при работа на трудов договор на 4-часов раб. ден осигурителният стаж се смята наполовина? Да. По-точно - смята се за 4 часа осиг.стаж.
значи ли че за 1 година работа ще имам 1 год. и половина осигурителен стаж? - не значи. Ще имате 1 година осиг.стаж и осигурителен доход дохода като СОЛ+ дохода по ТД. Членът "Шулева", чойто даваше възможност в такива случай като Вашия осигурителният стаж да се зачита "4 години за 5" вече е отменен.
В последващия месец. В попоследващия... Няма проблем. Приспадате до изчерпването.
Ако ще се посочва сумата, то трябва да е цялата /брутната/.
Не ми се чете ЗСПД и ППЗСПД и не зная дали субсидиите се включват.
Мисля, че след като имотите са апортирани, то те вече са собственост на дружеството и при последваща продажба дохдът ще е облагаем за дружеството, а не за ФЛ.
Да , благодаря Ви точно това ме интересуваше, тъй като и аз го сметнах 19.01 и просто не бях сигурна.
Обърнете внимание, че изискването е за 12 месеца осигурителен стаж и ако не сте работила на 8 часа, нещата не са добре.
В края на краищата - става въпрос за няколко дни. По-добре си гледайте здравето.
В Д1 - като нетно възнаграждение /увеличение на "стандартното" нетно възнаграждение/ . С уговорката, че не съм убедена, че въобще се отразява в Д1
В Д6 се отразява като по-малка сума на дължимия данък. Пример: ако ДДФЛ без облекчението е 544 лв, то намалявате с 444 и в Д6 посочвате 100 лв. Толкова и внасяте. Ако общия ДДФЛ е 300 лв, намалявате с 300, не подавате Д6 с код 8. Следващия месец/и/ приспадате останалите 144 лв.
Възможно е. ЕООД сключва договор за наем с ФЛ /по пазарни цени!/ и на базата на този договор прехвърля партидите за ток и вода.
И ГДД. Не може само декларация. За трудовия договор ще трябва да приложите сл.бележка от работодателя.
Доколкото си изясних след върнете и сучене с един господин от НАП, СОЛ отчита (за целите на авансовото облагане) само доходите от дейността си като СОЛ. ГД са отделни и тях не ги включват към тази категория (на принципа на НОИ, които ги отчитат, като доходи които СОЛ е получил извън дейността, за която е регистриран)
Значи  ако СОЛ - съдружник в ООД се осигурява на 420 лв., не получава възнаграждение за личен труд и има 20000 лв от ГД след НПР в друга фирма, то след две години  ще се осигурява пак на 420 /според господина от НАП/, а осигуровки ще се довнасят за разликата до 20000 и осиг.стаж ще бъде заверен на 20000 /според НОИ/
Така ли?
 :hmmm:
А защо е издаден касов бон? Връщането на парите не е продажба, а само паричен поток. Това плащане/връщане на пари не се отразява в дневниците по ДДС. Изключение - ако за аванса има фактура, то тази фактура трябва да бъде анулирана или да бъде издадено КИ. Не съм сигурна кое от двете. Ако анулирането е без протокол, анулираната фактура се отразява само в дневниците на издателя. Ако има протокол или КИ, те се отразяват и в дневниците на получателя.
Според него , това е печалба!
Или не задавате въпроса както трябва, или трябва да смените счетоводителя.

ПП. Не разбтах какво общо има кредита с парите в касата, с печалбата и с данъка....
Работникът по ТД има два варианта да се възползва от това данъчно облекчение:
1. Чрез работодателя. Подава декларация пред работодателя до 31.12.2015 г, работодателят прави изравняване на дохода и данъка и възстановява надвнесения данък. Самата декларация се прибира в архива на работодателя и се пази за проверка. Работникът, ако няма друг доход, освен ТД, не подава ГДД.
2. Чрез НАП. Работникът подава декларацията за данъчното облекчение в НАП заедно с ГДД. От НАП възстановяват надвнесения данък по банковата сметка на лицето. Нсед необходимите проверки, разбира се :)
Работодателят няма задължение и възможност да подава ГДД на работниците си.
Работник, който е в неплатен отпуск, незачитащ се за стаж, си регистрира фирма и започва да се самоосигурява. Декларира пред работодателя, че е СОЛ от 07,12,2015.
Питам се трябва ли работодателят /за сметка на лицето, разбира се/ да внася ЗОВ и да подава Д1 с вид осигурен 28 за периода 01. - 03.12. ? Т.е. осигуряването като СОЛ за част от месеца счита ли се че "подлежи на осигуряване на друго основание"?

ПП Не ми е за 2,40, Къде с тях, там и без тях. Нито има проблем със здравноосигурителния статус. Искам работодателят да е изряден.
Няма такъв данък, който да се дължи върху парите "на каса".
А счетоводителят Ви на какво мнение е?
Какви пък глоби може да има?
За неподадена в срок ГДД.
Не ми се проверява каква е давността, но от 30.04.2015 няма и година....
Единственото, което можете да направите, е да издадете служебна бележка за облагаемия доход през 2014 г. Ако вече не сте му издали такава. Да си взема бележката и да си подава ГДД за 2014 /плюс всичките глоби/
Да, подавам Д1 и Д6 за всеки месец поотделно, а Декл по чл 55 също ли трябва до 25 Януари ...... дохода е плучен реално през 4-то тримесечие и не удържам данък. В Д6 също ще посоча само осигуровките, без данъка.
Д55 е до 31.1.
Един приятелски съвет: щом сте поела ангажимент и за счетоводство и за ТРЗ, прегледайте поне най-често ползваните наредби и данъчни закони. Там си пише всичко, вкл. сроковете.
За удържането лицето ще си декларира какво е в СИС-а.
Каква СИС, след като изпълнителят е СОЛ?
Това, че е пенсионер, няма значение за Вас. Подписва една декларация, че е СОЛ и нищо не удържате.