Год.изравняване е само за ТД.
Подавате си две справки от двете фирми
Според мен паркет, плочки, мивки, тоалетни чинии и подобни първи настилки,  облицовки и санитарно оборудване увеличават функционалността на имота, правят го използваем и би трябвало да увеличат стойността. Мебели, бойлери, кухня и т,н., които имат характер на ДМА, може да се заведат като отделен актив.
В последствие, когато подменяте настилките, може да си отчетете разход,  възстановяващ първоначалните камуства и функции  .
Докато не си поиска обезщетението, нищо не правите. Чакате до 3 години. Ако в това време се сети да си го потърси - плащате и внасяте осигуровки. Независимо от датата на плащане, дохода и осигуровките се отнасят за първия месец след прекратяване на ТД.
И още нещо:
- няма да получи обезщетение за безработица за този един месец, независимо дали сте ву платили или не. Справка КСО, чл.54в или 54г
- отказът на работника от обезщетението по чл.222/1 няма правна стойност. Дори да декларира отказа писмено. Не може да се отказва от право.
Мисля да, ще трябва да се посочи, все пак е приспаднат физически през 01.2019 г.
А според мен не трябва да се посочва. Възстановеният или довнесен данък през м.01.2019 касае доходите през 2018 г и е намерил отражение в ГДД за 2018 /ако такава е подавана/.
Не смятам, че има голяма разлика. В края на краищата всичко отива на едно място ;)
Аз също ползвам 604.
Първа грешка: преди изчисляване на данъка трябва да извадите тните дни болничен от работодател. Това е обезщетение и не се облага с данък. Данъкът трябва да е 103,07 лв

Второ: при изчисляване ЗО за двата дни болничен от НОИ: През 2016 осиг.доход за СОЛ е бил 420 лв. Върху тази сума се смятат ЗО. За 2 от 22 р.д осиг.доход е 420/22*2=38,18. ЗО от работодател са 4,8% от 38,18 = 1,83

Няма да коментирам как сте изчислили размера на осигуровките - може би са Ви дадени  процентите за 2016 г.
Договорът ми е приключен по чл. 325 т. 1 ал. 1. Какво парично обезщетение мога да ползвам от бюрото по труда? 
При това прекратяване на договора, единственото обезщетение, което може да получавате е 4 месеца по 9 лв за работен ден /около 180-200 лв месечно/
Може ли в книжката да пише чл. 325 т. 3 а в договара не
В трудовата книжка пише това, което пише в заповедта. За да се прекрати договора по чл.325, ал.1, т.3, то той трябва да е сключен на основание чл. 68, ал.1, т.1 и като такъв да е обявен в НАП.
или счетоводителя е объркал? - това не мога да кажа, защото не разполагам с достатъчно факти. Най-добре питайте счетоводителя,
Това ОТВ и БТВ само за 12-те дни ли са или за пълен месец.
Долко работни дни е месеца? 17?
Колко е МОД за длъжността?
взимал помощ от бюрото по труда до м. 02.2019г. и не е бил СОЛ за цяла година - важното е докато е вземал "помощ" да не е бил СОЛ. Щом е СОЛ в някакъв следващ период, дали е с плащане на личния труд или не, това няма връзка в обезщетението за безработица.

в случай, че попълня ще трябва ли да подаваме ГДД по чл.50 за 2019г? - Ако питате за случая, когато има платен личен труд - да, трябва да подаде ГДД и да попълни таблици 1 и 2
и трябвало, включете я, колегите ще разгледат случая и ще излязат с решение...Не мога да ви кажа, но може да си я включите (фактурата) и да си искате ДДС

Не разбирам от ДДС, но аферим на шефа Ви, дето се е хванал на такъв уклончив отговор. При това- устен

Каква е тази сума  - 537.60 лв. ?

ЗОВ на СОЛ-пенсионер за цялата година  :wink1:
Чудя се дали има някаква последователност при подаване - първо ГДД, а след това Д6, или това е без значение? :question:
Без значение е.
Аз първо подавам ГДД
Да, попълва се дохода. Брутния.
Щом няма данък - в клетката за данъка пишете нула
Включвате това, което е платено през 2019, независимо за кой период се отнася и независимо кога са внесени осигуровките
При подаването на Д6-13 посочвате период 01.2019-12.2019. Вътре попълвате дължимите осигуровки само за периодите, през които е бил СОЛ.

Щом няма други доходи, освен ТД, може да не подава ГДД.

ПП Говорим за СОЛ по смисъла на КСО, а не по смисъла на ЗЗО, нали?
А счетоводителят на ООД-то какво Ви съветва?
Размерът на заплатата по трудов договор в другото дружество е малко над минималната, в допълнение има пенсия за стаж и възраст.

Не отговорихте на въпроса: Има ли договор за управление? Или ще управлява само по силата на учредителния акт?
По принцип може да откаже ползването в определен момент
Работодателят има право да откаже ползването на отпуска.
Ползването на отпуск, болничен или друго отсъствие не удължава предизвестието
Въпросът ми е съвсем друг,говорите наизуст!

Тогава се опитайте да обясните какво точно питате. Няма как да получите точен отговор при неясно зададен въпрос.