Друго не знам, но Д1 и Д6 се подават до 25-то число на следващия месец, а Д6 за данъка - от първо до 25- то число на месеца, следващ месеца на плащането.
Ще ползвате оставящата ми борса
Естествено, ако сте спазили реда за отписване при започване на работата по ТД и след прекратяването се регистрирате в 7-дневен срок.
Г-н Димитров,от много важно значение за мен е адвокатите ежегодно да декларират в публичен регистър имтотното си и финансово състояние.
От много важно значение е тази професия да се упражнява от хора, които са почтени и си плащат данъците.
Това предложение е пълна глупост. По тази логика всяка една професия трабва да се упражнява от честни и почтенни хора и трябва да направим публично доступна информацията за имотното състояние на лекари, учители, счетоводители... и къде остава защитата на личните данни?
Адвокатите не ядат от моите данъци, а вземат пари, предоставени им доброволно от доволни клиенти срещу извършена конкретна услуга.
Адвокатите си написали закон и се опитват да си го прокарат. Ама разширавал им правата и ограничавал правата на други професии... Да. След като гилдиата е единна и организирана и има силно лоби - защо да на са възползва? А ние само са джавкаме и спорим кой да води бащината дружина.
Искрено се надявам в Парламента да има И разумни хора и да не позволят приемането на повечето дискриминационни текстове на закона. Не зная в случая кой е по-заинтересован - счетоводителите, заради съветите по данъчните закони и осигуряването, или всички юридически съветници и финансови консултанти неадвокати, заради цялостната им дейност.
Да не говорим за инжинерите и архитектите, които няма да могат да дават съвети по птилагане на ЗУТ, по наредбите за оразмеряване на строителните конструкции, няма да могат да съставят актове и протоколи по време на строителството без намесата на /компетентен/ адвокат.
Дерегистрирате се по ДДС, ако имате възможност за това или когато имате такава възможност. След това си плащате патент.
Помолете обслужващия Ви счетоводител да Ви обясни условията и процедурата по дерегистрация, както и финансовата страна на въпроса.
Здравейте, имам работник на втори трудов договор,  който до сега беше вид осигурен - 11 , сега е  - 04 . Трябва ли да се подава декларация или това не е промяна в обстоятелствата и само уведомление.
Благодаря
Това е промяна в осигуряването и не е свързана нито с промяна на работното място, нито с промяна на условията на труд, нито с промяната на друго обстоятелство, подлежащо на деклариране.
Уведомление.
НПР най-вероятно са 25%
Здравни осигуровки ще има, ако сумата по договора, намалена с НПР е над МРЗ или ако този пенсионер е осигурен на друго основание през месеците, през които работи по този ГД.
Процентът инвалидност има значение само за данъка.
Стандартно на 20 работни дни

Наредба за работното време, почивките и отпуските
Чл. 23. (2) Работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

KT
Чл. 355. (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
(2) За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.
Не съм чула някой да е глобен за забавена регистрация по този закон.
Данъкът се декларира след като заплатата е платена
Според мен фактурите попадат в т.3 и трябва да се пазят тези от 2004 или 2003. Имаме 5 години давност на задължението и 5 години след това
Може.

Последен въпрос и от мен: Вие счетоводител ли сте? Ако "не" - как отговори на въпросите Ви Вашият счетоводител?
Не знам, точно това ми излиза, че аван. данък от 26.07.  е погасен със сума от 03.02.2014 ( тогава внесох авансово осигуровките)

Явно парите, които сте внесли за осигуровки преди 01.03.2014, след 01.06.2014 служебно са прехвърлени в сметката данъците. Явно не сте се възползвала от тримесечния преходен период /март - май 2014/ да оправите разчетите си н единните сметки и сте оставили нещата на произвола на съдбата.
От мен толкова. Останалото - от Вас и от НАП.
 През м.04 и 07. съм подала декл.55 и платила авансово данъка, но виждам, че тези суми не са пипнати, а са погасени от авансово внесените осигуровки.

Явно не всичко е наред. След 01.03.2014 осигуровките и данъка се превеждат по различни сметки. Ако няма някакво объркване при преводите, няма начин парите за осигуровки да покрият данъчно задължение, декларирано след м.03.2014.
От началото на март до началото на юни би трябвало да сте заявили по коя сметка да се прехвърли остатъка от старата единна сметка. Ако не сте се възползвали от това си право, НАП е прехвърлил остатъка по свое усмотрение, без да се съобразява с Вашите бъдещи задължения.
Хубаво разгледайте справките за направените вноски и обвързването им със задълженията.
Благодаря за отговора!
Да Ви попитам, мога ли да изпратя документите по български пощи? В момента нямам никаква възможност да посетя НАП лично.

Кои документи да пратите по пощата? Платежните? Е, евентуално копия може :)
Може и да може да стане по пощата, но не съм много сигурна. То и на място не винаги ти обръщат достатъчно внимание ...
14.40 пропорционално на дните.

Направих справка със ЗЗО, чл. 40, ал.1, т.5 и изглежда ще трябва да се съглася с теб
20.16 пропорционално на работните дни в болничен
Проверете какви параграфи са посочени в платежните.
Обърнете внимание какво е превеждано преди 01.03. 2014 и срещу какво задължение. Проверете какво е станало с надвнесеното по единната сметка към 01.03.2014 - поискали ли сте да се отнесе към някое задължение или това е направено служебно? Ако е служебно - вижте къде е прехвърлена сумата.
Накрая - с всички документи и платежни - в НАП
Нищо да не прикачвате. В таблица 1 и2 ще се отразят получените доходи
Пък и не само там :)
Каква е тази единна сметка?
Добре де - единнИТЕ сметкИ по всеки параграф  :blush:
Както Ви е удобно. С единната сметка няма значение.
Аз бих предпочела месец по месец.