Щом лицето е СОЛ, то по ГД не се дължат нито осигуровки, нито данък.
Вие, като възложител, искате декларация, че изпълнителят е СОЛ, а той Ви издава документ с реквизитите на фактура за получената сума.
Абе, казали му... За да няма прекъсване на стажа... И за какво му са десетина дена стаж срещу плащане на глоба?
Пък и възобновяване от 31.01... Защо не си пусна от 01.02. - по-малко разправии..
Все пак - по-добре от 31-ви без глоба, отколкото от 22.01 и глоба :)
Плащането /паричен поток/ - да
Проформата /като ДДС, разход и т.н./ - не. Нота не е счетоводен документ. Търсете си оригинала.
Абе защо не вземат да си спретнат едно ООД и да си рещат проблемите :)
Един път СОЛ мисля че стига
Такава бележка - за данъкът върху заплатата, платена през януари 2013, ще Ви търси работодателят по основния ТД към 31.12.2013.

Освен ако в издадената вече бележка не са включени полагащите се, вместо изплатените заплати...
Данъкът никога не е разход !!!
Според мен няма образец за Сл.бел. за личен труд, текстът трябва да е свободен, съобразен с изискв. на чл.45.
Не си сигурна, нали?
1. Да.
2. Най-вероятно - да.
Обърнете внимание  - 1. Кои продажби са облагаеми с ДДС и 2. В качеството си на какъв има доход от продажба на недвижими имоти. 3. За какво му е този ДУ?
Ако сте самоосигуряващо се лице нямате право на обезщетение за безработица.
1 Едва ли
2 Ако трудовият договор е със срок на изпитване може да го прекратят по време на бременността без какъвто и да е проблем
Подава се декларация ОКД5 за начало на самоосигуряването. В НАП по лична карта
Извинявам се за коментара. Писах преди да си изпия кафето и съм объркала шефа с шофьор.
Ако предполагах, че питащият е некоректен - въобще нямаше да отговоря
Приемо-предавателен протокол
"Днес ... ААА предаде на БББ принтер марка в добро състояние. БББ заплати на ААА сумата ...лв. Подписи"
Не че име общо с питането, но ми е интересно - при Вас шофьорите ли вземат решения за покупка на офис техника?
Зависи
Ако е професионален военен, охранител или нещо подобно - може и да се включват.
Освен това - ако е от тези със "завареното положение"  - продължавате да плащате "клас" и за тези години, докато човекът работи при Вас.
Иначе - при нов работник в общия случай не се зачитат
Може като физическо лице да изпълните поръчката. Стига възложителят да няма други изисквания.
Върху сумата се дължат осигуровки и данък. Зависи тази сума за какъв период се отнася - от там и размера на осигуровките. Максимума на месечния осиг.доход е 2200 лв, като при ТД на 1200, по ГД ще се осигурявате до 1000 лв.месечно. Останалото - без осигуровки
После  -има значение дали има авторско право или не.
В този сайт има калкулатори за ГД - направете си сметките.
Ако питате за изчисляване на обезщетението за безработица - за месеците без осиг.доход се взема МРЗ. Като сума за периода. Няма бруто, няма нето - сумата е една
Но мисля, че не може да правите такова изравняване, изравняването ще дойде в ДУК.

Защо мислиш така? Според КСО ТД и ДУК са на едно ниво при определяне последователността на осиг.доход, така че съвсем възможно е първо да е ДУК, после - ТД. Като работодател по ТД искайте сл.бележка да осиг.доход по ДУК и не внасяйте осигуровки. Защо да се натоварвате допълнително :)
НСИ е Национален статистически институт. И едно време, и сега - все си е статистика.
Счетоводна политика не се подава никъде. Преди години в бланките на НСИ имаше справка за счетоводната политика. Сега - в ТР се публикува ГФО, който съдържа и "приложения", а едно от приложенията е аналогично на старата справка