90
Това важи само за стажа по чл. 160, ал. 1 от КТ и чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО и не важи за друго /напр. за чл. 54а, ал.2/
Не зная дали има практическа нужда от това УП3 /нали има данни в персоналния регистър!/, но по Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж такъв документ трябва да се издаде зя непълно работно време
Здравейте,
Възстановяването на ДДФЛ включва ли се към дохода за детски надбавки?
Данъкът никога не е бил доход. Нито разход
Ако напускането е по Ваше желание, с Ваше съгласие или поради Ваше виновно поведение, обезщетението от борсата ще е минималното. За "пълна борса" освобождаването трябва да е по инициатива на работодателя
Декларации по ДДС>месечна справка декларация по ДДС>подаване
Извинете, Вие счетоводотеля ли сте или собственика?
Ако имате нужда от счетоводител, може да ми пишете.
Как да го сметнете: вземате календара, преброявате всички работни дни от 01.10.21 до 04.04.22, умножавате по 4, делите на 8 и получавате псог.стаж в работни дни и евентуално часове. Работните дни делите на 21 и получавате месеци и дни.
21+22+20+20+20+22+2=127 р.д.*4/8=63р.д. и 4 часа
63/21 = 3 месеца
По мои сметки осиг.стаж е 3 м. 4 часа
Погледнете ЗДДС, чл.180 и нататък
водят този изпитателен срок до 10.04.22, не знам защо - явно сте ползвали 10 дни отпуск или болничен.
трудовият стаж се равнява на 6 месеца и 3 дни. ....осигурителен стаж 2 месеца и 20 дни. - Без да смятам, много вероятно е наистина да е така. Трудовия стаж се смята в календарни дни, а осигурителния в работни и за един месец осиг .стаж се смятат 21 работни дни по 8 часа (или 41 р.д на 4 часа). Като се има предвид,е в периода има месеци с под 21 р.д., съвсем нормално е при 6 м.и 3 д. трудов стаж, осигурителния да е 3 месеца без 1 ден.
И кажете на счетоводителката да погледне актуалните указания на НОИ и да попълни осиг.стаж в УП3 в работни дни, без да ги превръща в месеци.
1. Разпределянето на печалбата няма нищо общо с майчинството. Дивидентът не е осиг.доход.
2. Разпределянето на печалбата не е задължително. Може да стане по всяко време след годишното приключване. Дори години по-късно.

Аз се замислих върху това : управител , назначен на граждански договор. Как "назначавате" по ГД? И що е то "управител по ГД"? Може би е "грешка в превода"? Как всъщност го осигурявате?
Да, не знаем фактологията, но по ппости сметки:
М.05.2021 е 17 р.д.  За един отработен ден дохода би бил 650:17=38.24, а не 36.11, което е пресметнато върху 18 р.д. Сумата от 576.11 за осиг.доход по време на болничен не можах да схвана как е изчислена, колкото и да въртях цифрите. Никък не ми се вярва питащия/ата да е спрал/а осигуряватето за 1 ден. Пък и не пише да е имал/а  доходи от ТД, близки до 3000 лв
През м.04. и 05 явно сте ползвали болничен. По така представените данни /ако са само тези/, таблици 1 и 2 биха изглеждали като в прикачения файл.
Защо имате доход с код 307, след като цяла година сте били СОЛ? . Ако по този доход с код 306 не са удържани осигуровки /което ще е правилното/, трябва да се включи в Т1 и Т2, а размерът на  дължимите осигуровки за довнасяне се попълва в клетката, отметната с молив.
През м.04. и 05 явно сте ползвали болничен. По така представените данни /ако са само тези/, таблици 1 и 2 биха изглеждали като в прикачения файл.
Защо имате доход с код 307, след като цяла година сте били СОЛ? В Т1 и Т2 съм включила само доходите с код 306. Ако по този доход с код 306 не са удържани осигуровки /което ще е правилното/, трябва да се включи в Т1 и Т2, а размерът на  дължимите осигуровки за довнасяне се попълва в клетката, отметната с молив.
На първо четене:
Имате доходи от свободно професия,  значи трябва да сте регистрирани кано СОЛ. Трябва да попълните таблици 1 и 2 и резултатът за довнасяне да се нанесе в клетката, отметната с молив на първата снимка
минималната  заплата за март си е  старата -  650лв.
Дали ще  се изплащат от утре във Вашето предприятие, дали от днес или на 30.04. - това няма как да знаем. :)
Не се надявам, ама как да постъпя? Мисля да пробвам с прилагане на декларация от служителката за отказ от откриване на банкова сметка към досието с болничните.
Така няма да стане. Без сметка няма да приемат болничния. Catch-22 е дала добър съвет.
 а по-скоро да си направят опция в сайта, че сметка не е необходима до 3 дни болничен!
Това "по-скоро" го чакаме от 7-8 години :), така че не се надявайте :)
Личи си, че скоро сте започнали дейност и още не сте подавали годишна данъчна декларация :) Като дойде време да плащате 15 процента данък + осигуровки върху цялата печалба, тогава ще Ви питам колко сте икономисали от консултацията със счетоводител :) Защото това "да се регистрирате в НАП като самоосигуряващо се лице" не е само опция, а задължение на всяко физическо лице, което упражнява търговска дейност без да е регистрирано като ЕТ . Е, то и ако е регистрирано като ЕТ е все същото
Това, че сте изявили желание за регистрация по ДДС още нищо не значи. Тепърва ще Ви се обадят от НАП (по имейла, който сте посочили), ще Ви кажат какви документи и справки трябва да им занесете, после ще Ви регистрират.
Между другото - един от изискваните документи е договор със счетоводител.