Може и да не трябва да се подават.
След като е подадено за октомври, сигурно трябва да се подадат :)

Принципно - ако въобще се подават - подават се за трите месеца, ако не трябва да се подават - не се подава и за октомври.
Освен ако статуса на изпълнителя през октомври е с нещо по-различен от статуса през септември и декември.
В смисъл по някое време на годината е минал тази граница, но не е променена вноската като СОЛ. - какво значи "минал границата ПРЕЗ годината"?

Минималния размер на осиг. доход се определя година за година спрямо дохода на лицето като самоосигуряващо се втората година назад. И не се променя през годината.
Единствената граница, която не трябва да се прескача, е максимума.

 
ЗБДОО 2015
Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
По-скоро не ми беше ясно точно какво се пита. След отговора на МарПан  разбрах и питането и отговора.
Този ДУК трудов договор ли е? Ако "да" - работодателя по основния ТД прави изравняване на данъка и лицето не подава ГДД. Ако е "не" - значи има само един ТД и работодателя по него нито включва в изравняването дохода по ДУК, нито издава обобщена сл.бележка
1. По принцип Д1 на служителите и Д1 на СОЛа се подават отделно.
2. Декларациите не са приети, така че си ги пускате като нови, а не като корекция
А на нас вече ни писаха:

Уважаема госпожо, господине,
Електронната услуга за подаване на ГДД по смисъла на чл.92 за 2014 година и декл. обр.4001 за 4-то тримесечие все още не е налична и ще бъде достъпна във втората половина на текущият месец

Галина Иванова
Главен експерт
Дирекция "Информационен център"
Национална агенция за приходите
Казуса стана много сложен за мен. Нека колегите да се включат.
Хем бонус, хем по-ниска заплата?....
И това да има общо с изравняването на ДОД?....
Да Ви удуржат повече осигуровки и повече данък като абсолютна сума - разбирам, но от заплата+бонус да остане двоино по-малко нето, отколкото само при заплата....
Нещо обърках питанията, но вече не мога да се редактирам.
Океанско, представете болничния на бившия си работодател и ще Ви бъде платен. При новия започнете работа след изтичане на болничния.
Освен ако пак не съм объркала нещо.... това е "обикновен" болничен, а не 45-дневния преди раждане, така ли беше....
Днес намерих фирма,която да ме назначи,оставам си без болничен.Странно ми стана че счетоводителя ми каза ,че  чак след като родя 90 дена трябва да минат за да ме назначи.Беше зает и не мога да разбера защо чак тогава?

Точно това ли Ви каза? Да не е, че 90 дни след раждането ще имате право на обезщетение? Сигурно не Ви стига стажа.
Колко общ стаж по трудов договор имате до сега? А колко ще имате към датата на раждане?

ПП. Как сте взела болничен, след като към момента не сте била осигурена за общо заболяване?
За да има право на майчинство, трябва да има 12 месеца общ осигурителен стаж осигуровки за ОЗМ /трудов договор на 8 часа/. Може и разпокъсано. Борсата не се брои. Гражданските договори също не се броят. Ако е била на ТД по 4 часа - дните се броят два за един.

За да получи майчинство, освен да има право, трябва да има поне един отработен ден по ТД непосредствено преди майчинството.

Веднага след борсата не може да излезе в болничен. Трябва да има поне един отработен ден по трудов договор и поне 6 месеца осиг.стаж с осигуровки за ОЗМ преди това
Това как да го разбирам? Два договора при различни работователи и два пъти по 1/2 майчинство от НОИ?
Тогава да подпише три ТД при различни работодатели за по 4 часа и да взема 3*1/2 майчинство :(

Нещо май не е така.
Щом по този ГД има осигуровки, па макар и само здравни - подават се Д1 и Д6.

Сумата е над МРЗ месечно, нали? Или работи другаде?
Ако може да префразирам въпроса - възможно ли е обезщетението по чл. 222 /пък и по 224/ да е под МРЗ?
Явно отговорът е - не може.

Скрит текст :
Аз пък предпочитам СОЛ на 420 без личен труд, а само с дивиденти. По-лесно ми е, пък и не е по-скъпо.
Въпрос на вкус и конкретни сметки.
Наистина желанието на собственика е определящо.
Не мисля, че за това точно ще го върнат. Осиг.доход се взема от данните в персоналния регистър, а не от ТК.
Просто започвам да прилагам новите прагове. Законът е по-силен от заповедта на шефа :-)
Прекратиха ми договора на 5.01.15г и ми казаха да се запиша в бюрото по труда (там 9 месеца ще получавам)но като родя след 20 февруари дали ще мога да получавам социално майчинство?

Трябва да имате поне един отработен ден по трудов договор преди 45-дневния болничен. Когато сте на борсата, не сте осигурена за майчинство. Вместо да ходите на борсата, по-добре да Ви назначат някъде на трудов договор, защото като гледам 45-те дни наближават. Ако майчинството Ви завари на борсата, ще имате право само на социални помощи.

Към Antonia Stoianova: За вас се отнася същото - гледайте 45-днедния болничен да Ви завари на работа по трудов договор. И си оправете здравноосигурителните права. Ако имате пропуск, разбира се.
Не разбрах добре въпроса, но ще се опитам да отговоря "по принцип":
Управител, който е собственик на ЕООД и същевременно полага личен труд, има два варианта на осигуряване - СОЛ за цялостната си дейност във фирмата или ДУ за управлението + СОЛ за останалото.
Не може да се говори за форма за назначение, защото никой не го назначава. Формите на договор могат да са: Договор за управление и договор /или решение на едноличния собственик/ за полагане на личен труд, различен от управлението.
Управителя-собственик може да върши всичко във фирмата /управление и всичко останало/ без какъвто и да е договор. Самоосигурява се на минимума и накрая получава само дивиденти.
Относно сумата за осигуряване: за ДУ - върху договореното възнаграждение, но не по-малко от МОД за управители според дейността, за СОЛ - върху избран осиг.доход, не по-нисък от минимума, определен със ЗБДОО и не повече от максимума. В края на годината прави изравняване на осиг.доход.
1. Има право
2. От последните 18 месеца преди болничния.
3. От последните 24 месеца преди майчинството.
Когато в периодите по т.2 и 3 влизат дни в болнични - взема се дохода, върху който е изчислен болничния. Когато в този период влизат дни без осигуровки или неплатен отпуск - взема се минималната работна заплата за периода.