Спаред мен трябва да сесключи нов ТД. Друг въпрос е дали е възможно да е със срок на изпитване, след като вече е работил при Вас на същата длъжност.
При месеци с 31 дни често се получават такива "аномалии". Просто правилата заизчисляване на трудовия стаж са определени върху база 30 календарни дни.

Иначе няма проблем ТД да се прекрати считано от почивен ден.
Може да може, може и да не може. Всичко зависи единствено от условията на трудовия Ви договор. Ограниченията за собствен бизнес се отнасят най-често до държавните служители. В частните фирми понякога искат декларация, че няма да упражнявате собствен бизнес в същата или аналогична сфера....

В законите и становищата трудно ще намерите отговор. Ограничения има само в Закона за държантия служител. В останалите случаи което не е забранено е допустимо :)
Относно бланката - свободен текст
За обезщетението  -тъй като е възнаграждение за неотработени дни, то бих смятала по следния начин:
за 3 неотработени дни от 20 работни  през м.05   340/20*3=51 лв
за 20 неотработени дни от 21 работни  през м.06   340/21*20= 323,80 лв
общо 374,80 лв.
Направете си ги на актуалния програмен продукт на НАП и ще видите, че като въведете 2012 г. няма възможност да изберете нито код 5, нито код 8.
Което означава, че ще ги подадете както са се подавали през 2012.

Е, има и едно малко "зависи" ;) Зависи кога са платени заплатите.
Аз лично не бих правила нищо. Предполагам става въпрос за лек автомобил и той ще се използва не само за снабдителска, а и за управленска дейност. Вижте чл. 204, т.3 от ЗКПО. Единствената "полза" от придобиването на автомобила от фирмата ще бъде признатата амортизация.

ПП Това си е мое мнение. Може и да не съм съвсем права.
В дневника се попълват данните от фактурата по начина, по който са записани: дан.основа, данък, обща сума. Математическото несъответствие не е /фатален/ проблем
Има нещо вярно, ама не всичко :)
"Личния труд" може да е разход на фирмата, ако си плаща :) И може да не е 420 лв, а повече или по-малко. Осигуровките, ако се внасят чрез същата фирма, се приспадат, а данъка зависи от сумата, която ще се плаща.
Вижте ЗДДФЛ. Обърнете внимание на ПЗР, §1, т. 26и.
А Д1 се подава не само с данъка :)
И вече не знам.Замислих се...

Нови кодове за вид плащане
Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане:
•   11 00 00 - за плащане за данъци (приходи на централния бюджет)
•   55 11 11 - за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ
•   56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК)
Данъка не е ли по 110000?
Много зависи какъв е бил дохода 18 месеца преди онези "накъсани" болнични. Ако и тогава доходът Ви е бил същия, то няма да има отражение върху размера на майчинството.
Не виждам причина да не може да назначите здравен консултант. Формага на собственост няма никакво значение.
Единственото ограничение, ако има такова, може да произтича от друг/и договор/и на лекаря, който искате да назначите.
То не се и казва счетоводна политика  , а приложение към ГФО :)

Доколкото разбирам тук наистина се пита за счетоводна политика - документ, който се съставя от съставителя на ГФО и е задължителен за всяка фирма
Ако през 2013 не е имала работници, то няма да подава декларация за 2013. За 2014  -до 30 април 2015. Все пак можете да погледнете въпросите и отговорите на страницата на ГИТ в рубриката Декларация по чл.15.
А договор със СТМ трябва да имате. И не само договор, а и оценка на риска, оценка на работните места, инструктажи, заповеди, планове за евакуация, за пожарна безопасност...
Първият посочен. Или просто договорирате по-висок наем, който да включва и разходите за тос и вода. Ако собственика е съгласен да плаща повече /излишен/ данък , разбира се
А въведохте ли данните на фирмата? Прочетохте ли упътването за работа с програмата?

В крайна сметка вземете и подайте това пусто уведомление на хартия...
Вариантите за "минаване" фактурите за ток и вода на имота за разход на фирмата са САМО два:
1. Партитите и фактурите да са на името на фирмата
2. Собственика на имота да префактурира тези разходи към Вашата фирма. Това става при наемодател ЮЛ. При ФЛ е по-трудно
След като ТД се прекратява по чл. 325/1/1, не е проблем че това става в ден с болнични. Ако 20.05. е последния "работен" ден, то работодателят дължи обезщетение за този тен /един от първите три дни за сметка на работодателя/. Останалото се плаща от НОИ. Таботодателя подава болничния, като коректно отбелязва датата на прекратяване на осигуряването.

Само едно не ми е ясно - днес е 20.05. Ако днес е последен работен ден, как успяхте да подадете уведомление за прекратяване на ТД , считано от 21.05? А ако ТД е прекратен считано от 20.05. - какъв Ви е проблема? Болничният е след прекратяването на ТД. За Вас остава само да го занесете в НОИ.