Защо не помислите за анулиране на едната фактура /чл. 116/ с издаване на протокол и нова фактура от днешна дата?
01.05.2003 г. е дата на раждане на жената, а термина е 26.05.2023 г.
Отправих официално запитване до НОИ и ми изчислиха, че една година осигурителен стаж навършва на 22.05.2023 г. с право на обезщетение от НОИ от 23.05.2023 г. Не мога да си обясня как го изчислиха. Но със сигурност прибавят и извънредния стаж.
Ако не включваме извънредния труд, 12 м. стаж се придобиват на 23.05. и обезщетението започва от 25.05. /24.05 е неработен/. Най-вероятно с тези 9 ч. извънреден труд срокът се "издърпва" един ден напред.

А това: "Още около малко по-малко от 04 м ще са нужни, считано от 01.05" t.trifonov66, Вчера в 22:06 е много далеч от истината
А защо да не подадете Д6 с данъка върху доход, платен през март? Не виждам основание да не го правите
Има го, подавана е Д1 всеки месец с осигуровки върху цялата сума на възнаграждернието.

Е, в Д1 може да го има, но в ГДД има ли го? Там инфото е от справката по чл.73

И какво значи "осигуровки върху цялата сума" - 600, 710, 1500, 3500....?
На лице се дължи обезщетение от една брутна заплата, за оставане без работа.
Освободено е от 10 число на месеца ....
За периода на обезщетението(с код 27) осигурителния доход ще му е 3400лв.
Аз ли не видях, или не е пояснено.....
Този осиг.доход от 3400 лв за целия период на обезщетението ли е или само за месеца, през който е прекратен ТД?
А какъв е размера на самото обезщетение и по колко работни дни от двата (вероятно) месеца обхвяща?

ПП Тъй като темата вече е стара, предполагам, че питащия/ата отдавна е намерил/а решение. Аз само любопитствам
Не виждам проблем фирма А да е сключила договор с фирма Б за определена услуга (не за отдаване на персонал) и при изпълнението на този договор част от работниците на фирма А да трябва да изпълняват трудовите си задължения на работно място, намиращо се във фирма Б. Задълженията са в рамките на сключения вече ТД. Самият ТД си е към фирма А и заплатата се плаща от фирма А
Това, дето го цитирате, са общите неща и не дава отговор на въпроса какво се прави когато осигуряването по ТД е след приключване и плащане по ГД в същия месец.
Теоретично нещата са ясни, но как става на практика? Ако за определена услуга съм платила 180 лв по ГД, защото ми е било изгодно, кой ще ме накара в един бъдещ момент да платя едни осигуровки допълнително и да правя корекция на данъка ?

Заплатата е такава, каквато се договори. Единственото изискване при 6-часов работен ден е заплатата да не е под 585 лв (780/8*6). Горна граница няма.
В ТД се вписва основната заплата - може месечно, може дневно, може и на час. Стига всеки месец с работа на 6 часа заплата да е над 585 лв.(при МРЗ 780).
Упоменато ли е в договора, че става дума за дистанционна работа?
Защо? Това да не го освобождава от мерките по ЗБУТ?
Дори и замервания на работното му място трябват - контакти, осветление, шум....
Абе... докато направите всичко, ще свърши договора :)
От мен пък е "да"
Текстът на чл.4, ал.3, т.6 е "които са осигурени на друго основание през съответния месец". През м.април вече Е осигурена на друго основание  и би следвало по ГД в м.април са се държат осигуровки.
Как точно ще стане на практика, кой и как е могъл да предскаже бъдещето- не ме питайте  :)
Д1 не се коригира.  Тя си е с "осигурител - булстат", "осигурено лице - ЕГН".
Няма проблем с обвързването на тези Д1 с Д6-13.
ГДД по ЕГН
Д6-13 - по ЕГН
Облягянето е като при ЕТ само ако вече е заявил такова. Иначе е с НПР (прил.3)
Както до сега.
Сумите се преразпределят по фондове служебно
Друг квартал не е друга местност. Друг квартал е в същото населено място. Не разбрах какъв му е проблема на работника да се премести в друг квартал. Щом не иска да се мести, да напуска. Никой няма проблеми.
Не зная от къде сте и каква е представата Ви за "квартал", но за мен не е все едно дали работното място е в Младост, Люлин или в Кремиковци.
Не съм много наясно с даренията, на вижте пл.44 и следващите. Освен за имоти и МПС се говори и за "други имущества".
По лесно ще е да го продаде на прилично ниска цена.
Вижте какви данъци се дължат при дарение и кога се дължат.
 Има ли личен труд? Изравнява осигуровки на двете суми 20 000 + сумата на личния труд
И защо "20000 +.…."?
20000 са приходите, а не печалбата :(
Попълва само таблица 2 без таблица 1?
За напред в месеците, когато няма получено възнаграждение по трудов договор трябва ли да подава декл 7 за здравните осигуровки?
Първо: говоря за месеците, през които е полаган труд по ГД, а не са месеците, през които не е получено възнаграждение по ГД. Напр. когато ГД обхваща м.01-03 и възнаграждението от 1500 лв е платено през април, то през м.01, 02 и 05 средния доход (500 лв - НПР) е под МРЗ и няма осигуровки
2. Да, всеки път когато отпадне основанието за здравно осигуряване на друго основание трябва да се подава Д7. Действието на Д7 се прекратява от първата подадена след това  Д1 със ЗО
3. Да, лицата, които внасят за своя сметка ЗО на основание чл.40, ал .5 от ЗЗО, попълват само Т2 без Т1 и правят изравняване на осиг.доход за здравно осигуряване
А някой има ли идея защо законодателят е решил това с над и под МРЗ? На мен ми се губи.
Когато ГД е единствен доход и е над МРЗ, върху него се дължат осигуровки за пенсия и се зачита за осиг.стаж за пенсиониране. Когато сумата е под МРЗ явно осиг.вноски биха били много малки и е недостатъчна за признаване стаж за пенсия
Сигурно има значение.
Ако този/тези ГД да са единствения му доход, то за месеците, през които възнаграждението минус НПР е било под МРЗ, възложителят не би трябвало да е внасял осигуровки. През тези месеци лицето, за което питате, е трябвало само да си внася здравните осигуровки по чл.40, ал 5 от ЗЗО (самоосигуряващ се по смисъла на ЗЗО) и трябва да прави изравняване на здравните осигуровки (попълва таблица 2)