По първия въпрос: да, длъжен е. Обезщетението за неползван отпуск се дължи независимо от начина на прекратяване на договора.
По втория въпрос : щом имате повече от 12 месеца работа по ТД от последните 18, имате право на обезщетение. Дали обезщетението ще е минимално или според дохода и стажа, зависи от начина на прекратяване на ТД. Минимално ще е, че ако прекратяването е по взаимно съгласие или по Ваше желание. Или ако през последните 3 години сте били на борсата. Според стажа и дохода ще е при прекратяване на срочен договор (с изтичане на срока, завършване на работата...), с предизвестие от работодателя и др.
При начина, по който е формулиран Вашия ТД, не мога да гадая по какъв начин ще бъде прекратен. Особено ако е сключен на основание на чл. 68, ал. 1, т. 1. Ако основанието е чл. 68, ал. 1, т. 2, нещата са по-прости (прекратяване по чл. 325, ал. 1, т. 3 и "пълна"  борса)
Касовият бон е за плащането. Може една фактура с няколко бона и няколко фактури с един бон. Дали е удобно - това е друг въпрос
А с какво е документирано, че парите са върнати онзи ден, в а не днес?
Или фактурата е била без касов бон /няма документирано плащане/?
Д1 за лицето/лицата с ГД и редовна Д6 със сумите, които са в повече от вече декларираните /само с размера на добавката/
Ако става въпрос за дни - по-добре да е малко след започване на работа по новия договор.

Това е мое мнение. Изчакайте и други.
Нямате право да издавате нова ТК. Когато Ви донесе, че тогава попълвате. В бюрото по труда ще покаже входящия номер от ИТ и те ще определят срок за представяне на ТК.

Погледнете в наредбата за трудовите книжки кога се издава документа по прил. 2 и дали няма да свърши работа.
Колко да е максимална пенсията, не е 3000 лв. Значи по ТД трябва да има здравни осигуровки.
Аз бих поставила въпроса така: Ако по ТД възнаграждението е 3000 лв, то здравните осигуровки върху какъв доход се внасят? Върху 3000 или върху 3000-пенсията?
Чудя им се на тези горди собственици на ЕООД, дето си регистрират фирма, назначават си друг да я управлява, а те само очакват дивидент. И от горе на всичко искат и да не плащат за на управителя и/или да не го осигуряват :( Пенсионер било, че безвъзмезден ДУ било.. :(
А колко по-лесно, по-логично, че и по-икономично би било да се хванат под ръка с този управител и да регистрират едно ООД....
Има два начина да не се осигурява в ООД-то: 1. ООДто да няма дейност, 2. Този съдружник да не упражнява никаква дейност в това ООД.
Има и два случаяа, при които подлежи на самоосигуряване в ООД-то си без да прави реални вноски: 1. Подлежи на самоосигуряване и на друго основание и е избрал да внася осигуровки чрез друг БУЛСТАТ, 2. На друго място в е осигурен на максимума.

Относно ДУ: при безвъзмезден договор няма възнаграждение и може да се тълкува, че че няма осигуровки. Аз лично не съм съгласна с това, защото в КСО е казано: "Осигуровките за са върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управители за съответната дейност". МОД при всички случаи е повече от от 0.
От друга странна, ДУ е сделка между свързани лица и всяко отклонение от пазарните цени подлежи на санкция по ЗКПО.

Не искам да натрапвам личното си мнение. Давам Ви само някои теми за размисъл. В края на краищата решенията се вземат от собственика и управителя и те си носят отговорността. От Вас се иска да се запознаете с всички факти, да предложите решения, да информирате за очакваните разходи, за евентуалните проблеми и санкции.
Щом ще управлява  по Договор за управление и ако не върши друга работа в дружеството, не подава декларация за самоосигуряване  в ООД-то. Като управител си се осигурява по ДУ и няма значение, че е персионер.
Благодаря Ви за отговорите! А след като новият управител е пенсионер и се самоосигурява в собствено ЕООД, необходимо ли е да се подава декларация за осигуряване  в ООД-то?
Зависи.
Новият управител съдружник ли е в това ООД?
По силата на какво управлява (учредителен акт,  ДУ, ТД...) ?
Според мен лицето е осигурено на друго основание и се дължат осигуровки върхутози ГД.
Да, ще бъде.
Базата - доходът, от който е било изчислено обезщетението за временната неработоспособност.
По темата: Кодекс за социално осигуряване, чл. 54а -  54к и на страницата на НОИ http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
Лихвите се плащат по същите сметки и със ссъщия код като основното завължение. Може да се плати в едно платежно заедно със следващо задължение по същия данък /обща сума/
Ако се регистрира свободна професия с идеята "просто да има, че като потрябва да е под ръка" нали не е задължително веднага да започне самоосигуряване?
И ако по тази свободна професия дейността е "тука има, тука няма", то може и самоосигуряването да се прекъсва и възобновява?
Според мен е така, но ми казаха, че ако свободната професия спре дейност, макар и временно, трябвало да се отпише от регистър БУЛТАТ.
Подобно твърдение чух и за ЗП, макар, че виждам много ЗП с временно прекъсната дейност. Е, временно, временно ... работят 2 месеца в годината и вземат субсидди...
Благодаря.
А да попитам когато имаш не внесени здравни осигуровки  от 2017 като безработен   колко време назад /години/трябва да внесеш  тези осигуровки. Какъв е давностния  срок.
Ако искаш да си въстановиш здравноосигурителните права - трябва да се изчисти всичко неплатено за 5 години назад. Включително и лихвите.
Ако не бързаш, почваш да се осигуряваш и когато се сдобиеш с 33 последователни месеца с осигуровки, ставаш с непрекуснати здравноосигурителни права.
Имай предвид, че ако сам/а се осигуряваш, трябва да декларираш за кои месеци ще плащаш, за да не се покрият първо старите задължения.

Давността е 5 години, но не се прилага автоматично
Не става.
Е, става, но най-малко след 3 години
За платени отпуск има възнаграждение, че нали? Осиг. доход е възнаграждението, но не по малко от МОД за длъжността пропорционално на работните дни (т. 21)
В т. 17 пропорционалната част на осиг. доход, върху които се дължат ЗО.
Каква е разликата между Х и У освен броя на акциите?

Всъщност за акции ли става въпрос или за дялове?