Какво очаквате да има във файловете, като няма нито покупки, нито продажби?
202209 означава че е за м.09.2022

Така каза една жена (ЕЖК) от форума
Първо: вижте кой съдружник какво ще прави във фирмата - няма да върши нищо, само ще управлява, само ще работи по ТД, ще работи във фирмата без ТД, комбинация от предните.
На база на това определяте на какво осигуряване подлежи - никакво, по ТД, като ДУ, като СОЛ, комбинация от всичките.
Единственото, което може да се избира е съдружникът, който вече е СОЛ като ЕТ,  да избере чрез коя фирма ще се самоосигурява /чрез ЕТто или чрез ООДто/. Това само в случай че в ООДто върши дейност, подлежаща на самоосигуряване. Ако е с ДУ - осигурява се по ДУ + самоосигуряването като ЕТ
По втория въпрос не може да се каже категорично. Зависи дали упражнява друга дейност във фирмата освен задълженията си по ТД
Две. Още повече, че единият договор е основен, а другия допълнителен и са с различни кодове в т.12
Дохода от наем не е доход от трудова дейност, подлежаща на осигуряване по КСО и не води до спиране на обезщетението за безработица.
Можете да погледнете в КСО кога се спира обезщетението за безработица
Пропуснах,  че е СОЛ :(
Не трябва ли личния лекар да направи корекция на болничния (да анулира стария и да издаде нов). Пък лицето докато оздравее да ползва платен или неплатен отпуск
Нямате основание да то водите в самоотлъчка, платен или неплатен отпуск, след като лицето въобще не се е явило на работа (няма начало на изпълнение по ТД)
И от мен заличаване
Щом няма дейност, няма осигуряване.
Като не е подадена ОКД5 за начало на дейност, какво спиране тогава?
Не, не може да подаде ОКД5 и веднага да ползва болнични. Трябва да има поне един ден в осигуряване  като СОЛ с ОЗМ. А денят в осигуряване може да е само при прекъсване на болничните.
А не следва ли след като лицето декларира, че е самоосигуряващо се лице да не се удържат осигуровки и данък и лицето да има грижа за подаване на декл. Чл.55 и внасяне на данъка
Следва.
Погледнете дали тази дейност е вписана в съответното приложение към ЗМДТ
Не зная да има подобна декларация. Поне не и такава, която да се представя на работодателя при постъпване на работа. Ако искате да удостоверте факта, че не Ви е представил ТК при започване на работа, съставете си една декларация в свободен текст.
Ако лицето желае да му бъде издадена нова ТК, да се обърне към ИТ.
Като по ДУ - всички. Върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управители според съответната дейност. Плюс осигуровките като СОЛ
 До общ размер на осигурителния доход 3400 лв, разбира се.

А има и по-лесен и евтин начин възнаграждението "да се приспада като разход"
Корекцията се налага поради надхвърлен максимален осигурителен доход за м.04.2022г. на едното ЕГН
Това не променя ли осигурителния доход, респективно осигуровките в Д6?
За съжаление наличието на работничка в майчинство е доста скъпо удоволствие за работодателя / в порядъка на около 3 хил.лева, които трябва да извади от собствения си джоб/
Как ги докарахте до 3000? Аз едва стигам до 1500...
Може да поиска да Ви освободи по-рано, но ще трябва да Ви плати обезщетение в размер на възнаграждението за неотработените дни
А кога влезе в сила промяната на прага за задължителна регистрация по чл. 96 ЗДДС - от 50 000 на  100 000?
Благодаря за включването! Написала съм глупости. Техническа грешка.
Все още прагът е 50000. Кога и дали ще стане 100000 не мога да гадая.
Малко поспрете и се замислете. Разграничете възникване на завължението за внасяне на данъка (крайния срок за подаване на Д6) и датата на реалното плащане. Какво от това, че едни пари са платени преди подаване на Д6? Те да отишли за погасяване на някое друго задължение. Вероятно има и нещо надплатено в данъчноосигурителната сметка.
Това, че данъка за м.07 вече е платен не е основание за недекларирането му.
За август, когато е в неплатен (какъвто и да е този неплатен при ДУ), тогава няма да има данък и съответно няма да бъде отразен в Д6.
След това спрете да мислите "данъкът върху заплатата, полагаща се за месец...", и приемете схемата "данъка върху възнаграждението или възнагражденията, платени през месец..., който подлежи на отразяване в Д6 ". И всичко ще си дойде на място