Здравейте! Имам неизплатен болничен от 14.12.2014 до 06.01.2015, вече месец и половина пише че се обработва...колко време ще трябва още за да  го обработят?

Докато в НОИ си оправят софтуера :)
По основния ТД - минимум 5 работни дни платен отпуск. Нали е пропорционално на признатия трудов стаж.
да
Нали имате договор за наем, какъв друг договор искате?
Виж, СИС трябва да издавате и данък трябва да удържате
Не зная по какъв начин да се удостовери получената сума по гр.договор, след като не е удържан ДОД. Какъв документ би трябвало да се приложи?
Вие сте СОЛ?
Не прилагате никакъв документ. Копие от документа, който сте издала на възложителя за получената сума, пазите за проверка.
Направете си анализ какво кога е декларирано, кога е плащано и как е обвързано.
Проверете сметките за 2014 г - може сумите да са прехвърлени по другите сметки.
Вижте какво дължите.
Накрая идете в НАП и изяснете нещата.
В ГДД на физ.лице се изискава да прикачи/приложи/ документи . Да прикача ли декларацията за осиг.статус?
Защо? Какво общо има тази декларация с доходите?
Първото без последния запис.
Разходите за основна дейност се супоставят с приходите от дази дейност и тогава се отива към 123.
Да допълня - плащане "по банков път" има само тогава, когато плащането е директно от банковата сметка на подотчетното лице, документирано и отчетено с платежно нареждане.
Когато пурво се теглят пари и се плаща в брой, както и когато подотчетното лице плаща с банкова карта, задължително трябва касов бон.
До 12.2008г. е попълнена осигурителната книжка, а от 01.2009 до 2014г. съм попълнила трудова книжка.
И защо? На какво основание? Този ДУ нали не е сключен като трудов по КТ?
Първо се подава ГДД по чл.50 за да се формират задълженията за осигуровки и след това се плащат
Последователността не е от съществено значение :-)
Особено ако подавате ГДД в края на срока.
Ако СЕГА плащате заплатите за тези месеци, то данъка не е за минали години, а за м. Февруари 2015.
 Ако в точка 2 добавите и "при друг работодател", ще стане идеално :)

2. за всяка година трудов стаж  при друг работодател на същата или със същия характер работа.
От мен имаш "Да".
Нали знаеш, че трябва да направиш и изравняване на осигуровките.
Осигуряването е на ФЛ, а не на ЕТ или ООД.
Здравейте! При Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2015 за дейност  код 01 с 0,9 % определени за 2015 г. , в декларация 1 ми дава възможност за избор между 0 и 0,7% /колкото беше миналата година - 2014/. Как да се справя с този проблем?
Коригирайте процента на ТЗПБ в данните на осигурителя.
Само да напомня, че ако имате желание да платите, давността не е от значение
Точно това правя - изтрих грешния запис и почнах нов запис, но програмата е запаметила, че на това ЕГН няма ДЗПО и не приема нищо друго.
Пак да повторя: първо отметката, после ЕГНто.
Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Не е само за МРЗ, а за общия годишен доход.
Това с едната стотинка лихва може и да е смешно, но според закона е "друг доход", лишаващ Ви от връщане на данъка. Поне за сега. Ако не променят нещо....
Да така е,но за ДОО процентите са за родените преди 01.01.1960
и не дава възможност да се поправят
Не е вярно. Версия 3,  ЕГН 60***** и по-младо, отметка на ДЗПО, после набирате ЕГН-то и процентите се появяват.
Не отмятайте "данни от предходен месец", а наберете всичко наново. Често проблемът е в това.
Успех!