Да,засега спиране на дейността.Затова искам да намаля касовата наличност.Така ще остане фирмата,не се знае докога.А след време,ако се реши да се ликвидира-ще трябва да се намерят парите кеш ли?Нещо с основния капитал,че е останал в касата,горе-долу се покриват-не става ли?

Не Ви трябва да намалявате касата. Оставете нещата така.
Доказване/показване на парите в брой ще е необходимо само при евентуална проверка.
Ако отново започнете дейност бъркате в джоба на собственика, където се "помещава" касата, вадите парите и почвате да оперирате с тях.
При ликвидация бъркате в джоба-"каса" и премествате парите в джоб "личен" на собственика, като му връщате внесения капитал /най-елементарно обяснено/
Ако сте успели да разделите стоката на три, не виждам проблем. Или ако две са аванс, а третата окончателна.
Не виждам смисъл в цялата процедура, тъй като и по една фактура могат да направят няколко плащания.
Ако всяка фактура е отделна доставка, т.е. - няма две или повече факттури по една доставка или договор с обща стойност над 10000, законово може да платите в брой.
Всичко останало е комуникация с контрагентите.
След като има работа в две различни дружества,  как да стане с една ведомост?
Във всяко предприятие се плаща отделно.
Е, това е друго. Всяка ОП на ЕС си има собствени правила и ограничения.
Ако въпросът Ви не е "по принцип", а е свързан с конкретна ОП, запознайте се с нея
Датите са си добре.
тези няколко дни до навършването на 3 години са фатални
Че лицето работи по ГД.  :smile1:
Как?
Освен с ГДД с справка 73, което е догодина по някое време

Само за конкретния случай  питам (ГД под МРЗ)
Ако заплатата му е била относително постоянна - не или почти не
Не повече от 6 месеца. Все пак трябва да имате 12 от последните 18 със осигуровки

Това двойно осчетоводяване е станало минали месеци и въпросът ми беше дали мога сега да го сторнирам при положение, че за месеца  няма реализиран оборот?
Ако става въпрос само за счетоводно то записване (поне така се разбира от въпроса Ви),  защо не.
Подозирам, че проблемът е в двойното включване в дневника на продажбите. Ако е така - вижте чл. 126 от закона.
Здравейте! Приятелят ми също се регистрира като свободна професия. Пуска месечно по една фактура. Върху този ли доход трябва да плаща осигуровки?
Не.
Трябва да се регистрира като самосигуряващи се лице и да се осигурява минимум върху 510 лв /за 218г/. В края на годината прави изравняване на осигурителните вноски.
Най-добре е да се свърже със счетоводител, който да му обясни какво, кога и как трябва да прави.
По 1600 лв ще получавате, ако 24 месеца преди това сте осигурявани (вкл. за безработица) на върху 2666.66лв., а в България максималния осигурителен доход е 2600лв. За всичко останало можете да прочетете в КСО (чл. 54а-54м), на страницата на НОИ, че в тази тема или в други ден подобни във форума.
Ще е пречка.
Ако искате да направите услуга, прекратете ГД в деня преди прекратяване на ТД и надлежно посочете тази дата в Д1. Пък после, че ако човекът много Ви трябва, сключете нов ГД през следващия месец. Дори ще е по-добре да е след месеца, през който ще се плаща обезщетение по чл. 220
Доколкото помня КСО, условието беше "който има друг осигурителен доход ПРЕЗ месеца" и не би трябвало да делите месеца на частни. Дори ГД да се отнася само за времето след прекратяване на ТД, че щом е бил осигурен поне един дтн по ТД, по ГД дължите осигуровки.
Декларацията по чл. 55 се подава до края на месеца следващ тримесечието през което е взето решението за разпределяне на дивидент. Данъкът се внася в същия срок. Датата на плащане не е обвързана с подаването на Д55 и/или с плащането на данъка.

ПП Решението на за разпределяне на дивиденти на не се взема от СОЛ-а, а от собствениците на капитала. ;)
Щом сумарния доход е над МОД, не преизчислявате
Да, за съжаление кодекса на труда не ни помага в такива случаи.
Единствения законов начин е да го водите самоотлъчка - без осигуровки, без стаж, без Д1. Предполагам, че си пазите върнатото писмо, което сте пратили на адреса за кореспонденция.
Всички други начини, които бих Ви предложила са незаконни.
Има и един полузаконен - споделяте с другите работници /по-точно тези, които са му съседи, приятели, които са "клюкари"/, колко лошо е да те водят самоотлъчка - не ти се внасят здравни осигуровки /пенсионните не ги интересуват/ и ще ти се прекратят здравните права, ще ти спрат детските, помощите,  и т.н. каквото Ви дойде наум. Важното е да звучи страшно, убедително и да изглежда законно. Обикновено действа :)