Няма такава възможност.

Е има, но струва между 1500 и 15000 лв при проверка.
Ами то си пише: "Настоящия документ се изготви в ДВА еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните"
Щом са еднообразни, какво значение има кой кой екземпляр ще вземе?
По закон е длъжен да плати. Ако не плати можете да го съдиите. И ще спечелите.
Болничния е 80% от средния осигурителен доход с вноски за общо заболяване и майчинство от последните 18 месеца.
Майчинството  е 90% от средния доход с осигуровки за  ОЗМ 24 месеца назад.
И в двата случая: За времето с платена борса както и за времено без осигуровки-се взема минималната работна заплата., а за периодите с болничен - сумата, от която е изчислен.
Да се на начина ГД не е желателно. Дори да не е на борсата :)
ГД може да се сключи с лице, което получава обезщетение за безработица. Ако по този ГД ще има осигуровки, лицето трябва да уведоми НОИ за временно спиране на обезщетението. Ако по ГД няма осигуровки, не уведомява НОИ и не му спират обезщетението
искам да си платя осигуровките  това е
За да плащате осигуровки трябва да имате основание. Какво е то?
Здравейте,аз съм футболист и искам да се регистрирам в бюрото по труда... Искам да попитам при положение ,че не взимам максималния доход от 2600лв  , мога ли да помоля наш семеен приятел да ме назначи във неговата фирма на максилания доход от 2600 и след 10-15 дена ме освободи по какъв член трябва да ме освободи и ще мога ли да кандидатствам за максимално обещетение . Благодаря предварително

Размерът на обезщетението за безработица, когато имате право на такова, се изчислява от осигурителния доход с вноски за безработица 24 месеца назад. 10-15 дни с максимален доход сигурно ще окажат влияние, но не повече от 15-20 лева на месец.

Членът, че по който ще Ви освободят е по-важен - не трябва да е 325,ал.1 т. 1, чл. 326, чл. 331 или дисциплинарно уволнение. Всичко друго може.

Моля за мнение какво може да направи заместничката, за да не загуби обезщетението до 410 ден.

1. Да си намери друга работа преди 45-дневния болничен
2. Да си регистрира фирма или свободна професия и да започне да се осигурява като СОЛ и за ОЗМ поне ден преди 45-дневния болничен
1. От когато спира да работи в дружеството,  но не по-късно от продажбата на дяловете.
2. Актуалния към датата на съставяне/подписване
3. Е и?
4. Би трябвало да е ново, но не съм сигурна

ПП Предполагам, че после ще питате новия собственик от кога се самоосигурява.  Явно няма да има основание преди вписването в ТР. И на мен самата не ми е ясно какво става в едно ЕООД, от момента на фактическата продажба (подписване на акна за прехвърляне, плащането, подаване на документите в ТР) до вписването на новия собственик в ТР. И какво точно става, ако точно в това време трябва да се подпише договор, да се назначи работник...
А времето когато съм се самоосигурявал не се ли брои ?
Не, не се брои. При самоосигуряването няма осигуровки за безработица.
Щом няма 3 годити от отпускането на предходното обезщетение,  сега ,ако отново имате право на обезщетение,  то може да бъде само минималното- 4 месеца по 9 лв на работен ден.
За да имате право на обезщетение за безработица задължително трябва:
- да имате минимум 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18 календарни
- да не подлежите на осигуряване на друго основание
- да не сте пенсионер по стаж и възраст.
Здравейте!
Имам следния казус
Задължително ли е условието за последните 18 месеца да имаш 12 осигурителни месеца, 9 месеца не може така ли?
В такъв случай ще ми се броят ли за осигурителни месеци ,тези в които съм ползвал борса от 01.11.2016 до 28.02.2017, защото сега съм освободен по чл.71 ,Ал.1, но не са минали 3 години от първата борса която съм ползвал и без тези 4 месеца трудовия ми стаж за последните 18 месеца е 9 месеца и 5 дни.

Задължителни са 12. Може и да не са непрекъснат стаж, а сумарно.
Времето на борсата не се брои. Ако в 18 месечния период имате стаж преди предходната борса, той се брои. /видях датите - нямате такъв/

Само да допълня, че осигуровките за самоосигуряващите се се внасят до 10 число, не до 25.

До 10-то число? Това къде го пише? И не беше ли много отдавна?

ПП А, и коригирахте се :) но няма да се трия
Пък и управителя иска просто да пусне хората да си почиват без да си харчат платения отпуск, т.е. този един ден ще им бъде платен като работен.
Как според вас да стане документално това?


Ами така си го оформяте и документално :) Отбелязвате в присъствената форма че са присъствали и плащате заплата :) Само ги уведомява, че имат "бонус ден". Устно!
Да няма междувременно някой неплатен без стаж? Или някоя самоотлъчка?
Проверете по-подробно.

Е, може и грешка да е.
или трябва да е без отпуската
3 дни раб. *(517.05 / 8дни)* 70% = 3*45.24*70% = 135.73

В този случай не трябва да е 517,05, а само възнаграждението за 8-те отработени дни.
Всяка подадена СД по ДДС в срока за подаване заличава предходната, че подадена за същия месец, но така че няма опасност от дублиране.
Щом имате КЕП проверете си справката за задълженията
Един лев не е никакъв граничен случай. Границата е минималната работна заплата и то само в случай, че лицето не работи другаде и не е СОЛ.
Изобщо: по отношение на осигуряването по ГД няма съществена разлика между пенсионери и не пенсионери. Единственото е, че когато за непенсионер осигуряването за пенсия е задължително, пенсионерът може да избере дали да го прави или не.

ПП От историята на включванията Ви ясно се вижда какво имате и какво се опитвате да правите. Успех и на Вас и на майка Ви.
Защо четете втората част на чл.40, ал.1, т.3, буква "а"? Доколкото  мога да смятам, ако от 2000 лв приспаднем НПР, се получава доста над МРЗ, което значи, че Вашият случай е в първата част на точката. Т.е. - дължат се ЗОВ върху 2000-НПР, като вноската се дели между изпълнител и възложител в указаната в т.1 пропорция. Е, ако пенсията е много висока, може и ЗОВ по ГД да са върху  по-малка сума, така че да не се превиши максимума.
Виждам, че много неща не са Ви съвсем ясни, но или се опитвате да спестите от счетоводител, или не му вярвате. И двете неща не са добре.
Защо не погледнете КСО /чл. 4/ и ЗЗО /чл. 40/. Много ясно е написано.
Преди това трябва да решите в коя комбинация от случаи попадате: дали сумата по ГД след НПР е под или над МРЗ,  има ли пенсионетът и друг осигурителен доход през месеца, дали е СОЛ,... В някои от случаите е от значение дали желае да се осигурява за пенсия, в други не е. Здравното е или задължително или не се внася, няма по желание.