За да се върне удържания данък , трябва едновременно да са изпълнени две условия - сумарния годишен доход да е най-много 12 МРЗ и тези доходи да са САМО по трудов договор.
 
чл.22 б
Скрит текст :
чл.10, ал.1, т.1
Скрит текст :

Дали Вашите доходи по трудов договор за 2014 /без добавката за "клас"/ ще са под 12*МРЗ, можем да гадаем. По съществен е въпроса, дали може да се тълкува, че доходите Ви са само по ТД, след като имате доход от пенсия, но този доход е необлагаем по ЗДДФЛ. Аз лично не се наемам да тълкувам приложението на закона в тази насока...
На Ваше място, ако дохода по ТД е до 12 МРЗ, бих подала документ за връщане на данъка. Пък ако не става - здраве да е :) Предполагам, че до 31.12.2014 ще има някакви указания.
Ако не напуснеш по чл. 327, ал. 1 т. 2 - да.
няма облагаем доход за 2012 г., като самоосигуряващо се лице в ООД

Като махнете подчертаното , ще прилича на вярно.

Все пак този съдлужник може да няма доход от личен труз в ООДто, в което се самоосигурява, но може да има друг доход като СОЛ, нали :)
по-големият проблем ми до къде съм задължена да си изпълня задълженията след като не съм си получила заплатите  ?????????

Докато работите по този ТД, трябва да спазвате задълженията си по него. До кога ще продължи това  - изборът е Ваш.
ЗБДОО 2014
8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2014 г.
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:...


Хайде помислете какъв е облагаемия доход на това лице като самоосигуряващо се? 0,00 или 5040? Какво пише в ГДД за 2012?
Или искате да плаща осигуровки върху 550лв месечно?
Като съдружник се е осигурявал на 420 лв /5040 годишно/, но получил ли е някакъв доход във фирмата си? От личен труд, например?

А дохода от ТД го оставете.
Прикачих един файл. Малко е стар и не съм наясно, дали нещо не е променено
Вижте пример 1
Абе за наемите СОЛа не се ли третираше като "нормално" ФЛ, т.е. - издава се СИС и се удържа данък?
Като счетоводител би трябвало най-добре да знаеш това неплащане на какво се дължи. Ако е временно - чакай, но ако нещата отиват на зле....по-бързо трябва да вземеш някакво решение
1. Каквито му поискат. Добре е да декларира, че е СОЛ. При плащането на работата издава документ с реквизитите на фактура.
2. Протокол за приемане на работата. Възложителят по ГД не внася нито осигуровки, нито данък, когато изпълнителя е СОЛ.
Нормативни документи - ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО, НООСОЛ...

Искам да уточним някои неща:
1. Отговорите ми се отнасят за работа по граждански договор. Подчертавам, че по ГД не се "наема" и няма работодател.
2. Самоосигуряващо се е лице, което се осигурява като ЕТ, съдружник, свободна професия и т.н.
Сумата на необлагаемия доход за лица с 50 и над 50% инвалидност се определя в ЗДДФЛ като абсолютно число, а не в зависимост от МРЗ.
За 2014 г. е 660 лв.
И аз го получавам толкова :) +/- 1 ст.
Трябва да имате предвид следното
1. При Вас месечният необлагаем доход е 660 лв. Превишението се облага с 10%
2. За деня в нуплатен отпуск нямате заплата. Освен това ви се удържа здравноосигурителна вноска за този ден в размер на 76 ст.
Явно е отчетен по-ниския данък

ПП ама точно 760 ли получи?
А пенсионер ли си?
Ако да - може само здравно. Въпрос на избор.
Ако не си пенсионер - осигуряваш се задължително здравно и за пенсия, а по желание за ОЗМ.
Все пак има значение дали ЕООДто работи, дали си СОЛ или имаш ДУ...
50-те процента ТЕЛК ти дават право да ползваш необлагаем минимум при определяне данъка върху доходите.
За осъществяване на сделка с недвижим имот, собственост на  са нужни всички документи, които се изискват и ако продавачът е ФЛ - документ за собственост, данъчна оценка, декларация за липса на задължения към държавата по влезли в сила постановления /при ЮЛ не зная дали не трябва да е удостоверение за липса на данъчно задължения/, евентуално - скица на имота и т.н.
Най добре е да се ориентирате към нотариус и да попитате какво точно трябва в конкретния случай.
Що да не може? Стига отсрещната страна да се навие да сключи договор с такова "външно" лице.
Не е зле да обърнете внимание на договорите за търговско представителство и/или търговско посредничество.

ПП И понятие "Генерално пълномощно" няма!
Абе ще я отменят... както отмениха и ФУВАСите....
1. Защо мислите, че трябва да се внасят и други осигуровки? Това става по желание на СОЛа
2. Защо внасяте ЗОВ върху 800 лв - имате ли основание за това?
3. Относно попълването на Таблици 1 и 2: Защо ще попълвате Т1, след като човекът се осигурява само здравно? Таблица 2 би трябвало да се попълни, като в нея се впише и РЕАЛНИЯ доход на СОЛа през 2013, подлежащ на здравноосигурителни вноски. /Предполагам, че има някакъв доход, щом подава ГДД.../
1. Попълват се всички облагаеми доходи. Значи и този ГД. Независимо дари по него вече е удържан данъка или не.
2. Ще попълва Таблица 2, ако има основание за това, т.е. ако е СОЛ. Явно не е неосигурен на друго основание по смисъла ан ЗЗО.
След като задължетието за плащане на данъка и по трите заплати възниква през м.01 - да. Поне така мисля.