Ако фирмата не е действаща и сте подали декларация за спиране на самоосигуряването, не би трябвало да имате проблем.
"Дупката" няма значение, но ако е до 6 месеца /или ако има други "дупки", те да са под 6 месеца след от последните 18/.
Не трябва да се регистрирате след прекратяването по чл. 331. След като не сте регистрирани, не трябва да уведомяват никого, че започвате нова работа. Регистрирате се на борсата едва когато са Ви уволнил по" подходящ начин".

Напомням: зачестиха проверките на работодатели, направили подобни "услуги". Не, че това е много страшно, че но....
1. Може да може. Особено ако влиза в "и други".
2. Според това, което какво декларира на с ОКД5. Здравно и за пенсия (вкл. ДЗПО) - задължително. За болнични и да майчинство - по желание. Ако избере да се осигурява и са ОЗМ вероятно е ще има проблем с майчинството. Не съм много наясно с този вариант.
3. Фактури, разписки, протоколи, плащания по банков път... и каквото още се сети.
Имам повече от 3 години и съм освободен по член 331 (4 заплати). - при тези обстоятелства имате право на минимално обезщетение за безработица - 4 месеца по около 200 лв.

Мога ли да започна работа някъде другаде и след това ако вече ме съкратят да получа обещетенията? - по принцип може. Ако мислите да го правите, не се регистрирайте сега на борсата.
1. Работите 2 години с осигуровки на максимума и тогава раждате.
2. Минимизирате времето, когато през което вземате МРЗ и раждате.
3. Радвате се на любов и здрави дечица и не си правите тънки сметки.
Значи: Можете и да не се отписвате и пак да си търсите работа. Отписването е задължително когато си намерите работа и започнете да работите.
Не е много ясно какво имате предвид с това: "след като ми преведат обезщетението"  -само първото обезщетение или обезщетенията за всички месеци на периода на "платената" борса?
След като получите и последното обезщетение, можете да се отпишете от борсата и да правите каквото искате /да търсите работа, да не търсите работа.../. Можете и да не се отписвате и пак да си търсите работа. Отписването е задължително когато си намерите работа и започнете да работите.
Докато получавате обезщетение, имате право да си търсите работа и дори да започнете да работите /при започване на работа се отписвате/. При определени условия, ако напуснете новата работа, можете да продължите да получавате остатъка от неполученото предходно обезщетение.
Когато данъчното облекчение се ползва месечно, както е при трудовите договори, за м.12 се удържа данък, но се връща при годишното изравняване. Поне най-общо казано.
При доходи от наем не се удържа данък до достигането на годишния необлагаем минимум. Ако ТЕЛКа Ви беше изтекъл през м. март например, за април вече нямаше да имате ТЕЛК и щеше да Ви се удържа данък, който после да си възстановите с подаването на ГДД.
При доходи от наем, платени през четвъртото тримесечие, данъкът се удържа от наемателя само ако наемодателя е изявил писмено желание за това.
Когато получите дохода от наем ПРЕЗ м.12, не отмятайте в СИС, че искате да Ви се удържа данък и си решавате въпроса. При подаването на ГДД ползвате целия годишен необлагаем минимум, а не 11/12 части от него /вижте втората част на второто цитирано от Вас изречение.
Прочетох, че от 01.12.18г. съм длъжна да  подам декларация 7 и да внасям  сама ЗО
А до сега не как сте се осигурявали здравно?

Въпросът ми е : За месец 12.18г. дължи ли се данък? - може да се дължи, че може да не се дължи.... За последното тримесечие данъкът се удържа и внася от наематели само по писмено заявление от наемодателя.
Не мога да проверя дали в ЗДДФЛ дали при доходи от наем има месечен необлагаем минимум при наличие на ТЕЛК от 50% и повече.
Да, полагала съм труд до 31.08.2018г. Решението на ТЕЛК ми е подновено от 2017г  до 2019г.
Ако до тази дата заплатата Ви е била около или над 660 лв, нормално е да Ви бъде удържан данък. Ако сумарния ви доход за 2018 е под 7920 лв или удържания данък е в повече, ще си подадете годишна данъчна декларация и ще Ви върнат данъка.
1. Това единствения Ви доход ли е за този месец?
2. Декларирали ли сте пред работодателя /предполагам - бивш/, че имате ТЕЛК  50%?

Не работя, но през м. октомври ми изплатиха диференцирано заплащане-Предполагам, че това плащане е свързано с някакъв предходен трудов договор
След като има разлика в категориите, осиг.стаж не е равен на трудовия и трябва да издадете УП3.
Иначе: в трудовата книжка на отделни редове. Нали има разлика и в длъжността.
И по двата начина е възможно, но с разрешение от ИТ.
Плаща се. Поне за първите три тримесечия.
Не се подават.
Счетоводителят, дето го "назначавате", не знае ли?

ПП И не "назначавайте" по ГД! Не се отнася само за счетоводител, а за всеки.
По втория ТД не дължи ЗО за неплатения, тъй като по това време е здравноосигурен на друго основание.
В случая не виждам какво може да се запише в Д1 за втория ТД
За можене - може. Щом е ТД, КТ дава право да е с непълно работно време.
Друг въпрос е, дали е разумно и кой ще управлява през останалата част от работното връщане
B навсякъде до достигане на максималния осигурителен доход.
Сумите ми изглеждат верни. Проверете отново процентите. Дали въобще са написани.
Погледнете и отработените часове, дата на начало на осигуряване, какво е записано в т. 12.3 и т.н.
Щом това е първата Д1, проверете дали има процент за ТЗПБ.

Проверете и МОДа за длъжността
По принцип се полага, но за 1 месец неползвания отпуск е 0,417 дни или като се закръгли - 0 дни.

За да не питате как съм смятала:
при работа на 2 часа се полагат (20:8)*2=5 работни дни
за 1 месец работа - (5:12)*1=0,41666

Това е при положение, че се смята при база 20 дни ПГО.