Лихвата по с-ката на ДЗПО ли трябва да се преведе и коя с-ка се използва
при осчетоводяване?
Естествено, че трябва да се плати. Можете и да не я платите. Това няма да се отрази на осигурителния стаж или на нещо друго, но ще си стои като задължение и ще се вписва във всяко удостоверение за наличие или липса на задължения.
Аз ползвам "Разходи за лихви", аналитично "Данъчно непризнати"
При мен някои разписват фишове и срещу тяхното име във ведомостта вписвам "разписан фиш"
И съхраняваш фишовете?
А градинката Ваша ли е?
Не може да смени начина на осигуряване преди края на годината. Това може да се направи  само през януари на съответната година.
Ако не ми пуснат договора веднага проблем ли ще е за мен ,че ще имам прекъсване между двата договора.
Най-вероятно няма да имате никакъв проблем. Освен ако тези дни не са Ви решаващи за датата напенсиониране.
Когато подавате декларации върнати поради някаква грешка (обр.1 и обр. 6) трябва да подадете същият брой декларации обр.1 и съответстващата им декларация образец 6 без значение че , в предходното подаване е сгрешена само една декларация .
Това сигурно ли е?
След като Д1  за СОЛа е приета, защо да се подава отново? Освен това Д1 на СОЛа няма общо с Д6 за месеца.
Не може да Ви върне декларациите за разминаване на сумите на данъка, защото системата не проверява данъка. Явно има друга причина за отхвърлянето
Може и двата варианта. Ако се регистрира сега в Агенцията по заетостта, ще получава обезщетение за срок, намален с периода на закъснението (от 12.09 до датата на регистрация). Разбира се, ако има право на обезщетение
Не нямате право. Трябва да имате поне 9 месесеца стаж с осигуовки за безрабтица между двете борси
По мое мнение, е разход за дейността. Виж КТ:
Глава тринадесета.
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА 
чл.284 и др.

Не съм твърдяла, че не е за дейността :)
Гледайте на това облекло като на лични предпазни средства. Отчитате си "обикновен" разход с право на данъчен кредит. Достатъчно е да имате един протокол (или подобен документ), че не едикоя си дата на лицата... са предоставени ЛПС (1бр. гащеризон, 1 бр. яке, 1 бр. Обувки....) със срок на ползване... , подписи на работниците и на длъжностното лице
 :blush:
Значи по закон за един ден командировка без преспиване, може да се даде до 20 лв.
Може да се даде и повече. Може и по-малко. Осчетоводява се колкото е дадено.
Ако са дадени 5 лв, осчетоводяват се и се отразяват като разход 5 лв.
Ако са дадени 50 лв, осчетоводяват се и се отразяват като разход 50 лв., но разликата над 20 лв е облагаема за работника по ЗДДФЛ. Доколкото си спомням - в ЗКПО нямаше лимит.
Удържа се
Би трябвало.
Прочети цялата тема. Описано е.
Относно трудов договор по чл. 114 и декларация обр. 1 как процедираме? В Д1 код осигурен 04, ако лицето е 10 дни по 4 часа и в к.16 - 01084 ли се попълва?
Първата цифра е нула, когато целия месец се зачита за стаж. Във Вашия случай (10 отработени дни) явно има дни без осигуряване и мисля, че първата цифра трябва да е единица
11084
Не казвам, че съм права. В момента нямам досръп до наредбата и указанията към Д1
Какво значение има дали ТД е основен или допълнителен при възлагането на допълнителна работа с ДС? Значение ще има, ако тази допълнителна работа е свързана с допълнително работно време. В такъв случай трябва да се съобразите с изискванията са междудневните и междуседмични почивки, като отчетете и работното време по основния ТД.

ПП  До сега често пращах питащите към счетоводител, но на Вас бих препоръчаа консултация с учителя по българси език. Предполагам, че имате такъв в училището.
С две думи няма никакъв давностен срок за разпределяне на дивиденти мога да си разпределям от 2000 г. да речем. Най- различни мнения съм чувал и чел за това
Между другото понятието дивидент в ТЗ съществува само при акционерните дружества но в практиката се използва и в другите дружества.
В крайна сметка мнението изказано от Вас съвпада с това от приложения файл.
Някой друг с различно мнение от това има ли.

Спрете с това "неразпределена печалба от еди коя си година". Неразпределената печалба е КЪМ 31.12.2015 г. и е една обща сума. Няма никакво значение кога е реализирана, дали част от нея е ползвана за покриване на загуби или е разпределяна като дивидент.
По Вашият "проблвм" си има правила и не може да има различни мнения

ПП  Икономията от счетоводител често води до проблеми.
1. Неразпределената печалба не се води по години, а като обща сума. За давност въобще не може да става дума.
2. Можете да разпределяте като дивидент каквато искате част от общата йнеразпределена печалба. Можете да разпределяте дивидент един или няколко пъти годишно до изчерпването на цялото салдо по 122.
не става ли с молба за прехв.осигуровките на СОЛ от булстат на ЕГН
Поне от няколко години насам не става.
Вижте ЗДДФЛ, чл. 43, ал.4 и чл. 55 от ЗДДФЛ