За регистриране - може. За обезщетение - зависи.
В случая е спазено условието лицето да не е осигурено на друго основание. Ако са спазени и другите условия за отпускане на обезщетение - да не е пенсионер, да има 9 месеца с осигуровки за безработица пред последните 15 календарни, да се е регистрирал в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от прекратяване ан трудовия договор - може да получава обезщетение.
Трябва да има приложение. Съдържанието е почти едно и също всяка година :) Сменяте само някои цифри и някои изречения, където е нужно.
Само да Ви предупредя, ако случайно се хвърлите на ДУ  - ако управителката по ДУ върши и някаква друга работа във фирмата, то освен че ще трябва да се осигурява като ДУ, ще трябва да се осигурява и като СОЛ.

Ако не вярвате на собствената си счетоводителка  -сменете я. Само че тогава ще казвате: "Нашата счети ни накара да се регнеме по ДУ, а други фирми са само като СОЛ"... Как да Ви се угоди?

прочетох, че от тази година ДУК е задължителен - Къде го прочетохте?
Предполагам от даестващия през 2005 г. КСО или Закон за безработицата /или както се казваше/
Ама като гледам Чл. 54а. е в КСО поне от 2004г...
Не може. Прекратявате този ТД и сключвате нов.
Преизчислете :)
При плащане в брой не трябва ли се издаде касов бон? Ако не е издаден такъв - оправете нещата с днешна дата.

ПП Никъде не видях за каква сума става въпрос. Отговарът е за сума под 15000 :)
А не е ли трябвало да се регистрирате преди да почнете за извършвате услуги в Германия?
Взема се БТВ от последния месец преди месеца на напускането, през който са отработени поте 10 р.д. БТВ за този месец се дели на отработените дни и полученото среднодневно възнаграждение се умножава по дните неползван отпуск.
От датата, посочена в заповедта като "считано от..."
Eдва ли сте уволнена по чл. 222 :))
Иначе - обезщетението се включва на отделен ред и месецът се признава за осигурителен стаж. В УП3 не се говори за трудов, а за осигурителен стаж. Обикновино в УП3 не се сумира стажът.
Относно печата - идете да Ви го оправят
Вземате последния месец, през който са отработени повече от 10 дни. Ако за този месец има БТВ 300 лв и отработени 15 дни, то среднодневното възнаграждение е 300:15=20 лв
Обезщетението за 7 дни неползван отпуск е 7*20=140 лв.
Или оставете нещата в ръцете на старата счетоводителка или си намерете нова.
Междувременно можете да си извадите ПИК като физическо лице и/или на ЕООДто.
Ако е представил болничния и при втория работодател - трябва да се начисли обезщетение.
Ако не е представил болничния и при втория работодател  - с основание НОИ не е отпуснал обезщетение и по първия ТД
А до сега има ли някъде другаде стаж с осигуровки за ОЗМ поне 6 м.?
Като СОЛ не може да промени процента със задна дата. Промените се правят само в началото на календарната година.
Най-дългият изпитателен срок е 6 м.. Виж чл.70, ал.1
Относно възможността за нов срочен договор  -прочетете внимателно целия чл.68, най-вече ал.3, 4 и 5, както и чл. 69
Точно това не съм убедена как точно ще се тълкува :)
Но ако в пътния лист е описано, че репортер отива до място на събитие за да направи репортаж... може и да мине за неуправленска дейност.