Ами това са всичките болнични - 135 дни. След като изтече последния болничен подавате пред работодателя Приложение 2 за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО за остатъка до 410 дни. Работодателят предвижва нещата към НОИ и си получавате обезщетението.
На работа по ТД или на работа като свободна професия?
Чл.71 е възможен, ако все още сте в срок на изпитване.
Иначе: всички членове/ алинеи/ точки, различни от 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 8 и 11 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт  са допустими.
Ако го поиска - да
Поне считано от 17.02.23.
Е, направете го поне няколко дни по-късно, за да не е съвсем нагласено :)
А замислихте ли се от къде идват тези отрицателни стойности? Колко е данъка на един работник върху последната заплата и колко данък му възстановявате?
на лицата с деца съм отбелязала облекчението - защо на всички? Само на тези, дето са подали декларация
Не съм се занимавала с транспортни фирми, но не виждам защо наличието или неналичието на командировка ще е критерии за признаване на разходи. Според мен единствения критерий за признаване на разхода е дали е свързан с дейността или не. И това "признаване" е само за данъчни цели. За счетоводни ограниченията са значително по-малко.

Да попитам, че ми стана интересно: какво означава: собственик на транспортна фирма е назначен? И каква е връзката с останалата част от изречението като СОЛ не му се изплаща личен труд,? Запетаята ме кара да мисля, че не е назначен като СОЛ,  ама знам ли....
Стига да може да се справя :)
Не е забранено
В програмния продукт на НОИ не се попълва дали е първичен или продължение . Ще се плати целия
Ако предизвестието е 1 месец /не 30 дни/, то тече от 03.12.2022 до 02.01.2023 и ТД се прекратява считано от 03.01.2023.
Ако дните са 30 - предизвестието тече от 03.12.2022 до 01.01.2023 и ТД се прекратява считано от 02.01.2023.
Няма значение работни -неработни

Цитат
Цитат на: t.trifonov66 в Днес в 16:01
Празничните и почивни дни - в срока на неработоспособността, както и ползването на друг отпуск - например платен годишен, не я прекъсват.

Аз мисля, че на това трябва да се наблегне.

Е, не би ми хрумнало да ползвам плетния си годишен отпуск по време на болничния, въпреки че по закон е допустимо
 :wink1:
Празничните и почивни дни - в срока на неработоспособността, както и ползването на друг отпуск - например платен годишен, не я прекъсват.

Искате да кажете, че ако ползвам болничен от 01-ви до 05-ти, от 06-ти до 15-ти съм в платен отпуск и от 17-ти до 25 отново съм болна, то нетрудоспособността няма да се прекъсне и в конкретност ще има само 3 р.д. обезщетение от работодателя, а не 6? Така ли да го разбирам?
А това за справката от НАП от къде си го измислихте?
След като ЗДДФЛ изисква облекчението да се ползва само при липса на данъчни задължения, защо работодателят да не се подсигури чрез такава справка?
КСО, чл. 41, ал. 2
(2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:  ...
4. е ползвало отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);
 а няма информация от януари до март 2021 г.  какво е било лицето - СОЛ, работещо, безработно...
Каквото и да е било от 01.01.2021 до 06.03.2021, от какъвто и доход да е смятано майчинството, колко е тежестта на тези 2 месеца и 3-4 раб.дни на фона на 13 месеца по 650 и 3 месеца по 710?
8,57 дневно обезщетение и на мен ми се струва малко.
1. Неплатения отпуск може да се ползва независимо от това, сали е ползван или не платения.
2. От данните, които виждате в сайта на НОИ или НАП, няма как да познаете дали е ползван платен отпуск или не. Дните в платен отпуск се посочват като дни в осигуряване с осиг.вноски.
3. Това с 90-те дни неплатен отпуск важи за признаването им за трудов стаж и за осиг.стаж за пенсия, не и при определяне стажа по чл.54а от КСО. Просто там, дето е прието,  че 90 р.д. неплатен се зачита за стаж е посочено по кои закони и членове. Чл.54а от КСО не е посочен.
4. При тази ситуация НОИ са в правото си. Взаимоотношенията с работодателя са си Ваш проблем. Единстветия, който би Ви помогнал, е Инспекцията по труда, но не Ви гарантирам успех - ще Ви трябват много доказателства за нарушението (ако има такова) и емного вероятно работодателят да "си е вързал гащите".
Чл.51 от ЗДДФЛ Ви задължава да подадете ГФО.
От там насетне - дали може да се подаде ГДД без ГФО, дали може да не се попълни името на съставителя на ГФО и т.н., са само заобиколки на правилата и надлъгване със системата. Още повече когато това се прави извън сроковете за подаване на ГДД и по всяка вероятност след "напомняне" от НАП
Не е сигурно дали няма Д1. Зависи за колко дни е осигуряването на макс. Може и за един да е.
Няма значение колко дни е работил, достатъчен е факта, че за тези дни е осигурен на максимума. 
Осигуряване на максимума при работа 1 ден, не означава, че е осигурен върху 3400/21, че е осигурен на 3400. Т.е. за този 1 работен ден са му платили поне 3400
това, че изрично не е посочено в СИС удържането му е достатъчно