А защо мислите, че не трябва да подаде?
Предполагам, че субсидията не е получена днес
На останалите месеци нямате право, защото сте работили повече от 12 месеца.
Ще имате право на ново обезщетение - 4 месеца по 9 лв за работен ден (около 200 лв месечно). Ако след нова година променят минимума - може и малко повече. Няма значение по какъв начин ще се прекрати трудовия договор. Това е в сила 3 години от датата на отпускане на последното обезщетение
Не зная за каква фирма става въпрос и кой , кога и как проверява, но моята програма има една функция "подреди по дати". Често я ползвам. Поне в рамките на годината :)
Аз имам трудов стаж близо 15 години . Това не ми е първа месторабота.
 Имам прекъсване и то защото реших да мина на друго ниво от обучението.
Щом е така, покажете този стаж на счетоводителката и я пратете да погледне КСО.
40 лв
В наредбата няма ограничения, свързани с работното време. В края на краищата човекът е цял ден извън постоянната си месторабота.
За да се плати болничния наистина трябва да имате 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ. Такъв е закона. Няма смисъл да обжалвате където и да е.
Стажът се смята общо. От първия работен ден при първия работодател. След като направите 6 месеца можете да ползвате болничен и при всеки следващ работодател.
Д1 е за месеца, през който е положен труда. Срокът за подаване - според месеца на плащане.
Погледнете в ЗДДФЛ и в СИС дали при ГД авансово се ползва дан.облекчение за ТЕЛК или чак при ГДД. За съжаление нямам възможност да погледна.
Чудя се дали може да се пусне корекция само на декл.1 ако е за СОЛ с ниския процент и в намаление на същия този процент .
Може
И на мен така ми е логично, ама знам ли....

Ако задълбая въпроса: Възможно ли и допустимо ли е, докато работник е в неплатен отпуск без стаж да сключи ГД с работодателя си по ТД за сума под МРЗ и така да се избегнат осигуровките?
marpan за 1500лв. е договора.След приспадане на необходимо присъщите разходи - 1125.00лв. Та на тая сума мисля че се дължат всички осигуровки.

При тая сума няма значение дали е в неплатен, в платен или въобще е без ТД :)

Добре е да информира работодателя, че за съответния период е здравноосигурен на друго основание и да не се внасят ЗО за неплатения.

Аз продължавам да търся отговор на въпроса за ГД под МРЗ и неплатен без стаж по ТД другаде
Колко пари ще му плащате по този ГД?
Ако е над МРЗ (след приспадане на НПР), не е интересно :)

Аз бих привела и друг пример: Когато изпълнителят по ГД получава обезщетение за безработица /на това основание е осигурен за пенсия и здравно!/, при малки суми не се внасят осигуровки по ГД.
Този въпрос ме вълнува и мен. Мисля си, че след като времето на дулгия неплатен не се зачита за стсж, то лицето не е осигурено на друго основание и ако ГД е под МРЗ не би трябвало да има осигуровки. За разлика от майчинството, когато периода е без осигуровки, но зачетен за стаж
.
Не съм сигурна дали съм права.
Платено е два пъти?
Искайте си сумата обратно.
Не виждам проблем в осчетоводяването.
Тъй като се изискват 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица, то ако нямате други пропуски, паузата може да е почти 6 месеца
Ако напуснете по своя инициатива (чл. 326) или по взаимно съгласие (чл. 325, ал.1, т.1) обезщетението може да бъде единствено минималното ( 4 месеца по около 200 лв).
Ако се разберете с работодателя да прекрати договора по чл.71, ал.1 по негова инициатива, ще имате право на "пълна" борса.
Ясно е, че щом сте осигурена на максимума по ТД, не внасяте осигуровки като СОЛ. Въпросът е, когато сте подавала декларация за начало на самоосигуряване, какво сте отметнала? С ОЗМ или без ОЗМ?

 Да не питам дали покрай болничния осиг.доход по ТД няма да падне под 2600.
Щом е отразено прекратяването... Най-добре е да идете на място.

Колкото до стажа: щом като е осигурен/а на максимума, значи няма да внася осигуровки като СОЛ. Пък и това "4 за 5" отпадна. Какъв стаж тогава?
Иначе: ако упражнява дейност като СОЛ е длъжен да подаде ОКД5. А щом е ОЗМ - подава и Д1.
Проверете какви декларации ОКД5 са подавани и кога. Информацията е достъпна с ПИК или КЕП на лицето. Както обяснявате, най-вероятно не е подадена декларация за спиране на самоосигуряването. Или не е отразена в системата.
Вариант за решение: с КЕП подавате ОКД5 за спиране със задна дата (дано е преди повече от година), проверявате дали е приета и подавате новата за възобновяване.
Напомням, че ако предходното самоосигуряване е било без ОЗМ, сега не може да е с ОЗМ. И обратното. Това също може да е причина за отхвърлянето.
Най-добре говорете с работодателя и се разберете за отпуск.
Може да ползва отпуск, да е в самоотлъчка, да ползва някаква компенсация, да имампочивка по график... Знам ли. Това си е проблем между работник и работодател (основния). Не е работа на втория работодател.
Друг въпрос е, че работника има право да откаже командировката поради невъзможност да отсъства от основната си работа. Не зная дали някъде е записано това му право.