ЗДДФЛ го прочетох, но не разбирам под придобити какво разбират - нето или бруто.
Говори се за доход!! По смисъла на ЗДДФЛ нова е брутния доход, подлежащ на облагане.
Доколкото разбрах - брутната заплата без добавките за трудов стаж и професионален опит
Може. Стига да успеете на 27 или 30 да подадете уведомление
РЕШЕНИЕ № 697
ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г.
за разместване на почивни дни през 2014 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р ЕШИ :
1. Обявява 2 май (петък) за почивен ден,
а 10 май (събота) за работен ден.
2. Обявява 5 май (понеделник) за почивен
ден, а 31 май (събота) за работен ден.
3. Обявява 31 декември (сряда) за почивен
ден, а 13 декември (събота) за работен ден.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

ДВ 100/2013
Права си. Не ти, а Далила го е казала. Обърках се, понеже си я цитирала, но с друга част от мнението й.
Извинявай.
Именно на 24 страница на ТК, но на печата този период от 24 страница не трябва да фигурира. Както и в УП-3 и УП-2

E да де, не фигурира. Ако ТД е от 01.01.2013 до 30.11.2013 включително и периодът от 01.07. до 30.11. е НО без стаж, то в ТК се вписва: "Трудов стаж за периода от 01.01.2013 до 01.12.2013 - шест месеца", а на стр. 24 Период незачетен за стаж от 01.07. до 30.11.2013

Това обаче не обяснява защо да не подаваме Д1 за периодите от 01.07. до 30.11.2013
Нещо аз ли не съм в час, отклонаваме ли се от темата... ама за времето на неплатен отпуск без стаж СЕ подава Д1 с попълнени т.27 и 28. Вид осигурен 28, макар че и с 01 минава. Нали ЗОВ на лицето все пак трябва да се декларират.
Нещо повече - тези дни някъде по форумите една колежка каза, че са и дали предписание за подаване на Д1 само с нули за лице в неплатен отпуск без стаж, което е осигурено на друго основание.

Не разбрах какво общо има Д1 и прил.15 за болничните?
За дивидента се подава Д55 през м. януари, но не съм убедена, че срокът е до 10-ти
За наемите през 4-то тримесечие се изписаха толкова страници... че и указание на НАП имаше... не може да не е споменато нещо и за етажната собствиност.
Плащането на дивидента - от вземането на решение нататък - когато имате пари, когато се разберете, когато кажат съдружниците....
не е правилно
Имаш един договор едно плащане, а не 3. Какво те притеснява, че счетоводно осигуровките ще се отразят по месеците, за които се отнасят?
Не е нужно плащанията по ГД да са ежемесечни. И напомни на тези шефове колко струва един ГД, които може да се тълкува като прикрит трудов. Покажи им чл. 414 от КТ.
Нещо много сте го загазили :)
Първо - това с шофьора на ГД. Имали сте късмет, че не са Ви проверили от ИТ.
Второ - колко месеца има между 01.10.2013 и 14.10.2013 г., та е нужно да разпределяте осигуровките по месеци?
Трето - хубаво ли проверихте какъв е срокът за подаване на Д1 за ГД, платен през м.12?
Ако работникът е съгласен да подпише това ДС  - може да промените длъжността, да вкарате срок на изпитване и да го уволните по чл. 71/1.
Ако не е съгласен - не можете да промените длъжността, респективно - не можете да вкарате срок на изпитване и да го уволните по чл. 71/1.
За това че отказва да премине на друга длъжност /отказва промяна на безсрочен договор/ не можете за го уволните.
Вариантите - чл. 325/1/1, чл. 328 или чл. 331
Този апартамент по-скоро е обект на търговията /стока/, а не място на извършване на търговска дейност /търговски обект/.

ПП Можете да не ми вярвате - не съм съвсем наясно с нещата.
Работата може да бъде свършена по четири начина: 1. ТД за определена работа или за определен срок, 2. ГД за изработка, 3. Договор между Вашата фирма и фирмата на алпинистите, 4. Без документи.
Щом се занимавате със строителство, сигурно знаете, че ИТ е особено подозрителна към ГД, където има място на работа. Изразът "Работниците не си носят фасадата в къщи за да я боядисват в удобно за тях време" предполагам Ви е познат.
Т.4 няма да коментирам.

А тези господа да си помислят какво искат - да са военни или да работят на частно. Явно с две дини под мишницата няма да стане. Пък сега алпинисти дал бог...
1. Каква е разликата между "Декларация за самоосигуряващо се лице" и "ОКД5"?
2. Щом нямаш работници, но нямаш задължения по ЗЗБУТ - инструктажи за безопасност, СТМ и подобни
3. Щом работиш в заведение за хранене и място, където се събират хора, то предполагам че ти трябват разрешителни от РЗИ и от пожарната
4. Относно Д1 - по лесно ще е , ако имаш договор със счетоводител
Принципът е: Това което е по ЕГН на собственика /осигуровки на СОЛ, данък на собственика и т.н. / да е по адреса на собственика, а това, което е по ЕИК на фирмата /осигуровки и датнъци на работниците, корпоративен данък, ДДС и т.н./ по седалище на фирмата
С писмата и платежните  -в НАП.
Това с прехвърлянето ставаше до миналата година. Тази година май вече не става, но нищо не пречи да пробвате.
Само заради това не се назначава ревизия. Ще ви проверят когато ви дойде реда.
Съвет - най добре внесете осигуровките на СОЛа + лихвите по ЕГН и по сметката на НАП по лична карта на СОЛа, а внесеното по единната сметка чрез фирмата ползвайте за покриване на следващи задължения.
И следващия път внимавайте повече :)
Може ли някой дами обясни връзката на ДОД и решенията на ТЕЛК - явно има връзка. Обяснението е в ЗДДФЛ. Още повече, че ТЕЛКА е над50%