Щом сам си внасяте ЗОВ /чл.40, ал.5 от ЗЗО/, правите годишно изравняване на здравноосигурителните вноски /Таблица 2 към ГДД/, като включвате доходите от наем и от ГД. Дали ще довнасяте или не, зависи от общата годишна сума.
Здравейте! Използвам програмата на НАП за декларация 1 и 6, попълвам декларация 1 за лице на МОД (510лв) и ми дава грешка в осигурителен доход, в същото време подавам декларация 1 на СОЛ осигурен на МОД(510 лв) и няма проблем. Аз ли бъркам нещо, нали МОД е 560, считано от 01.2019?

А какво сте попълнили в т. 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя? /данните се задават в информацията за осигурителя/.
Проверете и т. 16, както и избора на месеца, за който въвеждате данните.
Не. Изравнява само за периодие, през които е осигурява по л. 40, ал.5 /сам си внася ЗОВ/
Добре де, ако ТД беше прекратен преди две години след 10 годишен стаж, сега се регистрира като ЗП и като СОЛ и на третия ден се разболява. Какво щяхте да посочите тогава?
За мен си има 6-те месеца, независимо кога във времето и на какво овнование ги е придобил.
Накрая да уточня: говорим за СОЛ с осигуряване за ОЗМ, а не само за ЗП, нали?
Здравейте! В момента съм бременна и се осигурявам на минимална работна заплата. По здравословни причини излизам в болничен. Как ще се отрази това на майчинството през първата година?
Предварително благодаря!
Щом Ви осигуряват на МРЗ, то дали сте били в болнични или не няма да се отрази на майчинството. Така и така ще вземате "не по-малко от" една минимална заплата. при Вас няма как да е повече.
Приемам, че последните 2 години сте била на МРЗ.
В случая ЗП не осигурен за предходните месеци и трябва да се попълни , че няма 6 м. към момента на възникване на риска, съответно и дата на която ще има 6 месеца. Така, че НОИ няма да му изплатят болничен като ЗП,

Това наистина ли е вярно? Ваше мнение ли е или е практика на НОИ?

А какво правим, ако работник с 10 годишен стаж по ТД започне работа при друг /нов/ работодател и се разболее на втория месец? А ако 10-годишния му стаж пред въпросния ТД е бил само като СОЛ с ОЗМ?
През 2016 е твърде относително. Ако обезщетението е започнало на 11,01,2016 и договора се прекрати на 15,01,2019 по "нужните" членове, ще имате право на такова  (60% от брутното за 24м.). Ако обезщетението е започнало на 21,01,2016 и Ви прекратят договора на 15,01,2019 - ще имате право само на минимума.
Докато не изтекат три години от отпускането на предходното обезщетение, и имате право на ново обезщетение, то може да бъде  само на минималното.
Не през останалите 6, а точно след като изтече едната година. Независимо дали сте в болничен., майчинство и т. н.
Ако при изтичане на едната година все още работите и работите още 5 дни без възражение на работодателя, ТД може да стане без срочен. Ако по това време сте в болнични, че това няма как да стане.
Ако преди прекратяване на ТД сте излезли в майчинство, от НОИ ще продължат да плащат до 410-ия ден
Не, правате Ви не са същите. Договорът Ви е срочен (чл. 68, ал. 1, т. 1). След изчане на срока договора се прекратява. Ако в този момент сте в болничен, няма начин да отработите 5 дни след срока и да се възползвате от чл. 69 за превръщане на срочния ТД в без срочен. Тези 5 дни трябва да са действително отработени, да са непосредствено след края на срока на ТД, че длъжността да е свободна и работодателят да не е направил писмено възражение.
Изпитателниат срок (чл. 70) има значение дотолкова, че в рамките на него работодателят може да прекрати ТД без предизвестие, без обяснение е без защита (болничен, майчинство, отпуск, бременност...). Добре е да знаете, че всички отсъствия (отпуски, болнични...) удължават срока на изпитване.
За ГД - трябва служебна бележка за дохода и внесения данък.
За наема - ако наемодателя е фирма или самоосигуряващо се лице -  служебна бележка за дохода и внесения данък. Ако наемателя е физическо лице - не прилагате нищо. Разписките, които имате за получените суми пазите за евентуална проверка.
На какво основание е сключен договора?
Най-добре е да се свържете със счетоводител!

Иначе: При доход от 12102,88 за 4 месеца, осигуровките в Д6 трябва да са върху 10400. Тове и при положение, че сумата е след приспадане на НПР и нямате друг осигурителен доход през месеците.
Очевидно сумата 12102.88 е преди приспадане на НПР. Ако НПР за Вас са 25% и нямате друг осиг.доход, то годишните осигуровки трябва да са върху 9077,16 лв.
Преди да попълните годишната Д6 трябва да попълните ГДД и таблици 1 и 2 към нея. В Д6 се вписват ДЪЛЖИМИТЕ осиг.вноски, независимо дали са платени, дали подлежат на плащане, доплащане или възстановяване.
Подаавнето на годишна Д6 не Ви освобождава от задължението за подаване на Д1 за м. 12.2018
Не.
Ще го обясня с цифри:
Вариант 1. Нето 660 лв. Удръжката трябва да е 1/3 от 660 или 220 лв. 660-220=440, което е под МРЗ. Имате право да удържите 660-560=100 и удържате толкова
2. Нето 990, удръжка 1/3 от 990 или 330. Остават за получаване 990-330=660, което е над  МРЗ. Удържате 330
По чл. 114 няма значение броя на дните- Изисква се те да са "определени"
На 2 часа може, но трябва да са фиксирани в ТД "от..до.." Може да не ги фиксирате, но да въведете СИРВ. В този случай трябва да имате график за присъствията.
Трети вариант  -да сключвате ТД по чл. 68/1/2 всеки път, когато има работа и да го прекратявате при завършването ѝ.
Първо уточнете да какво става въпрос: ДУК или СОЛ или и двете.
Сега след като му приключи обещетението от НОИ, възможно ли е веднага след това ,да бъде назначено в друга фирма за 1 месец
Възможно е. Дори е много добре, ако си намери работа
да бъде назначено в друга фирма за 1 месец и след това съкратено от тази фирма
никой не може да отгатне след колко време ще го съкратят - три дни, месец, два, година, ...
след това съкратено от тази фирма и отново да отиде на борсата с право на обещетение,
Може и да може. Най-вероятно ще има 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18
да отиде на борсата с право на обещетение, но на 60 % от осиг.доход и оставащите месеци за ползване на борсата
Е, това може да стане най-рано след м.11.2021 г /три години след отпускането на предходното обезщетение/
защо да не се полага?
Ако полагаемият отпуск не е ползван преди прекратяването на трудовия договор, имате право на обезщетение. За времето в майчинство (все още) се полага отпуск.
Ако бъде назначена на трудов договор и има поне един отработен ден преди първия от поредицата болнични, ще има право на минималното майчинство.
Ако се регистрира като ЕТ, ЕООД или свободна професия и има поне един ден в осигуряване в вноски за общо заболяване и майчинство, също ще има право на обезщетение. След като е маникюрист и журналист, да се регистрира като свободна професия на едно от основанията и да се самоосигурява. Когато излезе в болничен и/или майчинство просто няма да упражнява дейност и ще си внася само здравни за болничните. Ако се решите на тая стъпка, консултирайте се със счетоводител, за да Ви обясни подробностите и необходимите документи, които се подават месечно или периодично.

И още нещо: минималното майчинство не е процент от минималната заплата, а цяяялаа минимална заплата.
Според мен трябва да се подчертае текста: Данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър
Аз го разбирам така: Имаме ООД "Иван, Стоян и Гошо" със съдружници ФЛ Иван, ФЛ, Стоян и ФЛ Гошо и дялове 30%, 30%, 40%. Същите вече са вписани като ФЛ-собственици в ТР при регистрацията на дружеството по силата на учредителния договор. При тези обстоятелства, мисля, че същите не трябва да подават декларация по ЗМИП.
Данните за допълнителен трудов договор не се вписват в ТК. Не зависи от продължителността на работното време.