Ако решението за разпределяне на дивидент е взето преди продажбата на дяловете и в разчетните сметки имате "задължение към съдружник А" и "задължение към съдружник Б", то сумата може да бъде изплатена сега или когато и да е.
Ако дивидентите не са разпределени преди продажбата на дяловете, вече няма как да разпределяте каквото и да е в полза на бившите собственици.
Благодаря. А през годината ако реши възнаграждението да се увеличи на 1500 лв. Д 1 следва ли да се подава за 1500 лв и съответните осигуровки ? Или на декл и плащат осигуровки на мин 710 и се плащат с декл по чл.50 ?
И двата варианта са възможни
Моето мнение е не, понеже няма да има какво да изравнява.
Това, че няма да има осигуровки за довнасяне, не го освобождава от попълване на Т1 и Т2.
Възнаграждението за личен труд да 780 лв., приспадаме осигуровки върху 710 лв. и плащаме остатъка или може да си остане миналото положение.
Не че е невъзможно, но не е най-добрата идея. Освен ако няма желание в края на годината да довнася осигуровки.
Никъде няма изискване за минималния  на възнаграждението, плащано за личен труд. То не е обвързано нито с МРЗ, нито с МОД. Колкото решат съдружниците или ЕСК, толкова.
За избора на осиг.доход написах по-горе.
Дали ще дължат допълнителни вноски или не, не мога да кажа. Въпрос на сметки. Но че трябва да правят годишно изравняване на осигурителния доход - трябва. И трябва да попълнят Т1 и Т2
КСО, чл.6, Ал.9
Ами, тогава не мога да разбера, защо всички искат да бъдат освободени по чл. 328, специално за обезщетението за борсата  :hmmm:  / без да става въпрос за чл. 222, 221 и др./
щото това си знаят
или така им е казано
минимум върху 710.
максимум върху 3400
по негов избор.
Прекратяването по чл.71 трябва да е по инициатива на работодателя и това трябва да е записано в заповедта - тогава е 60%, при член 328 е 60%
При 325 - е минималното, така разбирам аз
само по чл.325, ал.1, т.1 е минималното. По 325, ал.1, т. 2, 3 и др. си е 60%.

В предходния отговор имам грешка. Да се чете:  За 328 - да.
 правилно ли съм разбрала ?
Почти.
Прекратяването по чл.71 трябва да е по инициатива на работодателя и това трябва да е записано в заповедта. При прекратяване по чл.71 по инициатива на работника /съвсем възможно, когато срокът на изпитване е уговорен в полза на двете страни/, обезщетението е минимално.
За 325 - да.
Заплата за 16 дни вурху 794,04 -604,98
възнагарждение в/у 3 дни 79,40
При МОД 780 лева 710/21 = 37,14*3=111,42 т.е трябва да вземем по- голямото
Осигурителен доход : 604,98+111,42 = 716,40
Не сравнявайте МОД само за трите дни.
Сравнете общата сума (възнаграждение за отработени дни + 3 дни от работодател) с МОД за (отработени дни + 3 дни) и вземете по-голямото
При срочен ТД и прекратяване с изтичане на срока или давършване на работата (чл.325, ал.1, т. 3 и 4) ще имате право на "пълна борса". Разбира се, асо отговаряте на останалите условия.
Няма смисъл да си играете с чл.70 и 71
Явно приятелката Ви е запозната с нещата. Потсетете я да ползва чл.69, ал.1, т.2 или т.1. За два месеца работа са идеални
Хринципът е следния:
Отваряте ГПК, чл.466 (сигурно го има на гърба на запорното съобщение). Проверявате каква част от заплатата трябва да удържите. Пресмятате тази част от нетната заплата. Получавате сумата на удръжката. Приспадате я от нетната заплата и получавате остатък. Сравнявате този остатък с МРЗ.
Пример: ннетна заплата Х лв, удръжка по чл.466 У лв (1/3, 1/4... от Х).
При (Х-У)> МРЗ, удържате У и плащате (Х-У)
При  (Х-У)< МРЗ, удържате (Х-МРЗ) и плащате МРЗ
Направете си ГД С възнаграждение. Особено за гозишното приключване. Може да е символично
Справка за задълженията и плащанията №417
горе има поле "вид на задължение и плащане". От падащото меню избирате съответния фонд. Може да изберете и година
И "филтрирай"
При ГД няма осигуровки за безработица и не се включва в дохода за определяне обезщетението за безработица. 
Няма и осигуровки за ОЗМ и не се включва при дохода за изчисляване на болнични
Човекът не е на работа от 10.01. Толкова ли не се намери някой да забележи отсъствието? Или заплатите са преведени още на 10.01?

ПП По другите въпроси вече имате отговор
бях точно преди 3г. между януари и февруари 2020 - от така написаното приемам, че предходното обезщетение е отпуснато през м.01.2020 г. - това добре
между 5 и 6 години стаж - и това добре
Всичко зависи от основанието за прекратяване на ТД.
- При прекратяване по Ваше желание , с Ваше съгласие или дисциплинарно /чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331/ - обезщетението ще е минималното - 4 месеца по 18 лв на работен ден
- При прекратяване на всяко друго основание - 6 месеца по 60% от среднодневния осигурителен доход през последните 24 месеца преди месеца, в който е прекратен ТД.
Зависи :)
- на какво основание ще бъде прекратен трудовия договор
- колко е осигурителния Ви стаж с осигуровки за безработица /трудов договор/ от 2002 година насам
- били ли сте на борсата през последните 3 години
Тогава от  22.03.2021 до 28.02.2023 имате нужните 12 месеца през последните 18 с осигурителни вноски за безработица. Ако не сте пенсионер и не подлежите на осигуряване на друго основание /друг трудов договор, съдружник във фирма, ЕТ и т.н./, имате право на обезщетение за безработица