А според мен зависи как точно е формулиран ТД. Съгласете се, че "за една година от постъпването", "за една година от сключването", "до 01.08.2018", "до 31.07.2018 включително" звучат съвсем различно. За да се избегне двусмислие, е желателно да има уточняващ критерии.
Чисто граматически в записа "ТД се сключва за срок от една година." срокът се обвързва със сключването (подписването).
Няма изискване при ТД за една година трудовия стаж също да е една година. Ами ако човекът ползва неплатен отпуск? Или има самоотлъчки?

ПП  Щом този ТД е свързан с някаква програма, добре е да се съобразите с изискванията на тази програма.
Щом е на трудов договор, независимо основен или допълнителен, независимо пенсионер или не - всички осигуровки.
Благодаря.Ще  чакам по-дълго време,дано да се получи.
Под "дълго" разбирай наистина дъго. Може и 5 минути. Трябва да се появипрозорец на java с бутон run
Молбата за напускане по взаимно съгласие не може да се счита за предизвестие. Друг въпрос е, че често след текста "моля да бъда освободен по взаимно съгласие" следва "Ако молбата ми не бъде удовлетворена, същата да се счита за предизвестие по чл.326"
Ако няма допълващия текст, работодателят няма право да поставя цитираната резолюция. Той или се съгласява или не, но не може да поиска спазване на предизвестие, ако такова не е отправено.
1. За осигуровките не зная и не ми се проверява, но данък се удържа и внася
2. Обикновено с последната заплата. Всичко останало е по договорка с  работодателя(бившия)
3. Това не е от компетенцията на ИТ, а на съда.
4. Обезщетението е определено от КТ и някои наредби, свързани с КТ. Работодателят няма право на субективно тълкуване.
Не се удържа данък
можело да възникне проблем при проверка на произход на средствата - ако може да докаже произхода, акъв е проблема?
най-добре да се сключи договор за заем между ФЛ и ЮЛ - да. 
т.н. пазарна лихва - това е много относително понятие. Теоритично - около тази по кредитите.
ФЛ все пак не е кредитна институция - и какво от това. Не му пречи да даде пари на познат и да получи лхва. Е, и да си плати данъка върху тази лихва
И какво е значението коя дата е вписана? Пишете ИЛИ 1 година от датата на постъпване, ИЛИ ДО  23.07, /24,07. или каквато дата си решите/. Във втория случай е добре да се подчертае "до ...дата включително".  Неправилно е да се пише едновременно "срок 1 година до дата", защото много вероятно е на съответната дата да е повече или по-малко от година. Зависи от И от датата на постъпване.
Предполагам, че обясних достатъчно нагледно.
Друг въпрос е, ако ТД е със срок от една година и работникът е постъпил на работа на 24.07.2017 /първи работен ден/ кога трябва да се прекрати. Прекратява се считано от 24.07.2018 и последния работен ден е 23.07.2018
Зависи от сумата. Зависи от документираното оснивание. Зависи от доказателствата. Зависи ....Проблеми може да има, а по-вероятно е дя няма. Зависи....
 Само не виждам връзка между захранването на сметката и птавото на ДК.
А счетоводителят Ви на какво мнение е?
Не виждам защо трябва специално указание. Заплащането на личния труд е такова, каквото е уговорено. Ако ми платите 460 както всеки месец, то от тази сума вадите осигуровките. Ако в решението (договора) има текст, че се плаща на отработен ден съответната част от 460 лв и когато е ползвал болнични няма заплата - плащате 276 лв и приспадате осигуровките. Ако решите, че през съответния месец лицето е свършило много работа и въпреки малкото работни дни, и му платите 600 лв, то приспадате осигуровките от тази сума.
Може и така и иначе. Въпрос на вкус :) Аз предпочитам с фиксирана дата.
Малко ме смущават изреченията: "Лицето постъпва на 24.07.2017 г." и "в договора е записано - считано от 24.07.2017 г." Не може да знаете дали наистина ще постъпи след 3 дни. По-правилно би било "Работникът се задължава да постъпи на 24.07.2017, като датата на постъпване се се удостоверява писмено."
Относно "считано от..." - ако е записано "срок от една година, считано от ...", приемам.
Обикновено решението /и протоколът от събранието/ за разпределяне на дивиденти предхожда самото плащане. В решението се указва начина и сроковете за плащане. Броят на плащанията не е обвързан с броя на решенията. 
Къде да го въведете?
В програмата на НОИ? Там не пита дали болничният е първичен или продължение и колко дни са от работодател.
В Д1? Ами задавате си 3 дни от работодател и 4 от НОИ.
В ТРЗ-програмата?  Това не мога да гадая.
Къде "давате" и от къде "получавате"?
Първият болничен - всичките два дни от работодател, втория - 1 ден от работодател /09.02/ и 2 дни от НОИ /11.02, и 13.,2/, третия - 2 дни от НОИ. Общо - 3 дни от работодател, 4 дни от НОИ.
Между болничните няма прекъсване.
чл. 321, ал.1, т.1, ако работникът е съгласен
чл. 331, ако работникът е съгласен
чл. 71, ако в договора има срок на изпитване и този срок не е изтекъл
Да. Има нещо такова.
Погледни през 2017 - документ -Д6. Там е вписана цялата годишна сума.  Като отидеш на "погасяване" може да видиш всичките плащания - вноските за м.01-м.11 са означени като "авансови", а срещу декемврийската вноска, платена м. 01.2017 , пише "плащане"
Абе и аз го правя, ама неприемането на една бях пропуснала. При това - моята :)
Нямам разлика между НАП но ЛК и НАП по седалище и с друго не мога да помогна.
Виж поне последното задължение с какво е погасено. Може да ти даде някакъв отговор.
Първосигнален съвет: Проследете дали са подадени /и приети!/ всички Д1 от предходните периоди. Най-лесното е чрез справката на НАП, която обвързва задълженията с плащанията.
Е, има значение какво продава :)
Мед не може да продава на крайни потребители без да има съответната регистрация по наредбата за директни доставки на продукти от животински произход.
Иначе - Доника Савова е права.
Не коментирам как се изчисява осиг.стаж, а какво се вписва в УП3. От НОИ си правят останалите изчисления.

Вижте предпоследния абзац от първа страниза и втория пример.

В удостоверението за осигурителен стаж обр. УП-3 на лицето, за посочения период осигурителят следва да впише 40 работни дни и 5 часа осигурителен стаж.
На основание чл. 38, ал. 17 от НПОС при преценяване на правото и определяне размера на пенсиите за трудова дейност осигурителният стаж, изчислен в работни дни и часове, се превръща в календарни дни. При изчисляване на общия осигурителен стаж, пенсионните органи преобразуват удостоверените в обр. УП-3 работни дни в календарни.