Доколкото помня, фотографските услуги са на патент. Проверете какъв е размера на патента във Вашата община. Ако сумата Ви устройва, регистрирате ЕТ или свободна професия. Освен патента не плащате друг данък. Като пенсионер имате право да се осигурявате само здравно (8% от 560 лв месечно)
Ако прецените, че патента е много повече от 10% от разликата между приходи и разходи, регистрирате ЕООД. Данъкът е 10% върху печалбата (приходи минус разходи за дейността). Осигуровките са същите.
Свободната професия има едно малко предимство - не сте длъжен да издавате касов бон за сумите,  които получавате в брой.
1. За данъка по ГД не се подава Д6
2. Да
Да. И уведомление за ТД. И договор със СТМ. И инструктажи. И...

Не разбирам много от трудово право, но не зная дали на практика е допустимо лицето У.У. - управител, представляващ работодателя, да сключи ТД със лицето У.У. - работник.
Ако сте купили компютри ОТ ФЛ и сте му ПЛАТИЛИ - трябва
Код - например 503, 506
Да, за лицето У, което работи във фирма "Х"ЕООД, където не е собственик, е необходим договор. Тъй като работата като лекар е свързана с работно време и работно място, договорът би трябвало да е трудов. Работата като лекар няма нищо общо със задълженията по управление на фирмата, произтичащи от ДУ.
"Личен труд" може да полага само собственик/съдружник.
Осигуряването - както при всеки друг трудов договор. За определяне достигането на максималния осиг.доход ТД и ДУ са на едно ниво, защото и осигуровките са еднакви, така че кое ще е първо, кое второ - няма значение. До 3000 /сумарно/ с осигуровки, после - без.
1. Работното време по всички ТД не може да е над 12 часа дневно
2. Осигуровките по трудов договор на 8 часа са повече отколкото осигуровките на СОЛ.
3. В собствената си фирма не винаги е възможно да работи на ТД.

Ако е собственик и управител на фирмата, много по-евтино ще е да се самоосигурява за цялата си дейност. Пък ако искате нещо да мине за разход на фирмата - "плащайте" по 150-160 лв за личния труд /колкото да покрие осигуровките и да няма данък/
осигурява в фирма на .като работник и на .в фирмата, в която е управител. Неговото желание е да измислим нещо, което да е 8 ч като работник

Не стават ли много часовете?
Това: на 4ч.в фирмата, в която е управител го разбирам като трудов договор, защото нито при ДУ, нито при СОЛ има часове

Неговото желание е да измислим нещо, което да е 8 ч като работник, но не иска да е Сол в неговата фирма, за да не плаща  осигуровки   И иска да плаща повече осигуровки като работник, но да не внася осигуровки като СОЛ?!?
Не разбрах кое лице какво е и кое от тях упражнява личен труд. Не мога да свържа собственика е назначил друго лице по ДУК и в същото време лицето упражнява и личен труд в ЕООДто
Проблемът ми е, че предизвестието изтича в почивен ден/събота/ - и какъв е проблема? На предизвестието пишете, че ТД ще бъде прекратен считано от ... /събота/. Така съставяте и заповедта. Колкото формален и информативен характер да има тази заповед, желателно е /не задължително/ датата на връчване и подписване  да е преди деня "считано от". Според някои колеги, когато определен срок изтича в неработен ден прекратяват ТД считано от понеделник. Аз съм съгласна с тезата, че щом има срок ТД се прекратява с изтичането на срока, независимо дали е в събота, неделя или понеделник. Човекът не губи нищо.
Първо очаквам че в деня на връчване на предизвестието ще излезе в болнични - да излиза. Нали в деня на връчването е на работа. Носи си болничните, вие ги подавате до датата на изтичане на предизвестието и толкоз. Изтича предизвестието - прекратявате договора. Няма защите. Проверете дали не трябва да ги подавате и още 30 дни след прекратяване на ТД
може да откаже да го подпише. Как се процедира в такава ситуация. - връчвате го пред свидетели и те се подписват.
За трите дни от работодателя обезщетението се смята 70% върху  средното възнаграждение за един отработен ден в месеца на настъпване на неработоспособността. От това обезщетение се удържат осигуровки за сметка на работника,  но не се удържа данък.
За дните от НОИ - 80% върху среднодневния доход за последните 18 месеца преди месеца на настъпване на нетрудоспособността., но не повече от средния нетен (чист) доход. Вземат се всички доходи, върху които са Ви осигурявали по трудов договор.
Променете нещо в закръгляванията и в ОПРто. Или някъде другаде в баланса (например в задължения или вземания)
Ако в Д6 стойностите са в посока увеличение - подавате редовна Д6 САМО с увеличението.
Ако в Д6 стойностите са в посока намаление - коригираща Д6 с верните стойности. Погледнете в Наредба Н8 какви са сроковете за корекция на Д6
Може да има решение, може да няма, важното е  договор да има :)
Без уведомление по чл. 62.
Протоколът или самия договор не се публикуват в ТР
Защо да не може?
По всички въпроси "да".
Това, с над внесени данък е трябвало да го оправите през м. 01 при годишното изравняване на данъка. И с ГДД ще стане
Като се абстрахирам от дискриминационното отношение към част от служителите: така , както казвате би могло да стане.  Обърнете внимание на Д6 с код 8. Докато всички осигуровки са дължими до 25.03., то едната част от данъка е дължима да 25.03., а другата до 25.04.
И пак си помислете за законосъобразността на това диференцирано плащане
Фирмата - каквато решите. Аз не препоръчвам ЕТ. За ООД ще Ви трябва съдружник.. Може би в случая ЕООД върши работа.
Счетоводител не Ви е нужен постоянно, но е добре да направите няколко консултации в началото.
Печалбата се облага на годишна база с 10% данък. Няма значение, че печалбата е малка. Не е проблем и да сте на загуба.
Освен данъка, който ще трябва да се осигурявате за дейността си. Най-евтино е като самоосигуряващо се лице се (СОЛ) върху минимум 560 лв.
Касов апарат ще Ви трябва, освен ако плащанията не са само по банков път.

Ако продавате като физическо лице, в края на годината дължите 15% данък и сте задължени да се самоосигурявате върху минимум 560 лв.
Може всякък. Най-лесното е да се реши да му се плаща 'личен труд'  в размер на 1000 или повече лева. Може и да може на ТД (според това, което което ще върши). Може и ДУК, ако само ще управлява. Може СОЛ+ТД или СОЛ+ДУК. Теоритично е възможно и СОЛ+ДУ+ТД