Едва ли някой може да ти разясни какво точно имат предвид нашите законотворци.
За сега продължавате осигуряването по стария начин.
До следващи указания :)
Данъка върху дивидента не се ли превежда по сметката за данъции и осигуровки на ТГ на НАП по седалище на фирмата-платец?
Ако се самоосигуряваш на 420 теоритично не е необходимо да имаш доходи от дейността си като ЕТ, свободна професия или съдружник. Все пак проучването на пазара, търсенети на клиенти, изготвяне на оферти и т.н. не е ли дейност? Все пак - при заверка на осиг.стаж искат и годишната данъчна декларация, така че е добре да имаш някакъв минимален доход /не е нужно да е 12*420/ през годината.
Ако мислиш да се самоосигуряваш на повече от 420 - обезателно трябва да имаш съответния доход.
Ако предвижаш майчинство  -осигурявай се И за този риск и внасяй осигуровките в срок, за да нямаш проблеми.
Там си има "Пенсионер съм и желая да се осигурявам за:..."
Някъде около ред 175
Няма начин да започнете легално дейност и да не се осигурявате /самоосигурявате/. Като пенсионер-самоосигуряващо се лице може да изберете да се осигурявате само здравно.
За съжаление никой не се интересува дали имате средства за живот /не казвам "нормален" живот/, а казват, че щом имате някакъв страничен доход вече сте длъжник на хазната. Дори да получавате под 420 лв на месец, то осигуровките са минимум върху тази сума.
Като инвалид с над 50% поне имате /някакво/ данъчно облекчение.
Процентите на осигуровките при 4 часов работен ден са същите, както при 8 часов работен ден.
Има осигуровки при всякаква заплата по трудов договор. Осигуровките са върху сума не по-малка от минималния осигурителен доход за квалификационното ниво според вида дейност.  При 4 часа - 1/2 от МОД за 8 часа.
Процентите - в КСО, МОД - в Закона за бюджета на ДОО за съответната година.
Какво общо имо Д1 на СОЛ с Д1 на наетото лице?
Придставяте каквото имате. Кой Ви каза, че е нужна нотариална заверка?
Дано този доход е от 2012г, защото ако е от по-рано би трябвало да сте подала данъчна декларация за съответната година.
Не знам какъв е статута на този Пенсионерски клуб, но покрай плащането на услугата бе трябвало да се внесат и някакви осигуровки...
В графика на отпуските включете целия полагащ се отпуск за 2013 и два/три дни, прехвърлени от 2012. Тъй като се предполага, че тези работници ще напуснат преди края на годината - може да оставите част от дните за ползване към края на 2013.
По отношение на отпуските няма значение по кой член са назначени работниците.
По отношение на чл. 224 - също няма значение. За това обезщетение няма значение и дали има или не 8 м трудов стаж.
Нали точно за това въвеждат тази сметка - да си съберат старите борчове преди да е изтекла давността.
Дано поне да са помислили за по-точно отразяване и на правата ни, а не само на задълженията. Искрено се надявам.
В тази връзка - защо в справката са отразени само нашите задължения, но не и нашите вземания от НАП /надвнесени суми, авансови вноски и т.н./?
Това само до 31.12.2012 ли ще е така или ще продължава и след 01.01.2013?
И какво би се получило, ако всеки месец на Х-то число внасям по 1000 лв, а след това декларирам /СД по ДДС, Д1, Д6.../ задължения по колкото дойде /повече или по-малко от 1000 лв/? Ще се справи ли СУПата?
Не видях, че трябва да има и обезщетение по чл.220 .  Май наистина нещо липсва
Сумата изглежда КАТО правилна за 20 от 23 отработени дни и 27 дни обезщетение за отпуск
Едва ли нещо може да се сметне точно по тези данни.
Първосигнални сметки - 362,90:23=15,78, 15,78*47=741,66
И не пише, че срокът на изпитване е уговорен в полза на...? Защо тогава въобще е вмъкнат този срок?
Ако са съгласни на 325/1/1 - става.
Само работникът да не е тръгнал към борсата...
Работниците ли искат да напускат? Пред срока на изпитване или след това? В чия полза е уговорен срокът?
Обикновено в срока на изпитване, страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати ТД по чл.71 ,л.1 без предизвестие, а само съз заповед /ако е в полза на работодателя/ или със заявление /ако е в полза на работника/. В рамките на срока за изпитване другата страна може да поиска прекратяване на ТД по взаимно съгласие или с предизвестие, уговорено в ТД.
След изтичане на срока на изпитване  -всяка от двете страни може да поиска прекратяване на ТД по взаимно съгласие или с предизвестие по реда на КТ.
Мисля, че така беше. Поне до 31.12.3012
За по-сигурно  вижте наредбата. И следете за измененията за 2013
Да и на трите въпроса. Д6 - покрай годишното приключване да края на 04.2013