Подавате Д6 с попълнена една колона (първата) с под 8 и данни за данъка. При подаването чеквате, че няма основание за подаване на Д1.

Д1 на СОЛ въобще не се обвързва с Д6. Д6 с данъка не се обвързва с Д1 на работниците, който обикновено са подадени предходния месец.
Защо подавате с код 5, след като подавате само данъка? Данъкът се подава с код 8 и не се обвързва с Д1
Проверете:
- в коя легла на т.22 попълване. Би трябвало да е във втората.
- попълнен ли е процента за ЗО? Във втората клетка ли?
- попълнен ли е процента за ДЗПО? Във втората клетка?
Ако всичко е вярно, би трябвало да Ви пусне на следващата страница, където задължително попълване т.31 и 34
Днес декларация за начало на самоосигуряване и веднага Д1?
Прочетете Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Ще Ви е от полза щом ще се занимавате и с осигуряване
Колкото до клетките в т.22 - би трябвало да Ви е активна втората клетка, която е за сметка на осигуреното лице.
В т. 26  по подразбиране /според ЕГН-то/ трябва да пише 5%
Не може да изберете само за пенсия.ДЗПО и ЗОВ са задължителни. Можете да се откажете само от осигуровките за общо заболяване и майчинство.
Ако фирмата няма дейност, можете въобще да не се осигурявате.
Декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице се подава в НАП в седемдневен срок от започване на дейност. Едва след като изтече първият календарен месец в осигуряване се подава Д1.
Най-добре е да си намерите счетоводител. Не само за Д1.
Няма специфично. Не отбелязва.
Работодателят въобще не се интересува дали лицето има филма или не, дали е СОЛ иил не.
Ако е издал фактура 100 + 20ддс, анулира и издава фактура без ДДС на стойност 120 лв.
Анулира всички неправомерно издадени фактури!
Икономията от счетоводител често излиза през носа.
Какви проблеми Ви плашат? Не е започнал работа - анулирали сте договора. Дошъл е след месец - сключвате нов договор.
Достатъчно е да документират датата на започване на работа.
Проблемът и при фирмата получател хич не е малък. Нали те ще ползват данъчен кредит без основание.
Единственият изход е да се анулира издадената фактура и да се издаде нова без ДДС. И всяка следваща фактура трябва да е без ДДС. Поне до регистрацията.

ПП. НАП започва проверки точно на такива сделки между регистрирани и нерегистрирани лица.
При срочните ТД няма закрила по чл.ЗЗЗ. Договорът ще бъде прекратен с изтичане на срока, независимо дали по това време работите или сте в болничен.
До 30 дни след прекратяване на трудовия договор носите болничния на работодателя. Регистрирате се на борсата след изтичане на болничните. Имаше нещо за уважителните причини, но нямам КСО, за да го погледна.
Би трябвало да нямате проблем с обезщетението.
Все пак - гледайте да не боледувате дълго. Желая Ви го ог сърце.

ПП Все си мисля, че работодателят трябваше да изчака да изтече болничния и тогава да прекрати ТД. ...
Трябва да попълните т.27 и 28. В т. 27 пишете пропорционалната част на 210 лв, която се пада за работните дни с неплатен отпуск, незачетен за стаж. По груби сметки - 100,43 лв. В т. 28 - 8%
От указанията към УП3:

4. За осигурителен стаж се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, на неплатения отпуск до 30 работни дни в една календарна година и на платените отпуски по Кодекса на труда /КТ/ или по други закони; когато лицето е работило при непълно работно време тези отпуски се зачитат за осигурителен стаж пропорционално на пълната продължителност на работното време /чл. 38, ал. 3, т. 5 от НПОС/.
5. За осигурителен стаж се зачита и времето на отпуските за бременност, раждане и оси-новяване, както и за отглеждане на дете в размерите, определени в КТ - изцяло, независимо от продължителността на работното време /чл. 38, ал. 3, т. 6 от НПОС/.
Благодаря ви- ще помислим как да го направим. определено е по-добре от назначаване на постоянен договор за 2-3 дни...
Помислете и как ще прекратите този постоянен ТД след изтичането на 2-3 дни, ако работникът не е съгласен по ч. 325, ал.1, т.1?
Би трябвало. Вижте чл. 333 от КТ и за кои случаи се отнася..
А имате ли достатъчно време за изчакате разрешението на ИТ, да отправите предизвестие и да изчакате предизвестието да изтече?
Другият вариант е чл. 331.
Има и още варианти, но са неприложими при неработеща фирма.
Това защо почти никой не го използва това?

Аз си го ползвам най-редовно. Особено ако имам възможност да дефинирам "определената работа"
Оправи се. Не зная как. Явно приблемът е бил някъде по линията и сега зацепи :)
Хубав ден!
Искам да ви питам, ако заместващият  остане например 2-3 дни след завръщане на титуляра да работи, за да предаде част от работата, вариантът какъв ще  бъде -да се преназначи  на друга длъжност за това кратко време?
Срочен ТД за определена работа?
Няма я като подадена