Не пишете нищо.
На всеки ред пишете часовете. "Длъжност, код по НКПД - 4 (8) часа"
от мен "да"
Коригираните Д1 и Д6 с код 5 подавате едновременно
Личното си мнение за "ДУ без възнаграждение " вече споделих тук: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29379.msg170926#new

Имам само езин въпрос: дружеството има ли друг управител, който да е подписал като представляващ работодателя, трузовия договор на този за който питате?

ДУК може ли да бъде без възнаграждение (собственика и управителя не са свързани лица), за да не плаща данък, а само осигуровки?
Отговорът е: може да е ДУ без възнаграждение.  Не е забранено. Аз лично смятам, че това е пълна глупост и може да се счита за отклонение от пазарните условия. Имойте предвид, че фирмата и управителя й СА свързани лица.

А как се определя на колко да се осигурява на ДУК, минимална работна заплата или прага на длъжност управител в съответния код на дейността?

Задължително се осигурява за всички рискове (+болничен)?

Отговорите на тези въпроси са в чл.4 и чл.6 на КСО. Точно, ясно и недвусмислено.
Хм, аз бих продължил срока до получаване на общо 6 месеца. Ако по първият договор е работил 3 месеца служителя, след промяната новият договор за още 3 месеца
Аз пък не бих го направила. Споделям мнението на МарПан. И в КТ така е записано.
Бих се замислила дали не може да "мине" друга "врътка": вместо прекратяване на единия иэсключването на нов ТД, да се направи промяна в основанието на договора чрез ДС.
"Издаването" на фактура обикновено е свързано с някакво основание, с някаква сделка, а не само с писане.  Не давате достатъчна информация за за получите отговор. Най-вероятно извършвате операция, която изисква предварителна регистрация по ЗДДС.
Никъде с законите няма "освобождаване" от издаване на фактура или забрана за издаване. Особено ако такава е поискана.
За "подадена" ГДД трудно  би могло да подадете Д1 сега, по простата причина, че периодът на дейност обхваща бъдещи периоди, но може и да е възможно
От друга страна - срокът за подаванет на Д1 е свързан с датата на плащане, така че би трябвало да подадете до 25-ти на следващия месец.
Един съвет: в ГД не пишете "подаване на ГДД" (това е задължение на управителя, а не на счетоводителя), а "попълване на ГДД" или "подготовка на данните за ГДД. Срок.м.10.2020".
А сигурни ли сте, че до края на годината няма да има никакви приходи и разходи (банкови такси, телефони...)?
Ето един съвет като за Вас:
Ползвате по три подсметки към 611 "разходи за осн.дейност" и 703 "приходи от услуги" и всеки приход и разход отчитате според дейността. Накрая - всичко в 123.
Естествено, ако желаете да отделите дейностите.

А проектантската дейност не е ли към ландшафтната архитектура? Или е в друга сфера?
Ако пътят от входа на сградата до работното Ви място е повече от 5 минути, има логика да Ви санкционират. Ако работното време започва в 8,00, това значи, че в 8,00 трябва да сте на работното си място и да започвате работа. Преди това трябва да сте се придвижили от входа до раб.място, да сте се преоблекли в работно облекло, да сте се подготвили за работа и т.н., нещо, което рядко отнема под 10 мин.
Когато се подава Д6 с код 8, няма задължение да се подава едновременно с Д1. Може Д1+Д6 или поотделно двете.
Щом плащането е в миналия месец, не би трябвало да имате проблем с Д6.  Проверете отново какъв период е посочен и каква е датата на последния ред
д6 не трябва да има. Просто отметнете, че не трябва да има

Толкова категорично че не трябва? А Д6 с код 8? Ние не знам кога е платено
Д6 с какъв код подавате? За кой месец? Кога е плащането?
Ако гумите са зимни/летни и се демонтират и монтират два пъти годишно, всяка година ли ще им увеличавате стойността?
Въпреки някои изисквания на СС, аз си отчитам услуга и смятам, че така по-точно се отразява стопанската операция.

ПП  Това е лично мнение и лична практика. Не го натрапвам и не твърдя, че е най-правилното.
Има значение дали този европалет ще го връщате на доставчика или не. Ако го връщате - отчетете го на някакъв разчет. Иначе - както е цитирала Колибри.
Правилното е корекция на уведомлението, но предполагам, че сроковете са минали.
Другото /ДС или нов ТД/ е замазване на ситуацията. И двете са с еднакъв ефект. Лично аз бих избрала нов ТД.
Не сме удържали данък.
Тогава какво ще включите в Д55?

Сумите са платени по издадена фактура от нотариуса и договор за правна защита от адвоката
Вида и съдържанието на договорите и фактурите нямат отношение към Д55
Ако сте им удържали данък, подавате Д55

ПП Тези адвокат и нотариус не са ли СОЛ?
Според мен му искай декларация, че е СОЛ.   Във връзка с чл.45, ал.6 и 43, ал.5 от ЗДДФЛ.
Дали е на патент или не, няма значение
Да ползвам темата и да попитам:
ЗП, ФЛ, животновъд, не обработва земя, не е регистриран по ЗДДС, облага се с 60% НПР, разполага със земеделска земя, която отдава под аренда и получава рента (жито, царевица, олио, пари - общо за около 1000-1500 лв). Земята е собственост на ФЛ, придобита по наследство.
Трябва ли да издава документ (фактура) за получената рента и трябва ли да декларира този доход в ГДД?

Според чл.13, ал.1, т.24 доходът от рента е необлагаем. Ама знам ли....
Колибри, въпреки че цитирах твоя отговор, коментарът ми беше насочен основно към Влада-влад.
Извинявай, ако съм те засегнала.