Ако е подадена Образец 6 по ЕГН на СОЛ за 2011 с месец 13.
То Образец 6:
е същата като горе, само че с код корекция: К.


Не. Ако е подадена Д6-13 за 2011 с някакви данни, сега подавате нова, редовна (код ция 0) само с размера на увеличението за фондовете, за които има увеличение.

Намерете си сченоводител!!!!
Корекцията на задълженията става веднага с приемането на Д1. Дори и няколко минути по-рано (от лични наблюдения)
има в предвид действия по които може да се задължава от държавата собственика да права във връзка с фирмата си. Толкова ли трудно да се предвиди?
И за това си има лек :) Като се разболее спира всякаква дейност на фирмата и си пуска една ОЛД5 за спиране на самоосигуряването. Като оздравее - обратното.
Е, докато боледува, никой не освобождава счетоводителя му (ако има такъв) да подава в срок СД по ДДС, Д1 и Д6.
А защо сте формирали неразпределена печалба? Дори да сте избрали облагане по чл.29а (като ЕТ), също не би трябвало да имате неразпределена печалба от минали години. Това са си средства на ФЛ (ЗП)и е добре да се отчитат като такива (сметка Разчет със собственика)
По принцип статията неразпр.печалба/Разпл.сметка  не е добра.  Минете пак през разчет със собственика -  неразпр.печалба/разчет със собственика и после разчет със собственика/банкова сметка
е намирам декларация в НАП с която да сменя името
Къде точно искате да смените името?

как става смяната от един директор на друг? - предполагам по начина, по който е назначен.

За да получите какъвто и да било отговор, първо трябва да дадете някаква информация - на какъв договор е този директор, на какво основание се сменя и т.н. Пък като отговорите на моите въпроси, сигурно ще откриете отговор и на Вашите
210/304 като операция възможна ли е? - Щом 210 е Р-ди за придобиване на ДМА, да. Обикновено тази сметка е в група 61, но сметкоплана отдавна не е задължителен.
Но, при разписката за връчването дето се е подписал накрая пише ЕГН то му и данъчния му вика, че там пишело ЕГН то му, но така пак не е ясно кой трябва да отговаря по това искане!
Като се е подписал под името и ЕГНто си, какво повече иска? Получил е съобщението и трябва да предприеме необходимите действия в срок.

може на един адрес да има и друго лице със същите имена. Жилището може да е под наем и от самото семейство може да има друго лице със същите имена!
Възможно е. Много често при "традиционните" семейства се случва дядо и внук да са Георги Иванов Георгиев. Но в повечето случаи и двамата са запознати с този факт. И Вашия познат със сигурност би трябвало да знае дали на същия адрес е регистриран друг Ростислав Денисов Хаджидимитров (името е случайно)

ДОПК, чл.9, Ал 1  Страна (субект) в административния процес по този кодекс е: .... 2. всяко физическо или юридическо лице, от чието име или срещу което е образувано административно производство по този кодекс.
Вижте и чл.14 и малко след него
А защо да не се подава справка по чл-73 ал1 от фирмата?
За обезщетението по чл.224 - включва се. И през предходните години се включваше. Все пак това е облагаем доход

По втория въпрос вижте това:
https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/Dohodi-koito-triabva-da-se-posochat-ot-rabotodatelite
Да, следва да подавате Декларация чл.55 на тримесечие.
Е, само ако имате какво да декларирате с нея ;)
При ТД няма разлика дали работникът е пенсионер или не - всички осигуровки.
При заплата 780 и пенсия 420 няма нищо по-специфично или по-различно от останалите ТД
За да не е нужна касова бележка продажбата трябва да е с пощенски паричен превод, а не само с наложен платеж
Ей, ще се избием с този чл.20 :)
Мен вече щяха да ме бият, защото съм казала, че не трябвало, пък то трябвало. Накрая си стиснахме ръцете и подадохме едни ГОД за минали години с (меко казано) измислени данни.
Според мен в Приложение 5 доходи от прехвърляне на права или имущество, код 503. С 10% НПР

Доколкото разбрах някои програми на НАП вече не стават за Win 7, а търсят от 8 нагоре
Дано при разархивирането да няма проблем