Тя цитира чл.325 т.3 или т.4. Назначена е по чл.67 т.1. "Сама си подаде молба..." Да - дойде в началото на месеца и ми я връчи, не съм я търсила и не съм я карала насила....
За прекратяване на ТД по чл. 325, ал.1, т. 3 или 4 не се подава молба /заявление/ от работника, защото това не зависи нито от желанието на работника, нито от желанието на работодателя.  Работникът сам си подава молба /заявление/ за прекратяване на ТД, когато това става по негова инициатива /чл. 325, ал.1, т.1, чл. 326, чл. 327, евентуално по чл. 71/.  При подаването на молбата е трябвало да обясните правата на работничката си и да откажете приемането на некоректен и незаконосъобразен документ.
От друга страна - Вие сте прекратили ТД по взаимно съгласие без такова да е имало - работничката нито е проявила желание, нито се е съгласила с Вашето /не е подписала заповедта/. Желателно е бързо да оправите нещата, защото тя е в пълното си основание да Ви съди за незаконосъобразно прекратяване на ТД.
Правите грешка след грешка... Какво значи:
сама си подаде молба за напускане, цитирани членове от КТ, по които няма как да бъде освободена. - хем сама подава молба, хем цитира членове, по които не може да бъде освободена? Кавва молба по-точно подава?
Прекратих ТПО по чл.325, т.1 ... но на заповедта не ми се разписа   - къде тогава е взаимното съгласие?

Колкото до срока за плащане на обезщетението - обикновено се плаща при прекратяване на ТД. Работникът има право да си го търси до три години след това. А може и да Ви съди...
А Вие кога постъпихте на работа? На 12 или на 14? Ако е на 14 - всичко е правилно.
Ако сте почнала на 12-ти - кога е подписан трудовия договор, кога е подадено уведомлението, кога получихте справката за регистрирания ТД? Ако всичко е оправено преди 12.10 и на 12.10 сте била на работа, то наистина е техническа грешка и трябва да се отстрани.

ПП.  Прекъсването на стажа за два дни няма никакво практическо значение.
Може. Подава се декларация в НАП.
Имаме клиен който се занимава с монтаж на PVC и алуминиева дограма,както така и комарници,щори и е с 22.23

По-горе е цитирано : 22.23 Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството. Вие нали само монтирате, а не произвеждате?

ПП Обърках питащи с отговарящи. Извинете!  :blush:
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи  - това не Ви ли хареса?

И защо Ви интересува КИД, след като няма работници?
След като автомобила е бил собственост на ЕТ, то доходът от продажбата е на... ЕТ. Той си влиза в общите приходи на ЕТ и не се отличава от другите му приходи. Декларирането е с приложението за доходи от дейност като ЕТ в ГДД заедно със всичките приходи, разходи, печалба и т.н. Колкото до това, кой ще внесе данъка - явно ЕТ-то не може :), защото ГДД се подава от ФЛ и данъкът , вкл. този от дейността като ЕТ, се плаща от ФЛ. Естествено, ако дейността на ЕТ излезе на печалба.
ФЛ, след като придобие автомобила, подава декларация в общината по ЗМДТ в двумесечен срок /ако не бъркам/ и започва да си плаща данък за МПС.
Колкото до ДДС - то - погледнете какво пише в ЗДДС за продажбата на неамортизирани активи.
Пазарната цена е цената, на която бихте могли да продадете автомобила на трето/ несвързано/ лице. Най-лесното е по застрахователната стойност.
И като нямат пари каква е ползата от разпределянето на дивидент? Да се внесат 5% данък?
И как ще "изчистите" сметките - само дето една сума от неразпределена печалба ще стане задължение към собственика...
С датата на начисляване - за осигуровките.
И не по-късно от 25.10.2015
Подаването на болничните в НОИ е същото от години насам. Разликата е, че не се носи самия болничен.
Работодателят носи  в НОИ документите, които сте изброили. Представят се до 15 число на месеца следващ този в които болничният е представен.
Включително и при болнични за 3 дни.

По-добре е да изчакате да изтече болничния.
Дните в болничен не се броят като отработени при пресмятане на изпитателния срок.
Въпросът ми : Кой трябва да ги издаде?
Да отговоря по-практично :
Удостоверението за липса на задължения се издава от НАП но седалище на фирмата, ако документът трябва да е издаден на името на фирмата или по лична карта на ФЛ, ако документът е за нуждите на ФЛ.  Подава се искане по образец. Искането се подава на място лично или от друго лице /обикновено не искат пълномощно/ или с КЕП. Не зная дали може с ПИК. Получаването е само на място в НАП лично от ФЛ, лично от управителя на фирмата, от упълномощено лице с нотариално пълномощно.
Като изключим факта, че всичко прилича на прикрит ТД /глоби от 1500 до 15000/:
- плащанията по ГД са според реда, който сте договорирали с възложителя
- щом като работите другаде, наистина по ГД има осигуровки, но една част е за сметка на възложителя, другата се удържа от Вас
- относно данъка върху дохода по ГД, ПЛАТЕН през четвъртото тримесечие, погледнете чл.65, ал. 13 от ЗДДФЛ.
- декларацията по чл. 55 се подава от възложителя. Ако има какво да декларира. Той подава и справката по чл. 73
- изпълнителят подава  декларация по чл.50
Възможни са два варианта - граждански договор или регистрация на свободна професия. Първото няма да се хареса на фирмите, които купуват бижутата. За втория ще са необходими някои регистрации и някаква отчетност, но не е задължителен касов апарат. Осигуровките могат да са само 33,20 на месец и то само за месеците, през които има работа. Колкото и да бягате от счетоводител, добре е да се свържете с такъв поне в началото. Той ще Ви обясни подробно и съобразно дейността и доходите кога, как и какво точно да правите, че да минимизирате вноските в бюджета. После и сама можете да се справите.
Благодаря! Чакам отговор за прихващането. Имаш предвид все едно правя авансово плащане, тоест правя окончателна фактура като пиша депозит с минус/за прихващането/?
По този начин няма ли да "изгубите"ДДС? Все пак аванса е с ДДС, а гаранцията без. Ако сте по ДДС, разбира се.
След като нямате доказан доход 550 месечно няма да Ви заверят книжката на 550. Ще Ви я заверят на 420 лв., освен, ако нямате доход над 420 / но под 550 , както вече писахте / .
А не трябва ли да се отчете какъв е бил минимумът за СОЛ според ЗБДОО за 2014? Възможно да е 550. Ако е така, върху каква сума ще се завери осиг.книжка?
За прихващането  никакви. Имате си едни пари, които стоят надвнесени в осигурителните Ви сметки и си ги ползвате за погасяване на следващите задължения.
За възстановяването не съм сигурна, но мисля че трябва заявление.
Все пак за да стане ясно, че вностите са надвнесени, трябва да има корекция на подадените декларации.
Накрая - два съвета:
1. Извадете си ПИК и си проверявайте състоянието на задълженията, както и кой плащания какви задължения покриват.
2. Икономията от счетоводно обслужване не е добра идея.
Ако е на високия процент няма да има корекция.

Е, да. За 2011 и 2012 няма да има корекция. Но да внимава с доходите и авансовите осигуровки за 2015. Особено ако ползва болнични или майчинство :)
Прави са от НОИ. Да Ви дадат предписание за корекции на Д1.
Надвнесените осигуровки можете да ползвате за покриване на други осигурителни задължения или да поискате ефективно възстановяване.

"Избран" осиг.доход, означава, че избирате върху каква сума АВАНСОВО да правите осиг.вноски, а в края на годината правите изравняване според доходите, вписани в ГДД и таблици 1 и 2 към нея. Ако сте надвнесли - приспадате или искате връщане за сумите над минимума, ако сте внесли по-малко - довнасяте.
Каква е драмата с прекъсването от 1-2-3 дни, така и не разбрах...
Нама никакъв смисъл, но много хора държат "да няма прекъсване в стажа" :)
То осигурителният така и така не се прекъсва....