Как би могла да се формулира подобна служебна бележка за ЕСК в ЕООД, СОЛ, който осъществява техническо ръководство на обект в друго населено място, като хем самият той представлява фирмата и сам трябва да си подпише бланката, хем няма ТД, хем трябва да е на обекта.
Ако заплатата Ви през последните годни е относително постоянна, няма да има /голямо/ значение
Нещо не разбрах реалната ситуация. Защо вадите и/или прибаввяте фактури от текущия и/или  бъдещ период.
да и трябва да подава Искане за възстановяване или прихващане?
Ако при изравняването се окаже, че е надвнесъл - да.
Ако междино е ползвал болнични, майчинство и др., определени на по-висок от реалния доход - ще връща пари

Данъкът ще се коригира с ГДД и вероятно ще е довнасяне
ГДД на фирмата е едно, ГДД на ФЛ е друго, предполагам че знаете.

Дано не става въпрос за едно и също ЕООД.  И дано заплатата по ДУ я получава защото е управител, а не защото е съдружник(!) в ЕООД.

Както и да е. Щом е СОЛ, не виждам причина да не попълва Т1 и Т2.
Според мен 22 си е правилния код.
28 е за друго.

Иначе, ако все пак решите да го правите, т.12 се променя само със заличаване. Подавате заличаване. Чакате да мине и да видите какво е заличено и после подавате редовна
Доходите излизат точно в ГДД, но въпроса ми е трябва ли да се попълват таблиците за изравняване.

Щом е СОЛ, предполага се, че трябва да се попълват
Нейният ГД беше пуснат, за да си намали фирмата печалбата

И вместо да изпишете вежди, сте бръкнали в окото :(
Да разбирам, че въобще не сте искали декларация?

След като сами сте се насадили - коригирате, доплащате...
Не зная дали не може да направите някакво увеличаване на брутната стойност на договора, така че поне данъка да не коригирате
Не е ли правилно който е подписал грешна декларация да си носи последствията, а не платецът, който е работил по документи?

Според мен е абсолютно правилно да е така. Нито платецът на дохода, нито неговият счетоводител имат достъп до данни от персоналния регистър на осигурените лица. Нито пък са разследващи органи. Каквото декларирал изпълнителя - това!
Само дето тези недобросъвестни /без кавички!/ госпожици и господа един ден се сещат, че нещо не било така и някой трябвало да им оправи нещата. И че този някой им е длъжен да зареже всичко друго за да ги оправи. При това -  безвъзмездно и веднага.
В този кръг недобросъвестници добавям и СОЛ-овете, които не декларират че са такива пред възложителите по ГД.

Остава под въпрос дали контролен орган би уважил такава ситуация на " не точна" декларация. - ако докажат от къде възложителят може или е могъл да получи официална справка за осиг.доход на лицето, тогава биха имали право да не я уважат. Не смятам, че "уважаването" на декларацията би спестило нещо на платеца на дохода - при проверка винаги ще му дадат предписание за корекции. Най-много да отърве глобите и лихвите.
Все е над минималната работна заплата, значи трябва да внасяме и ние осигуровки?

Да, трябва да внасяте. За м 10-12.
Не е важно дали по ТД е под МРЗ или над нея, важното че за м.10-12 е била осигурена на ТД.

И трябва да ви връща пари за личната част от осигуровките, Вие евентуално да връщате данък, да подавате Д1 и Д6 след срока, ... Пък ако сте удържали данък четвъртото тримесечие....   Само заради една недобросъвестна госпожица :(
Управител по ДУ или управител като СОЛ?
Фирмата има ли дейност?
Ако има дейност - кой управлява и кой работи?
А какъв е принципът на работа - корекции се нанасят в този прозорец и след това се прехвърлят в приложенията или прехвърлям информацията в приложението и после я корегирам?
Второто
се получава така, че ние веднъж сме платили в съответния период ДДС на доставчика, а сега повторно и на НАП
Е, и междинно сте ползвали данъчен кредит :)

Хващам се за последното изречение на irenabrili , отговор 1

Иначе: Обжалвайте!
След като нямате доход като СОЛ /това е доход от личен труд или доход по ГД към друга фирма в периода, в който сте СОЛ/,  не посочвате такъв.
Попълвате само дохода, върху който сте внесли авансовите вноски.

За наема си мисля, че съм го написала ясно.
1. Не
2. Не. Когато имате доход от наем сте осигурена на друго основание. Доходът от наем влиза в изравняването на здравноосигурителните вноски само при лицата, които се осигуряват по чл. 40, ал.5 на ЗЗО /безработните без обезщетение за безработица/
Кол.з/доход от тр.дейност/-м.01-580лв и м.02-580лв - това не попълвате. Попълвате таблиците само за периода, през който сте СОЛ /месеците от 7-12/
Регистриран като ЗП или И СОЛ като ЗП?
Ако е СОЛ, въпреки че е СОЛ като ЗП, не се удържа нищо - същото както при ГД с другите СОЛове
За субсидията: с влизането в декларацията излиза прозорец, в който трябва да се отметне какво е основанието и в кое приложение да се отрази. Отмятате, че е от друта стоп. дейност /прил. 3/.
Махате отметката, че подавате прил.2. След това влизате в прил.2 и най-отдолу натискате "премахване". Или в обратен ред. Важното е пред прил.2 да се появи катинарче.
Като попълвате прил.3, не пропускайте да изберете кода на дохода от субсидията.
За наема: щом лицето е осигурено по трудов договор и/или като ЗП, то дохода от наем не се включва в таблици 1 и 2.
За дохода по ТД: може би още не е обработено. При мен се появява попълнено прил.1 и попълнени колони в Т1 и Т2. Съществува възможност (макар и малка), да не е подадена справка по чл.73/6

Попълвате ГДД сакто смятате за правилно. Изтривате, добавяте....
и как се изпълнява тази стъпка

Като влезете с ПИК в системата и изберете подаване на декларация по чл 50, някъде горе се появявя един червен надпис, който  Ви подканя да ползвате данните от НАП
Не виждам каква разлика ще има  в ОПР и НСИ.
В ОПР има ред за счетоводна печалба, ред за дължим данък и ред за фин. резултат