Работодател закупува лекарства,които ще се използват от работниците при необходимост.Има ли право на данъчен кредит.

Ако лекарствата са за зареждане на аптечката на фирмата или на обекта /по списък от СТМ/  - няма проблем с ДК.
Ако тези лекарства са за диабета на пазача или контрацептиви за секретарката - няма как да стане :) И разходите ще трябва да отнесете към "представителни" :)
ЗО е върху осиг.доход!
Незнам откъде Ви хрумна този минимум!

Да допълня - след като вече е осигурен по ТД, макар и върху 63 лв, вече не дължи осигуровки по чл.40, ал.5
Все още не дават субсидии за деца :)
DEL

Не прочетох правилно датите :)
Естествено, че ще го осигурявате
Д1 с код 04 за допълнителен ТД
ие сте предоставили заем на фирмата /юридическо лице/, а не да съдружника си. Той лично не Ви дължи нищо. Няма "задлъжнялост" към Вас. Длъжна Ви е фирмата. Ако другият съдружник си продаде дяловете, фирмата продължава да Ви е длъжна, а бившият съдружник просто вече няма нищо общо с тази фирма.
Допуснали сте две грешки:
Първата и по-важната -  дали сте пари без да имате договор за заема. Предполагам вече осъзнавате до какво води този пропуск.
Втората грешка е предоставянето на заем към свързано лице /Вие и фирмата сте свързани лица/ в отклонение от пазарните условия /без лихва/. Този пропуск може да ви доведе единствено до проблеми с данъчните.
Ако сте в добри отношения с ортака - разберете се и оформете нещата писмено. С лихва и срок. Ако не се разбирате - приберете и съхранете всички документи /платежни, банкови извлечения, касови ордери и т.н./ които доказват паричните Ви вноски. И потърсете адвокат.
С друго не мога да помогна.
Никога не съм мислил, че точно Вие ме лъжете , проблема идва от там,че той няма да се бръкне никога,т.е. това е немислимо като вариант.
Защо? Какво му пречи - внася си парите, после си ги тегли и пак са си негови. Е, след малко данъци, разбира се :)
 Пък ако в момента няма налични "джобни" - внася едни 5 хил.лева, после ги тегли, пак ги внася, пак тегли и така докато внесе цялата сума. Чиста работа :)
Нещата са в малко по-друг ред:
Първо е решението за разпределяне на дивидент. След това начисленията. След това декларирането на данъка и внасянето му. Срокът за Д55 и внасянето на данъка е края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решение за разпределяне на дивидента.
Относно плащането: теоретично - може да си остане като задължение към собственика. Самото плащане няма отношение съм сроковете за внасяне на данъка и подаването на Д55. На практика няма смисъл да се разпределя дивидент и да се внася данък, след като няма финансова възможност да бъде платен.
Вярно, че според указанието за всеки ден на плащане трябва отделна колона.
Хмм..., струва ми се безмислено....
Защо 17 +1 колони? Една колона за всички осигуровки и една за целия данък
ЗП не се осигурява за безработица. Ако прекрати работа като ЗП няма да има право на обезщетение за безработица. Ако прекрати работа по ТД и продължи да работи като ЗП, отново няма да има право на обезщетение за безработица, защото е осигурен на друго основание /като ЗП/. Ако преди прекратяването на ТД е прекратил дейността си и самоосигуряването като ЗП, то ще има право на обезщетение за безработица.
За болничните - зависи как е избрал да се осигурява като ЗП - само за пенсия /на ниския процент/ или за пенсия, болнични и майчинство /на високия процент/. В първия случай може ползва болничен по трудовия си договор и продължава да внася пълните осигуровки като ЗП. Във втория случай ползва едновременно болничен по ТД и като ЗП. Взема си два екземпляра на болничния и ги отчита и на двете места.
А на ей тва май е казуса, което значи къде може да се осчет. парите според Вас :)

На този въпрос вече имаш отговор:
Отговор 18 | Вчера в 23:18
Най-елементарното е шефът Ви да се бръкне за онези пари, дето са му дадени срещу хвърчащо листче и да ги внесе в банковата сметка на фирмата от името на фирмата купувач. После осчетоводявайте както знаете.

Не зная защо мислиш, че те лъжа....
Актуализирай си софтуера, а не се занимавай с администриране на излишни лични данни.
Ако искаш да си полезен на работниците си - запознай ги с правата им по ДЗПО, но не ги питай за решението им. Още по-малко - в писмен вид.
Като за начало - денят преди болничния работничката няма осигуряване за ОЗМ, следователно няма право на обезщетение за временна нетрудоспособност /болнични/.
За Д1: след като в рамките на един месец има дни, зачитащи се за стаж и дни в неплатен без стаж, то се подават две Д1 - едната с код 01 /или какъвто е според ТД/ и една с код 28 за дните в неплатен без стаж. В двете декларации внимателно попълвате датите на начало и край осигуряване.
Ъ
Вижте какво ще правите с болничния. Ако искате да помогнете на работничката - прекратете неплатения по-рано и оформете 27.09. като отработен ден. В този случай има право на болничен. За първите три работни дни плащате обезщетение 70% от брутната заплата и озигуровки върху МОД. За останалите работни дни от болничния - само ЗОВ 4,8% от 420 пропорционално на дните.
В този случай в Д1 с код 01 в т.14 о 15 ще имате съответно 0, 27,0,0,0 и 11,0,0,0,0, а в Д1 с код 28 в т14 - 12, 0,0,0,0 и в т. 15 - 26,0,0,0,0.
Ако смятате, че имате право на такова обезщетение, подавате искане към бившия си работодател да бъде изплатено. Пи отказ можете да го съдите. Ако сте прав - ще ви плати и ще покрие разноските по делото. Ако не сте прав - ще си пратите на съда и на адвоката.
По моето некомпетентно мнение, право на 6 заплати ще имате, ако сте  работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж. Т.е. - 10 години след прекъсването. Не смятам, че сте изпълнили условията за това обезщетение. Освен, ако в МОН нямат някакъв колективен трудов договор или специфични вътрешни правила.
Не може да се приспадне несъществуващ аванс а преди време нямаше Закон за кеш-а
Може да не е имало закон за кеш-а, но имаше закон /наредба/, че плащанията се документират с касов бон, освен ако не са по банков път. Та всички плащания с разписка, квитанция от ПКО и други подобни "документи" са просто незакони. Опитайте се да обясните това на шефа си. И изискайте всички документи за плащанията! Нищо че не са при Вас и не са осчетоводени. Все пак трябва да имате яснота по плащанията. Иначе нищо не става!!![/u]
Най-елементарното е шефът Ви да се бръкне за онези пари, дето са му дадени срещу хвърчащо листче и да ги внесе в банковата сметка на фирмата от името на фирмата купувач. После осчетоводявайте както знаете.
Успех!
За периода на болничния се внасят само здравни. 4,8% от 420. Поне до края на 2015. После - според поредните промени :-)
При изчисляване на майчинството, когато е имало болнични, се взема доходът, от който е сметнат самия болничен, т.е. - според доходите 18 месеца преди болничния. Както казах по-горе - за времето на борсата се смята минималната заплата. Колкото повече време сте на борсата или без осигуровки, толкова по-ниски ще са следващите обезщетения за болнични и за майчинство.
Надявам са да разбрахте.
За периода на борсата няма осигуровки за майчинство и за болнични. Когато се изчисляват болничните или майчинството, за времето на борсата се смята минималната работна заплата.
Най-изгодният вариант е веднага да си намерите работа на добра заплата. Останалото е стъкмистика. Следва вариантът без борса, започване на работа при близък и дъъъълги болнични. Дълги,дълги - до 6 месеца.
Няма никаква разлика в начисленията. Вижте наредбата. Разпределянето на вноските между фондовете се извършва служебно. От НАП или от НОИ - не помня. За работодателя е все едно
с реалната дата - 21.09.
По първият въпрос - мисля, че щом едно нещо е задължително, то трябва да се администрира от държавата. Вярно, пенсионният фонд на НОИ е продънена кошница, но да не забравим, че само преди 1-2 години се канеха да продадат един от големите частни пенсионни фондове на офшорка... В края на краищата - всичко е въпрос на личен избор. Основно правило е, че  по-голямата доходност е свързана с по-висок риск
По вторият въпрос - работодателят няма право да агитира работниците си. Те не са длъжни да го уведомяват в кой УПФ са се записали. Това по никакъв начин не интересува работодателя.