Срокът е тридневен от датата на СКЛЮЧВАНЕТО на договора.
Ако договорът е сключен /не само написан/ днес, то крайния срок за уведомление е 04.08.2014, а работникът може да започне работа след като подпише справката от НАП за прието уведомление. При отпечатването на справката има дата и час.

Погледнете чл. 62 от КТ
и аз така го попълних но ми иска осигуртелен доход

След като сте попълнили т.16.4? И никоя друга под точка на т.16?

Не се попълват часове.
Във втората колона на УП 3 "Наименование на длъжностите,
които е заемало лицето" Пишете "Касиер, код по НКПД ..., с работно време – 4 часа"
Текста "с работно време" може да се пропусне.
Това първия месец неплатен за тази година ли е? Т.е. - зачита ли се за стаж?
Ако се зачига -попълвате като за работен месец до т.16 включително. След това попълвате т. 16.4, и т. 27 и 28
Ако целият месец е бил в неплатен - в т. 27 пишете 210 лв, в т.28- 8%
Има значение дали лицето е здравноосигурено на друго основание през този месец.
Спорев вида на стокиге, които продавате.
Най-често са стоки от група Б.
Разгледах КСО и КТ около посочените членове, а също и Наредбата за елементите на възнаграждението..., но не открих основание да ви оборя...
Не бъркайте понятията!
Неплатеният до 30 работни дни в годината се зачита както за трудов, така и за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски

Ако работникът е работил само на 8 часа и през периодите е имал неплатен отпуск, независимо дали е до или над 30 работни дни /включително и ако е имал самоотлъчки/, то осигурителният стаж е равен на трудовия

Лично аз не се сещам за случай на неплатен с трудов стаж, който не е осигурителен.
Стига този пенсионер да не работи някъде другаде /ТД, ЕТ.../
1. ОС 6м. 19д в първата фирма и 6м.19д във втората фирма и ТС този период е 1г.2м - да не бъркате нещо? Обикновено при работа на 4 часа осигурителния стаж е около половината на трудовия. Пък и УП3 се издава за всяка фирма поотделно.
2. По  указанията  на НОИ се получава следното 14м.х21д.=294д, - указанията на НОИ не казват точно това, защото не взички месеци са по 21 работни дни. Смятате за всеки месец конкренто колсо са работните дни, получавате сумата и смятате нататък.
Разбирам, че лицето е с ТЕЛК. Можете да го преназначите на друга длъжност, стига това да не противопоказно на заболяването. Работникът също трябва да е съгласен. Трябва и становище на СТМ.
Ако ИТ не разреши уволнението  -преназначавате или пробвате нещо по чл.325/1/9.
Подава Д1 като сол. Ако не бъркам  -с код 23
За един ден отпуска? Я не се излагайте. Този ден едва ли ще се отрази на майчинството. Независимо дали е в платен отпуск, болнични или неплатен отпуск.
Майчинството се определя от 18-месечен период перди настъпването му. Ако в този период има болнични - взема се сумата, върху която е начислено обезщетението за болнични /наистина базата за тези дни е 18 месеца преди болничния/. Ако има дни в платен отпуск - взема се осигурителния доход за този платен отпуск. МРЗ се взема само за дните в 18-месечния период преди майчинството, за които няма осигуровки /неплатен отпуск, безработица и подобни/
Кажете на Вашата счетоводителка да погледне КСО, чл. 41 и следващите.
Това в каква връзка го пишете?
Предполагам във връзка с това:

Публикувана от: n_alex76  « -: Днес в 15:54 »
При пенсиониране договорът се прекратява и по време на болничен
Справка: чл. 326, ал. 2, чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда
Не може по каса. Сделката "разпределяне на дивидент" е една и 24000 лв са над 15000!! Не зависи на колко души го разпределяте.
Имаше едно указание на НАП по въпроса.

Това е част от УК-3 / 04.04.2011 г на Министерството на финансите
 
Скрит текст :
ПП Не казвам, че съм 100% съгласна, но такова е указанието.
Всичко, което е по облагаеми сделки.
Ако можете да отговорите на въпроса: "Ако фирмата е регистрирана по ДДС, то за кои обороти ще начислява ДДС  -теория или кормуване?", ще отговорите и на началното питане.
Ако сделката подлежи на нотариална заверка - с нот.акт.
Ако не подлежи - приемо-предавателен протокол
за всичките дни е на база 340
Има само 10% данък. Няма осигуровки
В заповедта се пише че се ДЪЛЖИ обезщетение по чл. 224 в размер на ... лв. Плащането може да не е веднага, а в деня на плащането на заплатите за м. 07.
За Д1 вижте указанията.
88 дни,. По Вашите сметки.
Тъй като МРЗ вече е 340 - смятате върху 340
Доколкото си спомням обезщетението по чл. 224 не се отразява в Д1
Не, не означава това.
Одначава че трябва да имате поне две решения за разпределяне на дивидент. Например първото за 3*4500=13500 и едно за 3*3500=10500
да.

Имайте предвид, че лицето трябва да уведоми основния си работодател, че е здравноосигурено на друго основание и да не се внасят ЗОВ за неплатения