Най-добре провери отново всички цифри. Особено в т.14 и 15
Между другото от 24,02-до 28,02 са работни 3 дни.

ПП Отново пробвах с програмата на НАП. Оказва се че приема както с 0388, така и с 0488 за периода 24-28.02. Защо и как - не мога да кажа :(
Струва ми се , че следва да запишете не 0488 , а 1488 .
Не си права. Откакто т.16 вече е в 4 позиции,  не се попълва "0" или "1" за пълен или непълен месец. "04" са дните.
Тези декларации самостоятелно ли ги подавате или в комплект с декларациите за м. 03? Ако е в комп.ект - да не би грешката да е в някоя друга Д1?
Не виждам грешка.
Попълвам Д1 с програмата на НАД точно по начина,  който описвате. Създавам файл и го проверявам пак с програмата на НАП - пише, че го приема.
Не мога да разбера - съдружник сте, а не знаете какво става във фирмата Ви. Не знаете, че трудовия Ви договор е прекратен, не знаете, че не получавате заплата от една година насам... Говорите с някакъв човек, дето нищо не знае, питате тяхната (?!?) счетоводителка, която е правила нещо за Вашето осигуряване без Ваше знание... И на края питате нас, дето въобще не познаваме Вашия случай, какво да правите?
Отговор: намерете счетоводителят на Вашата фирма (тази в която сте съдружник, в която сте работил и където още Ви "осигуряват на минималния доход") и я принудете да оправи нещата.
Единственото, което мога да кажа, че ако сте осигурен като съдружник, сам не можете да си подадете Д1. Трябва да е чрез фирмата.
И си извадете ПИК от НАП!
Колко Д1 попълвате? Трябва да са две. С една няма да стане.
И какъв код попълвате в т.12?
По тези данни - има прво на обезщетение, но на минималното.
Които се отнасят за периода от януари до декември.
Няма значение плащането.
При нас имаме служителка на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ на 2-часов работен ден. През 2017 и 2018 г. е в платен отпуск по майчинство. Колко платен отпуск й се полага след изтичане на отпуска по майчинство?
По 5 работни дни на година.
Не се страхувам от задължения, нито от правила.
Когато има правила по-лесно се работи.
Страхувам се от "интерпретации".
От неясни текстове, които дават възможност за интепретация, която със сигурност те вкарва в "ситуация".
По-точно изказване не съм срещала!
Да! Трябват правила, а не интерпретации!

Не мога да имам друга мотивация, освен страха от глоба, защото виждам какво става със задълженията по ЗБУТ и СТМ. При проверка рядко или никак не отчитат факта, че са осигурени безопасни условия на труд (работно облекло, предпазни средства, парапети, битови условия, напитки...), а глобяват, че няма оценка на риска за работните места на конкретния обект, а е представена такава  за идентичен обект, че няма окачена табела за евакуационен изход в строяща се сграда без стени и т.н.
Сега нещата изглеждат точно така - на всякъде обясняват, че трябва да имаме написани регистри, оценки, правила и т.н., а се неглижират конкретните действия по предотвратяване изтичането на ЛД. Ако съм заключила трудовите досиета в метална каса и сън включила СОТ, но не съм завела регистър на ЛД и нахлуят крадци, разбият касата и разпилеят досиетата (ЛД) по целия квартал, тогава какво ще стане? Ще ме глобят, че нямам регистър. Все едно, че ако имах, той щеше да спре крадците :(
Ето така виждам бъдещето и се ядосвам....

ПП А какво ще стане с потока ЛД, който изтича от ТР? Не поток, а пълноводна река.

Съжалявам, че ви занимавам с лични проблеми и ви заливам с негативизъм.
Нали обаче не трябва да става за сметка на увеличаване тази на счетоводителя без да му е това работа. Ние май така се срастнахме с бизнеса все едно е лично наш.
Накрая пак така ще стане де - всеки ще вдигне рамене - само ние не. Чак и рима има.
Права си, но аз наистина съм срастната с бизнеса, защото си е мой /е, 30% от него ;)/. Може би за това съм по-чувствителна към всеки административно наложен разход. При това разход, направен не с цел бъдещ приход или полза, а само поради страх от глоба.
Платих си за семинари изслушах един съкратен прочит на регламента и разяснения за нещата, които са ясни.  Опитах се да задам практически въпроси - получих цитати, от които нищо ново и нужно не разбрах. Единственото полезно нещо беше кафе-паузата и разговорите с колеги.
В тази тема има много повече полезни неща, при това съвсем безплатни.
Надявам се да има и още.
Аз много се надявам фирмите и бизнесът като цяло да осъзнаят важността на ситуацията и да се обърнат към адвокати за компетентна реакция по отношение на необходимата документация по въпроса.
Айде сега да плащаме и на Служба по личните данни да плащаме :( Не ни стига СТМ :(
Нали ще се намалява административната тежест на бизнеса?

Аз мисля, че държавните институции, во главе с КЗЛ, да излязат с някакви указания за изискуемия минимум документи и действия, както и за минималното съдържание на документите.
Явно фирмите, обработващи данните на по 10-15 работника и фирмите, обтаботващи данни на 2000 души не са равнопоставени. Би трябвало да има и разлика в изискванията. Лично мен ме интересува какво трябва да направя, ако имам няколко работника, събирам само данните, нужни за НАП, НОИ, ИТ и ЧСИ и съм единствената, която оперира с тези ЛД?
ГФО - не, но  декларация за неактивност -да.
ГДД - не, но не съм сигурна.
Д6 - да.
Благодаря! А процентите за довнасяне за здравните са 4.8% или 8%. И съответно за ДОО по-ниския процент-само за пенсии?
8% здравни
ДОО - на процента, по който се е самоосигурявал през годината/нисък или висок/
Не, щом не е за осигурителен стаж и възраст в Република България, пенсия за старост в друга държава, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
Лице работи по ТД и е СОЛ без ОЗМ /ако има значение/. По ТД ползва цял месец неплатен отпуск, зачетен за стаж. Декларира, че е осигурен на друго основание и не внася ЗОВ за неплатения. В този случай подава ли се Д1за ТД?
Според мен "да", като в т.16 дните се отбелязват като дни без осигуровки, зачетени за осиг.стаж /т. 16.4/ и без доход в т. 27.
Систамата на НАП приема Д1 в такъв вид, но нещо ме зачовърка.... Нали при пенсиониране този стаж от неплатения по ТД няма да има значение, а за периода ще се зачита 1 месец стаж от самоосигуряването..... Може би има значение само за болничните и евентуално за безработица....
През последните 2 години съм била в Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст по чл. 167а. (2 деца).

На минималната работна заплата за периодите. Съответно 510 за месеците от 2018, 460 за 2017 и 420 за 2016. Взема се дохода 24 месеца назад.
Правилното решение е: отивате при възложителя, показвате грешката, молите да коригира плащанията и подадените от него декларации обр.1 и 6, както сметките за изплатени суми и сл.бележки. Ако не Ви тегли една и се навие да си почерни живота и да оправи нещата, връща Ви удръжките, Вие си декларирате дохода и довнасяте осигуровки върху разликата от 450 до 2600.
Ако не сте дали писмена декларация, че сте СОЛ, забравете за подобен вариант. Би Ви услужил само мазохист. При наличие на писмена декларация, настоявайте да оправят нещата. Устното уведомяване не се зачита.
Неправилно, незаконно, но някакво решение е, да не включвате дохода от ГД в таблици 1 и 2. Дали ще Ви "хванат" или не, не мога да кажа. Действате незаконно, но не ощетявате фиска.
Всъщност за последното изречение не съм съвсем права. Вижте Закона за насърчаване на заетостта, чл.47.