Да няма междувременно някой неплатен без стаж? Или някоя самоотлъчка?
Проверете по-подробно.

Е, може и грешка да е.
или трябва да е без отпуската
3 дни раб. *(517.05 / 8дни)* 70% = 3*45.24*70% = 135.73

В този случай не трябва да е 517,05, а само възнаграждението за 8-те отработени дни.
Всяка подадена СД по ДДС в срока за подаване заличава предходната, че подадена за същия месец, но така че няма опасност от дублиране.
Щом имате КЕП проверете си справката за задълженията
Един лев не е никакъв граничен случай. Границата е минималната работна заплата и то само в случай, че лицето не работи другаде и не е СОЛ.
Изобщо: по отношение на осигуряването по ГД няма съществена разлика между пенсионери и не пенсионери. Единственото е, че когато за непенсионер осигуряването за пенсия е задължително, пенсионерът може да избере дали да го прави или не.

ПП От историята на включванията Ви ясно се вижда какво имате и какво се опитвате да правите. Успех и на Вас и на майка Ви.
Защо четете втората част на чл.40, ал.1, т.3, буква "а"? Доколкото  мога да смятам, ако от 2000 лв приспаднем НПР, се получава доста над МРЗ, което значи, че Вашият случай е в първата част на точката. Т.е. - дължат се ЗОВ върху 2000-НПР, като вноската се дели между изпълнител и възложител в указаната в т.1 пропорция. Е, ако пенсията е много висока, може и ЗОВ по ГД да са върху  по-малка сума, така че да не се превиши максимума.
Виждам, че много неща не са Ви съвсем ясни, но или се опитвате да спестите от счетоводител, или не му вярвате. И двете неща не са добре.
Защо не погледнете КСО /чл. 4/ и ЗЗО /чл. 40/. Много ясно е написано.
Преди това трябва да решите в коя комбинация от случаи попадате: дали сумата по ГД след НПР е под или над МРЗ,  има ли пенсионетът и друг осигурителен доход през месеца, дали е СОЛ,... В някои от случаите е от значение дали желае да се осигурява за пенсия, в други не е. Здравното е или задължително или не се внася, няма по желание.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,23997.0.html
Вижте какво съм отговорила тук. Положението Ви е аналогично.
Ако се регистрира като СОЛ, фактури ли ще трябва да издава на клиентите за да си отчита приходите ?
Документ с реквизитите на фактура, независимо дали ще е фактура, разписка, протокол...

Нямам изплатен личен труд в ЕООД при това положение пак ли попълвам т 1 и 2 и ГДД
Имате отговор от Делфинчето. Явно тя е с най-добри гадателски способности и е познала какво сте искали да попитате.
:)

ПП Все пак е добре за такива неща първо да се консултирате със счетоводителя си.
Не внасяте ЗОВ, защото по това време е осигурен на друго основание. Искайте декларация за това.
Няма проблем при Вас да подаде те Д1 с край на осигуряване. Д1 за другия ТД си е за него и Вас не Ви бърка.
Доходите се отразяват за месеците от м.1 до м.4 вкл.В колона 4 се отразява осигурителния доход като СОЛ от м.5 до м.12 вкл.[/i]
Това не е вярно. Таблици 1 и 2 се попълват само за времето, през което лицето е било СОЛ., а Т2 вкл. и за СОЛ по смисъла на ЗЗО
Доходите от ТД се включват в таблиците ако попадат в тези периоди
Щом е бил СОЛ през част от годината -  да
Да,засега спиране на дейността.Затова искам да намаля касовата наличност.Така ще остане фирмата,не се знае докога.А след време,ако се реши да се ликвидира-ще трябва да се намерят парите кеш ли?Нещо с основния капитал,че е останал в касата,горе-долу се покриват-не става ли?

Не Ви трябва да намалявате касата. Оставете нещата така.
Доказване/показване на парите в брой ще е необходимо само при евентуална проверка.
Ако отново започнете дейност бъркате в джоба на собственика, където се "помещава" касата, вадите парите и почвате да оперирате с тях.
При ликвидация бъркате в джоба-"каса" и премествате парите в джоб "личен" на собственика, като му връщате внесения капитал /най-елементарно обяснено/
Ако сте успели да разделите стоката на три, не виждам проблем. Или ако две са аванс, а третата окончателна.
Не виждам смисъл в цялата процедура, тъй като и по една фактура могат да направят няколко плащания.
Ако всяка фактура е отделна доставка, т.е. - няма две или повече факттури по една доставка или договор с обща стойност над 10000, законово може да платите в брой.
Всичко останало е комуникация с контрагентите.
След като има работа в две различни дружества,  как да стане с една ведомост?
Във всяко предприятие се плаща отделно.
Е, това е друго. Всяка ОП на ЕС си има собствени правила и ограничения.
Ако въпросът Ви не е "по принцип", а е свързан с конкретна ОП, запознайте се с нея
Датите са си добре.
тези няколко дни до навършването на 3 години са фатални