Работодателят държи на служител да му  бъде прекратен договорът от 30,05,Затова изготви предизвестие към него от 29,04. Въпросът ми е как се постъпва със обезщетението по чл.221,ал. 1, тъй като обхваща двата месеца и как да се начисли. Април лицето е в платен отпуск  и декл.1е подадена.
Обезщетение по чл.221,ал. 1 при предизвестие от 29.04 и прекратяване на ТД от 30.05?
Благодаря. И аз мисля да направя точно това
СОЛ ще подава ОКД5 за възобновяване на самоосигуряването. Като разгледах документите открих, че преди това не е подадена декларация за спиране на самоосигуряването. Няма нито самата декларация, нито печат в осиг. книжка. Самоосигуряването е спряно през 2002 г. Стажът з 2002 не е заверен. Не са правени проверки.
Как да се процедира сега:
- една декларация за спиране със задна дата /без глоба поради давност/ и една за възобновяване
- декларация за възобновявяне, пък ако не я приемат - тогава горното
Има ли нещо страшно?  :blush:
По кой член освобождавам, ако се прекрати договора с тримесечно предизвестие от страна на работника? - 326 / 1   
Когато договорът е втори, кое основание е водещо за начин на прекратяване?    - според мен се прилага всичко, свързано с чл. 111 - предизвестие 15 дни                       
Ето ти извадка от такъв договор:

2.3. Срокът на трудовият договор е до завършване на работите по т. 1.2. от настоящия договор
...
5. Прекратяване на договора:
5.1. Договорът се прекратява при условията, предвидени в Кодекса на труда.
5.2. Договорът може да бъде прекратен с отправяне на писмено предизвестие до насрещната страна. Срокът на предизвестието и за двете страни е 3 /три/ месеца, но не повече от остатъка на срока по договора.
Броите само работните дни между 22 и 31.12. Те със сигурност не са 8
Нали е за покупка, а не за продажба. Споко тогава. :-)
Аз бих се замислила защо ф. е отразена с грешна стойност, защо има неплатена част, каква част е доставена, има ли следващо КИ....
 Условието за регистрация е предходните 12месеца оборотът (т.е. издадените от фирмата фактури) да надхвърлят 50хил.лв.

Това е едно от условията :)
Има и някои задължителни регистрации според дейността, според клиентите...
Аз залагам на първи приход(продажба, ф-ра или маркирана сума на ФУ).

Стига да може да се защитиш при проверка :))

Ето конкретен пример: Регистрирам строителна фирма на 05.01. Сключвам договор с клиент на 01.02. за ремонт на негово помещение. От 10.02. започвам да купувам материали, на 20.02. назначавам работник, ремонтирам помещението до 30.03 и подписвам приемо-предавателен протокол. Издавам получавам плащане в брой на 10.04. Не издавам фактура, а само касов бон.
Та кога според Вас съм започнала дейност?
Ами всичко, което може да се тълкува като дейност - първа фактура за продажба, подписване на първи договор, първа фактура за покупка...
Да не забравиш да впишеш периодите без стаж  на съответната страница отзад в ТК.

ПП.  Видях, че вече е написано. Извинявам се за дубъла.
Към Таня:
За по-лесно :-)
Да не се налагат корекции на Д1, например.
Имате право да промените вътрешните правила. Стига да се отнася за всички работници. Добре е да не е със задна дата.
Благодаря ви за съдействието.
 За да не отварям нова тема, да попитам, може лисамоосигуряващ се управител да сключи договор за личен труд (продавач консултант), тъй като сам си продава в магазина си(бижутерия). И осигуровките му може ли да се внасят на каса в нап като задължено лице е той с ЕГН и данъка(от личния труд), пак на каса само, че задължено лице е фирмата с булстата, за да не захранва всеки месец банковата сметка, туй като приходите са само от касовия апарат.

Може с личен труд. Може и само като СОЛ.
Може на каса.
Най-добре е да си намерите счетоводител.
Не може с чужд ел.подпис.
ДУК не е задължителен. Дори нещо повече - не е добре да се вписва/обявява.
Жената ИМА право на обезщетение за безработица. При определяне на обезщетението за периода на неплатения отпуск се взема МРЗ. Какво се взема за периода на майчинството не помня, но го пише в КСО.

Не ощетявайте жената с прекратяване на ТД по 325/1/1. Щом има възможност за чл. 71/1 - приложете го.
Предполагам има някакъв контрол. Щом при четенето на файла излиза съобщение за грешен ЕИК на ред N..., значи супата чете и дневниците
Пък аз да допълня за случая когато има дейност - съпругът Ви /или който и да е/ не може да управлява и/или представлява фирмата само с нотариално пълномощно. Трябва да има някакъв договор /трудов, ДУК/ със съответно заплащане и осигуровки. Независимо, че е осигурен на друго основание. Тук няма да коментирам комбинациите по отношение на работното време и на максималния осиг.доход. Ващият счетоводител ще Ви обясни.
Нотариалното пулномощно може да свърши работа, ако някой трябва да занесе някакъв документ някъде вместо Вас, да Ви представлява при ревизия, инвентаризация и т.н.,но не и да управлява фирмата Ви.
А имате ли основание да подавате Д6 за този СОЛ? Личен труд или...
Внасянето или невнасянето на осигуровки не е обвързано със задължението за подаване на Д6, както и със сроковете за подаване на Д1 и Д6