Е, чак задължително :-)
Може да зи формира допълнителни резерви, може да си увеличи капитала....
А най-лесно щеше да е, ако беше регистрирал фирмата с малко повече капитал....
Сравнявате брутото с МОД-а за 8 дни. Осиг.доход е за всичките 8 дни и не се дели между болнични и отработени. Отработените нямат "по-голяма тежест" в осигуряването. Колегата Ви изглежда прав.
Студентството е без значение.
Почвайте работа. Ако ще и фиктивно. Когато осиг.стаж стане 12 месеца, ще Ви отпуснат майчински. Периодите с болнични се броят за осиг.стаж.
Като ще пестите - осигурявайте само единия. Другите няма да работят в ООД-то, няма да подписват нищо и така.
И не започвайте осигуряването, докато нямате дейност. Като започнете дейността или малко преди това, сключете договор със счетоводител. Така ще "спестите" най-много.
300 /МРЗ/? Това кога е било? И за какво работно време?

Иоще един принципен отговор - осигуряването е върху по-високото от МОД и заплатата.
Така е, защото книжката трябва да е в работника. На мен са ми правили и проблем и за тази декларация, че желае да се съхранява в досието му. Затова просто при проверка вадя книжките от досиетата :)
Инспекторите от ИТ правят забележка за всичко :-)  Когато ТК е в досието /с декларация/ - защо е там, когато не е в досието - защо не е.
Аз не задържам ТК на работниците, не превръщам дневника за издадените ТК в приемо-предавателен протокол и винаги трябва да се обяснявам с проверяващите. За сега - успешно :-)
Дневник на издадените ТК?
Не разбрах защо от ИТ много държат в този дневник да де описва всяко приемане и предаване на ТК.
А може и с една декларация с текст "получих попълнена ТК на дата, подпис"
Ако за седемте дни работа плащате 190 лв, какъв е проблема?
Ако искате заплащането да е мунимално - може и със 140 лв да минете. Е може и с някой друг лев по-малко, но нито ми се смята, нито ми се доплаща през м. май или септември, дето често са с по 19 р.д. :-)
 и се използва за дейността  .

И не се използва за управленски нужди...
И ако ползването за управленски нужди и за дейността могат надеждно да бъдат отделени...
Абе, я по-добре вижте за данъка въpху pазходите -  ЗКПО чл. 204л 2015 и около тях
Вузнаграждението се дели на месеците в периода на ГД - от сключването до приемането на работата.
Пример: ГД за 10000 лв, сключен на 01.01, приемо-предавателен протокол от 30.04., платено на 30.06. Осиг.доход от 7500 лв се дели на четирите месеца на договора и се дължат осигуровки върху 1875 за 4 месеца.
Много моля, ако някой има готово писмо до ЧСИ с което да уведомява, че спира плащане при заплата под МРЗ според тълкувателното решение, да го сподели с нас,
Правилно е. Дори и от днес нататък. Оказва се че заплата 360 за 18 дни е равностойна на 380 лв за месец с 19 работни дни :-)

Предполагам, че тези 360 лв са това, което работникът /ще/ получава като заплата за 18 отработени дни при 19, 20.... или 23 работни дни в месеца.
В ТК се вписва основното възнаграждение, както е вписано в ТД.

ОТНОСНО решението то публикува ли се в Тъговския регистър.
Благодаря!

Не
Да
Ако наистина прогнозите Ви за м.юли се сбъднат :-)
чл.333 КТ
И при безсрочен ТД може да няма закрила по чл.333 :-)  Например ако ТД се прекрати по чл.71/1, чл. 325/1/1, чл. 326/1....
Сигурно е възможно, но аз не бих го направила. Нито като фирма-възложител,  нито бих го приела като ФЛ-управител.
Особено когато управителят не е съдружник.
Здравейте, и аз да попитам че не съм подавала никога за фирма без дейност.
Освен Г2, Декларация по чл.13, ал,4 и нулеви баланс и ОПР, друго подава ли се?
Зависи от фирмата. Подава се всичко, което се подава и ако фирмата има дейност - протокол от заседание на общото събрание за приемане на отчета, такса....
5дни и 2 ч ако не е работил и на 22.04
С уговорката, че сега нямам възможност да погледна КТ: трудовиа стаж не се ли брои в цели дни? Например при 5 дни и 2 часа ТС е 5 дни. При 5 д. и 4 или 6 часа - ТС е 6 дни.

За осигурителния не споря :-)
А лицето работило ли е тези дни?
Най-добре да си пусне молба /заявление/ за някакъв отпуск /платен или неплатен/. Без такова волеизявление от негова страна няма как да оправите дните.
Остава да го водите самоотлъчка...