Щом е пенсионер, независимо дали е по възраст или по болест, има право на избор между:
- само здравно
- здравно и за пенсия
- здравно, за пенсия и за ОЗМ

Изключение: ако вече е бил СОЛ с ОЗМ и не е променил това обстоятелство до 31.01., сега не може да избере варианта "здравно и за пенсия". Или ако е бил без ОЗМ, сега не може с ОЗМ. Поне до края на годината
А обезщетения от НОИ, нали? Може ли да се прогнозира размер?
От НОИ след придобиване 12 м. осиг. стаж. Размера е ясен - МРЗ. По-малко не може :) А при заплата около МРЗ и повече едва ли ще е
Няма много възможности - ако я изгонят от тази работа, трябва веднага да почне друга и така до болничния преди раждане. После няколко месеца без обезщетение и като навърти 12 месеца осиг. стаж ще почне да взема майчинство.
В случай, че лицето не е регистрирано като управител ...
Не изяснявате какъв е статута на това лице. Така няма начин да получите отговор

как така човек, който едва изкарва 400 лв. е задължен да внася осигуровки.
Не изяснявате какъв е статута на това лице. Така няма начин да получите отговор
 Конституцията на всеки му е гарантирано правото на труд!
Вярно е. Само че и осигуряването е задължени

Прочетете внимателно това, което цитирате: "лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;"
Пълво - доход без трудово правоотношение, второ - единствен доход, трето - равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността
В този случай управителя извършва ли личен труд
Щом има основание за самоосигуряване, предполага се, че полага някакъв труд (личен). Дали този труд се заплаща или не, няма как да знаем.

 трябва ли да се подава декларация по член 55
Я пак прочетете чл.55 и вижте в какви случаи се подава декларацията.

Моника, защо очаквате някой друг да чете и да взема решения ввесто Вас, а Вие само да прибирате хонорара? То бива да имате проблеми, да питате, да се интересувате, ама за всяко нещо "Здравейте, какво да правя" е в повече. Вярно, всички сме били начинаещи и незнаещи, но... Добре е преди да питате пърмо да си изясните фактите, после да прочетете тук там и ако е останало нещо за доизясняване, чак тогава да зададете конкретен и добре формулиран въпрос.
може ли да си ги преведе по собствената сметка?
Може. Достатъчно е да си намери основане за това ( превод на възнаграждение, превод към подотчетно лице, превод на дивидент, ...)
А какво стана с ЕООДто? Регистрирахте ли го?
За определяне размера на майчинството и аз съм Ви написала същото, но с правилната формулировка:

За този период за осигурителен доход при определяне на ... болничен, майчинство и обезщетение за безработица се взема дохода, от който е изчислен болничния.

Ще запазя правото си да не се съглася на 100% с това: е препоръчително периодите на отпуск поради временна неработоспособност заради общо заболяване и отпуск поради бременност и раждане да няма прекъсване, с оглед на това тя да получи след това възможно най- високото обезщетение
В цитирания от Вас текст е коректно числото да не е 24, а 18, тъй като при определяне размера на болничния за общо заболяване се взема осигурителния доход 18 месеца назад.
Когато се определя 45-дневния болничен и майчинството, се гледат последните 24 месеца: когато  е работено, се взема осиг.доход, когато е имало болничен - дохода от който е изчислен болничния, когато е имало неплатен отпуск, незачетен за стаж - МРЗ, ако има отглеждане на дете до 2 години - МРЗ, ако има периоди без работа - МРЗ и т.н. Ден по ден, месец по месец.
Означава ли, че през тези 9 месеца на продължителен болничен осигуровките за общо заболяване и майчинство са по 650 лв. - не означава. През този този 9 месечен болничен не се внасят осигуровки за общо заболяване и майчинство. Такива има само за първите три работни дни от първия болничен в серията. За  45-дневния болничен преди раждане няма такива три дни.

или въобще никой не плаща осигуровки? - написах по-горе, че се внасят здравни осигуровки в размер на 4,8% върху 650 лв /независимо какъв е бил дохода Ви преди болничния/. Тези осигуровки се внасят от работодателя при трудов договор или от самоосигуряващото се лице.
Ако сте пенсионер с ТЕЛК, от държавния бюджет Ви се внасят само здравни осигуровки върху размера на пенсията
Ако ТЕЛКа не е свързан с пенсиониране, то по време на болничния работодателят внася  здравни осигуровки 4,8% върху минималния осиг.доход за самоосигуряващи се лица /за 2021 г. - 650 лв/.
По време на продължителния болничен с ТЕЛК или без ТЕЛК не се внасят никакви други осигуровки.
Особеност: Времето, прекарано в болничен, се зачита за трудов и осигурителен стаж без да са внасяни осигуровки. За този период за осигурителен доход при определяне на бъдещата пенсия, болничен, майчинство и обезщетение за безработица се взема дохода, от който е изчислен болничния.
В КСО пише, че когато борсата се прекъсне поради започване на работа по трудов договор, то остатъка от обезщетението може да се получи ако:
- в 7-дневен срок от започване на работа сте уведомили НОИ за да спрат обезщетението
- работата по трудовия договор /прекъсването на борсата/ е продължила по-малко от 12 месеца
- в 7-дневен срок от прекратяване на ТД се регистрирате в бюлото по труда.
При Вас няма да е спазено второто условие. В случая няма значение на какво основание е прекратен ТД.

те към днешна дата няма 5000 лева...
Къде ги няма? Като основен капитал или като пари?
Хайде малко да помислите кое какво е, от къде идва, къде отива, в каква връзка  ...
На два реда -  от 06,01 до 31,01 когато е на 8 часа и от 01,02,2011 до 21,03,2011 на 4 часа.
Неплатения, доколкото виждам, е под 30 р.д. и се зачита за стаж. Не е нужна забележка.

ПП Ако издавате УП2, вижте в указанието до кога за времето на неплатеншя се вписваше пропорционалната част на МРЗ. Мисля, че беше до 2010, но не съм сигурна
Не се ядосвай и не ми приписвай всички божи грехове :)
Права си, че в много случаи това е единствения член, по който може да се отървеш от "неудобен" работник.
В своя защита ще кажа, че многократно съм ползвала този член - обикновено да пратя човек на борсата при по-добри условия и само веднъж за да изгоня работник - беше хванат от КАТ с пълен багажник отпадно желлязо, откраднато от обекта.  И го направих не заради кражбата от 20-30 лв, а заради разправията, която ми навлече с КАТ и МВР.
Написала съм го, както си е.
Използвала съм думата "обикновено", а не винаги  :)
Може би е трябвало да уточня : като некадърност на работника и несправянето му със задълженията.
Е, на повечето потенциални бъдещи работодатели е ясно, че това е най-краткия път до борсата и приемат нещата с разбиране. Но когато напускаш, за да започнеш нова работа, по някак си "красиво" е да е по 325/1/1 или по 326
Аз също бих посъветвала работодателя просто да го освободи по чл. 71 (в рамките на срока на изпитване). Без да се занимава допълнително.
Дали ТД ще е прекратен по чл.71 или по чл.325/1/1, за работодателя е едно и също. За работника е за предпочитане 325/1/1, защото 71/1 обикновено се тълкува като некадърност.
Работодателят има интерес от прекратяване по 326 от работника - със спазване на предизвестието, ако има нужда от работна ръка и при неспазено предизвестие  по чисто финансови причини.
Всико зависи от взаимоотношенията между работник и работодател.
А болничен лист удължава ли предизвестието ?

Само да напомня, че докато е в болничен не може да започне работа на другото място. Ако това цели.
И последно...Всеки ден по едно решение със сума под 10000 лв. и изплащане от каса.Тогава как ще се тълкува?
Не противоречи на закона :)
Желая да ползвам услугите на ИТ специалист....
Зависи под каква форма ползвате тези услуги.
всеки месец той ми изпраща фактура
Това ме навежда на мисълта, че човекът има някаква регистрация и извършва стопанска дейност като ФЛ. Нямам представа от изрелските или американските закони, но ако аз (български гражданин) издам фактура за извършена услуга на фирма в Израел или САЩ, сама трябва да си внеса осигуровките в България, тъй като би трябвало да имам някаква регистрация- ЕТ, свободна професия,  ...

Най-напред си изяснете правната страна на взаимоотношенията.  Данъците и осигуровките са следствие

ПП  Това са само разсъждения. Може и да бъркам.
1. при прекратяване на договора, размера на обезщетението за неползван платен отпуск на база последният месец с отработени 10дни ли ще е (януари 2019г) или....
На база м.01.2019, но не по-малко от минималната работна заплата  (650 лв)

По т.2 не мога да коментирам. Не съм наясно за какво е допълнителния отпуск. Не разбирам защо при "основен платен годишен отпуск 22 дни", ще Ви плащат обезщетение само за 20 дни годишно (пропорционално). Ама не разбирам от колективни ТД и синдикати