Подавате с КЕП и се надявате да не Ви хванат :) Друг изход няма
Помислих си, съкращение, после 1 месец обезщетение, и отидохме в април, а и кой знае кога се е регистрирал...  :smile1:
Аз пък за това не помислих  :hmmm:
Значи всичко зависи от коя дата е отпуснато предходното обезщетение.  :yes3:
2. На 4 м. на минимума, защото нямате 3 г. от предишната си борса.
Е, от март 2016 до 10.04.2019 щи има три години :)
Обезщетението се изчислява минимум от минималната работна заплата,  т.е. поне 560:22 за всеки ден неползван отпуск.
Върху сумато се начислява и удържа 10% данък
Явно всичко опира до това,  дали прилагането на този член е основателно, законосъобразно и допустимо.  Всичко зависи от това, как е записано местоработата в ТД и каква е конкретната промяна. 
Първо работодателят може за отхвърли като неоснователна молбата Ви за напускане.
Второ - от НОИ може да направят проверка дали е имало основание за прекратяване на ТД по този член или нещата са нагласени за "пълна борса".
Накарахте ме и аз да проверя.
Да, дава грешка без каквато и да е логика.
Явно ще чакаме 11-3
На код.5 се попълва винаги 25-то число, независимо дали е работен ден. И миналата година беше така на програмата заложено.
Не е вярно. Попълва се последния ден от месеца, през който заплатите са начислени и/или платени. Работя с програмата на НАП и ог 1-2 години насам попълвам като max0701 и не съм имала проблем. Включително и при Д6 за м.01.2019.
Нито осигуровките, нито данъка на СОЛа са разход за фирмата. Или поне не трябва да се отчитат като такива. След като не са отчетени като разход, знаи не влияят на финансовия резултат.
Начисленият разход за личния труд е 550 лв. Ако не сте платили до края на годината 520.29 или 379.10 (според това, как си оправяте разчетите с осигуровките), увеличавате финансовия резултат с 550 лв.
ДУК,  ако е тип трудов договор, не увеличавате. За СОЛ- а със сигурност увеличавате със ЗДДФЛ. Поне аз мисля така.
Какво ще увеличава с данъка? Нали той въобще не е отчетен като разход на фирмата?
Да не питам какво се увеличава със  ЗДДФЛ (закон) :)
Този проблем с трудовата книжка и аз го имам. Не ми носи трудова книжка и казва, че там където е работил, фирма в друг град и по-точно в София са му плащали пари на ръка, не му били дали трудова книжка. Той е млад човека, но се съмнявам все да е работил без договор, мисля че ме лъже. Но на какво основание да откажа да му издам трудова книжка, нали все на първото работно място трябва да се издаде.

Да попълни декларация по чл. 348, ал. 2 от Кодекса на труда
По принцип не е редно така, относно трудовата книжка, имала съм такъв случай, от Инсп. по труда казаха, че просто не му се издава книжка и това е, може да му се издаде  УП3 за осигурителния стаж, трудовият му стаж ще остане така ненанесен.
Или му издайте приложение 2 от Наредбата за ТК и ТС
От къде го взехте това 230?
560/2=280
280/20/4=3,50 или 560/20/8=3,50
Все едно и също е.
Ако смятате месеца с 20 р.д. Обикновено се смята с 21
И аз не зная но мисля, че че не може.
В края на краищата ПИК се взема бързо и безплатно. Вземете, опитайте и ни кажете. Ако не става ще трябва да си вземете нов КЕП.
Сигурни ли сте, че може да подавате Д1 и Д6 за работниците в ЕООД на с ПИК?
То остава да работи докато е в болнични :)

Ако прекрати самоосигуряването и не работи другаде, т.е. - става безработен и теоритично трябва да се самоосигурява като безработен за тези две седмици. На практика може и да не се осигурява като безработен, но както Ви казах, икономията не е голяма. Цялата осигуровка по време на двете седмици болничен е 13-14 лв
А ако болничния започне и след него прекрати СОЛ-а ще се плати ли или трябва да е СОЛ през цялото време на болничен?
И какво ще икономисате? Осигуровките при болничен са 26,88 лв, а за безработен 22,40. Само дето в първия случай се зачита за осигурителен стаж, а във втория не.
От 26.02.19 до 28.02.19г регистрирано като СОЛ с ОЗМ
Това означава ли,че от 01.03.2019 е /ще  е/ прекратена регистрацията като СОЛ?
Ако не е прекратена - да, ще се плати болничния,  ако има 6 месеца с осигуровки за ОЗМ /трудов договор, СОЛ с ОЗМ и т.н./. Тези 6 месеца са общо, от първия работен ден при първия работодател до момента.
За ДОО /осигуровки/ ли питате или за ДОД/ДДФЛ /данък/?
И това: Осигуровките са поети изцяло за сметка на работодател. на какво основание е направено?
налице имаме основание за освобождаване от ДОО - на какво основание е това освобождаване от осигуровки?
Първо казахте, че отива в Англия, сега се оказва, че ще работи там на трудов договор и ще е здравно осигурен. Нещата са различни:)
Щом е здравно осигурен на друго основание, не дължи ЗОВ за неплатения. Вижте как точно е записано в чл. 40 и дали осигуряването чужбина се включва в "друго основание"
Ако лицето беше без работно тук и се осигуряваше по чл. 40, ал. 5 и започне работа (и осигуряване) в ЕС, спира да внася ЗО в България. Като се върне представя в НАП документ от съответната европейска ЗОК и веднага му изчистват здравноосигурителния статус и заличават задълженията по ЗОВ за периода.
Дали така се процедира и при неплатен отпуск, не зная.

Между другото: имала съм работници, за които имам устна информация че по време на дълъг неплатен отпуск са работили в ЕС. Не съм спирала да им внасям ЗОВ и после съм ги удържала от заплатите. Никой не ми е представял документ за работата си в чужбина  и не е отказал да си плати. Пък и от НЗОК не са ми връщали пари за :)
Не твърдя, че че съм права