6 месеца за болничен за общо заболяване
12 месеца за болничен за бременност и раждане (от 45 дни преди термина та до 410-ия ден след това)
Болничният ще е 80% от средния осигурителен доход,  от последните 18 месеца преди месеца на настъпване на нетрудоспособността.
Болничният за бременност и раждане е 90% от средния осигурителен доход,  от последните 24 месеца преди месеца, през който започва 45-дневния болничен, но не по-малко от минималната заплата.
И в двата случая при определяне на средния доход, според това, какво се е случвало през последните 18 или 24 месеца, се взема:
- осиг.доход, върху който са внесени осигуровки по трудов договор
- доходът, от който е изчислен болничния за общо заболяване
- минималната работна заплата за периода, през който сте била неосигурена за общо заболяване и майчинство /бизработна/.

По Вашите данни най-вероятно майчинството ще е минималното - колкото мин.раб.заплата
-
Възнаграждението на ДУКа не се обвързва с МРЗ. Освен ако в самия договор няма такъв текст
Е, неплатения отпуск може да се ползва до осмия рожден ден на детето. чл. 167а от КТ. Не е задължително да е веднага след платения. В случая питането е такова.

Съгласно чл. 167а, ал. 7  Лицето, което иска да ползва отпуск по ал. 1, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.
Значи режимът е уведомителен, а не разрешителен - работодателят няма право да откаже, ако е спазен срока за уведомяване и ако майката отговаря на условията за ползване на този отпуск
Имайте предвид, че заповедта по чл 331 може да влезе в сила само ако работникът се е съгласил с нея (да се е подписал). Без съгласието му не може да приложите чл.331
В протокола вписвате цената, която смятате, че Ви устройва. Добре е да е съобразена с пазарната, т.е. за колко бихте ги продали на друго (несвързоно) лице. Не е нужна нотариална заверка.
За ДДСто - според степента на амортизация. Вижте закона или изчакайте по-компетентно мнение
Ако не сте ползвали този отпуск, а само е платен като обезщетение по чл.224, не, не е редно да Ви удържат ДОо
Ако отпуска е ползван по време на срока за предизвестие, да, правилно е
А какви документи е подала майката, за да ползва отпуска до навършване на 1 година? Тези документи не са ли до изтичане на определен срок? С навършване на 1 година на детето тези срокове не са ли изтекли? Е, може да има някакви дни разлика между първия рожден ден на детето и 410-ия ден от обезщетението за бременност и раждане, но няма да се задълбочаваме :)

Евентуално може да подаде ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО /прил.8/ към работодателя, ако има право на това обезщетение и го иска, разбира се. В такъв случай работодателят ще подаде прил.11
А имате ли идея в кой нормативен акт може да е регламентиран подобен случай?
Кой случай?
За допълнителния ТД с друг работодател или за управител по ДУ с ТД в същата фирма?
Първото е в КТ, а за второто - евентуално се консултирайте с адвокат по трудово право.
Колебая се , защото се замислям, че ако лицето има болничен например, би трябвало да вземе само един болничен лист и в приложение 9 ще се отбележи, че има 2 правоотношения при същия работодател.
И какво от това? При Вас е на ДУ /не е по КТ!!!/, някъде другаде си има основен работодател, при Вас сключва допълнителен ТД с "друг" работодател.

Не зная колко е издържано юридически това лице като управител да подписва трудовия договор от една страна като работник/служител, а от друга като представляващ работодателя.

ПП Пък за болничния - ще трябва да си вземе два - един за работодателя по основан ТД и един за Вас за двете правоотношения.
Ако договорите не приличат на трудови - нямат работно място и работно време, свързани са с конкретен измерим резултат, не са с постоянен /текущ/ характер, а имат определен срок, то едва ли ще се смятат за прикрит ТД.
Колкото до осигуряването - прочетете малко в законите.
След като основния ТД е в друга фирма, защо допълнителния при Вас да е по 110?
както е правило до сега?
И по какъв начин е попълвало в ОКД че ще се осигурява само здравно? Или това "до сега" е било преди десетина години?
Не, не се подава ОКД5. Отразява се само в Д1
чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., ......., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) ....
Според моето скромно мнение, този текст би трябвало да го прилагаме за доходите, платени след 01.01.2023. Т.е. в справката, който ще подаваме догодина по това време
Е, щом е без работно време, без работно място, без изисквания за трудова дисциплина, има срок, краен резултат и т.н., значи трудно ще се тълкува като скрит ТД.
Само че при описаната ситуация /предполагам има и основен ТД по който си работи/, върху тези 20 лв трябва да начислявате и удържате осигуровки и данък
 Смятат, че 90% от общия доход и сътветно от СОЛ само дохода за тези 4 месеца.
И аз мисля, че е така, но не съм съвсем сигурна.
Относно избора на осигурителните рискове при самоосигуряването - от значение е и какво смятате да правите с дейността, поради която сте СОЛ, през следващите две години - ще си гледате детето, ще работите, няма да работите и ще спрете осигуряването....