bobo , Благодаря! Ще бъде прекратена по чл.71 ал.1 от КТ по инициатива на Работодателя. Дали ще има проблем с Агенцията по заетоста и НОИ за ообещетение за безработица?
Законов проблем няма, но вероятността за проверка е голяма. Напоследък зачестиха проверките на случаите "чл.70-чл.71 след няколко дни -борса". Ако всичко е оформено добре /ТД, присъствени форми, ведоомсти, заповеди и т.н./, проблемът ще е само забавяне на плащането.
Не, сол е и с решение на Едноличния собственик полага личен труд
Щом не е на трудов договор /по КТ/, тогава няма задължения по КТ и свързаните с този кодекс наредби.
Ако иска да взема по-високо възнаграждение - взема си решение за увеличаване с какъвто иска процент.

Д6 за данъка е според месеца на плащане.  Ако е в един месец - 1една Д6, ако е в два месеца - по една за всеки месец, ако не е платено - когато платите
Проверете си кода ан Д6.
Друг вариант за грешка не се сещам
При попълване на Д6 съм объркала сумата...

Това ме навежда на някои мисли:
- ако сумата в Д6 е объркана, а в Д1 всичко е вярно, как са приети тези Д1 и Д6?
- ако сумата в Д6 е объркана, и Д6 е приета , значи и някъде в Д1 има грешка, която трябва да бъде коригирана.

Единствения вариант да е приета грешна Д6 с верни Д1 е грешката да е в данъка /в Д6 с код 8/. Тогава системата би трябвало да приеме Д6 с отметка за неподаване на Д1
Да .
Пак да попитам: има две фирми, два независими юридически субекта? Макар и с един собственик и може би с един управител. Така ли?
Тогава какво Ви притеснява - всяка си подава отчетите поотделно.
Или питате конкретно за фирмата, която е със сменен собственик и/или управител?  ГФО се приема от актуалния собственик към момента на съставяне на отчета и се обявява от актуалния управител към момента на подаване. Тъй като не вярвам ГФО да е съставен преди 15.01., значи всичко ще се прави от новия собственик.
 Какво става - остава си безработна, но без обезщетение. Не е задължително да се опише от борсата - може да се надява, че  ще и търсят работа, че може да я включат в някакви курсове за квалификация и т. н.
Как ще се осигурява - задължително здравно по 22.40 на месец. За целта трябва да подаде декларация обр. 7 в НАП по адресна регистрация или по електронен път с ПИК от НАП. Срокът е 25-то число на месеца, следващ месеца в който е прекратено обезщетението. До тогава трябва да плати и първата здравна осигуровка
Не можах да разбера какво точно се е случило :(
ЕООД А купува дяловете на Б и В, собственици на ООД БВ и ООД БВ става ЕООД БВ със собственик ЕООД А. И имаме две фирми ЕООД А и ЕООД БВ, така ли?
"Отпускам считано от 06.11.2015" това е отговора. Минали са трите години.
 
благодаря
Бихте ли ми посичили нормативен текс които определя размера на ЗО неплатен отпуск до 3 ден за ЗО болничен ми е ясно.
Не съм споменала нищо за ЗО при неплатен отпуск до или след третия ден :)
Написала съм "ЗО при неплатен отпуск"
Сменете софтуера или настройките му.
ЗО при неплатен отпуск и ЗО при болничен след третия ден НЕ зависят от работното време и размера на заплатата.
Брои се от отпускането на предходното обезщетение. В решението трябва да пише "отпуска се от..."
Доколкото разбрах, вече сте си открили грешката. Първо сте маркирали, че ще прикачвате документи, пък после "защо системата ги търси".
Внимавайте повече :)
Когато сте вземали по 380 лв - за месеците през 2018 г се смятат по 510 лв, а за месеците перз 2019 - по 560 /минималната работна заплата в България за съответния месец/
Докато сте получавали обезщетение за безработица, не сте осигурявана за общо заболяване и майчинство /ОЗМ/ и за това за този период се смята минималната работна заплата за съответните месеци /480, 510 или 560/ Няма значение какво обезщетение за безработица Ви е плащано.

лицето докато е на борсата отново излиза в майчинство  -ето това ме притеснява. Ако денят преди 45-дневния болничен сте на борсата /безработна/, не сте осигурена за ОЗМ и НЯМА да имате прво на платено майчинство.
По първия въпрос:
КСО, чл. 41, ал. 3
За дните, включени в периода, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение

Значи не това, което сте получавали като майчинство, а сумата, разделена на 0,90 /например: ако сте получавали 900 лв, смятате 1000/

По втория и третия въпроси:
КСО, чл. 41, ал.2
За дните, включени в периода се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1. не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;

За периода на борсата няма осигуровки за ОЗМ /попада в т.1/  - смятате МРЗ за периода
Втората година попада в т.3 - също МРЗ за периода

За болничните за бременност и раждане - дохода, от който е изчислен този болничен /малко повече, че от това, което дето Ви е плащано/,
За останалото време =минималната работна заплата (510 за 2018 и 560 за 2018), независимо че сте получавали по 380.
Аз мисля, че трябва да се подават без код корекция шестицата.
Да,  Д6 с увеличението е редовна, не е корекция
Само с разликата /увеличението /, не с цялата /вярната/ сума