А защо мислите че не е?
Първо - преди 25-то число на следващия месец няма да искат да Ви регистрират в НОИ. В най-добрия случай - тогава ще пуснат разпореждане, ще го обработят, ще изчакат срока за обжалване и в началото на юни може да платят.
Ако ви предстои ползване на обезщетение по чл. 222/1, ще изчакат да мине единия месец и тогава ще пуснат разпореждането.
Ако се усъмнят в уволнението, може да направят проверка на работодателя. Това не се знае колко може да се проточи. Ако се изчакват някакви документи - също няма краен срок
Здравейте, искам да попитам ако се регистрирам на борсата този месец кога ще ми преведат парите.
Зависи. Може би през юни, може и догодина, ако има някой проблем, някоя проверка...
Отговорът на delphine Отговор 1 | 27.02.2018, 11:23 не върши ли работа?
Ако цялата година е бил СОЛ - разпределят в 12-тв месеца.
Попълва се в колоната за доход от дейност като СОЛ
Общият доход се дели на всички месеци, през които е бил СОЛ. Независимо, че доходите може да са получени само през част от тези месеци
1. Според това, което сте цитирали - задължителни осиг. вноски внесени авансово през годината. За 12-те месеца върху избрания осиг.доход. После би трябвало да има и ред за допълнителни вноски от годишното изравняване.
2.  Доход от дейността като сол в ЕООД или ООД обикновено е платения "личен труд", ако има такъв. Дивидентите НЕ са осиг.доход и не се отразяват в Т1 и Т2.

ПП Бива ли такива въпроси, колега?
Петък вечер в Перник. Полицай спира кола и пита шофьора:
- Пили ли сте?
- Не!
- Защо? Да не се е случило нещо?
Сега влязох в публичния регистър на декларациите по чл.15. https://public.gli.government.bg/GIT_Public/Deklar15/InfoDeklar15
Направи ми впечатление означението   -/-  в колоната за валидност. До миналата година валидността беше за годината на декларацията и се променяше /увеличаваше/ след подаване на уведомление. Явно това "-/-" означава "до следваща промяна" :)
Малко е спорно за този договор  по чл.68,ал 1,т.1 от 31.03.2018 до31.03. 2019г. , защото е втори за определен срок. И според мен не са спазени условията на чл. 68, ал.4, но не съм наясно със всички факти.
За времето от 18.05.2016г до 31.01.1918г договорът Ви би трябвало да е  станал безсрочен по силата на чл.69, но и тук не съм запозната с фактите. Неоспорим факт е, че на 31.01.2018 доброволно и "взаимно съгласно" сте подписали срочен ТД и нямате право да го оспорвате.
За срочни ТД по заместване няма ограничение нито в бройката, нито в поредността, така че не може да оспорвате и последния ТД, отново подписан след взаимно съгласие.

ПП Ако става въпрос за бюджетна организация, моля горното да се приема само като "препоръчително тълкуване" на Кодекса на труда.
При нас лицето е назначено от 17.09.18 по чл.114, а при др.работодател няколко дни по - късно пак по чл.114.На кой чл. и от коя Наредба да се позова за % клас???
НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
Колко е самия процент, трябва да е записано във Вътрешните Ви правила за организацията на РЗ.

В края на краищата се оказва, че лицето е при Вас на основен трудов договор и сте длъжни да начисляват допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит поне за времето, през което е работил на същата или сходна длъжност и/или при същия работодател по начина, който е описан във ВПОРЗ (понятията "клас" и "за челия трудов стаж" отмряха)
Подлежите на глоба за не подаване в срок на Д6, включително и за повторно нарушение. Освен това ще Ви бъдат на числени лихви от датата на изискуемост на задължението до датата на подаване на съответната Д6. За някои глоби може да се позовете на давност, но не и за лихвите.
А заплатите платени ли са? Ако не са платени, не сте имали задължение за подаване на Д6 и внасвне на данъка, но подлежите на санкция по КТ.
Това че сте внесли някакви пари в бюджета, с нищо не Ви оневинява. Както виждате, те са покрили други задължения.
Вие от кога се занимавате с тази фирма? Ако не става въпрос за Вашата собствена.
173 л.ч.: 8ч.р.д=21 р.д. и 5 часа за 7 месеца
21 работни дни и 5 часа са  ... един месец трудов стаж.
Защо отново делите на 21?
Няма норматив, който да Ви дава право да искате документ от придходен работодател. В интерес на лицето е да представи такъв. Ако нямате инжормация, не начислявате "клас". Позовете се на цитирания член от наредбата.

ПП Как всъщност сте го назначили по чл.114, след като вече има един ТД?
Вижте Закон за занаятите .
Може регистрира се в регистър Булстат като свободна професия,  да работи самостоятелно и в повечето случаи без касов апарат. Вижте и наредба Н 18
Здравейте, работя в училище и назначихме пенсионер по чл.114 НО го обръзахме с чл.68/1/1 КТ - въпросното лице работи и в друго училище пак по чл.114.При нас му се събират между 3 и 5 дни месечно но не повече работа, предполага се че и в другото училище също.Въпросът ми е полага ли му се платен отпуск и % клас. Моля аргументирайте се със съответните наредби или закони за да мога да дам адекватен отговор.Благодаря предварително.
За "класа" вижте отговор 1.
За отпуска - защо да не се полага? Пропорционално на времето,  зачетено за тредов стаж.
Договор, с който са описани правата и задълженията на страните. Нормален договор по ЗЗД.
И този, дето Ви дава работа, не Ви е работодател, а възложител. Или клиент, ако ете.
Здравейте,
в тона на запитаното според вас, ако физическо лице собственик на капитала на ЕООД  самоосигурява се в това дружество от години , стане съдружник в ново дружество ООД и в последствие и управител на второто дружество трябва ли да се осигурява и във второто дружество?  :blink:
Зависи.
Ако и във второто ще е СОЛ - внася осигуровки и на едното място (СОЛството е по ЕГН!), но в края на годината изравнява върху всички СОЛски  осиг. доходи  от всички фирми.
Ако във втората фирма е по ДУ или ТД - осигурява се на съответното основание
Може.
С този максимален осигурителен доход да не забравите, че в края на годината правите изравняване и ще се признае само това, което е доказано с доход.
Ако е работила на ТД от 2017 г, значи има 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18. Не е СОЛ. Остава да не е пенсионер и ще има право на обезщетение.
Ако я "съкратят" ще има прасо на "пълна борса" - 60% от средния осиг.доход с вноски за безработица от последните 24 месеца /за времето без ТД се взема МРЗ/ за период според осиг.стаж с осиг. за безработица от 2002 г насам.
При взаимно съгласие - 4 месеца по 9 лв на р.д.

Справки: КСО, чл.52а, 54б, 54в