Може. Освен ако като ЗП участва по някоя програма, която ограничава упражняването на друг вид стопанска дейност.
Колкото до понятията, осигуряването, и декларирането на доходи - нещата не са Ви много ясни. Добре е като се захванете с дейност като фирма да сключите договор със счетоводител.
Варианти А и Б са добри и са равностойни по отношение на обезщетението за безработица. Особености - не всеки желае да има вписване в трудовата книжка, че е освободен по чл. 71 /обикновено се тълкува като несправяне с работата/ и не всяка фирма по всяко време може да има "определена работа" за която да сключи ТД.
По другите въпроси:
1. Няма значение /все още/. Теоритично и 1 ден би свършил работа. На практика - добре е да са поне 5-6.
2. Ако нямате други прекъсвания в стажа /вкл. неплатен отпуск над 30 работни дни/ - прекъсването може да е  малко по-малко от 6 месеца.
3. За всеки период без осигуряване се взема минималната работна заплата.
4. Ако договорът е прекратен по чл. 71, ал.1, в заповедта трябва да пише, че е по инициатива на работодателя. При това прекратяване, добре е при записване в АЗ да носите и копие от трудовия договор, където да е видно, че срока на изпитване е уговорен в полза на работодателя.
Не само може, но е най-правилното решение.  За целта нищо допълнително не декларира, освен че подава ГДД за 2017 и си плаща /е платил/ патента и/или ДДФЛ, ако печалбата е от непатентна дейност.
С една дума - след подаване на ГДД и плащане на данъка /или на патента преди това/, цялата останала печалба си е на ФЛ /ЕТ/ и то може да си прави каквото иска с нея.
Не, ако е представил сл.бележка за дохода по втория ТД /и всички останали ТД през годината/ на основния работодател към 31.12. и е направено изравнаване на данъка до 31.01.2018.
Да, ако горното не е направено.
Не зная какво авторско точно правите, но трябва да сте осигурен за периода, през който извършвате дейността, а не само към датата на сключване на договора. Не съм сигурна дали е нужно самоосигуряване през целия период на валидност на авторското право - по-скоро не е, но да не Ви объркам.

Да попитам на какво основание сте регистриран като СОЛ? Договорите като физическо лице ли сключвате?
Ами подавате си ДДС декларация, вписвате КИ в дневника за покупките в месеца на издаването и плащате ДДС
И защо са датите?
При така представената информация - 13 години непрекъснат стаж с 1 месец "дупка" и прекратяване по чл.71 по инициатива на работодателя, има право на обезщетение за безработица според стажа и осигурителния доход. Освен ако: не е пенсионер, не подлежи на осигуряване на друго основание и ако през последната година и половина не е ползвала 4-5 месеца неплатен отпуск
Ако януари е последния работен месец, но има отработен 1 ден, за база вземате декември. Разбира се, ако е отработил поне 10 р.д.  Ако не е, вземате ноември. И т.н.
Обезщетението за неползван отпуск не влияе върху обезщетението при пенсиониране.
Чл.73а от ЗДДФЛ не Ви ли върши работа?
КСО, ЗЗО
Здравейте. Предстои ми  регистрация на ЕООД и имам няколко въпроса. След регистрация в ТР в 7 дневен срок трябва да отида в НАП и да подам заявление за започване на дийност, Нали така?
Не, не е така. Декларацията, която се подава в НАП е за начало на самосигуряване и се подана в 7-дневен срок от започването на дейност. Докато нямате дейност, не правите нищо.
И втория ми въпрос е свързан с осигуряването. Работя на ТД и възнамерявам да се осигурявам като СОЛ. Ще се осигурявам на Високия процент. Ежемесечно ще подавам Д1, и накрая годишна Д6.  Правилно ли съм се ориентирала.
Правилно.
Относно възнаграждението за положен труд нещо ми се губи връзката. Ще разпределям дивидент или ... 
Може само дивидент /ако имате печалба/, може да си плащате възнаграждение за личния труд, може и едното и другото.
1. Оформете договор за заем между фирмата и ФЛ. Добре е да договорите лихва, близка до пазарната.
2. Погасяването на задължението на фирмата към ФЛ оформете като разчет със собственика или чрез "реално" плащане в брой /предполагам, че сумата е под 10000/.
3. Всяка вноска по ЛИЧНИЯ кредит на ФЛ оформете като разчет със собственика.
4. Подайте справка по чл. 73 и евентуално по чл. 55 за платената лихва, а лицето да си подаде ГДД.
Здравейте,
Това важи ли и за служителите в отпуск по майчинство?
В случая, аз съм в такъв отпуск от 2015 г.

Благодаря!
Минималната заплата  важи за всички, които работят на пълно работно време. При Вас едно подобно увеличение няма нито смисъл, нито ефект, нито полза. Подписването не е нужно до момента, в който тръгнете на работа. Е, не е нито невъзможно, нито забранено увеличаването на заплатата на работник в болнични, майчинство или болничен.
Значи: ако през този период нямате неплатен отпуск и самоотлъчки повече от три месеца, то ще имате право на обезщетение 4 месеца по 9 лв за работен ден (около 190 лв месечно). Написала съм защо е минимума. Не зависи от основанието за прекратяване.
Зависи за какво е запора. Ако е за издръжка - правилно е. Ако е за просрочен кредит - не е правилно. Обърнете внимание на работодателя и/или на счетоводителя му, че при нетен доход под МРЗ не могат да се правят такива запори. Освен след изричното писмено желание на работника.
Задавате въпрос като собственик, а не като счетоводител. Няма лошо. Не знаете - питате. И се готвех да Ви отговоря.... Обаче видях, че имате над 100 включвания и се порових в историята - назначава е на работници, декларации 1 и 6, заеми, имоти.... И от нито един въпрос не проличава, че имате счетоводител :(
Е, време е да си намерите. Още повече, че и "стария" го няма.

А щом сте издали фактура, няма законен начин да не я включите в дневниците и да не внесете дължимото ДДС.
 Не, нямате право на пълна борса, защото от  08.08.2016 до днес /утре,  и т.н. до 07.08.2019 г./ не са изминали три години от отпускането на последното обезщетени за безработица.
Ако сега,14.03.2018 /според мен датата е 05.03.2018, но това не променя нещата/, прекратят трудовия Ви договор и отново отидете на борсата и Ви отпуснат обезщетение, то до 14.03.2021 пак ще имате право само на минимума.

ПП  Вие не давате достатъчно данни, но ако през последните 18 месеца преди прекраяването на договора нямате 12 месеца с осигуровки за безработица /най-вече трудов договор/, въобще нямате право на обезщетение за безработица. Дори и на минималното.
А ако тези разходи попадат в т."г" - покупки с цел печалба?

Няма ли вече някакво указание какво точно се подава от фирми с приходи и/или разходи под 500 лв?
За НСИ е ясно - декларацията за неактивност. За НАП -би трябвало да има ГДД, но как се въвежда вх.номер на ГОД от НСИ?
А в ТР? Особено ако има само 450 лв разходи, от които се очакват приходи в бъдеще?