Наистина уместен въпрос.
Ако на 09.08. жената е била в отпуск, зачетен за стаж, то няма проблем с болничния. Прекратява се отпуска и ползва болничен.
Ако ползвания неплатен отпуск вече не се зачита за стаж, то направете един жест към жената - прекратете неплатения по някакво "взаимно съгласие между страните" и "пуснете" два работни дни преди 10.08. Тогава ползването на болничния няма да е проблем
Нещо не съм  съгласна с горните постове. Наистина Иван, като собственик на ЕООД няма как да назначи САМ СЕБЕ СИ  на ТД, но ако преди това е сключил договор  с Петър за управител и този управител го назначава на ТД... Не мисля, че е невъзможно. Е, все пак не съм юрист. Съветвам Ви да се консултирате с адвокат специалист по трудово право.
Служебната бележка по чл.45 е за платените/получени възнаграждения. Няма нищо общо с Д1. Освен цифрите :-)
Щом от 01.01.2015 до сега не сте плащали заплати, няма защо да издавате въпросната бележка. Ще я издадете по-късно когато платите дължимите заплати. В годината, през която платите и удържите данъка. Все някога все пак ще трябва да платите...
Ако се регистрирате каро свободна професия /в регистър БУЛСТАТ/ , след това се регистрирате като самоосигуряващо се лице в НАП и изберете да се осигурявате за общо заболяеане и майчинство, ще имате право на майчонство. Поне 410 дни. За след това - не съм наясно и не ми се чете.
Съвет можете да получите от счетоводител. Добре е да се свържете с такъв още при регистрациите.
Договорът за управление и контрол декларира ли се някъде в НАП, както трудовите договори
А счетоводителят Ви не знае ли?
Може би не в НАП, а другаде.... и може да не е задължително....
Все пак помислете този ДУ на какво основание се сключва - по КТ или по ЗЗД. Тъй като и двете са възможни, отговорите за деклариране  са различни
Защо да не може? Стига общото събрание на УУУ да реши да сключи ДУ с това лице. И да му плаща :-)
Пък и двете фирми не трябва да имат някакви ограничения за допълнителната дейност на своите съдружници и/или упрвители.
Колкото до осигуряването - обърнете внимание, че първо са осигуровките по ДУ, после тези на СОЛ. Декларации - Д1, Д6...
И си намерете счетоводител! Поне за една от фирмите.
Притесненията са ми,че не искам да имам прекъсване.Как ще е най добре да постъпя?В право ли ще съм да искам да ме освободят с датата на изтичане на болничния?
Какво Ви притеснява прекъсването? Става въпрос за петък, събота и неделя.  Липсата на един ден осигурителен стаж едва ли ще повлияе много върху пенсионирането Ви.
Не можете да искате да Ви освободят с изтичане на болничния. Прекратяването на ТД задължително е след изтичане на предизвестието. Останалия ден болничен /28.08./ след прекратяване на ТД, ще Ви бъде изплатен от НОИ.
Единственото, което може да направите е за се погрижите за оздравяването си  и да си получите документите /заповед, трудова книжка, сл.бележки.../ от настоящия работодател. Междувременно /до 28.08. вкл./ можете да сключите договор с другата фирма, за да могат от там да оправят формалностите и на 31.08 спокойно да започнете работа.
 Отсега заявление за дерегистрация от 1.01.2016 г? Едва ли. Самата дерегистрация не отнема много време.
Това, че не извършвате дейност и все още сте регистрирана по ДДС не е никакъв проблем. Просто продължавате да си подавате месечни декларации. Проблем ще е, ако имате някакъв приход, върху който не бихте желали да се начислява ДДС.
По българския ТД да си оправдае отсъствията по някакъв начин - отпуск /платен или неплатен/, самоотлъчка. Или да прекратите договора по надлежния ред.
Няма начин хем да не е в България, хем да се "води" че работи тук.
 P.G.H.R. , имате в предвид 1 месец 16 работни дни и 3 часа или 1 месец 16 дни от месеца и 3 часа ? Моля да ми поясните как да го разбирам !!!
Осиг.стаж се брои в дни. Не се уточнява работни или календарни.
След като 21 дни осиг.стаж се зачитат за 1 месец, то може да се направи аналогия с работните дни
Размерът на заплатата също не трябва да се знае от всеки, за това не икономисвайте хартия, а отпечатете отделна заповед за всеки. За един оригинал и няколко копия ще изхарчите точно толкова листа и мастило колкото за няколко оригинала /с по-малко текст :-) /
Аз прилагам тази заповед в досието на работника. Когато на заповедта има повече имена - къде да сложа оригинала и къде копието? Не че е от значение при слагането, но е проблем при търсенето :-)  На всяко копие трябва да пиша "оригиналът е в досието на..."
Отпечатваш първата страница, преминаваш на втората и отпечатваш и нея. Ако не бъркам - втората се отваря като затвориш първата.
По втория въпрос - майчинството не може да бъде по-малко от минималната работна заплата. В момента е 380 лв, а колко ще бъде когато излезете в майчинство - не зная.
По втория ТД също имаш право на болнични. Имаш право и на отпуск. Това, че не се зачита като трудов стаж и не се вписва в тр.книжка не е проблем. Дохода по втория ТД се сачита за осигурителен доход при пенсиониране. Колково до обезщетението за безработица - ще имаш право на такова, ако едновременно прекратят и двата ТД. До като работиш поне по един ТД - не си безработна.
Осигуровките повториа ТД са същите както при първия. При ГД са около 5-6% по-малко.
Пак да повторя - не всяка работа става с ГД. Глобата за прикрит ТД е от 1500 до 15000 лв, но е само за сметка на работодателя.
По ТД имаш повече права, по ГД - малко повече "чиста" сума за получаване.
Първо - не всяка работа може да се върши по ГД. При ГД не трябва да има работно време и работно място. Това не е твой проблем, а проблем на работодателя/възложителя.
Други разлики: при ГД няма отпуски, няма болнични, дохода не се зачита при определяне на болнични и майчинство. Зачита се само като доход при пенсиониране. Тъй като работите и по ТД, то по ГД ще се удържат и внасят осигуровки. Осигуровките са малко по-ниски от тези по ТД /няма осигуровки за болнични и за безработица/. Делят се между изпълнител и възложител както при ТД. За разлика от ТД, при ГД осигуровките не са върхи цялото възнаграждение, а върху 75% от него. Няма минимален праг. Когато имаш доход от ГД, след края на годината трябва да подадеш данъчна декларация, като най-вероятно няма да внасяш допълнително данък. Данъка по ГД се удържа при плащането.
При ГД от еднаква договорено възнаграждение, би следвало да получиш малко по-висока чиста сума, огколкото по ТД. ГД е по-евтино за работодателя. Стига да е възможно да се приложи. Ти губиш този доход при пресмятане на болнични и майчинство. По ГД няма и "клас"
СИС я издавам с датата на плащането.
Добре е да преосмислите сроковете за деклариране на доходите по ГД /Д1, Д6, евентуално Д55/. Не е много добре да слагате каруцата пред коня.
Само един пример: лице по ГД  през м.06 за 500 лв., платени на 05.08. Подавате Д1 с осиг.доход 500-НПР на 20.07. На 05.08, попълвайки СИС, лицето декларира, че за м.07 е осигурено другаде на 2600. Какво ще правите?
Е, не точно така :-)
"Обявен в несъстоятелност" значи, че е имало производство по несъстоятелност, завършило с решение за обявяване на несъстоятелност.
Когато дадена фирма е фалирала, имаме "обявен във фалит"
Когато имате запор, най-вероятно имате "задължения по влезли в сила постановления"или "задължения по изпълнителни производства".
След приемане на информацията ,електронната система връща съобщение : „Не може да бъде приета декларация на осигурено лице с прекратена рагистрация.

Договорът е прекратен автоматично! Вижте в НАП от коя дата е, защото не е от 01.07., както сте го прекратили вие.

Върху обезщетението по чл.224 има само данък и  може да се изготви Д1

И какво ще се посочи в тази Д1? Само данъка?
Ако сте обявен в несъстоярелност, сигурно щяхте да знаете това. Запорът не значи несъстоятелност.
И главница и лихва по същия код
Може с едно платежно да преведете задължението + лихвата