1. Кое налага да излизат в отпуск на постпянната си месторабота? Да не би да изисквате да работят в офиса Ви от 8 да 17?
2. Нужните документи: в началото договор, протокол за приемане н работата при завършването ѝ, сметка за изплатени суми при плащането, декларации 1, 6 и 55 и справка по чл. 73 в нужните срокове, служебна бележка за дохода и данъка, ГДД на изпълнителите.
Няма никакъв проблем, услугата да е безвъзмездна.
Тук вече зададохте същия въпрос:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19141.msg115396.html#msg115396
Аз лично не съм убедена, че безвъзмездната услуга няма да е проблем, особено когато става въпрос за свързани лица.
Е, ако се стигне до проверка, разбира се.😏
1. Трябва да направите разлика между разход на фирмата за заплата (възнаграждение), удръжки от възнаграждението, приспадане на определени суми при определяне на данъка върху доходите, сума за плащане (паричен поток), разчети със собственика по осигуряването.
3. Какво не разбрахте от отговор "не"?  Когато се подава Д6, обикновено не се подава Д55. Сроковете за плащане на данъка обикновено са според сроковете на подаване на съответните декларации
4. Вижте ЗДДФЛ. Обърнете внимание на допълнителните разпоредби. Най-вече на т. 22и. Е, може да бъркам номера, но не и буквата.
Успех!

Повече от това не мога да Ви помогна. Не смятам, че форумът е мястото, където трябва да се цитират цели закони или да се четат лекции за първоначално обазоване. Нека все пак да оценяваме труда и времето на другите.
Добре, че уточнявате - до 2016, иначе нямаше да повярвам. За болничните и майчинството, де. За пенсията продължавам да не вярвам. Освен ако не са имали И други доходи.
 Пък и промяната в КСО касае преизчисляване на болничните още от 2015...
Моля за обосновка защото аз мисля че е напълно законно.
Имате право АВАНСОВО да се самоосигурявате вурху всякакъв доход между минимума и максимума. Реално при пенсиониране, а вече и при болнични и майчининсто се признава осиг. доход от годишното изравняване по ГДД. Тъй като ЗП не изравняват осигурителния доход ма база приходи, то на тях се признава само 300 лв. Осигуровките върху по-висока сума са недължимо внесени и подлежат на възстановяване.
За осигуровките се пише код 5 а за данъка 8,но в случая незнам как трябва да е.Май ще си взема декемврийската заплата в януари,както си е било до сега.Винаги в края на годината ми е трудно с тия декларации.
Отворете наредбата. Там ясно си пише. За данъка - последния ден на месеца, през който... За осигуровките има три варианта с различни дати и срокове.
Аз нямам възможност да погледна точните формулировки.
1. Разходът за фирмата е 420
2. Да
3. Не. Подават се Д1 и Д6 от фирмата
4. Не
5. Икономията от счетоводител не е добро решение.
Можете да ги съкратите поради намаляване обема на работа. Можете да прекратите договорите по взаимно съгласие. Можете занапред да сключвате срочни договори за определен срок и да ги прекратявате с изтичане на срока.
Дали имат право на обезщетение от борсата зависи от други неща. Размерът на обезщетението също зависи.
Най-добре се посъветвайте със счетоводителя си. Това са рутинни неща.
Малко глупав въпрос,но все пак искам да Ви питам или да ми дадете съвет.Трябва да съставя ГФО ,на лице което ще ми извърши друга услуга или на приятел и няма да получа възнаграждение за тази услуга.Мога ли вместо договор за сч.услуга да изготвя Споразумение за еднократна безвъзмездна сделка?
Можете да направите каквото искате. Според мен между "безвъзмездна услуга" и "недокументирана услуга (приход)" почти няма разлика.
Вижте и актуалния ЗСч. В стария вариант се изискваше облигационно отншение със съставителя на ГФО. Не помня дали отпадна.
Ако декемврийската я вземете през декември, в Д6 пишете пак 31.12.2016
Д6 с какъв код? За данъка съм съгласна, но за осигуровките.... Май трябва да отворя наредбата :blush:
Попълнете точки 29 - 34.
В първото квадратче пишете 14 и това е.
Последен въпрос. Лицето ще представи бележка за осигурителен доход.   За целта  осиг. вноски/ от наша страна/ ще са върху размера на изплатената сума . А нормативно признати разходи?
Защо върху цялата сума? Върху сумата минус НПР.

И не е нужна бележка за осиг.доход. Достатъчно е да впише данните в СИС.
Впрочем: вземете една СИС и внимателно я разгледайте. Там всичко си пише.
Пенсионер с ТЕЛК ,съдружник в ООД прави само здравни вноски върху 420 лв..   Следва ли по граждански договор в същото дружество да се удържат и внасят здравни вноски ?
Обърнете внимание как според ЗДДФЛ се третират доходите на собственици и съдружници с дял над 5%, изплатени им от същото дружество.
И по какво този ГД се отличава от възнаграждението за личен труд? Ако въобще се отличава.
Никъде в питането не видях дали изпълнителят има друг осигурителен доход през периода или през част от периода, пенсионер лие, какъв е размера на възнаграждението, ...
Здравейте, предстой ни да предадем на фирма за вторични суровини бракувани ДМА ,баланси стари и др.Знае ли някой какви документи трябва да изготвя и те какво трябва да ни дадат?
Аналогично, както при кофражните платна  :wink1:
Здравейте, предстой ни да предадем на фирма за вторични суровини бракувани ДМА ,баланси стари и др.Знае ли някой какви документи трябва да изготвя и те какво трябва да ни дадат?
Днес в 10:20
Правите си комисия, която да бракува платната. След това ги товарите на камион и ги карате във фирма, изкупуваща скраб. Гледайте да няма много бетон по платната, защото правят отбив в цената. От там Ви дават кантарна бележка, според която и договорената цена издавате фактура без ДДС /чл.163а, ако не бъркам/. На базата на тази фактура Ви плащат. Ако е по касов кът - издавате и касов бон.
Това е.
Дали е основен или не ТД ще стане ясно примерно от Д1. 

Ще стане ясно от Д1, ако счетоводителят, който подготвя данните е наясно какъв точно е този договор.

От там ще са видни и други особености - важното е да са договорени в самия договор.
Да, нюансите и особеносттите трябва да са вписани в ТД, пък може и да не са посочени конкретните членове.

В конкретния пример - поставяйки се в ролята на "външен" счетоводител, не съм наясно какъв е ТД и как да попълня Д1. Е, ако по-долу в договора е описано....
Аз пък не мисля, че така написано основанието е изрядно. Най-малкото : не става ясно дали този ТД е основен или допълнителен.  С такова описание ТД може да е по чл. 67/1/1, по чл. 110, чл. 111, по 114, а може би и по други.