Казват, че имат...
Е, щом казват :)
Ако се съмняваш - искай писмено обяснение, че книги еди-кои-си са свързани с дейността и ще се ползват само във връзка с дейността. И си вземи ДК
Щом БРЗ е под МОД, осигуровките са на МОД. Пише го в КСО.
Няма значение, че в случая БРЗ включва само трине дни от работодател.
И,да, в случая наистина се ползва МОД 710 лв
защо счетоводителите правят разлика.
Ако някой може да обясни по какво се отличават ГД и договор за услуга, ще съм много благодарна. Може да ми посочите и къде е регламентирано какво представлява ГД.

ПП ГД е общоприето наименование на договори (за услуга, за изработка, за посредничество и т.н.) когато изпълнителят е ФЛ.

Златина, Вие счетоводител ли сте или лицето, упражняващо свободна професия, което е изпълнител по договора?
Трябват Ви 12 месеца през последните 18. Вие явно нямате и за това нямате право на обезщетение за безработица
Добре би било преди демонтажа да бракувате навеса. После заприходявате остатъчните материали по продажни цени.
Продажната цена - такава, на каквато бихте продали материалите на несвързано лице. Още повече че имате купувач, който е предложил явно изгодна цена

Да се обосновава за бракуването: разбрах, че  не продавате целия актив , а части от него.
Щом решавате, че не Ви трябва документ и имате аргументи да се защитите -  не изисквайте. 

Все пак обърнете внимание на чл.9, ал.4 от ЗДДФЛ.

Правилно ли е да не издаде никакъв документ?
Не, не е правилно.

ЗДДФЛ, чл.9 ал.2 Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството. Документът се издава в два екземпляра, като единият се предоставя на платеца на доходите, а вторият се съхранява от физическото лице
ал.4  когато платец на доходите по чл. 10, ал. 1, т. 3 е предприятие или самоосигуряващо се лице, което е задължено да прилага Закона за счетоводството и на основание чл. 45, ал. 6 не издава "Сметка за изплатени суми", в документа по ал. 2 физическото лице, придобило доходите, включва и реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

Дали ще е фактура, протокол, сметка, разписка... все тая. Важното е да е документ, съдържащ нужните реквизити.
Не виждам никакъв казус с включването или не на фактура, издадена от ФЛ, в дневниците по ДДС. Ако фактурата е с ДДС - включвате я, ако доставчикът не е регистриран по ДДС - не е задължително
Не е задължително да ги начислявате за месеците, през които не се внасят от сметката или касата на дружеството. Освен ако нямате някои други съображения
Опитвам се да подам една Д6-13. Една декларация, за едно лице, при подаване маркирам, че подавам 1, т.е. - колкото са във файла, толкова и отбелязвам. Направих три опита - едно и също :(
Получавам отговор:
За период:   От 01.2022 до 12.2022
За общ брой декларации обр.6:   1
и декларирана липса на основание за подаване на Декларация обр 1
са обработени, както следва:
Файлът е отхвърлен: Броя на декларациите обр.6 от файла не отговаря на декларираните в придружителното писмо !


Явно пак е бък в системата :(
Какъв е проблема?
Ако заплатите са платени през м.01.2023, то в Д6 с код 8 "горе" е 01.2023, а "долу" 31.01.2023
Така е записано и в наредбата


ПП. С програмата на НАП вече може ли да се генерират Д1 и Д6 за 2023?
Щом от утре вече ще работи по новия трудов договор, то:
- предполага се, че този нов ТД вече е подписан и тече тридневния срок за регистрацията му.
- справката за приетото уведомление  трябва да е с час преди началото на първия работен ден.
За това най-добре подайте уведомлението още днес!

За прекратяването на стария ТД се предполага, че днес вече има заповед за прекратяването му, считано от 01.02.  От утре /дори от 02.02, ако трябва да сме точни/ тече 7-дневния срок за уведомяване. Можете да подадете уведомлението най-рано утре, най-късно на 08,02.

Да не Ви притеснява факта, че след като подадете уведомлението за новия ТД днес, в сайта на НАП ще има два основни ТД за лицето. Нормално е. Утре-другиден като подадете уведомление за прекратяване на стария ТД, нещата ще си дойдат на място.
Според мен задължетелен е МОД който е приет със закон. МРЗ с решение на парламента и не е
обвързан законово
Искате да кажете, че МРЗ 780 лв, приета с ПМС е незаконна????
Ако решението за разпределяне на дивидент е взето преди продажбата на дяловете и в разчетните сметки имате "задължение към съдружник А" и "задължение към съдружник Б", то сумата може да бъде изплатена сега или когато и да е.
Ако дивидентите не са разпределени преди продажбата на дяловете, вече няма как да разпределяте каквото и да е в полза на бившите собственици.
Благодаря. А през годината ако реши възнаграждението да се увеличи на 1500 лв. Д 1 следва ли да се подава за 1500 лв и съответните осигуровки ? Или на декл и плащат осигуровки на мин 710 и се плащат с декл по чл.50 ?
И двата варианта са възможни
Моето мнение е не, понеже няма да има какво да изравнява.
Това, че няма да има осигуровки за довнасяне, не го освобождава от попълване на Т1 и Т2.
Възнаграждението за личен труд да 780 лв., приспадаме осигуровки върху 710 лв. и плащаме остатъка или може да си остане миналото положение.
Не че е невъзможно, но не е най-добрата идея. Освен ако няма желание в края на годината да довнася осигуровки.
Никъде няма изискване за минималния  на възнаграждението, плащано за личен труд. То не е обвързано нито с МРЗ, нито с МОД. Колкото решат съдружниците или ЕСК, толкова.
За избора на осиг.доход написах по-горе.
Дали ще дължат допълнителни вноски или не, не мога да кажа. Въпрос на сметки. Но че трябва да правят годишно изравняване на осигурителния доход - трябва. И трябва да попълнят Т1 и Т2
КСО, чл.6, Ал.9
Ами, тогава не мога да разбера, защо всички искат да бъдат освободени по чл. 328, специално за обезщетението за борсата  :hmmm:  / без да става въпрос за чл. 222, 221 и др./
щото това си знаят
или така им е казано
минимум върху 710.
максимум върху 3400
по негов избор.
Прекратяването по чл.71 трябва да е по инициатива на работодателя и това трябва да е записано в заповедта - тогава е 60%, при член 328 е 60%
При 325 - е минималното, така разбирам аз
само по чл.325, ал.1, т.1 е минималното. По 325, ал.1, т. 2, 3 и др. си е 60%.

В предходния отговор имам грешка. Да се чете:  За 328 - да.