И след нова година ако има такава промяна не е нужно да имам 9 при положение че ще върнат 18 месеца назад?
Няма да са нужни 9, а цели 12 месеца за да имате право на обезщетение.

Като публикуват измененията, тогава може да получите верен отговор на въпросите си.
Здравейте! В момента ползвам минималното 4 месечно парично обезщетение, понеже работя сезонна работа използвам всяка година това обезщетение (цялото без да  прекъсвам). Тази година ме освободиха на 20.09.2017г. и срока на обезщетението е до 20.01.2018г., но този път може да ми се наложи да прекъсна, тоест да започна работа на 04.01.2018 и в този случай ми остават около 11-12 дни от обезщетението, въпроса ми е дали при следващото освобождаване ще трябва да ползвам задължително тези останали дни или ще мога да използвам пак пълни 4 месеца? В агенцията по заетостта ми отговориха, че само при минимум 6 месечно обезщетение трябва да се ползват останалите дни, но и не бяха много сигурни дали е точно така.
По сега действащия закон (до нова година), ако работите по новия трудов договор по-малко от 9 месеца, продължавате с остатъка от обезщетението, а акоработите повече от 9 месеца, нямате право на остатъка, но пък може да ползвате нови 4 месеца.
Какво ще е след нова година, мога да кажа само споррд журналистическите коментари. За да имате право на обезщетение (нови 4 месеца) ще трябва да имате 12 от последните 18 месеца с трудов договор.
Логично, нелогично - както е записано в договора  - така.
И двата варианта са възможни. Зависи как им изнася на страните.
имам спор - как е правилно да се приспадат аванси при поетапна доставка.
1. получен аванс - 50%. Издава се акт за приети работи - 100 лева. Във фактурата се описва акта за 100 лева и се   приспада аванса в размер на 50 лева / 50%/ и данъчна основа  50 лева
2. получен аванс. Издава се акт за приети работи - 100 лева. Във фактурата се приспада аванс в размер на 100 лева и фактурата дефакто е нулева. Така докато се изчерпи аванса и следващите актове се фактурират вече на стойността им.

По начина, по който е записано в договора!
Ако е записано, че от стойността на всеки акт се приспадат 50% до изчерпване на аванса - първото. Ако е записано, че авансът се приспада от стойността на всеки акт до изчерпване - второто.
Вие доставчика ли сте или получателя, който не е регистриран по ДДС?
Ако е второто - логично е към приспаднатия аванс да приспадате и съответната част от ДДС.
Все пак най-добре е да видите как са формулирани нещата в договора.
Важи ли това изчисляване върху стари запори към ЧСИ или само за нови , след тази дата
Изчисляването на удръжката по запора се прави при всяко плащане. След влизането в сила на поправката в чл.446 удръжката от всяко плащане, върху което е наложен запор, се изчислява по новите правила.
Има си я и другата тема. Вижте в Раздели > Счетоводство и данъци > Бланки и материали.
Не. Няма да окаже никакво влияние. При сегашните условия на КСО, ефект ще има, ако прекратяването е след 07.05.2018, но тогава вече ще се изка повече.
Все пак опитайте. Според мен имате деветте месеца, но на зная дали и според НОИ е така.
 има и една друга подробност, че предходните три години да НЕ сте получавали обещетение за безработица.
Това, което цитирате, влияе на размера на обезщетението, не и на правото на отпускане на такова.
Ами на границата сте. Паузата от 4.5. до 1.11. е почти 6 месеца. Трите дни пауза през м.11 може да са фатални.
Опитайте да се регистрирате. Ако стане -стане. Имайте предвид, че след нова година ще се искат 12 от 18.
Ако 24.11. е последния работен ден - ТС 2м. и 20 д. В ТК записваш ТС=ОС
Ако 27,11. е последен работен ден - ТС е същия, но ОС е 2м., 20 д. и 2 ч.
УП3 е задължително във втория случай, но бих издала и в първия.
За безработицата - ще има право. Нали през всичките месеци са внасяни осигуровки за безралотица.

Предполагам, че питаш за основен ТД.
Е, преди да прочета Вашия отговор съм обяснила нещата в горния си пост.
Надявам се да съм дала ясен пример.
Благодаря!
Обърква ме всъщност този текст: ".. при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;" Не разбирам за кой случай се отнася :)
Бихте ли цитирали и началото на текста. Може би там е записано за кои случаи се отнася.

при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

т.е. ако след 25.11. сте начислили или платили възнаграждение, отнасящо се за м.10, то Д1 се подава до края на месеца на начисляването/плащането.


Става въпрос за започнати плащани по запори. Например по досега съм удържала 60лв. , а сега излиза че не трябва да удържам.
Какво значи "започнати плащания"?
Плащането на запора е върху конкретно възнаграждение. Един месец може да е 60 лв, друг - 59,20, трети 80... Просто гледате кога е плащането и какъв е текста на чл. 446, актуален към момента.
Фактът, че сте вкарали някаква сума в програмния продукт, не означава, че не може и не трябва да я променяте при необходимост.

Това не се отнася за запорите за издръжка!
Зависи какво влагате в термина "преизчисляване".
Просто запорите върху възнаграждения, подлежащи на плащане след влизането в сила на новия текст ще се смятат по новия начин. Не би трябвало да се преизчисляват запори върху възнаграждения, платени преди влизането в сила на промяната.
Когато Д1 е само за данъка (при осигурени другаде на макс).
Тогава и удържате само ДДФЛ.  /eвентуално/   :) Като се има предвид календарното време :)
Ами щом "се осигурява на тавана", слага отметка на съответното място в СИС и не удържате осигуровки.
Майчинските зависят от размера на осигурителния доход. Няма съмнение, че при по-висок доход и майчинството ще е по-добре платено. С колко - въпрос на сметки.
Не зная дали сте запозната с негативите при работа на непълно работно време, но ако вече не сте натрупали 12 месеца осигурителен стаж, би трябвало да се замислите. При работа на непълно работно време осигурителния стаж се преизчислява спрямо 8-часов работен ден. Например: ако работите на 4 часа два отработени дни се зачитат за 1 ден осигурителен стаж. Ако започнене работа по втори трудов договор, то един ден работа по единия ТД на 4 часа + 4 часа по втория = 1 ден осиг.стаж
Може би се има предвид новия чл. 446а, ал.3
(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

Не съм юрист и не смея да твърдя, че мисля правилно, но четейки горния текст, стигам до следния извод: когато върху сметките на едно лице е наложен запор и по тази сметка се превежда заплата, то банката удържа и превежда на ЧСИ всичко, което е над МРЗ. Независимо, че преди това работодателят е удържал и съответната част според чл. 446.
Това не поставя ли в неравностойно положение лицата, получаващи заплатата си по банков път спрямо тези, на които се плаща в брой?
А може би не тълкувам правилно....