КСО, чл. 54д, ал. 5
Скрит текст :
Говори се за трудова дейност, удостоверено а не за трудов договор. Мисля, че дейността като ЗП попада в "трудова дейност".
За мен проблемът е в доказването на "нямане на дейност" на един ЗП. Спирането на самоосигуряването е само една декларация, а "упражняването на дейност", "начало и край на дейност" са мноооого разтегливи понятия. Особено ако са свързани с плащания от бюджета.
Нов превод на ДСС по ЕИК, а внесеното по ЕГН ползвате за покриване на бъдещи данъчни задължения по ЕГН.
Първо проверете дали случайно не е покрито задължението.
А какво Ви пречи да прекратите договора по взаимно съгласие преди изтичането на срока?
След като сте получавали обезщетение преди по-малко от 3 години , независимо за колко дни, сега  няма да имате право на "пълна борса ".
Вариантите са:
- да си вземете остатъка от предходното обезщетение, ако сте спазили 7-дневните срокове за отписване и нова регистрация. Имам предвид, че сте работили под 12 месеца.
- да Ви бъде отпуснато ново обезщетение за 4 месеца по 9 лв на работен ден /ако не е спазен срока за отписване/.
Първият вариант е по-вероятен.
Пример: Упражнява дейност като СОЛ от 01.01.2018 до 31.12.2018.
- На 25,1,18 внася осигуровките за м.12,2017 - не ги приспада в ГДД 2018
- на 30.03.2018 внася осигуровки по годишно изравняване за 2017 - не ги приспада в ГДД 2018
- осигуровките за м.01-05.2018 са внесени, а тези за 06,12,2018 не са. - в ГДД се приспадат дължимите осигуровки за 01 - 12,2018
- Начислени са лихви за невнесените осигуровки - лихвите не се приспадат
Заредете си последната версия на програмата. Проблемът е отстранен.
Или "ръчно" поправете датата във файла за НАП

За данъка трябва да попълните нова колона с код 8.
Има право на обезщетение, ако през последните 18 месеца има 12 с осигуровки за безработица. Времето с платена борса е без такива осигуровки.
Ако има право на обезщетение, то ще е минималното (4 месеца по 9 лв на ден), защото от предходната борса не са минали 3 години. Начина на прекратяване на ТД няма значение.
Има право на обезщетение по чл. 222/1, ако не започне работа по ТД. Независимо дали ще се регистрира на борсата или не.
Ако упражнява дейност като ЗП и подлежи на самоосигуряване, няма право на обезщетение за безработица.
Да, трябва да подаде Д7 и да си внася ЗОВ. Освен ако не се осигурява като ЗП.
3 Д1, 3 Д6
В първата Д1 начало на осигуряване, в последната край.
Сумата разпределят пропорционално. Примерно според работните дни.
Проверете дали в Д6 се вписва данъка по ГД.
А Вие регистрирахте ли се вече в НОИ? Там какво Ви казаха?
Или просто питате?
По принцип може да ползва остатъка от 410-дневния болничен и без да започва нова работа.
А защо мислите че не е?
Първо - преди 25-то число на следващия месец няма да искат да Ви регистрират в НОИ. В най-добрия случай - тогава ще пуснат разпореждане, ще го обработят, ще изчакат срока за обжалване и в началото на юни може да платят.
Ако ви предстои ползване на обезщетение по чл. 222/1, ще изчакат да мине единия месец и тогава ще пуснат разпореждането.
Ако се усъмнят в уволнението, може да направят проверка на работодателя. Това не се знае колко може да се проточи. Ако се изчакват някакви документи - също няма краен срок
Здравейте, искам да попитам ако се регистрирам на борсата този месец кога ще ми преведат парите.
Зависи. Може би през юни, може и догодина, ако има някой проблем, някоя проверка...
Отговорът на delphine Отговор 1 | 27.02.2018, 11:23 не върши ли работа?
Ако цялата година е бил СОЛ - разпределят в 12-тв месеца.
Попълва се в колоната за доход от дейност като СОЛ
Общият доход се дели на всички месеци, през които е бил СОЛ. Независимо, че доходите може да са получени само през част от тези месеци
1. Според това, което сте цитирали - задължителни осиг. вноски внесени авансово през годината. За 12-те месеца върху избрания осиг.доход. После би трябвало да има и ред за допълнителни вноски от годишното изравняване.
2.  Доход от дейността като сол в ЕООД или ООД обикновено е платения "личен труд", ако има такъв. Дивидентите НЕ са осиг.доход и не се отразяват в Т1 и Т2.

ПП Бива ли такива въпроси, колега?
Петък вечер в Перник. Полицай спира кола и пита шофьора:
- Пили ли сте?
- Не!
- Защо? Да не се е случило нещо?
Сега влязох в публичния регистър на декларациите по чл.15. https://public.gli.government.bg/GIT_Public/Deklar15/InfoDeklar15
Направи ми впечатление означението   -/-  в колоната за валидност. До миналата година валидността беше за годината на декларацията и се променяше /увеличаваше/ след подаване на уведомление. Явно това "-/-" означава "до следваща промяна" :)