Може и по двата въпроса
За препоръчване е при започване на дейност да си наемете счетоводител, защото някои неща не са точно так, катко предполагате или четете някъде от тук и там.
на работни дни се дели
умножава се по работни  дни до края на месеца
Да се вмъкна в темата с един въпрос за фактурите от Метро:
Служител има фирмена карта за пазаруване в Метро. Един ден /или всяка седмица :)/ минава през магазина и си прави седмичните покупки за дома - три кила месо, брашно, храна за кучето, бира, тоалетна хартия, две тениски и т.н. Плаща със собствените си пари. Не представя фактурата в счетоводството. Как се процедира с такива фактури при насрещна проверка?
Фирмата е по ДДС и с предмет на дейност строителство и  изключва употребата на тези стоки.

И още един подобен въпрос - когато същата  покупка е от склад за строителни материали, където нашата фирма ползва отстъпки. Покупката е лична, с лични средства и фактурата не е представена в счетоводството, но материалите са вложими в дейността. В този случай как може да се защитим при проверка?
А не пише ли защо са отхвърлени?
Корекцията на Д1 /ако въобще за корекция на Д1 става дума/, не е ли свързана с корекция на Д6?
Като чета това указание /прикачено по-долу/, и конкретно т. 4.3, стигам до извода, че и личния труд не се декларира.

ПП Не гарантирам, че правилно съм разбрала, а само повдигам темата за коментар
Дейностите, които се облагт с патентен данък да изброени в ЗМДТ. Проверете дали Машага дейност попада там.
Осигуровките са според дейността и според начина на упражняване на тази дейност. За повече подробности - КСО и ЗЗО.
Счетоводни документи - фактури за разходи, свързани с дейността, фактури за продажби, месечни отчети на касовия апарат, ведомости за заплати, граждански договори, ....

В тази връзка искам да попитам има ли някакво задължение ЕООД-то към декларирането и внасянето на осигуровките на СОЛ управителя или това си е изцяло негово задължение?
Има :-)
Поне относно декларирането

ПП. Икономията от липса на счетоводител не е разумна.
Имайте предвид, че ако е избрала да се осигурявана по-висок доход от минималния и в края на годината няма доказн доход с такъв размер, то болничният и майчинството ще бъдат преизчислени върху минималния осиг.доход или до размера на доказания доход. И ще трябва да връщате пари на НОИ.
Плащанията от борсата въобще не ги броете.
Вижте и това указание. Конкретно - т. 4.3
1. Ако работодател и работник са свързани лица напр. баща и дъщеря - декларират ли се разходите за заплати и осигуровки в качеството им на счетоводни разходи.
2. Декларира ли се изплатения дивидент на съдружник?
3. Декларират ли се изплатените суми за личен труд?
Видя ли забележката под таблицата?

Забележка: Не се попълват данни за: свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
• съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.
• работодател и работник;
• лицата, едното от които е направило дарение на другото.
Благодаря Ви много за изчерпателният отговор .
 За 71242008 Работник, строителна изолация  в седма група /квалифицирани работници/или  9 / професии неизискващи специална квалификация  тоест върху 420 лв ?
Щом професията започва със 7, значи 7-ма група /квалифицирани работници/.
Професии неизискващи специална квалификация  /квал.група 9/ в строителството са само общите работници.
Не е нужно да уведомява когото и да било. Е, ако дейността строителство не е включена в предмета на дейност на дружеството в ТР или няма "и други", ще трябва да впише новия предмет на дейност.
Не зная какво точно имате предвид под "изолации", но ако е за топлоизолации, по-подходящо е 4339- други довършителни дейности
За работника - не зная какво ще върши, но надявам се няма само да монтира скеле, за това можете да погледнете следните длъжности:
71242008 Работник, строителна изолация
71192007 Строител, алпинист
71192016 Работник, поддръжка на сгради

И едно напомняне - съществува Централен професионален регистър на строителя и членството в него е задължително за всички строители, които изпълняват строежи и отделни видове СМР. Не са задължени да се регистрират строители, които упражняват дейността си САМО като подизпълнители на регистриран строител или извършват строителни дейности на обекти от пета и шеста категория.
Т. е. да разбирам че изравнителната вноска от тази година е върху 16,3 а не както досега12,8%?
Зависи кой как се е осигурявал през годината :)
Иначе:
- да, вноската е със същия процент както през 2015 година.
- не, не е както през предходните години. За 2015 е ново
Не.
След справката има указание. Щом сте решил да се справяте сам, добре би било да го прочетете.
Няма ДУК, а само съгласие за приемане на управлението.
Да попитам:
1. Този "управител", който е поел управлението, вписан ли е в ТР като управител?
2. Ако случайно в офиса мине проверка от ИТ, как ще се обоснове работата на този човек без договор?

Повече няма да питам. Нито ще давам устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси, включително и по счетоводно-данъчни закони, осигурителното законодателство, финансовото законодателство и др. и каквито и да било съвети на адвокат

Адвокатите много обичат при регистрация на фирма да вписват ДУк. Интересно защо не го правят за собствените си дружества?
Естествено че ги имам впредвит тези 70 процента. Винаги така съм си смятала болничните.
Обезщетението за първите три дни е 70% от бртния доход, но осиг.доход не трябва да е под МОД за отработените дни + трите дни от работодател.
Ако заплатата е равна на МОД или близо до МОД, съвсем вероятно е със 70-те процента да падате под МОД.

Срокът на изпитване е допълнително условие към ТД (основния или допълнителния). Ако с втората фирма сега сключите допълнителен, а после го направите основен ТД, мисля, че срокът на изпитване трябва да е сумарно до 6 месеца за двата ТД (примерно 1 месец по допълнителния и останалите 5 по вече основния ТД).
Аз не съм съгласна, че основния ТД може да бъде със срок на изпитване, ако не е за нова длъжност. Все пак човекът е работил при Вас на ТД, макар и по чл. 111, със или без срок на изпитване. Имали сте възможност да го тествате и щам го назначавате на основен ТД на същата длъжност, означава че сте го проверили и сте доволни от него.
Не, не ги бъркам двете понятия, но имам едно ООД без дейност и за това се чудя какво да правя.
Благодаря!
Нямате място за чудене - обявявяте ГФО в ГР и не публикувате другаде.
1. Може. Само че този дето не е на ТД с длъжност управител, не трябва да управлява. Ако не се регистрира И като СОЛ, разбира се.
2. Може. Във всякаква комбинация
След като е напуснал по чл.328 т.3 аз съм длъжна да му изплатя за 1 месец обещетение за това ,че не си е намерил работа по чл.222
Да.
Но това е по чл. 222, ал.1