Е да де, ама ако утре съпрузите се скарат и каже, че не е получавала нищо? :)
За това е добре в договора за наем да е вписан размера на наема, дължим на всеки от двамата собственици и съгласието им целия размер на наема да се превежда по сметка... . Договорът задължително се подписва и  от двамата съсобственика.
Няма изисквания за състава ня комисията. Може да е такъв. Дори е желателно да включва счетоводителя.  Добре е да има и протокол за ликвидацията.
Осчетоводяването е така. Няма значение дали САП=ДАП.  По-особеното е, ако по ДАП не е напълно амортизиран.
За откраднатия ДМА не мога да кажа. До сега как сте го отчитали? Начислявани ли за амортизации? Колко е остатъчната стойност по САП и ДАП? Кой,
 освен персонала, знае че актива липсва? Правени ли са инвентаризации и как е отразена липсата?
А има ли друг вариант?
От влиянието на борсата върху болничния и майчинството няма спасение :) Въпросът е как ще се отрази един болничен от сега до м.май 2016 върху майчинството. Най-общо казано - ако заплатата ти преди борсата е била по-висока от сегашната - дългия болничен е по-добър вариант от работа на по-ниска заплата. Ако сегашната заплата е по-висока от предишната - по-добре е  да работите. В края на краищата здравето на плота и Вашето здраве са много по-важни от парите.
Защо преди дерегистрацията по ЗДДС просто не продадете активите по пазарни цени , за да не начислявате ДДС равно на ползваното вече ?
Как така да не начислявате ДДС равно на ползваното вече?  Нали трябва да начисли ДДС при продажбата? Още повече,че говорите за пазарни цени...
Не може. Фактурите трябва да са на името на фирмата.
Знаете ли какъв е приблизително срока, в който се обаждат след подаване на заявление за заверка на осигурителна книжка? Получих входящ номер, казаха, че ще ми се обадят, но не попитах кога да очаквам...Вече минаха около 10 дена...
Принципно е 14 работни дни. Не зная къде го пише, но така ми казаха в деловодството.
Аз лично чаках един месец и ми насрочиха дата едва след като проверих на място. Вярно, че беше лятото,. Отпускарски сезон :-)
Ще трябва да направите малката разлика между Вашето /предоставен заем или финансиране на фирма Х/ и фирменото имущество /активи/.
А при покупката на тези активи е ползван данъчен кредит, нали?
Здравейте. И аз имам един въпрос - сроковете за издаване на фактура отнасят ли се и за нерегистрирани по ДДС лица.
А къде е регламентирано, че нерегистрираните по ДДС лица трябва да издават фактури въобще?
Ако става въпрос за авансово плащане - може и на 02.11, но няма да е много коректно от Ваша страна. Особено ако става въпрос за по-голяма сума и отсрешната страна е разчитала на ДДСто за м. 10.
А кога е извършена доставката?
Аз лично бих издала фактурата с дата 25.10. В най-лошия случай - на 29.10.
Пpавилото е: Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането

Проформата е само вид оферта. Нейното издаване няма никакво значение. Освен информация за цената и номера на банковата сметка.
Щом има 9 месеца през последните 15, макар и на 4 часа - има право.
Освен инструктажа няма ли попълнена ТК?
Карайте си по закон, въпреки че не знам доколко "преминава през обучение" е равносилно на "постъпването на работа" по смисъла на чл. 63 (4).
След като инструктажите се извършват на работното място и в работно време...
Жената е съгласна договорът да се счита за невъзникнал и да не се плати заплата.
По-добре да се съгласи да напусне по взаимно съгласие. И да се подпише, че е получила заплата.
Не може да го заличите. Лицето има присъствени дни и му дължите заплата за тях.
Правилното е да прекратите договора, стига да намерите основание. За сега водите жената самоостъчка.
Аз пиша Спортник. Все пак те извършват услугата и ми я фактурират.
И как вписвате фактура с ДДС от фирма без ДДС номер?
Замислихте ли се на какво основание е издадена фактурата с ДДС?
задължително трябва да регистрирана за периода на издаване
Особено ако Вие сте получателя, т.е. - дължите ДДС
И не е проблем, ако имате някой друг ден между ТД и СОЛ :-)
А защо не изкарате зимата на борсата? Нали фирмата Ви няма дейност?
Ако искате, можете да започнете самоосигуряването и преди края на ТД. Всичко зависи от това, кога ще започне дейността на фирмата.
Съвсем се обърках.Излизаме на счетоводна печалба 10000лв.Начислява ли се данък върху тях?А  по данъчна деклрация имаме а приспадаме захубиза минали години пак 10000 лв
Значи да обясня с пример:
Имате счетоводна печалба 100 /или колкото е/
+ 20 или колкото са увеличенията на финансовия резултат според ЗКПО
- 15 или колкото са намаленията според ЗКПО
________________
105 което е данъчния финансов резултат, в случая данъчна печалба
- 100 приспадате данъчните загуби от минали години ако са точно 100
________
5 - данъчна облагаема печалба и съответно имате 0,5 данък

Или ако имате по-голяма загуба
105 - 105 от миналите години =0 и данъка върху 0,00 лв е точно... нула.

И си намерете счетоводител!!!