Най-вероятно върху нито едно от двете.
Изчисляваш БРЗ за месеца /сумарно за отработените дни и 64,.. лв за трите дни от работодател/. След това смяташ МОД за 10 дни /7 или колкото са отработени + 3 от работодателя/. Сравняваш двете суми и внасяш осигуровки върху по-голямата.
От 08.07. до 23.08 /вкл./ има 1 месец и 15 дни.
От 07.09. до 18.09 /вкл./ са още 15 дни. Станаха два месеца.
От 19.09. до 18.01.2016 - още 4 месеца. Така че изпитателният срок ще изтече на 18.01.
Грешката в изчисленията ми е +/- един-два дни.
Удържате осигуровки върху 77.70 лв. от възнаграждението, което плащате сега  и с което надвишава МРЗ. След това изпълнителят по ГД трябва да си подаде заявление /или какъвто искате документ/ да му бъдат преизчислени СИС по другите ГД за месеца, защото е попаднал в хипотезите на чл.4, ал.3, т.5 или т.6 /която си харесате/ и внасяте осигуровки и по предходните ГД, като лицето връща надплатените суми. Крайният резултат е осигуряване върху 405,15 лв.
Добре, че за този месец още не сте подали Д1, Д6 и Д55.
По-лесно е да оформите първите плащания като авансови и с последното направо да удържите осигуровки върху общата сума.
Като чета КСО, ч. 4, а. 3, т.5 и т.6, не мога да се съглася, че се удъpжат осигуовки само от последния ГД. В т.5 се говори за "месечно" възнаграждение, което разбирам като сбор от всички възнагряждения по граждански договори за месеца.
Скрит текст :

Според т.6, щом е осигурен на едно основание през месеца /последния ГД/, то възниква задължение за осигуряване по всички останали ГД за месеца.
Скрит текст :

Съгласна съм, че няма логика да се търсят вноски по минали договори, но законът си е закон :). Аналогичен е и случаят с безработен, който е взел 5 лева по ГД на 02.12, , а след това започва работа по ТД от 29.12.
Надявам се, че наистина става въпрос за ГД, а не за прикрит ТД ;)
По-правилно би било да преизчислите и предходните плащания, но в крайна сметка резултатът ще е един и същ. Добре е, че всичките договори са при Вас и знаете как стоят нещата. Замислям се какво би станало, ако първите три ГД бяха при друг възложител/и...

последно за последен ден в осигуряване -31,12,2015г или 30,12,2015???
Няма никакво значение. По-издържано е да запишете 30.12. /последния работен ден/. Ако запишете 31.12. /последния ден преди прекратяване на ТД/  системата ще го приеме без проблем и ще отчете точно толкова осигурителен стаж, колкото и ако пише 30.12 или 03.01. Стига да намерите начин да впишете 03.01 в Д1, разбира се :-) Аз предпочитам да вписвам последния ден преди прекратяване на ТД, защото после като си правя справки ни е по-удобно. Тъй като при прекратяване "считано от 04.01" в Д1 не мога да посоча 03.01., задоволявам се с 31.12 и хич не го мисля работен ден ли е или почивен и дали е имало смяна на работните и почивни дни или не
Няма значение дали ще пишете Считано от 01.01 или от 04.01. Само дето в единия случай в трудовата книжка вписвате три дни повече трудов стаж.
И в двата случая за последен ден в осигуряване трябва да впишете 31.12. Или по-точно - 30.12.
Аз личто бих избрала варианта "Считано от 04.01." и в Д1 последен ден в осигуряване 31.12.
Във връзка с преизчисляването искам да попитам:
- заплатите за м.12 начислявам и плащам през м. януари като правя и изравняването на данъка. Имам например 100 лв данък за внасяне по ведомостта за м.12 и 80 лв данък за възстановяване от изравняването.
- междувременно през м. 12 плащам заплатите за м. 11 и там имам данък за внасяне от 120 лв.
- през м. януари подавам Д6 с код 8 за данъка върху платеното през м.12 /120 лв/
- през м. февруари подавам Д6 с код 8 за данъка върху платеното през м.01 /100 лв/
Питам се в коя от двете декларации трябва да приспадна възстановения данък от изравняването?
а) Приспадам в Д6 за м.12, подавана през м.01, като сумата става 40 лв /=120-80/, а в Д6 за м.01 си остава 100 лв?
б) Приспадам в Д6 за м.01, подавана през м.02, като сумата става 20 лв /=100-80/, а в Д6 за м. 12 си декларирам всичките 120 лв?

И в крайна сметка както и да въртя нещата, внасям 140 лв данък :)
Като управител - трябва. Като СОЛ - зависи.
Вариант 1. Ако фирмата е ООД или ЕООД и има неразпределена печалба - да си разпредели дивидент, да си направи едно кухо плащане от кухата каса и да си плати данъка /ама не кухо :-) /
Вариант 2. Да си ликвидира фирмата, да си вземе един кух ликвидационен дял и да си плати един реален данък.
Вариант 3. Да си остави нещата така и да чака по-добри времена. И да има готовност при една евентуална ревизия набързо да събере парите в касата.
Пропуснете това "данъка за м.11" и го приемете като "данък за платеното през м.12" и ще се "разплетете" :-)
Иначе е така, както казвате: Д6 за осигуровките върху заплатите за м.11 - през м.12, Д6 за данъка върху платеното през м.12 - през м.01. И въобще да не Ви притеснява, че Д6 с код 8 може да е само с една колона. В такъв случай ще трябва да отметнете, че не подавате Д1.
Мислете по следния начин: данъкът се декларира с Д6 през месеца, следващ месеца на плащане.
Пример: заплатите за м.ХХХХ се плащат на 10.11. Д6 с код 8 се подава от 01.12 до 25.12, като горе се посочва м.11., а най-долу 31.11. И въобще не Ви интересува кога е подадена Д6 с код 5 за м.ХХХХ
УП2 се издава за осигурителния доход по трудовите договори. УП 3 се издава, ако по някой ТД е работил с непълно работно време.
Доколкото знам за ДУК не се издават УП. За СОЛ със сигурност не се издават УП.
Съгласна съм, че е възможно без писмен договор, но аз, като обслужвана фирма, бих изисквала такъв. Особено ако не познавам бъдещия счетоводител. Всичко се случва и колко и казаната дума да е хвърлен камък, няма тежест в съда.

ПП. Работя в строителството и почти винаги заедно с количествено-стойностната сметка предлагам писмен договор на клиента. Така той се чуства по-спокоен. Случва се да работиме и по устни уговорки, но за малки поръчки и при стари клиенти. Та - устните уговорки не са забранени, стига двете страни да си имат доверие.
Важното е това счетоводно обслужване да е срещу заплащане. Както при обущаря :)
Ако трябва да подавате ГДД, нама начин да не декларирате дохода от ДУК:) Не мога да кажа в кое приложение. Друг въпрос е, че ако има само доходи от ДУК и пенсия, не съм сигурна дали трябва да подава ГДД.
Ако подавате ГДД, то в справка 2 в колона 3 включвате и дохода оп ДУК
1. Да. За периода, през който е СОЛ
2. Мисля че не, но вижте в ЗДДФЛ.
3. Таблици 1 и 2 не се попълват за ДУ. Поне не и за времето, през което не е бил СОЛ. За останалия период /когато е СОЛ/ се попълват в колоната за ТД. Пише го в указанието.
4. Щом пише в указанието...

Като СОЛ-само здравно, попълвате само таблица 2
Какви суми виждате в здравноосигуротелния статус?
Задължението, което виждате с ПИК, включва и лихвите за просрочието и това трябва да платите.
Както до сега.
В крайна сметка "статутът" и на авансовите, и на изравнителните ЗОВ е един и същ.