Проблем с признаването като разход едва ли ще имате. Не гарантирам, че няма да имате проблеми с ИТ при проверка. Все пак има работно място. Всичко зависи на какъв инспектор попаднете.
Мисля, че се изискваше само заповед за координатор по безопасността на обекта при съвместната дейност, като длъжността се изпълнява от Ваш човек. Това можете да си го впишете и в договора.
Вие сте длъжни да провеждате инструктажи на всички работници на обекта - и на Вашите, и на тези на подизпълнителя, както и да следите за ползването на ЛПС. Оценка на риска предполагам, че имате.
Друго не се сещам.
Че Вие този договор няма да го показвате на инвеститора. Имате си го само за пред ИТ. И за разплащане с фирма Х, евентуално.
Все пак Вие си знаете какъв е контролът от страна на инвеститора по спазване клаузата за ненаемане на подизпълнител.
Не знам какъв е варианта при условие, че те ще ги викат за по няколко часа във времето докато работят по основния си ТД?

Фирма Х да сключи договор с фирма У за извършване на определената работа. И да си праща работниците да вършат каквото трябва. Нали е в работно време.
Не рискувайте с граждански - глобата е 1500 лв. на човек.
И от мен - не рискувайте! ГД в строителството не са забранени, но се "преследват" от ИТ с мотива, че има работно място.

 1500 е минималната глоба. Може да достигне до 15000., а виновното длъжностно лице се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.
Няма значение. Която и да запишете, все едни и същи дни /месец/ стаж ще се признае.
Щом ползвате актива, не "вземате" никаква операция. По дебита на 20* имате 1000 лв. и по кредита на 241 също 1000 лв. Като си попълвате баланса, за този актив ще пишете балансова стойност 0,00 лв.

Тази операция 241/20* ще "вземете" когато отпишете актива /продажба, брак.../
Нищо. Ползваме си го, щом ни върши работа.
А балансовата стойност става 0,00
Не е правилно. След като е бил СОЛ е бил длъжен да внася ЗОВ минимум върху 420 лв. на месец. По желание е осигуряването за пенсия и за ОЗМ.
Независимо, че доходът му е 1600 лв., то ако е бил СОЛ през цялата година, следва да внесе ЗОВ върху 5040 лв.
Какво следва - внасяне на осигуровките с лихва, подаване на Д1 за всеки месец поотделно със съответните глоби за закъснение.
31 в една клетка ли пишеш?
Не мисля, че е проблем.
Данък се удържа при всички случай, когато лицето не е СОЛ или с висок ТЕЛК.
Щом работи другаде по ТД, то по ГД се начисляват и удържат осигуровки. Освен ако по ТД не е осигурен върху 2600 лв. и не е СОЛ.

Подават се Д1, Д6 и Д55. Първите две - от първо до 25-то число на месеца, следващ плащането. Д55 е на тримесечие. Догодина ще подадете и справка по чл. 73 от ЗДДФЛ.

Останалото трябва да откриете сама. И без това много обясних.
Нямам представа от номерата на колоните, но някъде в указанията пишело, че ако ГД е по дейност, различна от дейността на ЕТ, то се попълва колоната за ГД. Ако дейността е същата - колоната за доход на ЕТ.
Първо отговорете на следните въпроси:
- лицето има ли друг доход за периода. Работи ли другаде?
- регистрирано ли е като СОЛ?
- пенсионер ли е?

Всичко останало пише в КСО, ЗЗО и ЗДДФЛ, както и в самата СИС.
Пак се попълва. С тази разлика, че това ЕТ включва дохода от ГД в осиг.доход за годишно изравняване.
Направи промяната не в самата Д1, а отпред - файл-избор на осигурител-редакция. Поне в програмата на НАП става.
Ревизия на всички? Е, вярно, до сега само 300 души са подали такива декларации, но до 30.04 има време.
На фирмите връщат данък само по документи, защо да проверяват по-сериозно ФЛ? Ако не ги мързи могат да направят засечки по Д1, Д55, справките по чл.73, данни за болнични, детски и обезщетения от НОИ. Нали имат достъп :-)