Ако тези 10 дни болничен са само за сметка на НОИ, то:
- за 10 работни дни - заплата 2690 лв. /2690=5380:20*10/
- за 10 дни болничен - 4,8% от 210 лв. /210=420:20*10/

Тъй като има ограничение на осиг. доход - осигуровки само върху 2600 лв.
Осигуровки за какво и за кога?
Нали болничният е след прекратяване на ТД?
да
Нали е облагаем доход по ЗДДФЛ.
собственик на ЕООД - назначен на ТД - юристконсулт правописът е на питащия
Страхотна комбинация.
Щом е собственик на ЕООД, то не може да сключи ТД със себе си. Договор за управление - може. Един юрист би трябвало да може да чете законите.
Консултирайте се със счетоводител срещу заплащане или най-добре с адвокат, защото счетоводителят рискува да си навлече някоя глоба, като Ви тълкува законите
За пенсия и здравни.
При ГД няма осигуровки за ОЗМ, следователно болничният няма значение. Освен това осигуровките по ГД се отнасят за времето на полагане на труда /надявам се, че тогава човекът е бил здрав/, а не към датата на плащане на хонорара.

Ще се въздържа от коментар дали на държавните служители е позволено да упражняват дейност по ГД. Предполагам Вие си знаете дали може или не.
Като гледам, май е най-добре тези проектанти да се регистрират като свободна професия ...
Начисли си данъка с отстъпката.
Или направи "червена" статия за отстъпката.
Не е забранено. Това е честа практика.

Еднаквият процент не Ви освобождава от задължението да имате както САП, така и ДАП, както и да попълвате и двете стойности в ГДД.
Извинявам се, ако съм Ви засегнала. Просто исках да Ви напомня, че не всичко, което хвърчи, се яде. Има права и "права", задължения и "задължения". Не мисля, че излагате всички факти по ситуацията. Може би защото не познавате детайлите или просто не искате да се съобразите с тях. Най-добре се запознайте със всички факти и ако тогава решите, че правата Ви са погазени - обърнете се към адвокат.

Уверявам Ви, че работодателят никога не се чувства недосегаем. Дори напротив - КТ дава много повече права на работника, отколкото на работодателя. Да не говорим за другите допълнителни задължения на работодателя, покрай осигуряването условията на труд, намирането на поръчки, "изкарване" на заплатите на работниците ...

Хубав ден и успех при доказване на "неправомерното" уволнение.
Не сте сигурни този "нов работник" на каква длъжност постъпва. Дали няма да върши работата на съпруга Ви по съвместителство или ще я върши по друг маршрут. Или... просто използват случая момчето да придобие опит за по-добри времена....

Не е лошо да си търсите правата, но трябва да знаете, че и работодателят също има права.
Колкото до "мин.4 брутни заплати обезщетение и да си ходят по живо по здраво" - прекратяването на ТД по чл. 331 става само по желание, а не е задължително за работодателя.
Ако сте посочил банкова сметка - ще получите превод. Или няма. Според случая. Не мисля, че от НАП са задължени да пращат допълнителна информация.
 за периода на временна нетр. за база се взима дохода, от който е изчислено обезщетението... - това е истината.
Болничният е изчислен на база 18 месеца преди болничния, като повечето от тях са с осиг.доход 1367 лв. Като излезете в майчинство, за периода на този болничен ще се смята такъв доход.
Ако работите - ще вземате 1422 и така майчинството ще е по-високо. Е, с малко.
ДУК-а как да се прекрати с решение на ЕС ли, което да се впише в АВ?Моля за нещо примерно.

След като ДУ е сключен с решение на ЕС, то и прекратяването му става с такова решение. Освен ако в самия договор не е предвидено друго.
Вписването в АВ не е задължително. Такова вписване се прави ако се сменя управителя на фирмата, вписан в учредителния акт или ако вече сте имали неблагоразумието да обявите договора за управление.

Колкото до документа за прекратяването - "Аз, ... като ЕСК на "..." ЕООД прекратявам договора за управление от /дата/ с Иван Иванов, считано от /дата/"
И какъв срок ще променя с това уведомление?
Според питането "в удемлението по чл.62 не е показано до коя дата е договора".
В сряда работник подава молба за напускане по взаимно съгласие считано от понеделник. Работодателят е съгласен и изготвя заповед за прекратяване на договора. Заповедта е връчена на лицето.
В петък работникът се разболява и взема болничен.  Какви са задълженията на работодателя по този болничен? Плаща първия ден /петък/, който е и последен работен ден и толкоз. В прил.15 отбелязва дата на прекратяване на ТД.  От НОИ ще изплатят остатъка от болничния.
Бъркам ли нещо?
Ако имате различни дейности - строителство и проектиране, то в ГОД, Справка за предприятието, таблица III Иконом.дейност, отделяте приходите от двете дейности.
В бланката за приходи от строителство попълвате само приходите от строително изпълнение /строителни и монтажни работи/
При неплатен отпуск осигуровките не са ли 8% от 210 лв?
В случая  -пропорционално на дните.
Мисля, че Ви дадох единствения разумен съвет! Питайте счетоводителката!
Ние нито имаме достатъчно данни, нито сме "вътре" в нещата и само можем да гадаем.
Най-добре идете пак при счетоводителката и питайте, питайте, пишете, смятайте... и така докато всичко Ви се изясни. Нали за това ѝ плащате.