Пълна.
Щом е на срочен ТД за 1 месец,  защо не изчакате края на срока и не прекратите договора по чл.325, ал.1, т.4? Пак ще има същите права за борсата, но няма да рискувате с евентуална проверка.
Щом е друго лице, може и ТД, може и ДУ. Въпрос на избор.
Да напомня: независимо от договора, този управител трябва да е вписан в ТР. Не самия договор, а името на управителя
Вижте тов, дали не Ви върши работа: НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Вие попадате ли в чл.69 от КСО?
Къде прочетохте това за "увеличената осиг.вноска"?
Нижте наредбата за избора на фонс за ДЗПО (не помня точното име),. Там си пише, че работадателят не прави нищо. Дори не е нужно да е информиран. Нещата стават служебно.
Нищо не се променя. Само в НАП/НОИ служебно препращат вноската вместо в УПФ в НОИския такъв.
Първо - по ГД няма работодател
Второ - ГД не се регистрира никъде
Ако е ползвало 22 дни отпуск, болнични или други отсъствия - да.
Ако е работил през всичкото време, изпитателния срок е изтекъл на 03.10.
А кога и по какъв начин е платен дохода?
И по какъв начин ще подавате Д6 - на място или по електронен път?
За да не отварям нова тема, ще попитам тук!
А ако съдружника е и пенсионер и се осигурява в друга фирма, какви осигурителни вноски ще трябва да се внасят?
Най-общо - минимум здравни. От значение е:
- пенсионерът върши ли някаква дейност във фирмата, в която е съдружник
- в другата фирма на какво основание се осигурява
- желае ли да се осигурява за пенсия
- желае ли да се осигурява за ОЗМ
Аз пък ще се хвана за ГД. От ИТ са много чувствителни към ГД с чистачка - имало работно място.
Няма да коментирам колко са прови и дали са прави, но е факт
Доколко зная, пенсиите се плащат за текущия месец. Не ми се смята  но предполагам, че през септември е получил пенсията за м.08 и 09, а последното плащане е за м.10
Най-общо казано: При осигуряване на две места за един и същи риск, обезщетението е върху сумарния осигурителен доход.
Какво да объркат? За работата извън България се взема минималната работна заплата (за България). Освен ако не сте работили там чрез български работодател и осигуровките са внасяни в България.
След като средно дневното обезщетение се смята от средно дневният осигуритеелн доход от последните 24 месеца - явно "да"
Здравейте,
имам следния въпрос на който за сега откривам различни отговори... .
Отговорите не са чак толкова различни. Различни са ситуациите.
Във Вашия случай зависи този съдружник-управител дали само ще управлява или ще върши и нещо друго. Зависи и какво целите - икономия, пенсия, майчинство.   
Осигуряват се спряма тава, което вършат във фирмата.
Ако единия /или двамата/ не вършат нищо - не се осигуряват.
Който управява - може да е СОЛ, може и ДУ. Който върши друго, без управление - СОЛ или ТД. Най-икономично е СОЛ и за управлението и за всичко останало. С или без заплащане на личния труд.
Наличието на трудов договор има значение ако осигуряването там  е на 3000 лв
Датата на отпускане на обезщетението. Тя трябва да е посочена в решението на НОИ