Като трудовите е само по отношение на данъка. Според мен си е облигационно правоотношение и давността би трябвало да се търси в ЗЗД.

Аз се чудя друго: кой трябва да вземе решението за отписване на задължението - счетоводителят или собственика/ците по предложение на счетоводителя? В конкретния случай как този съдружник е чакал толкова време и не си е взел парите? Единствената обективна причина, която мога са се сетя, е напускане на съдружника.
Да, а ако е на ниския процент ДОО, но с личен труд, подава декл. образец 1 с код 90 и данъка.
Цитат

Да, ама пък ако е управител по ДУ, тогава ...
Варианти колкото искаш :)
Че и комбинация от варианти.

Важното е питащата да си е изяснила какво или какви са основанията за осигуряване
От датата, от която е отпуснато обезщетението  - 19.04.2018

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, чл.10, ал.1
1464
GDPR » Re: Бланка
14.05.2021, 17:09
Моника, наистина каза, че си начинаеща, ама да очакваш че ще ти решим всички проблеми наготово....
Ако не ти се четат нормативи, потърси във форума или другаде в нета - има толкова много написано. Не само за личните данни, но и за осигуряването, за ДДСто, за каквото се сетиш. Нито е нужно всеки да открива топлата вода, нито трябва всеки път да се обяснява едно и също.
Вижте КСО и НООСОЛМЛБРЧ.
След като сте начинаеща, добре е да прочетете.
Освен това - има значение като какъв подлежи на осигуряване в своята фирма. И дали подлежи на осигуряване въобще.
Асо питате за  ТР  - може. 40 лв.
Можете да се регистрирате като свободна професия,  независимо че работите по трудов договор. Освен ако в самия ТД не е посочено, че нямате право за упражнявате друга стопанска дейност.
От какво Ви освобождава? От нищо. За сметка на това Ви задължава за някои неща. Но това е най-точната форма на осъществяване на писателска дейност
Има една справка " история на самоосигуряването" или нещо подобно. Там има всички промени , независимо как са подадени деклараците.
Или сменете документите и подайте на ново. Нали е ваш човек, ще се оправите.

Стига да се намери добро оправдание, че е подавано уведомление за сключен ТД две седмици преди да бъде сключен :)
А работникът постъпил ли е на работа? Ако "да" - как без да му е връчена справката за прието уведомление?

Какви са причините за отхвърлянето? Може покрай тях да ни хрумне някакво замазване на ситуацията
Моля за помощ как да се оформи счетоводно тази операция?
Може би: Приход от услуги, Отчитане на плащането, Разход за външни услуги, Самоначисляване на ДДС, отчитане на плащането....

 Правилно ли е за цялата сума да се издава фактура за САЩ от Бг, а китаеца да издаде фактура за получената от него сума?
Аз бих направила така. Изчакайте отговор и от по-опитен колега

 И как стои въпроса с регистрацията по ДДС, след като получава услуги от трети страни?
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

чл. 82 (2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:  ....
3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
А личните данни :)

Не, Д1 с код К / с правилната нетна сума / и чекване, че не следва да се подава Д6 може да направите винаги.
Е, вярно, че може винаги, но до 30.4. на следващата година става и по електронен път :)
И аз като колегите се учудвам, че е приета декларация за възобновяване на дейност, след като няма спиране, както и че след 31.01. е прието промяна на осигурителните случаи...
Освен това "вчера" да е било преди повече от три месеца....
Какво да правите: щом няма спиране на осигуряването, значи за пропуснатите месеци дължи осигуровки и Д1. Не Ви (му) остава друго, освен да си подаде Д1 и да си внесе дължимото
Три дни само по първия, защото няма работен ден между двата болнични.
Това, че и двата са първични, въобке да не Ви притеснява
За него правилно ли е да контирам:...

Защо трябва да контирате /осчетоводявате/ каквото и да е за ФЛ и неговата банкова сметка?

ПП Не твърдя, че съм абсолютно права. Споделям мнение.
Тази 1 ст бих я отчела като други разходи /609/ и въобще не бих си играла да коригирам финансовия резултат.
В интерес на истината бих записала 401/422 10.99 и 422/501 10.99. Нали не е плащано от фирмената сметка, а е отчетен ползван аванс от подотчетно лице. То колко е платило и как - негов проблем. Отчита се с фактурата
Ако сега е на 45, значи ще може да се пенсионира най-рано на 65 години при 37 години осигурителен стаж за пенсия. Или евентуално с по-ниска пенсия при 15 години действителен трудов/осигурителен стаж.
Здравните осигуровки нямат нищо общо с пенсионирането.