Този проблем с трудовата книжка и аз го имам. Не ми носи трудова книжка и казва, че там където е работил, фирма в друг град и по-точно в София са му плащали пари на ръка, не му били дали трудова книжка. Той е млад човека, но се съмнявам все да е работил без договор, мисля че ме лъже. Но на какво основание да откажа да му издам трудова книжка, нали все на първото работно място трябва да се издаде.

Да попълни декларация по чл. 348, ал. 2 от Кодекса на труда
По принцип не е редно така, относно трудовата книжка, имала съм такъв случай, от Инсп. по труда казаха, че просто не му се издава книжка и това е, може да му се издаде  УП3 за осигурителния стаж, трудовият му стаж ще остане така ненанесен.
Или му издайте приложение 2 от Наредбата за ТК и ТС
От къде го взехте това 230?
560/2=280
280/20/4=3,50 или 560/20/8=3,50
Все едно и също е.
Ако смятате месеца с 20 р.д. Обикновено се смята с 21
И аз не зная но мисля, че че не може.
В края на краищата ПИК се взема бързо и безплатно. Вземете, опитайте и ни кажете. Ако не става ще трябва да си вземете нов КЕП.
Сигурни ли сте, че може да подавате Д1 и Д6 за работниците в ЕООД на с ПИК?
То остава да работи докато е в болнични :)

Ако прекрати самоосигуряването и не работи другаде, т.е. - става безработен и теоритично трябва да се самоосигурява като безработен за тези две седмици. На практика може и да не се осигурява като безработен, но както Ви казах, икономията не е голяма. Цялата осигуровка по време на двете седмици болничен е 13-14 лв
А ако болничния започне и след него прекрати СОЛ-а ще се плати ли или трябва да е СОЛ през цялото време на болничен?
И какво ще икономисате? Осигуровките при болничен са 26,88 лв, а за безработен 22,40. Само дето в първия случай се зачита за осигурителен стаж, а във втория не.
От 26.02.19 до 28.02.19г регистрирано като СОЛ с ОЗМ
Това означава ли,че от 01.03.2019 е /ще  е/ прекратена регистрацията като СОЛ?
Ако не е прекратена - да, ще се плати болничния,  ако има 6 месеца с осигуровки за ОЗМ /трудов договор, СОЛ с ОЗМ и т.н./. Тези 6 месеца са общо, от първия работен ден при първия работодател до момента.
За ДОО /осигуровки/ ли питате или за ДОД/ДДФЛ /данък/?
И това: Осигуровките са поети изцяло за сметка на работодател. на какво основание е направено?
налице имаме основание за освобождаване от ДОО - на какво основание е това освобождаване от осигуровки?
Първо казахте, че отива в Англия, сега се оказва, че ще работи там на трудов договор и ще е здравно осигурен. Нещата са различни:)
Щом е здравно осигурен на друго основание, не дължи ЗОВ за неплатения. Вижте как точно е записано в чл. 40 и дали осигуряването чужбина се включва в "друго основание"
Ако лицето беше без работно тук и се осигуряваше по чл. 40, ал. 5 и започне работа (и осигуряване) в ЕС, спира да внася ЗО в България. Като се върне представя в НАП документ от съответната европейска ЗОК и веднага му изчистват здравноосигурителния статус и заличават задълженията по ЗОВ за периода.
Дали така се процедира и при неплатен отпуск, не зная.

Между другото: имала съм работници, за които имам устна информация че по време на дълъг неплатен отпуск са работили в ЕС. Не съм спирала да им внасям ЗОВ и после съм ги удържала от заплатите. Никой не ми е представял документ за работата си в чужбина  и не е отказал да си плати. Пък и от НЗОК не са ми връщали пари за :)
Не твърдя, че че съм права
Не разбрах какво питане, защото на всичко си имате отговор
Много зависи какво точно ще пише на вносната бележка.
Ако пише: "вносител -  Вашето име" или "вносител -  Клиент ХХХ чрез Вашето име" или нещо подобно - може да се смята за нарушение. Тълкува се точно както сте го написали "Клиентите ми дават парите на ръка и аз от тяхно име ги внасям в банката", т.е получавате пари в брой без касова бележка.
 Ако пише: "вносител -  Клиент ХХХ", номерът минава. Проблемът е, че не всички банки се съгласяват да запишат име, различно от името на реалния вносител.

Подайте коригираща Д1.
И не се притеснявайте. Не си заслужава.
Вече имате отговор тук:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,24572.msg145930.html#msg145930

Винаги може да се направи нещо, което че пак да сте в срок на изпитване :)  Или на срочен договор.
Иначе чл. 328 в онези точки за не справяне с работата, не отговарящ на изискванията за длъжността и т. н.
Значи: Ако договорът е прекратен на 15.03.2019, 18-те месеца назад са от 15,09,2017 до 14.03.2019. В рамките на този период нямате 12 месеца с осигуровки за безработица. Значи нямате право на обезщетение за безработица.
Този пропуск от 6 месеца и няколко дни няма да Ви създава проблем едва  като отработите 12 месеца след 05.08.2018. Т.е. трябва да работите без прекъсване най-рано до 05.08.2019 за да имате 12 от 18.
Щом КЕП е на фирмата и ще подавате данни за същата фирма - осигурител
47.78   Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде
74.90   Други професионални дейности, некласифицирани другаде
90.03   Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
Влизате в системата с ПИК, от "данъчно задължени лица" избирате ЕТ с ЕИК... и проверявайте дали има опция "Декларации по задължителното осигуряване"  (или нещо подобно). Ако има - опитайте да подадете Д1 и Д6.
Да,  трябва първо хората да бъдат освободени и след това назначени отново. Но какво му е трудното?