Благодаря! А процентите за довнасяне за здравните са 4.8% или 8%. И съответно за ДОО по-ниския процент-само за пенсии?
8% здравни
ДОО - на процента, по който се е самоосигурявал през годината/нисък или висок/
Не, щом не е за осигурителен стаж и възраст в Република България, пенсия за старост в друга държава, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
Лице работи по ТД и е СОЛ без ОЗМ /ако има значение/. По ТД ползва цял месец неплатен отпуск, зачетен за стаж. Декларира, че е осигурен на друго основание и не внася ЗОВ за неплатения. В този случай подава ли се Д1за ТД?
Според мен "да", като в т.16 дните се отбелязват като дни без осигуровки, зачетени за осиг.стаж /т. 16.4/ и без доход в т. 27.
Систамата на НАП приема Д1 в такъв вид, но нещо ме зачовърка.... Нали при пенсиониране този стаж от неплатения по ТД няма да има значение, а за периода ще се зачита 1 месец стаж от самоосигуряването..... Може би има значение само за болничните и евентуално за безработица....
През последните 2 години съм била в Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст по чл. 167а. (2 деца).

На минималната работна заплата за периодите. Съответно 510 за месеците от 2018, 460 за 2017 и 420 за 2016. Взема се дохода 24 месеца назад.
Правилното решение е: отивате при възложителя, показвате грешката, молите да коригира плащанията и подадените от него декларации обр.1 и 6, както сметките за изплатени суми и сл.бележки. Ако не Ви тегли една и се навие да си почерни живота и да оправи нещата, връща Ви удръжките, Вие си декларирате дохода и довнасяте осигуровки върху разликата от 450 до 2600.
Ако не сте дали писмена декларация, че сте СОЛ, забравете за подобен вариант. Би Ви услужил само мазохист. При наличие на писмена декларация, настоявайте да оправят нещата. Устното уведомяване не се зачита.
Неправилно, незаконно, но някакво решение е, да не включвате дохода от ГД в таблици 1 и 2. Дали ще Ви "хванат" или не, не мога да кажа. Действате незаконно, но не ощетявате фиска.
Всъщност за последното изречение не съм съвсем права. Вижте Закона за насърчаване на заетостта, чл.47.
От въпросите Ви се вижда, че много неща не са Ви ясни.
1. Фирмата Ви няма приходи. Подразбирам, че въобще няма дейност. Тогава Вие нямате основание за самоосигуряване. Ако не докажете някаква дейност (не само приходи, а поне някакви разумни разходи), има голяма вероятност осигурителния стаж  да не бъде зачетен, а осигуровките да се считат за недължимо внесени.
2. Регистрацията като СОЛ е на физическото лице. Дали сте регистриран като собственик на ЕООД, ЕТ, свободна професия, земеделски производител ... има значение само за основанието и при внасяне и деклариране на осигуровките. Щом веднъж сте СОЛ, Вие сте такъв и при всяка нова Ваша дейност, подлежаща на самоосигуряване. Няма законов начин да сте регистрирани като СОЛ на някакво основание и при работа по ГД на не Ви третират като СОЛ.
3. След като вече сте СОЛ и имате доход по граждански договор, то при получаване на сумата трябва да декларирате това обстоятелство пред възложителя. Възложителят не начислява и не удържа осигуровки и данък по този ГД и не издава сметка за изплатени суми. За получената сума Вие издавате документ с реквизитите на фактура (независимо от наименованието)  и сам си дължите осигуровки и данък.
4. Когато СОЛ има доходи от ГД, то довнася или не осигуровки при годишното изравняване на осигурителния доход с годишната данъчна декларация. Данъкът се дължи авансово на тримесечие по реда на чл.55 и свързаните с него членове от ЗДДФЛ. След като ГД не е с дружеството, в което сте съдружник или собственик, осигурителния доход от ГД е сумата, намалена с НПР (най-често 25%).
5. Довнасянето на осигуровки е само върху разликата между избрания осигурителен доход, върху който са внесени осигуровки като СОЛ и осиг.доход от ГД и другите дейности,ако има такива. След като говорите за хиляди левове довнасяне, вероятно имате немалки доходи. Редно би било да отделите малко за консултация със счетоводител.
По втората част от питането:
Ако регистрирате фирма това само по себе си ще нищо не значи. Проблемите идват когато започнете дейност и подлежите на осигуряване за тази с дейност (регистрация като СОЛ, осигуряване по договор за управление ..). В момента, в който започнете дейност (и подлежите на осигуряване) се прекратява обезщетението за безработица. Имате 7-дневен срок да декларирате в НОИ началото на дейността, подлежаща на осигуряване.
Няма такава опция за плащане на остатъка от обезщетението. Нито на части, нито наведнъж.
Работя вече 2 години след борса. "Довземането" има срок ли?
Да.Има срок - максимум след 12 месеца работа.
Само по т.4 - най-добре е датата да е реална ;)
Според мен редът е: изготвяне, приемане, публикуване. И тъй като преди 30.03. трябва да се публикува в НСИ, то добре е приемането да е между съставянето и публикуването в НСИ. И задължително преди публикуване в ТР :)
ок, но 10% дод къде и как се декларират ?
А какъв е този данък върху плащане?
Ако сте работила по-малко от 12 месеца, запишете се отново и си вземете остатъка. Или частта от него за периода докато си намерите работа. Това няма да Ви навреди. Трите години от ОТПУСКАНЕТО на обезщетението така и така си текат. "Довземането" нито увеличава този срок, нито го премества във времето.
Как мога да ползвам пълна борса при положение, че съм ползвала през последните три години борса /три от осем месеца/? 

Щом през последните три години сте ползвали обезщетение за безработица, то ако сега Ви отпуснат обезщетение, то може да бъде само минималното /4 месеца по около 200 лв месечно/. Срокът от три години се брои от датата на отпускане на последното обезщетение.

Прави ми впечатление израза: "съм ползвала ..три от осем месеца". Това означава ли, че сте прекратили борсата и сте почнали работа? Ако е така, ако прекъсването /работата по ТД/ е под 12 месеца и ако сте спазили 7-дневния срок за деклариране в НОИ на почването на работа, то сега ще имате право на остатъка от вече отпуснатото обезщетение. Трябва само да се регистрирате в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от прекратяването. Няма значение как ще бъде прекратен ТД
Здравейте,

 като се има предвид, че е в отпуск от 01.02. Подадена е Д6 с код 5 на т.9 е посочено 28.02.2018, а на т.18 е посочено 31.03.2018,
Така си е правилно. Вижте в наредбата изискванията за попълване на т.18.
 Е, в т.9 няма начин да е 28.02.2018, а навярно само 02.2018 :)
Като свободна професия имате БУЛСТАТ /независимо, че сигурно съвпада с ЕГН-то Ви/.
Като влезете с ПИК в системата на НАП има два данъчни сучекта - единия с БУЛСТАТ, другия с ЕГН. Подавате Д55 през БУЛСТАТА.

ПП Не съм пробвала дали Д55 може да се подава с ПИК, но би трябвало.
Попълвате таблици 1 и 2 само да месеците 11 и 12, когато е бил СОЛ. За тези месеци попълвате всичко - и осиг.доход по ТД, и реалния доход като СОЛ, и дохода, върху който са направени авансови осигуровки. Следвайте указанията.
Няма проблем да се сключи основен ТД на 2 часа. Поне в КТ няма ограничение.
Ако МОД е 510 лв за 8-часов работен ден, то за двучасов ще е (510:8)*2=127,50.
Щом напускате по Ваше желание или с Ваше съгласие, имате право само на  минимума, който съм посочила.
Дават БУЛСТАТ веднага на едно временно удостоверение или както се казва. Обикновено БУЛСТАТа съвпада с ЕГНто. За картончетата - до преди година и половина даваха, но се говореше дамги махат. Картончето ставаше след два-три месеца от регистрациятя.
Като влезете с ПИК трябва да имате ФЛ с ЕГН и ЮЛ с БУЛСТАТ =ЕГН. ОКД 5 подавате като ФЛ, а Д1 като ЮЛ.