Не може да пуснете Д1 само с данък - трябва да има някакви дни, ако не работни, то поне със ЗОВ /неплатен, болничен.../
Имам мякакъв бегъл спомен, че в случай като този - платено само обезщетение по чл.224, не се подава Д1.
За фирми до двойния размер са данъчно признат разход, за който не се дължат осигурителни вноски и не е облагаем доход на командированите лица.

Можете да ползвате ДДС по фактурата за нощувка - чл. 70, ал. 3, т. 7 от ЗДДС


Като разглеждах ЗКПО, не видях да има ограничение в признаването на разхода за командировки /пътни, дневни, квартирни/.
Дохода на работника над двойния размер се облага по ЗДДФЛ.
Зависи от процента на инвалидност - не се удържа при инвалидност 50 и над 50%
Зависи от дохода - ако не бъркам - не се облагат  суми до 660 лв месечно или 7920 годишно. Точният равмер може да проверите в ЗДДФЛ.
Не зная колко е удачно, но аз бих го направила. Само че въпросът трябва да засяга точно моята конкретна ситуация, а не някакъв друг частен случай.
Що не си вмъкнете в трудовите договори една точка  "Трудовият договор влиза в сила от постъпването на РАБОТНИКА / СЛУЖИТЕЛЯ на работа, което се удостоверява писмено." Така си решавате проблемите с по-късното започване на работа по ТД.
А ако това лице работи на втори ТД от 17 до 20 часа и на 07.10. трябва да е на работа?
Не съм доктор и не ми се четат наредбите /поне за сега/, но ако болничният е от 08.10, как ще се оправдае отсъствието на 07.10 след обяд при втория работодател? Или ще има два болнични с различни дати? Да не питам как ще се плащат от НОИ...
Може ли един под въпрос - Работник сключва ТД в 8,00 на 07.10 за 4 часов работен ден от 9 до 13 часа. Счетито подава уведомление по чл.62 и в 8,45 работникът подписва справката. Започва работа в 9,00, получава инструктажи и т.н., работи до 13 ч. и си тръгва. В 16 часа пада и чупи крак, отива на лекар и взема болничен от ... 07.10.  Как да тълкуваме датата 07.10 - първи ден от болничния, работен ден или...
Ситуацията е хипотетична, но не и невъзможна.
Явно въпросът не опира до забрана за фактуриране, а в забрана на продажбите "на едро" колкото и да няма точна дефиниция на това понятие.
Щом сте на територията на предприятие за търговия на едро, съвсем възможно е те да не искат конкуренти. Погледнете си договора за наем. Може би там има някакви ограничения. Договарянето на такъв вид ограничения в обема на еднократни продажми не смятам, че е незаконно.
Освен това  - от къде "Тържища и пазари" знаят какво продавате, какво, колко и кому фактурирате? Заложен ли е подобен контрол в договора? Има ли в този договор регламентирани глоби? Нещо с дребен шрифт? Някаква препратка към Общите правила на тържището?
Теоритично погледнато  - дължи за периода от 01.09. до 25.09. /за 17 то 20 работни дни - 14,28 лв/
А като гледам справките от НАП за подобни случаи - вече отчитат и непълни месеци....
Най-добре е лицето да си извади ПИК и да си направи справка за дължимите и внесени осигуровки. Става само лично. Ако не може да го направи - нека някой от родителите да помоли в съответния офис на НАП по постоянен адрес да направят справка за задълженията. Често се съгласяват.
Зависи и чрез тези СМР какво се постига  - изгражда се нова канализация /нов ДМА/, ремонтира се съществуваща канализация за да се възстанови дейността й /ремонт/ или се разширява и модернизира съществуваща канализация, като се увеличава капацитета й /подобрение на ДМА/.
Отделно въпросът за собствеността.
А между ремонт или външна услуга не виждам разлика.
Като е пенсионер по болест  - какъв е процента на инвалидност? От там  -дължи ли се или не ЗДДФЛ?
Да разбирам, че имате надвнесена сума по единната сметка? Просто следващия път внесете по-малко пари и нулирайте нещата.
Обърнете внимание на сроковете, в които са дължими различните плащания. Конкретно - вижте ЗДДФЛ - той е дължим до 25-ти на месеца, следващ плащането.
Провери дали сумата за трите дни от работодател не е по-малка от МОД за 3 дни.
Ако задължения са платени - нямате проблеми. Независимо че сумите са разбъркани.
Вижте все пак какво е това от 2012, което е внесено преди срока или е надвнесено
КСО, чл.54в, ал.1
от 15 до 20 години стаж - 10 месеца
Ирена, и ти си права "принципно" :) Сега семейния кодекс дава възможност И за друго разпределяне на имуществото, придобито през брака, освен познатата семейна имуществена общност /предбрачен договор и т.н. - неща с които не съм наясно/. Скоро продавах имот, придобит по време на брака и искаха декларация относно начина ан разпределяне на семейното имущество.
При сключване на договор за наем на семейно жилище е добре да си направите труда да установите кой точно е собственика и договора да е с ВСИЧКИ собственици. Ако е нужно - поискайте и други документи, освен нотариалния акт.

И още нещо от опит: Преди години правихме ремонт на апартамент като подписахме договор със съпруга. Всичко вървеше добре до последното плащане. Тогава се появи съпругата и каза: "Какво сте направили с апартамента Ми? Аз не исках да се променя еди какво си..." И почнаах едни разправии... бедна ви фантазия...
в трудовата книжка ще напиша, че трудовият стаж не е равен на осигурителния

Такъв текст не се вписва. Пише се само когато ОС=ТС. Когато не са равни, не се пише нищо
е като е в изпитателен срок запазват ли се същите права и задължения
В рамките на изпитателния срок само страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. За другата страна изпитването има значение до толкова, доколкото във всеки един момент може да се окаже без договор.
Т.е. - ако желае да напусне по свое желание, работникът трябва да спази предизвестието независимо дали е в срок на изпитване или не.
А защо не опитате по взаимно съгласие?
С случая изпитателтния срок не е от значение. Важно е какъв е срока на предизвестието