( едва ли е свободна професия)

Това е първото нещо, което трябваше да си изясниш. Но не във форума, а в разговор със самото лице.

но ми интересно, защо на доста малко от сметките за изплатени суми или служебните бележки има удържани осигуровки ..
А погледнахте ли сумите по тези СИС и попитахте ли лицето през тези периоди дали е било осигурено на друго основание?

До каква степен е редно това и не ли е задължително да се прави.

Може и да е редовно и да е задължително да НЕ се прави. Виж КСО, чл. 4, ал.3, т.5 и т.6, ако питаш за осигуровките или ЗДДФЛ чл. 65, ал. 13, ако питаш за авансовия данък след м.септември.

Тези действия не са  в никаква полза на  лицето.
А според теб каква вреда му причиняват?
Ами платените осигуровки? Редно ли е да се приспаднат като разход?

Осигуровките също не са разход!
Ако ЕТ-то има и друга дейност, може да си приспадне осигуровките от облагаемия доход преди облагането с данък в Приложение 2.
При патента това няма как да стане. Патентът е фиксирано число, което зависи от дейността, общината и други фактори, но не и от дохода.
Патента е данък, равносилен на корпоратилния данък и данъка върху доходите. Няма начин да го отчиташ като разход и да си намаляваш облагаемя доход!

полага изцяло личен труд за извършване на дейността си, като за това не му се изплаща възнаграждение от ЕТ - до сега не съм чула на ЕТ да се плаща за личния труд от ЕТ-то. За труда си получава всичката печалба, който му е останала след плащането на данъка.
Както виждам (и не само в тази тема), имате собствено тълкуване на законите. Ще Ви отговоря така: Можете да прилагате каквото искате, но когато в НАП започнат да обработват декларацията, ще си търсят това, което се изисква по закон, а именно служебните бележки. И не мислете, че никой не гледа - всичко се гледа и се засича с информацията от справките по чл.73.

Колкото до издаването на служебни бележки на момента - това не е каприз. Много други хора желаят да спазват нормите, колкото и нелогични да изглеждат.

ПП Да Ви напомня - вече има добри телефонни връзки и надеждни пощенски и куриерски услуги.
Щом сте с ТЕЛК много трудно ще принудите работодателя да Ви освободи  по чл. 328/1/3. Първо - защото е свързано с последващи обезщетения, второ -  трябва да поиска разрешение от ИТ.
Фактът, че е започнало дисциплинарно производство, ме навежда на мисълта, че не Вие определяте правилата. Вие не сте съгласна с обвиненията, но работодателят има право  "да събере и оцени посочените доказателства". За съжаление спорът най често се решава в съда.
Колкото до другите начини на прекратяване на ТД с цел по-висока борса - всичките са със съгласието и съдействието на работодателя, каквото при Вас явно няма.
Ето и вариантите:  Най-лесното е преминаване на друга длъжност със срок на изпитване и прекратяване по чл. 71. Другото е преминаване на срочен ТД за определена работа и прекратяване със завършването на работата. Вариантът по чл. 331 с обезщетение от 4 заплати, не си заслужава да коментирам.
При заплата до 600 лв се удържа 1/3,  при заплата от 600 до 1200 се удържа 1/4.
Това се отнася за случая, когато имате деца, които издържате.

1/4 от 600 в е 150 лв, но толко няма да могат да удържат.

Да, всичко до 460 не могат да го запорират
Ще Ви удържат не повече от 140 лв. Поне 460 лв от заплатата трябва да останат за Вас.
В НСИ - ГОД
В НАП - Декларация обр.1010
[/quotУправителят е доктор.Понякога има прегледи на руснаци и германци,а и други.

ДУКът е за управлението /преговори, договори, назначавания, уволнения.../, а не за дейността /прегледите/. Само за това, че идват пациенти от различни националности, не означава, че изучаването на чужд език е свързано с дейността, а още по-малко с дейността му като управител. Поне аз така мисля.
Да, това прекратяване на ТД дава право на обезщетение за безработица според стажа и дохода. Освен ако през последните три години е получавал такова обезщетение. Пише го в чл. 54б от КСО.
По тази точка предизвестието се подава от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т.3 във връзка с чл. 326. Срокът на предизвестието започва да тече от деня след връчването. Ако работникът не иска да отработи предизвестието - заплаща на работодателя обезщетение в размер на трудовото възнаграждение за неотработените дни. Сумата се плаща преди напускането или се подписва декларация, че е съгласен да бъде удържана от неплатено възнаграждение за вече положен труд.
Заповедта е на основание чл. 328, ал.1, т.3  поради намаляване обема на работа.

Имайте предвид, че при прекратяване на ТД по чл. 328/1/3 дължите на работника обезщетение за оставане без работа до 1 месец. Върху това обезщетение се дължат осигуровки. В 80% от случаите от НОИ връщат работника да си потърси обезщетението и шансът да не го платите /и да не внесете осигуровките!/ е минимален

ПП Като четях въпросът Ви, реших, че питате от името на работодателя. За това Ви отговорих по този начин. След като разгледах предишните Ви въпроси, не съм убедена дали не питате за себе си и дали само проигравате различни варианти за напускане. Както и да е. Дано отговорът ми е бил полезен.
Ако имате някаква дейност, свързана с немскоговорящи контрагенти, би могло да мине за разход.
Платен отпуск - след 8 месеца трудов стаж.
Колкото до това, което пише във фиша - вероятно стажът е към началото на месеца за който е фиша. По-лесно е да попитате ТРЗ-то или счетоводителя  на фирмата, а не по форумите.
Муде (или Мюде), погледна ли чл.40 от ЗЗО? Видя ли там да има разлика между неплатен отпуск за 2-3 три дни и такъв за 2-3 месеца? Това, че работодателят не си е търсил парите от работника, си е негов проблем. Лошото е, че разчитайки на отговори само по форумите, забърквате такива каши, от които не винаги ще се измъквате безпроблемно.

Колкото до удръжката от заплатата - възможно е. И се прави.

Успехи! И късмет!
Извинете,капиталът е 2 лв. - техн.грешка

И с това какво се променя ГФО? Дали ще е 2 лв, 5 лв или 100 лв - основния капитал си е все 0 хил. лв
Както е казала delphine - балансът ти ще е от два реда Актив 0, Пасив 0.  ОПР-то /ако въобще съставяш ОПР/ също с два реда Приходи 0, Разходи 0
Виж дали не попадаш в чл.3, ал.10, т.1 от наредбата.
Не съм наясно дали ДУК се тълкува като "възнаграждение за работа без трудово правоотношение".
Няма начин да се увеличава печалбата. Нали срещу това незавършено производство имате направени разходи?
О.К. но моля да ми кажете в кой член го пише.

Чл. 3, ал. 3, т.1 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3
от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

Макар, че не виждам да има ограничение "от", каквото има в чл. 3, ал.3, т.4, буква а.
Да попитам - за това лице на ТД, подадохте ли Д6? Отделна декларация или като отделна/и колона/и в същата? Ако е отделна колона -с какви дати? Да не би проблема да е там...
Посочихте ли някакъв данък с код 8?
За ЕГН-то - отворете си записа и погледнете каква цифра има след ЕГНто - 0 или 2.
Ако е 2 , значи програмата е приела ЛНЧ вместо ЕГН. Поправете 2 на 0 и пуснете отново.
Ако е 0 - не мога да помогна
Просто ме предупредиха от фирмата, поддържаща ТРЗ-програмата, да проверя, че било без значение, на каква стойност ти е гражданския договор, осигуровките трябвало да се платят върху минимум МРЗ. Видя ми се абсурдно, и затова пиша тук. Извинявайте още веднъж, разбирам, че звучи странно,.. :(((

Честит празник!
Това не е вярно. Можеш да провериш в КСО. А ако програмата, ползвана от Вашето ТРЗ, не се съобразява със нормативите - не работете с нея!