Понеже казвате "своето ЕООД", ще направя едно пояснение: от голямо значение е дали вече се самоосигурявате, дали сте се самоосигурявали преди и сте спрели и дали сега за пръв път ще се самоосигурявате.
Ако е за първи път, няма проблем да изберете осигуряване за всички осиг.случаи (вкл. за ОЗМ) и да си ползвате болнични и майчинство след нужния стаж.
Ако преди сте се самоосигурявали и сте спрели, сега може да възобновите самоосигуряването НО за осиг.случаи,  за които сте се избрали преди прекъсването. Ако е било с ОЗМ - добре. Ако е било без ОЗМ, сега пак ще трябва да е така. Промяна може да се направи едва през м.01.2020. От СОЛ без ОЗМ няма никаква ползо при болнични и майчинство.
Щом не Ви е било отпуснато обезщетение не би трябвало да Ви хваща ограничението на трите години и сегашното обезщетение  би трябвало да зависи само от начина на прекратяване на договора.
При прекратяване по чл.71 - в срока на изпитване по инициатива на работодателя  (това трябва да е записано в заповедта), имате право на "пълна" борса.
Ако искате да сте изряден, това, което ще плащате като ЕТ или като физическо лице,  упражняващо търговска дейност без регистрация като ЕТ, е едно и също. Разликата е, че като ЕТ водите и счетоводство и подавате някои допълнителни справки (напр. към статистиката). Ако регистрирате ЕООД може да излезе и по-евтино.
Ако сумата по ГД е 746,66 лв., 25% НПР (186,67 лв), облагаемия доход е 746,66-289,67=559,99.
Ако ГД е под 746.66 (559,99 след приспадане на НПР), не се удържат осигуровки, не се подава Д1. Удържа се само данък, ако плащането е преди м.ноември.Няма проблем с обезщетението за безработица.
Ако ГД е над 746.66 (560 след НПР), задължително се удържат осигуровки и се подава Д1. Независимо кога е плащането и какво е написано в платежното, Д1 е за месеца,  през който е положен труда. НОИ има достъп до данните от Д1. Ако не сте обявили в НОИ, че ще извършвате дейност, подлежаща на осигуряване, за да се српре временно обезщетението,  ще имате проблем.
Предполагам, че логиката им в случая е, че ако в даден месец осигорителния доход на лицето спадне под 3000 лв. ще е налице задължение за осигуряване като СОЛ и затова са поискали ОКД 5. Иначе подкрепям irenabrili - не подавате Д1 за това лице като СОЛ с нулиеви стойности
Няма нито логика, нито законово основание за подаване на ОКД5 за съдружник, който не полага труд в дружеството.
Това, което пишете, се отнася за друг случай - когато съдружника е осигурен на друго място на максимума И полага труд в ООДто си. Тогава ваистина подава ОКД5.
Искам да направя едно уточнение: "не полага личен труд" означава, че не върши нищо. Дамо е вложил капитал и очаква дивиденти. "Не полага личен труд" НЕ означава "върши нещо, но не получава възнаграждение за личния труд".
Привет!
излиза че и с два месеца осигуряване за последните 24 всъщност можее да получиш едно обезщетение равно на МРЗ.
Да, така е. Достатъчно е вече да има 12 м. осиг.стаж с осигуровки за ОЗМ и в деня преди 45-дневния болничен да е осигурена за ОЗМ. От тук нататък си  правете изводи как да посъпите.
Ако спре самоосигуряването преди майчинството, няма да може да получава обезщетение като СОл
Вижте отговор 60 в тази тема. https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12708.60.html
Минималният срок от е един ден (теоритично).. На практика 5-10 дни. Още по-добре цял месец. Колкото по-кратък е срока, толкова по-голяма е вероятността за проверка.
Сега вече следва да се осигурява независимо от наличието или не статута си на търговец.

С оглед на питането бих добавила и независимо от наличието на осигуряване по трудов или друг договор. А при самоосигуряване на друго основание доходът от търговската дейност на ФЛ, извършвана без регистрация като ЕТ, влиза в годишното изравняване на осигурителния доход.
Не виждам нещо неясно - подлежи на осигуряване до максимума.
Не разбрах и какво общо има цитираното становище с първоначалния въпрос. Освен че продажбата на ел. енергия от ВЕИ се третира като доход от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец
Закон - КТ и КСО :)
ТД по чл. 68,ал.1, т. 2 и 3, или нещо във връзка с чл. 70. Заповед по чл. 325,ал.1, т. 3 и 4, чл. 71. Има и някои други варианти.

Все пак погледнете и отговор на 56 в тази тема.
Италианска фирма :), данъчно задължено лице на територията на Италия с валиден ВАТ и т.н
В заглавието пише друто :)
Ама щом вече го изяснихте, да чакаме да се включат знаещите :)
Извинявам се за любопитството, но Вие кой сте в случая- упрасителя, съдружника, счетоводителя? Или някаква комбинация от горните...

ПП   Въпросите Ви провокираха у мен интерес към историята ...
И аз не разбрах как си представяте трансформирне на заем в капитал неподлежащ на регистрация ?
Е, може да може. Не твърдя, че знам всичко. Само питам.
Не разбирам от ДДС, но не разбрах и на кого извършвате услуга - на ФЛ или на ЮЛ в ЕС?
Какво заявление в НАП?
Ако става въпрос за декларация за самоосигуряване на собственик/съдружникщ, изчакайте два - три дни :)
За ел.подпис мисля че може и сега, но никога не съм работила с новорегистрирани фирми, дето искат да започват нещата от вчера.
А каква е разликата от варианта "увеличаване на капитала с допълнителна вноска на собственика "? Освен че при регистрацията ва увеличението на капитала парите няма да минат през набирателна сметка.
Ако смятате, че управлението на автомобил е управленска дейност, може. Според мен е друг вид дейност и трябва да се осигурява за нея според основанието на което я извършва  (най-правилно ро ТД).

Коментарите  са за случая, когато управлението на автомобила е свързано с дейността на фирмата. Когато ползването е за лични нужди или за командировка, нещата се третират по съответния закон.
Относно съдружника: щом кара служебния автомобил, значи упражнява някасва дейност. Щом упражнява дейност  трябва да се (само)осигурява.
Като няма промяна в Д6, не я подавате. При подаването на Д1 отмятате, че не подавате Д6
В дневниците се отразява както е записано във фактурата.
Потърсете контакт с издателя на фактурата, поговорете, изяснете обстоятелствата и вземете решение. Ако има грешка - анулиране, ДИ...