С код 307 се декларират доходите от извънтрудови правоотношения (т.нар. граждански договори) Ако възложителят по тях е юридическо или самоосигуряващо се лице, то трябва да са Ви удържани нужните осигуровки и данък поне за първите три тримесечия.  С подаването на ГДД се установява дали дължите допълнителен данък върху доходите.

ПП Регистрацията по ДДС не прави физическото лице по-малко физическо :)
Вие сте счетоводител?
И не знаете как се изчисляват обезщетенията за временна нетрудоспособност и безработица?
И не знаете къде да прочетете?

ПП. По-високата заплата винаги е за предпочитане ;)
Нали върху болничния също има ЗО (т.17 от Д1)
Не съм сигурна как Ви разбрах, но в Таблица 2, к.4, ред 12 не трябва ли да е 780?
Ще се наложи да направи нещата със задна дата - декларация за започване на дейност, декларации обр.1.... Д6-13.
И да не забрави и ГОД към статистиката.
Това облекчение не (ще) се ли отнасят само за определена група субсидии/помощи? И дали конкретно украинската помощ попада сред тях?

ПП При мен за сега е лесно : украинските минус НПР минус осигуровки и съм под нулата :) Ама до края на май очаквам и едни директни плащания ..... Дано до тогава да се изяснят нещата
А какво правим с 452, която остава със салдо? По принцип след плащане на данък тя се приключва, но в този случай нямаме плащане на данък...
В първоначалния въпрос печалбата е по-голяма от приспадната загуба и има данък. Ако при Вас се приспада по-висока сума и преобразувания финансов резултат за данъчни цели е нула, просто не начислявате данък. Салдото в 452 би трябвало да е равно на дължимия за внасяне данък.
Нали сте пенсионер - държавата Ви внася здравни осигуровки. Нищо не трябва да правите.
Проверете си ЗО статус и ще видите, че сте здравноосигурен и докато сте без работа
В срока за подаване на ГДД може да подадете колкото искате пъти ГДД. Всяка следваща "спира действието" на предходната. Последната е с надпис "подадена"или "приета", предходните са "коригирана". В крайна сметка за верни данни се възприемат тези от последно подадената в срок ГДД
За да сте сигурни, че ГДД е приета, освен протокол за подаването, тпябва да имате и протокол че е приета (в таблицата за подадени данни - колона Резултат от обработката
Ако в заповедта е написано, че ТД се прекратява считано от 30.04., това означава, че на 30.04. вече не сте на работа и 29.04. е последния Ви работен ден.
Дали при новият работодател ще почнете работа от 30.04., от 02.05. или от друга дата - както се договорите.
Между другото едва ли може да започнете на 01.05., освеен ако не работите по график в празничен ден.

Не зная какво толкова Ви притеснява един или два дни "дупка" в стажа. Едва ли при пенсиониране или при отпускане ня някакво обезщетение (болничен, майчинство,  безработица...)  този ден ще е фатален
Закон за статистика,  чл.20, ал.3 Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.

Та: ЗП, ФЛ по чл. 26, ал.7, свободни професии.... и всички други ФЛ, които осъществяват стопанска дейност
Това е като задължение към НСИ. По ЗДДФЛ не всички са длъжни да вписват вх.номер от НСИ в ГДД
Достатъчно е в т.3 да попълните обкия осигурителен доход за месеца (ТД+ГД) без настоящия. Това е важно за да не се надвиши максимума за месеца.
Ако искате може да разделите ТД в т.2, останалото в т.3. Най-добре питайте възложителя по ГД как точно си представя попълването

ПП Предполагам знаете, че осигурителния доход по ГД е брутната сума, намалена с НПР
По всеки член, различен от 325, ал.1, т.1 и 2, чл.326, 331 и дисциплинарно уволнение.
Е, чл.328, ал.1, т.1, 2 и 3 не бих ползвала, щом ще назначавате друг.
Най-удобно е 71, ако е приложим
В началото на ЗДДФЛ пише, че ДЗЛ са тези, които са били 183 дни в България, икономическите интереси са им тук и т.н. Погледнене как точно е записано
Отчетите кога са съставени? Кога са подписани от управителя? Кога са приети от собственкка(ците)?
Е, който е бил управител към момента на подписването - този. Който е бил собственик съм момента на приемане - този. Който е собственик и/или управител към момента на подавяне на  ГДД -този. И т.н.
За майчинството няма проблем. 12-те месеца явно вече ги имате, щом сте били с отпуск по майчинство. Е, ако този месец влезе в 24-месечния период за изчисляване на новото майчинство, за него ще се смята върху 933 лв (ако не бъркам - върху обезщетението по чл.222,ал.1 няма осигуровки за ОЗМ).
За борсата: Вие регистрирахте ли се вече? Отпуснато ли Ви е обезщетение?
 разход по банка ... само касов бон
?!?
Няма опция за осъществяване на каквато и да е трудова и търговска дейност без осигуряване. Нито без данъци.
Единствения вариант: спиране на дейност (и осигуряване) когато няма поръчки и възобновяване, когато има
Доколкото познавам Кодекса на труда, в него не се предвижда възможност за прехвърляне на трудови задължения от работник (служител) на трето лице
Как може да стане: работодателят да наеме друго лице, което да върши част от Вашата работа (на трудов договор или ако работата позволява - на граждански договор). Тъй като Вашите задължения ще намалеят, много вероятно е и заплатата Ви да бъде намалена