Със снимка от масата :)
Така е. Взема се осиг.доход (3000 или 3400)
И още: Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението
Впрочем: този СОЛ, след като се осигурява за ОЗМ, не трябва ли да подава Д1 с код 12 и на двете места? Отделно с код 90 на второто
Самоосигуряването е на едно място, значи и болничния ще е един.
Там, дето е с код 90, не се осигурява.
Поне така виждам нещата
Данъчното облекчение е ЗА 2022 и трябва да се включи в справката за 2022. Независимо кога е платено (12.2022 или 01.2023) Всъщност това не е плащане (доход), а възстановяване на част от данъка, удържан от платеното през 2022
Тоест има отношение към пенсията, но като размер, а не като трудов стаж, необходим ми за пенсиониране?
Това, което ме притеснява е, дали 20 работни дни на 4 часа и на 8 часа, все си се смятат като 20 работни дни, или 4-часовите ми се броят като 10? Визирам коефициента за трудов стаж върху заплатата и трудовия стаж, необходим за пенсиониране.
За пенсиониране не се гледа трудов стаж, а осигурителния. За съжаление осигурителния стаж на 4 часов работен ден се смята точно така: 20 работни дни се броят като 10
С 306, ако е свободна професия и е СОЛ.
С 30714, ако е ФЛ без да отговаря на горните условия.
А ако е СОЛ без да е свободна професия, но има регистрация в БУЛСТАТ на друго основание и съответно 9-цифрен номер? реших си въпроса, като го пуснах с ЕГН и 3073, нищо, че договора е по БУЛСТАТ. Не зная колко е правилно, но мина

За Счетоводни и юридически услуги кода не е ли 3074?
Трябва
Ако този ГД е със съдружник или собственик на фирмата - по ал.6, ако е "външно" лице - по ал.1
Казват, че имат...
Е, щом казват :)
Ако се съмняваш - искай писмено обяснение, че книги еди-кои-си са свързани с дейността и ще се ползват само във връзка с дейността. И си вземи ДК
Щом БРЗ е под МОД, осигуровките са на МОД. Пише го в КСО.
Няма значение, че в случая БРЗ включва само трине дни от работодател.
И,да, в случая наистина се ползва МОД 710 лв
защо счетоводителите правят разлика.
Ако някой може да обясни по какво се отличават ГД и договор за услуга, ще съм много благодарна. Може да ми посочите и къде е регламентирано какво представлява ГД.

ПП ГД е общоприето наименование на договори (за услуга, за изработка, за посредничество и т.н.) когато изпълнителят е ФЛ.

Златина, Вие счетоводител ли сте или лицето, упражняващо свободна професия, което е изпълнител по договора?
Трябват Ви 12 месеца през последните 18. Вие явно нямате и за това нямате право на обезщетение за безработица
Добре би било преди демонтажа да бракувате навеса. После заприходявате остатъчните материали по продажни цени.
Продажната цена - такава, на каквато бихте продали материалите на несвързано лице. Още повече че имате купувач, който е предложил явно изгодна цена

Да се обосновава за бракуването: разбрах, че  не продавате целия актив , а части от него.
Щом решавате, че не Ви трябва документ и имате аргументи да се защитите -  не изисквайте. 

Все пак обърнете внимание на чл.9, ал.4 от ЗДДФЛ.

Правилно ли е да не издаде никакъв документ?
Не, не е правилно.

ЗДДФЛ, чл.9 ал.2 Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството. Документът се издава в два екземпляра, като единият се предоставя на платеца на доходите, а вторият се съхранява от физическото лице
ал.4  когато платец на доходите по чл. 10, ал. 1, т. 3 е предприятие или самоосигуряващо се лице, което е задължено да прилага Закона за счетоводството и на основание чл. 45, ал. 6 не издава "Сметка за изплатени суми", в документа по ал. 2 физическото лице, придобило доходите, включва и реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

Дали ще е фактура, протокол, сметка, разписка... все тая. Важното е да е документ, съдържащ нужните реквизити.
Не виждам никакъв казус с включването или не на фактура, издадена от ФЛ, в дневниците по ДДС. Ако фактурата е с ДДС - включвате я, ако доставчикът не е регистриран по ДДС - не е задължително
Не е задължително да ги начислявате за месеците, през които не се внасят от сметката или касата на дружеството. Освен ако нямате някои други съображения
Опитвам се да подам една Д6-13. Една декларация, за едно лице, при подаване маркирам, че подавам 1, т.е. - колкото са във файла, толкова и отбелязвам. Направих три опита - едно и също :(
Получавам отговор:
За период:   От 01.2022 до 12.2022
За общ брой декларации обр.6:   1
и декларирана липса на основание за подаване на Декларация обр 1
са обработени, както следва:
Файлът е отхвърлен: Броя на декларациите обр.6 от файла не отговаря на декларираните в придружителното писмо !


Явно пак е бък в системата :(
Какъв е проблема?
Ако заплатите са платени през м.01.2023, то в Д6 с код 8 "горе" е 01.2023, а "долу" 31.01.2023
Така е записано и в наредбата


ПП. С програмата на НАП вече може ли да се генерират Д1 и Д6 за 2023?
Щом от утре вече ще работи по новия трудов договор, то:
- предполага се, че този нов ТД вече е подписан и тече тридневния срок за регистрацията му.
- справката за приетото уведомление  трябва да е с час преди началото на първия работен ден.
За това най-добре подайте уведомлението още днес!

За прекратяването на стария ТД се предполага, че днес вече има заповед за прекратяването му, считано от 01.02.  От утре /дори от 02.02, ако трябва да сме точни/ тече 7-дневния срок за уведомяване. Можете да подадете уведомлението най-рано утре, най-късно на 08,02.

Да не Ви притеснява факта, че след като подадете уведомлението за новия ТД днес, в сайта на НАП ще има два основни ТД за лицето. Нормално е. Утре-другиден като подадете уведомление за прекратяване на стария ТД, нещата ще си дойдат на място.