в Д6 за месец 11/ вид плащане 08 /30.11./ срок на подаване 25.12.2014  /внасяне на данъка до 31.12.2014
Наистина ли срокът за внасяне е 31.12.2014?
Вие не сте ли подавали Д1и Д6 с осигуровките за август? Срокът беше до 25.09.
Колкото до плащането - щом плащате на 25.11. , то Д6 с код 8 ще подадете между 01.12.  и 25.12. с дата 30.11.2014 и м.ноември
Само да напомня - Д1 и Д6 се подават когато има осигуровки
Защо 40 дни болнични?
Доколкото знам непрекъснатите болнични могат да продължат 180 дни....
Да на всички въпроси.
С ДС променяте само длъжността, не и вида и срока на договора.
Подвате уведомление и работата по новата длъжност може да започне след подписване на справката.
Не виждам какво пречи да се промени длъжността, а ТД да остане срочен до края на трите месеца. Промяната на длъжността може да стане с ДС
Хубаво са превеждали, а какво са декларирали?
4,8% от 420 лв пропорционално на работните дни в месеца
Не, възложителят не дължи данък по ГД. Данъкът е задължение на изпълнителя, т.т. -твое. Просто през първите три тримесечия възложителят удържа данъка от възнаграждението ти и го внася в бюджета.
просто другият месец не внасяте ДОО соб за Ноември и надвнесените от октомври ще покрият задължението "автоматично"
Много се извинявам, но в горните коментари съм допуснала грешка.   :blush:
Наистина предизвестието по втори ТД може да бъде 15 дни - чл.334, ал. 1 от КТ. Можете да посочите това основание в молбата.
Напускането с предизвестие е по чл. 326, ал.1
Можете да опитате и по взаимно съгласие - чл. 325, ал.1, т.1
Договорът е безсрочен /най-вероятно/. Поне срокът на изпитване не го прави срочен.
Друг въпрос е, че според Кодекса на труда предизвестието не може да е по-малко от 30 дни. Записаното във Вашия ТД противоречи на КТ. Ако работодателят "се мине" да Ви освободи с 15-дневно предизвестие - добре. В края на краищата да е гледал какво пише и подписва. Все пак имайте готовност за 30-дневно предизвестие, както изисква КТ.
Само за справка - предизвестието при срочен договор е три месеца, но не повече от срокс на договора.
Дел
Не видях, че въпросът е риторичен
Не се удържа.

А може и да се удържа. Зависи от заплатата ;)
А, ако сумата беше по-голяма, напр. 800 лв. следваха ли се осигуровки? В смисъл, че е нямал други доходи до сега?

следваха
Ако ГД е за един месец или по-малко
До../Име, длъжност/
На основание чл. 331, ал.1 от КТ предлагам прекратяване на ТД .../№, дата/ с ... считано от ... /дата/. Предлагам обезщетение в размер на 4 /5,6.../ работни заплани или ...лв.
Очаквам Вашето съгласие в 7-дневен срок. Ако Вашето писмено съгласие не бъде получено до17,30 часа на  ... /дата/, ще считам предложението за неприето.
Управител на .../фирма/
дата
Подпис, печат
Пишете, че сте назначили човека на пълен месец по 2 часа на ден и заплата 340 лв. Какво е записано в ТД? При така обяснени нещата, разбирам, че в края на месеца ще плащате по 340 лв. Така ли? Ако не е - оправете нещата или обяснете по-разбрано. 
Вижте и къде е отразево работното време.
Иначе - ако месечния МОД за 8-часов работен ден е 440 лв, то при 2-часов работен ден месечният МОД ще бъде 110 лв. /440:8*2/. Ако месеца не е пълен  - МОД:работни дни в месеца*отработени дни. Е, пак се получава 66 :)/110:20*12/