Първо - един месец работа на 4 часа се зачита за един месец трудов стаж. Това е от значение за размера на отпуските и за "класа", но не и за обезщетението за безработица.
Второ- един месец работа на 4 часа се зачита за около половин месец осигурителен стаж. Това е от значение при пенсиониране, при болнични, при майчинство, но не и за обезщетението за безработица.
Трето - един месец работа на 4 часа се зачита за един месец с осигуровки за безработица. Ето това е важното за обезщетението за безработица
Какво значи 6 работни дни? 6 дни работил + 6 боледувал? Или няма отработен ден, а само 6 дни болничен?
Имайте предвид, че при заплати близки до МОД, осигуровките за трите дни от работодател не са върху 70% от заплатата за три дни, а върху МОД за 3 дни /по-голямо число/.
Не мога да Ви отговоря в цифри, защото кода на длъжността не е достатъчен за определяне на МОД.

ПП Работя с програмата на НАП и до сега не е допускала осиг. доход под МОД още при въвеждането. В самата програма има опция за проверка на Д1. Ползвайте я.
В неплатен можете да го пуснете винаги когато поиска и  работодателят е съгласен.
Полагащия се отпуск за 2016 може  да се ползва след придобиване на минималния изискуем стаж /след 18.12.2016/ или да се прехвърли през 2017  .
Това е ако въобще преди това не е работил никъде или е работил някъде за малко и до сега ОБЩО няма 8 месеца трудов стаж.
Всъщност, каква е сумата? Попада ли в ограничението за плащане в брой? Имате ли касов апарат?
Аз не бих превел пари по лична сметка, трудно и въртеливо ще докажа, че съм си платил задължението по фактурата.

Да не би случайно да се бъркате, че ако във фактурата е посочено "по банка" не може да се плати в брой?
Е, за плащане в брой трябва касов апарат, а цената му е доста по-висока от годишната такса за поддържане на разплащателна сметка :)
За да бъде всичко изрядно е добре да си намерят счетоводител преди или при започване на дейността.
Освен това трябва да помислят дали ГД е най-удачния вариант за приятеля. Да не се окаже прикрит ТД.
Ако Вие сте счетоводителя, трябва да сте наясно с ОКД5, Д1, Д6, Д55, регистрация на ТД, документиране на ГД и плащанията по него и ред такива "елементарни" нещица.
ФЛ не е задължено да води счетоводство и не съставя финансов отчет. Следователно не подава нищо в НСИ.
Освен това срокът за подаване на отчет в НСИ изтече на 30.04. /03.05./
Фл, което не е регистрирано като ЗП през 2015г. , но има продадена СС продукция освен декларация по чл.50 трябва ли да подава и отчети в НСИ ?/
И ако не е подало, а трябва може ли сега да подаде по ел. път.
Ще подава документи по програма 6,3, а там изискването е прилагане на дан. декларация в едно със съставните части на финансовия отчет... та не знам
А къде видяхте изискванията за документите по програма 6,3?
Аз видях само принципните изисквания и първото от тях е лицето да е лицето да е регистриран ЗП.
Договорът ми е прекратен по чл.325, ал.1
Днес се регистрирах в НОЙ за обезщетението от 7.20 лв. на ден.
Сега разбрах за варианта за назначаване за 10 дена и последващо съкращаване по чл.71.
Късно ли е вече да се възползвам от този вариант, за да получавам 60%, след като днес вече се регистрирах в НОЙ?
Късно е
мерси за информацията , значи до 10 000 лв може от касата , а доли има ограничение колко пъти по 10 000 може да се теглят като дивидент?

Ако има едно решение за разпределяне на дивидент от 10001 лв. и всеки ден да плащате по пет лева, пак трябва да са по банка.
Ако всяка седмица вземате отделно решение за по 9999 дивидент, всяко плащане може да е в брой. Д55 включва общата сума на решенията за тримесечието и не се ограничава от закона.
Повече от 1 година ще е, така е трудно да се каже точно колко време. Зависи от работните дни в месеца.
Колко повече от 1 година?
Ако работи на 8 часа по основен трудов договор,работата по втория ТД няма да донесе никакъв допълнителен осигурителен стаж. Няма начин да наваксате пропуснат в миналото осиг.стаж. Единствената възможност е преди пенсиониране да си купите до пет години стаж чрез внасяне на осѝгуровки.
Не, не означава. При никакви обстоятелства по трудово правоотношение лицето не може да се осигурява върху доход по-малък от минималния. Поне аз така смятам, позовавайки се на нормативната уредба, въпреки че от написаното по този начин човек може да се замисли в подобна насока.
Ще се замисли, ако доходите от двата договора достигнат или надминат максимума. Когато осиг.доход от първия ТД + МОД по втория са под максимума, какво има за мислене?
Да, за 2016г. ми се полагат 20 дена отпуск,от които съм ползвал 5... Значи ако напусна до края на май, ми се изплащат 3? А знаете ли на каква стойност?
Грубо пресметнато - три надници. По-точно ще Ви каже работодателят. Върху обезщетението за неползван отпуск се дължи /удържа се от работодателя/ 10% данък.

Тези 15 дни, за които питате от минали години ли са или просто записахте случайно число?
А Д6 как подадохте - по ЕГН или по ЕИК на ЕТ?
1. Ако сте болна, ако имате проблем с бременността - може. Процедурата - отивате при лекаря и той решава имате ли нужда от болничен или не. Ако Ви даде болничен, вземате го и го носите на работодателя.
2. При тези условия едва ли болничният ще се отрази на майчинството
3. Пише се работЯ, ОсигУрявана, изречението се започва с главна буква и т.н. Добре е да използвате свободното време преди раждане за да усъвършенствате правописа.
Моля.
Да допълня:
като за месеците без осигуряване за ОЗМ /както и въобще без осигуряване/ се взема за база МРЗ.
Съвет как да избегне физическото лице глоба за неподаване на декларация. Как може да докаже, че не са му предоставени документи за изплатените суми.
Как да избегне глобаат - никак. Фирмата-платец ще подаде справка по чл. 73, Нап ще направи засечката и всичко ще лъсне.
Е, ако тези плащания не са на черно. Щото това: "без документи", " не знае колко", " не знае кога"... звучи точно като плащане под масата. Поне една СИС няма ли?
Благодаря Ви за бързия отговор! Той е СОЛ през последните 4 години.
А работодателят дължи ли обезщетение в размер на една работна заплата в случай, че служителят не успее да намери работа до месец след напускането?
Като чета въпроса Ви, оставм с впечатлението, че съпругът Ви ще напусне по собствено желание или по взаимно съгласие. Имайте предвид, че ако няма взаимно съгласие, може да се наложи да отработва предизвестие /ако изпитателния срок е уговорен в полза на работодателя/.
Освен това, ако напусне по собствено желание или по взаимно съгласие, обезщетението за безработица ще е само 4 месеца по 7,20 на ден /около 150 лв месечно/. Разбира се ако въобще има право на такова обезщеетние.
Просто не попълвайте тази таблица. За период на ГД лицето не е било самоосигуряващо се по смисъла на ЗЗО /чл. 40, ал.5, ако не бъркам/.
Хем има самоосигуряване, хем Д7 и то няколко....
Обикновено при самоосигуряване ежемесечно се подава Д1 и годишно Д6, а осигурителните вноски са според декларираното в ОКД5.
Или не задавате въпроса си правилно, или тотално сте объркали конците.
Щом имате по-висок доход, болничните ще се преизчислят и ще Ви се доплати. Кога ще стане това - може би през юни. Или по-късно..., но ще стане :)