Зависи.
Ако имота е на ЕООДто и се отдава от ЕООДто, това си е... дейност на фирмата и осигуряването на собственика е като СОЛ, по ДУ или и двете.
Ако имота е на физическото лице и се отдава от ФЛ, пак зависи. Ако ФЛ се осигурява на друго основание /трудов договор, СОЛ, ДУ..... / не се осигурява допълнително върху дохода от наем и не включва този доход в годишното изравняване на осигуровките, ако прави такова. Ако ФЛ е без работно и само си внася ЗОВ, то при подаване на ГДД прави изравняване на здравните осигуровки като включва дохода от наем в осигурителния доход.
Здравейте!  Дали ще е на 580 или 560 лева, след приспадане на личните осигуровки лицето ще попадне в чл.446(1) т.2 от ГПК, а именно-от 300 до 600 лв.месечно-една трета част, ако е без деца.
Четете стара версия на ГПК.
И при 560, че и при 580, след приспадане на личните осигуровки нетната заплата ще е под МРЗ и ще е несеквестирема.

Към питащата: запорът е върху доходите по трудов договор, е които Ве плащате на лицето. Дали има пенсия, дали има друг ТД в друга фирма, дали има някакви други доходи, че не е Ваша работа. ЧСИто ако иска да си налага запори на другите доходи.
Ако наистина работи по толкова, защо не.
Това, че е пенсионер, няма значение в случая.
За първите три дни, които са за сметка на работодателя, всички осигуровки. За дните от НОИ - 4,8% от 560 лв, пропорционално на дните
Здравейте, ще напускам разбота по взаимно съгласие, понеже не желаят да ме съкратят, възможно ли е след това да ме назначи адвокат на срочен договор, да ме съкрати след известен период по чл. 71, ал.1 и така да получа пълното обещетение?

Адвокат не е фирма/юридическо лице и не знам дали има такава опция?

Адвокатът би трябвало да знае :)

Иначе: трудовият договор с адвокат /физическо лице, самоосигуряващо се лице/ не се различава от ТД, сключен с юридическо лице /фирма/.

И предупредете адвоката и счетоводителя му, /ако вече не знаят, разбира се/ че има голяма вероятност да им направят проверка преди да Ви отпуснат обезщетението за безработица.
А управителите на дружества съгласно чл.4, т.10? Всички ли подават?

Напомням за този въпрос.

Текстът е:
10. управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

По най-елементарните правила на българския език "управляващите дружества" означава "дружества, които управляват", а не "управители на дружества". Мисля, че точката се отнася за дружества, които управляват  алтернативни инвестиционни фондове и за ФЛ, които управляват такива фондове.
Така ли е?
За периода 30.11.2018 -01.01.2019 - 0 г, 05 дни, 4 часа издаваш УП3 за осигурителен стаж и не вписваш в трудовата книжка
Какво не вписва в ТК? Само това, че ОС=ТС или целия период?
В ТК се записва:
- първи ред - от 30.11.2018 до 01.01.2019, като в грфата за заплатата пишете "2 часа" , основание  за прекратяване вероятно чл. 119
- втори ред - от  01.01.2019 до 08.02.2019, основание за прекратяване
- в "правоъгълния печат - от  30.11.2018 до 08.02.2019 ТС 1 месец и 12 дни
- не слагате надпис ОС=ТС

А цялата сума от 560 ли се признава за разход или сумата без осигуровките?
За разход се признава възнаграждението /дали е 560, повече или по-малко - няма значение/. Приспадането на осигуровките е само с цел определяне на данъка и нищо повече.
Дали собственик на ЕООД може да му се заплаща личен труд в дружеството.
Може. Взема си решение, определя си възнаграждение, плаща си
Аз пък си харесвам варианта: Възнаграждение за личен труд 175 лв /грубо/ - осигуровки грубо 175 лв (с ОЗМ) и ДОД 0,00 лв
:)
Ако имота е собственост на двете ФЛ, договора е с двете ФЛ. Издавате по една  СИС на двамата, независимо, че единия е СОЛ. При доход от наем на наемодателя ФЛ се издава СИС, дори когато това ФЛ е СОЛ.
По сложен е въпроса, ако ЕТ-то е регистрирано по ДДС.
Кои дейности могат да са на патент е определено в ЗМДТ. Изчерпателно. Без "и други".
Дали пенсионерът може да упражнява дейност като ФЛ, зависи от дейноста, зависи дали е заноятчия, дали е свободна професия...
Ако не всички дни в базовия месец са отработени, то и БТВ е по-ниско, нали? Ако разделите на всички работни дни в месеца,  ще получите нереално ниска сума
Дели се на отработените дни.
От всичко това си мисля, че СОЛ може да си определи месечен размер на осигурителния доход за 2019 върху минимума тоест 560 лева и при разминаване накрая на годината изравнява с годишната декларация по чл. 50 и това е.
Правилно ли разсъждавам?

Да, така е. Може да внася авансово отиг.вноски върху минимум 560 лв. Съобразно доходите си може да избере и по-висока сума, но не е задължително.
А изравняването се прави независимо дали има "разминаване" или не.
Нали водещо при осигуряването ЕТ-то,
Не е вярно. Може да избира къде да се самоосигурява.
От изравняването на осигуровките и 15% данък върху печалбата на ЕТ, няма спасение.
Не зная каква е дейността на ЕТто, но на Ваше място /и при наличие на ЕООД/ бих я мимимизирала и/или прекратила.
Може да се самоосигурява през ЕООДто и да си работи като ЕТ. Защо Ви е прокурист? А в това " прокурист на ДУК" не виждам никакъв смисъл
Не вижам полета за:
- място на сделката
- съставител
- получател
- МОЛ
Благодаря.
За патентния данък къде трябва да отида и да попитам могат ли да ме включт, дали има вариации по точките? И дали мога сама да попълня молбата, какво искат от мен, знаете ли?  За пенсионер нали няма да искат осигуровки?
За другото не зная,  но осигуровки най-вероятно ще дължите. Минимум здравни по 44,80 на месец /за тази година/.