1. Изяснете си от къде се е появила тази касова наличност - захранване на касата от собственика, много приходи - малко разходи, неплатени задължения към доставчици....?
2. Според остовора на първия въпрос - връщате парите на собственика /без или по-добре със лихва/, изплащате си дивидент от неразпределената печалба и плащате данък върху дивидента, погасявате си задълженията...
3. Обсъдете нещата с професионалист. Например със счетоводител. Срещу заплащане. 
Нали в ГД се вижда :)
Важното е тези ГД да не са в рамките на един месец.
А допустимо ли е да си плащаш осигуровки (ДОО), ако нямаш приходи? ..... От друга страна, ако имам възможност, нямам против и да си внасям осигуровките, но не знам дали това е приемливо?

Понятието "дейност" е много рааазтегливо и не се изразява само в приходи. Няма конкретна и ясна дефиниция на термините "има дейност" и "начало на дейност".
Щом имате желание да се самоосигурявате - направете го. А за да изглеждат нещата "достоверни" пуснете някаква фактура през годината на каквато искате стойност. Така никой нищо не може да Ви каже :)
Не разбирам защо бягате от самоосигуряването? Ако Ви тежи финансово - декларирайте самоосигуряване в началото на срока на ГД и го прекратете в края.
Разбира се, осигуряването трябва да е ОЗМ
Защо?
Доколкото си спомням от ЗДДФЛ, данъкът върху дивидента се плаща и декларира за тримесечие.
В платежното не се посочва период.

Във връзка с това: разпределя дивиденти за 2011, 2012 с един общ протокол и за 2013 с друг протокол искам да питам  - в сметка "Неразпределена печалба от минали години" аналитично ли отчетате сумите по години?
От мен имаш "Не"
Очакваме и другите членове на журито :)
брутното възнагр. - задължит.осиг.
Аз съм инженер и като вляза в нечий дом не обяснявам на собственика кой му е виновен за кривите стени, кофти ново строителство и прочие, правя оценка на ситуацията, давам предложение какво може да се направи и нося гаранция за труда си!

А защо искаш от нас да обясняваме действията на хора, които не познаваме, да коментираме и оценяваме факти и ситуации, с които не сме подробно запознати?
Дори и в "Искрено и лично" търсят двете страни...
Монетата има две страни. Тук виждаме само едната, така че не можем да дадем отговор
:good:
Нормално е, след като сте решили да плащате глобата "друг път, по-късно".
Ако не функционираше единната сметка, то сега пак щяхте да имате задължение към държавата, но нямаше да е разписано на много страници, а само в един ред. Сумата най-вероятно щеше да е същата.
Не е нормално счетоводителят да не Ви е обяснил принципа на действие на единната сметка. Или Ви е обяснил, но Вие не сте разбрали... Или пък сте имали задължения за осигуровки преди "пускането" на фирмата в действие. Докато не работехте, имахте ли подадена декларация за спиране на самоосигуряването?
Това ли е сметка за изплатени суми?

Не е :)
Поразпитай ги хубавичко, за да си нямате проблеми както Вие, така и те при едно евентуално деклариране или недеклариране.
За можене - може. Даже с една такса можете да минете.
А дали ще Ви глобят или не - 50:50 :)
ражданските договори не се декларират при сключванетоим. Ако по ГД има осигуровки, то се подадва декларация 1. Ако плащането по ГД е преди 30.09. - за удържания данък възложителя подава декларация по чл.55.
Ако плашането е през третото тримесечие, възложителя не удържа данък и не подава дикларация по чл. 55. Датъкът си го плащате Вие и го декларирате с подаването на ГДД.

Друг въпрос е какво значи това: получих заплащане. Ако е плащане "под масата" - все едно че не сте го получил/а.
Ако е законово издържано плащане - няма основание да не Ви издадат служебна бележка. Всъщност такава е трябвало да Ви издадат още при плащането. А Сметка за изплатени суми имате ли?

За да проверите кой възложител какви декларации е подавал за Вас, можете да си извадите ПИК от НАП по адресна регистрация и да проверите.
а самия ДА, за който имам само договор как да го осчетоводя?
Предполагам, че има и плащане :)
204/501 или 503
Много сложна формула :)
По-простичко:
Продажна цена - 1.10 лева
Доставна цена - 0.50 лв.
Надценка = Продажна цена - Доставна цена  или 1,10-0,50=0,60 лв
Процент на надценката =Надценка : Доставна цена *100   
                                  или 0,60:0,50*100=120%
На Ваше мякто бих писала до ЧСИ и бих попитала дали остава в сила задължението по запора.
Предполагам, че сте писали писмо и при напускането на работника при предходния ТД.
Предполагам, че целта на спирането на дейността е точно невнасянето на осигуровки. Когато решиш да спреш дейността, подаваш декларация за спиране на самоосигуряването и не внасяш нито осигуровки, нито Д1. Ако не си здравноосигурена на друго основание - трябва да подадеш декларация обр.7 и да започнеш сама да си внасяш по 16,80 ЗО.
Като възобновиш дейността  -отново подаваш декларация ОКД5 и започваш да внасяш осигуровки.
Нямаш ли счетоводител, който поне да те консултира?