Така става ;)
Можете да ги подадете, но очаквайте глоба. Д1 и Д6 за осигуровките  за м.05.2014г е трябвало да се подадат до 25.06.2014. И това не зависи от датата на начисляване и/или плащане.
За Д6 с данъка няма проблем. Подава се от 01-ви до 25 -ти на месеца, следващ месеца на удържането на данъка /плащането на заплатите/
Не казвате какво обезщетение изплащате. Ако по това обезщетение не се дължат ЗОВ, то лицето трябва да подаде Д7 и да си внесе ЗОВ за периода.
Обезщетението за безработица се прекъсва през периодите, за които се плащат обезщетения от работодателя. Обикновено "платената" безработица започва след обезщетението по чл. 222, ал.1
Приложение 15 се попълва от фирмата, в която работите. Може би там не сте представили документи /трудова книжка, УП и т.н./ че имате прудов стаж преди постъпването при тях. Най-добре представете доказателства за трудовия си стаж пред настоящия работодател и помолете да отстранят грешката. Нямат право да Ви откажат.
Не трябва правоъгълен печат и въобще не се приключва трудовата книжка. Нали още работите.
Трябва да Ви издадат УП2 и евентуално УП3 до датата на ТЕЛКа.
Предложих й този вариант с чл.71,но тя не желае.Някой я посъветвал да я съкратя по чл.328 - намаляване обема на работа,но тя е с дете до 3-годишна възраст и не съм сигурна ,че имам право.
Дали ще прекратете ТД по  чл. 71, ал. 1, по чл.328 или по чл. 325, ал.1 т. 3 или 4 няма значение за работника относно получаването на "пълна борса" А за работодателя разликата между чл. 71 и чл. 328 е значителна.
Този, който държи единствено на чл. 328, да прочете по-внимателно чл. 54а, 54б и т.н от КСО. Обяснете това на Вашата работничка.

Колкото до неплатения отпуск  -не само че не може да я пуснете без нейно съгласие, но не можете да го направите по Ваше желание дори с нейно съгласие. Можете да го направите единствено след молба от нейна страна.
Според Вашите вътрешни правила за организация на работната заплата
Е, УП3 може да не издавате. ако е pаботил на пълно pаботно вpеме.
Cpокът на договоpа не е от значение.
E, приемам, че това ЕТ е изрядно и плаща всичко в срок :)
И не съм казала, че натрупаната сума ще е разпознаваема като ДДФЛ. Просто ще има някакви пари в сметката.
То по-добре да си ги внася на влог и догодина да си ги изтегли. Поне някаква лихва ще има...
 Смятам, че това, което прави - да внася по желание месечни авансови е незаконосъобразно.

Незаконосъобразно, незаконосъобразно... Ама защо да е невъзможно?
Щом човекът иска да внася всеки месец по 40 лв за данък - да го прави. Никой няма да го спре. Просто сумата ще се трупа в сметката за данъци, ще си стои надвнесена, а догодина няма да се бърка за голяма сума при подаването на ГДД
Е, няма да декларире тези авансови вноски, но какво от това
Не сте разбрала добре. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, /поради ползване на отпуск  за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете/ правото на ползването се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.
Т.е . - имате право да си ползвате отпуска, полагащ се за времето в майчинство,  до две години след връщането на работа. Мисля че за отлагането на отпуска по тези причини не се подава молба. Нека колегите ме поправят, ако не е така.
Дължи се при прекратяване на ТД. Вписва се в заповедта. Плаща се с последната заплата.
С какъвто сте продали автомобила. Нали продавате МПС с пълната му окомплектовка - гуми, акомулатор, крик.. и колкото гориво има в резервоара.
Просто стойността на горивото прибавяте към балансовата стойност на автомобила по дебита на съответната сметка "приходи от продажби"
А как ще отчетете разхода за годишна винетка или за гражданска отговорност, които се отнасят за остатъка от годината?
Отчетете го като продадено на купувача на автомобила и включено в цената.
Няма значение на колко часа ще е трудовия Ви договор преди излизането по майчинство. Мажен е осигурителния доход 18 месеца назад.
Ако от сега почнат да Ви осигуряват на 500 лв, то за 18-те месеца, които се вземат за база, ще имате около 7 месеца по 500 лв и 11 месеца по 175. Средният месечен осиг. доход ще стане около 300 лв /(7*500+11*175):18/ И пак ще получавате минималното обезщетение от 340 лв. ...
Както е посочил premier7008, отпускът се изчислява пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж. Периодът на болничните СЕ зачита за трудов стаж, следователно не намалява размера на отпуската.

Това лице да поиска от фирмата писмена обосновка защо няма право на отпуск. После да каже какво са написали.
20
за периода на болничните  се  полагат дни за платен отпуск
Хайде по-бавно и от начало:
1. Основната заплата по ТД е 321 лв. Така ли? Не питам колко е МОДа. Или това 321 е осн.заплата + клас преди майчинството?
2. Към основната заплата по ТД прибавяте класа. Ако сумата отново е под 340 лв, изчислявате обезщетението върху 340.
При изкупуване на предприятието от друга фирма, например.
До вчера работодателят е фирма Х, днес фирма У се обединява с Х /купува я, обединява се с нея, чрез вливане и т.н/ и работодател вече е фирма У. Тогава се прилага чл. 123