Щом има заповед за прекратяване на основния ТД, на същата дата (28.04.) може да сключите друг основен и пак в същия ден (28.04.) да подадете уведомление в НАП. Така на 29.04 ще може да започне работа по новия основен ТД
Може и с ДС. По-правилното е прекратяване на договора по заместване и сключване на нов.
Самоосигуряващите се, които са подали декларация Образец №5 за здравно осигуряване, фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди след 31 март 2022 г. и са платили авансово осигурителни вноски върху минимален размер на осигурителния доход, по-нисък от 710 лв., трябва да представят в НАП коригираща декларация. 


Много се извинявам за подвеждането. Явно за Д5 ще трябва да де прави корекция. Не се коригира Д1 с код 22.
И да, естествено трябва да довнесете осигуровки
Подаването на Д1 и Д6 при личен труд се подават само по един начин. Данъкът излиза като задължение на фирмата /така и трябва да бъде/ и от него няма как да се приспадне надвнесеното от ФЛ.
Щом сте избрали приспадането да е от бъдещи данъци - когато възникне задължение за данък /догодина с ГДД/, ще се приспадне надвнесеното.
Да бяхте посочили приспадане от осигуровките - тогава щеше да стане. Нямам идея дали сега може да се промени и как. Освен с нова ГДД в срока на подаване
А внесените през по ТД здравни осигуровки Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО ли са?
Ако мислиш, че не съм прочела ТЗ, лъжеш се. Не разбрах какво е твоето мнение по въпроса - за теб всички са търговци  така ли? А какво според теб е "по занятие"?
Именно, за това и не реших цялата задача.

И това е много :)
В т.4 ще трябва да отразите и че електроенергията е  ползвана за нуждите на спомагателната
дейност, а в т.6, че работниците са заети в осн.дейност
Да, това го четох. За добиването /копаенето/ на криптовалута са го обяснили, защото е... ясно. Но за самата търговия? Има ли определен брой сделки, над които се счита че е търговска дейност? Има ли определена честота - например брой продажби за 1 месец или 1 година, времеви интервал между покупката и продажбата и т.н. обективни критерии? Има ли някаква гранична част от общите доходи на ФЛ, след която доходите от продажба на акции, дялове, опции и ли криптовалути да се считат да постоянен или основен източник на доход?
Няма ли някой с опит?
Ако не е посочен срок за изпитване, в какъв срок бихте освободили работника по чл.71? Ако се опитате да приложите чл.71 при липса на фиксиран срок и съм недоволния работник, ще Ви съдя и ще Ви осъдя.
Кога една дейност е "дейност по занятие" или "стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец"?
Конкретното питане е за доходи от продажба на акции и криптовалута  от лице, чиито основен доход е от трудов договор. Сделките с финансови инструменти са около 15 броя в годината и формират под 5% от доходите на ФЛ.
Чета различни становища, писма, отговори на НАП и открих следните "критерии":
 - Ако сделката не се свежда до обикновена инвестиция, а е организирана дейност по стопански начин и е основен източник  на доход за лицето, доходът ще попадне в облагане в разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ. Тук се изисква 1. организация по стопански начин /нямам идея какво точно значи/ и 2. основен източник  на доход /при мен не е такова/. По това "определение" не е търговска дейност.
- понятието „дейност по занятие" в правната теория се счита, че това е дейност като постоянна работа, която не е свързана с единични сделки, която няма случаен характер, чиято цел е създаване на постоянен доход Тук кат има две хипотези: 1. Не са единични сделки и 2. цели се създаване на постоянен доход. В моя случай не са единични сделки, а с оглед малката печалба едва ли може да се твърди че създават постоянен доход.
С най-голямо удоволствие бих приела, че дейността не е търговска /по чл.26, ал.7/, но много силно впечатление ми направи последния ред на писмо 1_20-28-1/01.03.2021 г. на НАП: преценката за това, дали Вашата дейност може да бъде квалифицирана като търговска, е от компетентността на органите по приходите при извършване на проверки и ревизии по реда на ДОПК.

Ето и едно тълкуване на НАП във връзка с ДДС и дейност по занятие:
Редовно или по занятие“ предполага, че лицето има намерение да превърне тази дейност в източник на постоянен доход. Това намерение е видно, ако лицето системно, с цел придобиване на доход, извършва определени дейности в свой частен интерес. Системността може да се проявява както чрез системно /регулярно/ получаване на доход, така и чрез продължителност и/или многократност на действията/дейностите, при което дали фактически такъв доход е реализиран от лицето от гледна точка на ЗДДС е правно ирелевантно.
Тук основното е 1. Системно /продължително и/или многократно, 2. с цел придобиване на доход /то всичко е за да се получи доход :). Другото са дарения/ и 3. в свой частен интерес.
 
От всичко, което Ви цитирах, стигнах до извода, че многократните сделки с финансови инструменти и криптовалута ще ме пратят за регистрация по ЗДДС, ако надминат оборот от 50000, но не можах да разбера при попълване на ГДД към кое приложение да се насоча - 2 или 5?

Моля за помощ, мнения и насоки към нормативи, писма, становища и др. с по-еднозначно тълкуване на въпроса
Например така:
454/421 - 9094.16
421/454 - 14891.00
и ако няма друго, в 454 остава кредитно салдо
Благодоря.
А при освобождаване тези членове какъв е срока за получаване на обезщетение?
Тези членове не ограничават обезщетението до минималното . Какво ще е, зависи от останалите условия
Да.
Подава "редовна" ГДД с попълнени всички данни. Подадена в срока за подаване, тази ГДД ще замести предходната
Щом се ползва за дейността - да. Ако има и лично ползване, ще трябва да отчетете този факт според ЗДДС и ЗКПО
Приличат на верни.
До м.06 какво е правил? Безработен? ТД? След м.06. има ли ТД? Има ли руги доходи освен от непреработена селскостопанската продукция?

В прил.3 се вписват и дължимите осигуровки. Вкл.тези за декември
За ДОО и ДЗПО не споря. Питам за ЗО. Там е в болничен/майчинство и се внасят ЗО върху 710, а ТД е с "предимство" пред СОЛ.

ПП В такива случаи винаги съм се питала как се подава Д1.