Каква е драмата с прекъсването от 1-2-3 дни, така и не разбрах...
Нама никакъв смисъл, но много хора държат "да няма прекъсване в стажа" :)
То осигурителният така и така не се прекъсва....
Подписваме ТД/30.10.11, считано от 02.11.15 Не пишете това.
 Документирайте датата на започване на работа с акт за встъпване в длъжност или  с текст към трудовия договор: "Работникът/служителят постъпи на работа на ...дата." Подпис на работника и подпис на представител на работодателя
Ако толкова държите да няма прекъсване - първият ТД се прекратява считано от 02.11, при Вас се сключва ТД на 30.10. или по-рано, подава се уведомление на 30.10 или 01.11. или по-рано, според датата на ТД и започва на 02.11.
Новия ТД не може да започна преди работникът да е постъпил на работа. Това пък не може да е преди да е получена справката за регистрация на ТД. Това : да запишем в ТД считано че започва от 01.11.2015 - няма никакъв смисъл. И никаква полза.
 При Вас датата на започване може даже да е 01.11.

А дата на първоначален инструктаж коя ще е?  01.11.? Неработния ден? Или 02.11., която се явява втори работен, според заповедта за назначение

Защо не? Може и инструктиращият да работи по график. Или да е СОЛ
;)
Зависи как са се разбрали с настоящия работодател. Ако ТД се прекратява "считано от 30.10", то е редно заповедта да е с по-ранна дата. Ако се прекратява считано от 01.11. /най-вероятно/ или от 02.11, то уведомлението за прекратяване се пована в 7 дневен срок след датата "считано от"
Няма проблем, че в системата за няколко дни ще фигурират два основни договора. Спазването на сроковете за подаване на уведомленията допуска това.
За Ваше успокоение, при сключването на новия ТД поискайте заповедта за прекратяване на стария. Тя трябва да е оформена преди това.
Според мен ще е проблем. Сигурни ли сте, че нотариуса ще изповяда такава сделка, при която някой си продава нещо, което не е негово? Ако пък предишният собственик има достатъчно доказателства, че багера е негов, тогава какво е правил във Вашите активи? И как Вие ще издадете фактура за продажбата, като реално нищо имате нещото, нито го продавате?  Евентуално да го "продадете" с фактура на предишния собственик, пък той да си издаде фактурата според НА.
Все пак проверете, дали при продажбата на багер е задължително да има нотариален договор.
31.01.2016
Срок за какво?

irenabrili    Отговор 1 | 19.10.2015, 11:47

Това не го ли прочете?

ПП Използвам възможността да се извиня за подвеждането в Отговор 3. Става въпрос не за ЗКПО, а за чл. 65, ал.13 от ЗДДФЛ.
Работодател закупува лекарства,които ще се използват от работниците при необходимост.Има ли право на данъчен кредит.

Ако лекарствата са за зареждане на аптечката на фирмата или на обекта /по списък от СТМ/  - няма проблем с ДК.
Ако тези лекарства са за диабета на пазача или контрацептиви за секретарката - няма как да стане :) И разходите ще трябва да отнесете към "представителни" :)
ЗО е върху осиг.доход!
Незнам откъде Ви хрумна този минимум!

Да допълня - след като вече е осигурен по ТД, макар и върху 63 лв, вече не дължи осигуровки по чл.40, ал.5
Все още не дават субсидии за деца :)
DEL

Не прочетох правилно датите :)
Естествено, че ще го осигурявате
Д1 с код 04 за допълнителен ТД
ие сте предоставили заем на фирмата /юридическо лице/, а не да съдружника си. Той лично не Ви дължи нищо. Няма "задлъжнялост" към Вас. Длъжна Ви е фирмата. Ако другият съдружник си продаде дяловете, фирмата продължава да Ви е длъжна, а бившият съдружник просто вече няма нищо общо с тази фирма.
Допуснали сте две грешки:
Първата и по-важната -  дали сте пари без да имате договор за заема. Предполагам вече осъзнавате до какво води този пропуск.
Втората грешка е предоставянето на заем към свързано лице /Вие и фирмата сте свързани лица/ в отклонение от пазарните условия /без лихва/. Този пропуск може да ви доведе единствено до проблеми с данъчните.
Ако сте в добри отношения с ортака - разберете се и оформете нещата писмено. С лихва и срок. Ако не се разбирате - приберете и съхранете всички документи /платежни, банкови извлечения, касови ордери и т.н./ които доказват паричните Ви вноски. И потърсете адвокат.
С друго не мога да помогна.
Никога не съм мислил, че точно Вие ме лъжете , проблема идва от там,че той няма да се бръкне никога,т.е. това е немислимо като вариант.
Защо? Какво му пречи - внася си парите, после си ги тегли и пак са си негови. Е, след малко данъци, разбира се :)
 Пък ако в момента няма налични "джобни" - внася едни 5 хил.лева, после ги тегли, пак ги внася, пак тегли и така докато внесе цялата сума. Чиста работа :)
Нещата са в малко по-друг ред:
Първо е решението за разпределяне на дивидент. След това начисленията. След това декларирането на данъка и внасянето му. Срокът за Д55 и внасянето на данъка е края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решение за разпределяне на дивидента.
Относно плащането: теоретично - може да си остане като задължение към собственика. Самото плащане няма отношение съм сроковете за внасяне на данъка и подаването на Д55. На практика няма смисъл да се разпределя дивидент и да се внася данък, след като няма финансова възможност да бъде платен.
Вярно, че според указанието за всеки ден на плащане трябва отделна колона.
Хмм..., струва ми се безмислено....
Защо 17 +1 колони? Една колона за всички осигуровки и една за целия данък
ЗП не се осигурява за безработица. Ако прекрати работа като ЗП няма да има право на обезщетение за безработица. Ако прекрати работа по ТД и продължи да работи като ЗП, отново няма да има право на обезщетение за безработица, защото е осигурен на друго основание /като ЗП/. Ако преди прекратяването на ТД е прекратил дейността си и самоосигуряването като ЗП, то ще има право на обезщетение за безработица.
За болничните - зависи как е избрал да се осигурява като ЗП - само за пенсия /на ниския процент/ или за пенсия, болнични и майчинство /на високия процент/. В първия случай може ползва болничен по трудовия си договор и продължава да внася пълните осигуровки като ЗП. Във втория случай ползва едновременно болничен по ТД и като ЗП. Взема си два екземпляра на болничния и ги отчита и на двете места.
А на ей тва май е казуса, което значи къде може да се осчет. парите според Вас :)

На този въпрос вече имаш отговор:
Отговор 18 | Вчера в 23:18
Най-елементарното е шефът Ви да се бръкне за онези пари, дето са му дадени срещу хвърчащо листче и да ги внесе в банковата сметка на фирмата от името на фирмата купувач. После осчетоводявайте както знаете.

Не зная защо мислиш, че те лъжа....
Актуализирай си софтуера, а не се занимавай с администриране на излишни лични данни.
Ако искаш да си полезен на работниците си - запознай ги с правата им по ДЗПО, но не ги питай за решението им. Още по-малко - в писмен вид.