Този въпрос ме вълнува и мен. Мисля си, че след като времето на дулгия неплатен не се зачита за стсж, то лицето не е осигурено на друго основание и ако ГД е под МРЗ не би трябвало да има осигуровки. За разлика от майчинството, когато периода е без осигуровки, но зачетен за стаж
.
Не съм сигурна дали съм права.
Платено е два пъти?
Искайте си сумата обратно.
Не виждам проблем в осчетоводяването.
Тъй като се изискват 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица, то ако нямате други пропуски, паузата може да е почти 6 месеца
Ако напуснете по своя инициатива (чл. 326) или по взаимно съгласие (чл. 325, ал.1, т.1) обезщетението може да бъде единствено минималното ( 4 месеца по около 200 лв).
Ако се разберете с работодателя да прекрати договора по чл.71, ал.1 по негова инициатива, ще имате право на "пълна" борса.
Ясно е, че щом сте осигурена на максимума по ТД, не внасяте осигуровки като СОЛ. Въпросът е, когато сте подавала декларация за начало на самоосигуряване, какво сте отметнала? С ОЗМ или без ОЗМ?

 Да не питам дали покрай болничния осиг.доход по ТД няма да падне под 2600.
Щом е отразено прекратяването... Най-добре е да идете на място.

Колкото до стажа: щом като е осигурен/а на максимума, значи няма да внася осигуровки като СОЛ. Пък и това "4 за 5" отпадна. Какъв стаж тогава?
Иначе: ако упражнява дейност като СОЛ е длъжен да подаде ОКД5. А щом е ОЗМ - подава и Д1.
Проверете какви декларации ОКД5 са подавани и кога. Информацията е достъпна с ПИК или КЕП на лицето. Както обяснявате, най-вероятно не е подадена декларация за спиране на самоосигуряването. Или не е отразена в системата.
Вариант за решение: с КЕП подавате ОКД5 за спиране със задна дата (дано е преди повече от година), проверявате дали е приета и подавате новата за възобновяване.
Напомням, че ако предходното самоосигуряване е било без ОЗМ, сега не може да е с ОЗМ. И обратното. Това също може да е причина за отхвърлянето.
Най-добре говорете с работодателя и се разберете за отпуск.
Може да ползва отпуск, да е в самоотлъчка, да ползва някаква компенсация, да имампочивка по график... Знам ли. Това си е проблем между работник и работодател (основния). Не е работа на втория работодател.
Друг въпрос е, че работника има право да откаже командировката поради невъзможност да отсъства от основната си работа. Не зная дали някъде е записано това му право.
Защо да не може?

Стига да няма проблем с отсъствието при основния работодател.
Ако времето на болничния е зачетено за стаж /най-вероятно е така, след като имате 12 от 18 с трудов договор/, тези 4 месеца "влизат" и като стаж и като доход.
При определяне обезщетението за безработица за тези 4 месеца ще се вземе дохода, ОТ който е определен болничния.
Щом има отработени дни, няма начин да се анулира. Поне не е законно.
Напускането с плащане на обезщетение по чл. 220 е С предизвестие и неспазвяну на това предизвестие. Може и има право да постъпи така.
ако има някаквозначение назначението ена основание 111 във рвъзка с чл.67 ал1 т.1
Това основание значи втори (допълнителан) трудов договор.
Относно дисциплинарното уволнение: аз не бих си позволила да го приложа към работник, който няма нито един работен (въобще не е постъпил на работа). Колкото и некоректното да е постъпил спрямо мен. Удоволствието от отмъщението  не може да покрие всевъзможните ядове и други негативни последици.
Здравейте, не знам към кого да се обърна, затова пиша тук. Ситуацията е следната:
От септември 2014 до ноември 2016 бях на трудов договор (по заместване, до завръщане на титуляра). След което получавах обещетение от март до октомври 2017 включително. От ноември до януари 2018 бях извън страната, специализирах своята докторантска степен (имала съм само здравни осигуровки). От февруари съм на работа, но поради намаляването на състава има опасност да ме съкратят (през ноември, т.е. ще имам 9 месеца). Въпросът ми е имам ли право на обещетение при тази заплетена ситуация и ако да то ще бъде ли 60%, или понеже не са минали 3 години от предходната борса нямам право на нищо? Общо назад във времето имам 10 години трудов стаж.
Не са минали 3 години и ако имате право на обезщетение, то може да бъде само минималното.
За да имате право на обезщетение, трябва да имате миниму 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица.
Търсили сте работа в сферата на образованието с този правопи?

По същество: подписали сте договор, но не сте почнала работа по него. Нямате нито един отработен ден. Как тогава може да Ви уволнят на каквото и да е основание? Дисциплинарното уволнение е специфична процедура и не става току така. При най-малкото отклонение от процедурата можете да осъдите работодателя.

ПП Отговорът е за Мегания.
здравейте искам да попитам къде мога да проверя дали съм дисциплинарно уволнена
В трудовата книжка.
В заповедта за прекратяване на договора.
1. Отваряте ЗСПД и ППЗСПД и четете какво трябва да съдържа служебната бележка/удостоверението. Обърнете внимание, че сумите се включат в месеца, през който са платени.
2. Потърсете в интернет образец на удостоверение за доход са детски.
3. Намерете си счетоводител докато не е станало късно.