате дохода на СОЛа с дохода на фирмата му.
Да, отнася се за всички СОЛове, без ЗП.
Обърнете внимание на пълния текст:  Минималните месечни размери на осигурителният доход за СОЛ съобразно облагаемия ИМ доход от 2014 г. /или от 2015, ако питате за 2017/ КАТО САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА.
ХХХХХ , погледни това от там тръгва въпросът на питащата.Тука не е твърде ясно зададен.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19294.msg116337.html#msg116337
Погледнах го, но и там не е много ясно. За това зададох уточняващите въпроси.
А отговорът ми е абсолютно точен. Както и твоя в другата тема. Остава да разберем кой е приложим в конкретния случй ;)
Върху каква сума са внасяни осигуровки през останалите месеци? Какъв е доходът през останалите месеци?
Ако през годината се е осигурявал върху 12*2600 и годишият осиг.доход по ГДД е над 12*2600, НЕ трябва да довнася осигуровки.
Трябва(ло) е да подадеш декларация или документ от предходния работодател, че за м.09 си осигурен върху осиг.доход в размер на.... лв. Така настоящия рабтодател ще знае върху колко може да те осигурява. Вземи такъв документ, занеси го на работодателя и той ще направи корекции. Не е приятно, трдоемко е, но не е невъзможно.
Вината е и на двама ви. След като са знаели, че имаш друг доход и ще ти дават висока заплата, сами е трябвало да ти поискат нужната справка.

И не бъркай доходите за данъчни цели с осигурителния доход. В случая са различни. От бележката за дохода и удържания данък не може да се види осиг.доход за конкретен месец
А през м.септември декларирал ли си пред новия работодател, че при стария си осигурен на максимума? Бил си длъжен!  Ако не си - сам си си забъркал кашата. Сега настоящият ти работодател трябва да прави корекции на ведомости, на подадени декларации и т.н.  Не, че не е възможно да се оправи, но е голяма разправия
опнах го от ДР на ЗДДФЛ, но може да се види и в другите закони:
5. "Дивидент" е:
а) доход от акции;
б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалбата.


Във Вашия случай можете да платите бонус, допълнително възнаграждение или каквото се сетите, но не и дивидент.
Калиопа, понеже виждам, че не сте наясно какво искате да правите - имайте предвид, че всеки СОЛ прави годишно изравняване на осигуровките. Ако Вашата зъболекарка няма доказан доход от 2300 лв месечно, то част от осигуровките ще са неправомерно внесени, а изплатените обезщетения /болнични, майчинство.../, изчислени върху 2300 лв, ще бъдат преизчислени и горницата ще трябва да се връща.
за четвъртото тримесечие подава ли се
Ако е удържан данък - да.
Лицето е подало декл. 7, но с гр.договор е прекъсната. Сега пак трябва да подаде, но не мога да определя от коя дата да започне осигуряването, след като гр.договор са го пуснали за цял месец - м.11. А в същото време този месец излиза като неосигурен здравно.
Какво е подавано за този ГД, та е прекъснало действието на Д7? Нали ГД е под МРЗ и няма Д1? Или безработният просто не си е внесал ЗОВ за м.11? Ами да си внесе дължимото 16,80.
Деклариранията са резултат от дейността. Това значи, че дейността не се ръководи от деклариранията.
Дано ме разбрахте
Осигуряването на друго място по ТД не е от значение, осен ако по ТД не са осигурени на 2600 лв.
Осигуряването в ООДто е задължително при наличието на дейност и е според дейността на судружниците (ДУК, СОЛ, ДУК+СОЛ, евентуално ТД).
Строежът на фирмена сграда е дейност! Макар че изпълнителят сигурно е външно лице, контролът, плащанията и т.н. са дейност на съдружниците или на един от тях. За тази си дейност трябва да се осигурява(т).
Започнали ста строеж, значи имате средства. Добре е част от тях да инвестирате в счетоводни услуги.
Дохода от последния месец с отработени над 10 дни. Ако няма такъв месец - БРЗ по ТД. И в двата случая базата за обезщетението не трябва да е под МРЗ
За трудов стаж не следва ли, да се признава времето  през, което е работил само на 8 часа?
Не. Зачита се и времето, през което е работил и на 1 час. Само дето 8 дни по 1 час правят 1 ден трудов стаж.