Относно КТД - предполагам управителят не е на трудов договор, а ДУ е сключен на основание ЗЗД. Какво общо има тогава с КТД?
За обезщетението при пенсиониране - единственият начен да го платите е да бъде договорено в Договора за управление.
За временното прекратяване на ДУ при пенсионирани - не мога да дам съвет. Имаше някои лица, за които не беше нужно да прекратяват осигуряването в момента на пенсиониране, но не помня дали ДУ попадаше в тях. Проверете КСО.
Явно има 9 месеца през последните 15 с трудов договор и ако не е пенсионер и не е осигурена на друго основание, то при прекратяване на ТД с изтичане на срока  има парво на "пълна" борса.
За  5 до 10 г осигурителен стаж обезщетението е 8 месеца в размер на 60% от средния осиг.доход през последните 24 месеца.
Много отдавна няма Национален сметкоплан. Има някои препоръчителни. А такива обяснения за последно имаше някъде към 1998 - 1999 г.
Осмен ако не сте бюджет.
На основание Вътрешните правила за организация на работната заплата във фирмата.
При определяне стажа, признат за професионален опит, за който се начислява допълнително възнаграждение, т.нар. "клас", се взема предвид само времето, през което сте работил/а на същата или сходна длъжност.
3
евентуално. Зависи дали тези три години се зачитат за стаж и професионален опит от настоящия Ви работодател.
Ако не се зачитат - попълвате толкова години, колкото са зачетени за трудов стаж и проф.опит
Обикновино страните се договарят и за реда на плащане.
На Ваше място бих издала фактура със съдържание "аванс по доставка", а при окончателното плащане - или КИ за аванса + фактура за 10бр. - .ед.цена - обща сума, или една фактура с текст 1. 10бр. * 50 лв - 500лв, 2. приспада се аванс - 250 лв, стойност 250, ДДС 50, Общо 300.
Зависи от условията на договора/доставката. Зависи и кога ще се плати останалото.
Най-вероятна ще трябва да издадете фъктура.
За да няма объркване - Вие сте изпълнител по сделката  и Вие получавате парите, нали?
А какъв е размера на нетните приходи през 2012? Под 300 000лв, между 300 000 и 3 000 000, над 3 милиона?
Отговорете си на този въпрос и прочетете чл.83 от ЗКПО. Ако трябва - прочетете и нататък.
Задължително е да се подаде.
Ако не се подаде, най-често не се случва нищо, макар че в Закона за статистиката има едни глобиии...
Само в статистиката Декларация за неактивно предприятие
Не съм го правила. Не знам дали излиза вх. номер с ел.подпис.
Но чух, че на хартия ставало.
- ГФО в ТР
- декларация за неактивност в НСИ
- декл. чл.92 обр.1010 в НАП
По отношение на назначаването на работници на трудов договор /пенсионери или непенсионери/ собствеността на дружеството няма никакво отношение.
Общинската собственост може да оказва влияние върху нормирани, лимитирани и т.н. разходи за заплати, щатни разписания, подбор на кадри и т.н., но не и върху осигуряването на работниците по ТД
За ДДФЛ - ако има телк над 50%  -да, ама за осигуровките..........????
Намери си работа или "работа" колкото може по-бързо. И на по-висока заплата.
По време на обезщетението за безработица не си осигурена за общо заболяване и майчинство. Не е добре първият болничен да те завари на борсата.
може ли в неговата фирма да стане на 1 или 2 часа
За можене - може. Щом е на ТД по КТ. Друг въпрос е, при евентуална проверка как ще  обосновете липсата на управление на фирмата през останалите 6-7 часа. Пък недай боже, да имате някой документ с отразен час на съставяне/подписване/пращане извън работното време на управителя...
И говорим за управител на фирма, т.е. този който сключва догооврите, подписва платежни и други документи, а не за управител на заведение, който управлява само подчинените си, нали?

А относно уведомлението по чл.62 - да си видяла някъде в него да се отразява работното време?
Чакай, чакай - нали си СОЛ - какъв работодател те гони? Ако си работил/а някъде на трудов договор, то за този период задължението за подаване на Д1 и за внасяне на осигуровките е задължение на фирмата-работодател. По твоето ЕГН не могат да се появят задължения, свързани с трудов договор.
Не съм чела "онова нещо" от сайта на НАП, но мисля, че щом в справката има задължение, значи то ВЕЧЕ е декларирано и не е нужно ПАК да се декларира. Плащате, чакате няколко дни и проверявате дали е изчистено.
Надявам се все пак ОКД5 да е била подадена. Иначе нямаше да сте СОЛ и нямаше да има задължения.
Та - плащате осигуровките, подавате Д1, плащате евентуални глоби ... и така
А внасяхте ли осигуровки като СОЛ, подавахте ли редовно Д1?
Ако смятате, че от Ваша страна всичко е наред - с платежните в НАП и изяснявате нещата. Ако има някакъв пропуск - грешта сметка, грешен ЕИК или ЕГН - там ще ви обяснят какво да направите.
Ако не сте внесли парите, но сте подавали Д1 - внасяте с лихвите.