Възможно ли е - защо не
как би изглеждало чистото му възнаграждение ? - Може би 560 лв минус данък 56 лв. Зависи колко ще му се плаща за личния труд
С уговорката, че не разбрах какво точно питате:

Ако пенсионер  е с ГД под МРЗ и няма друг осиг.доход (ТД, и т.т.) няма никакви осигуровки.
Ако същия пенсионер получава доход по ГД над МРЗ (след НПР), може да избира дали да се осигурява за пенсия или не, но здравното е задължително.
Към питащия: добре е да уточните за каква средномесечна сума по ГД става въпрос.
Към Лила - погледнете и следващите членове на КСО. Напр. чл.54г

Иначе: Да, при отпадане основанието за осигуряване и възобновяване на обезщетението има един 7-дневен срок. Регистрацията е в АЗ.
Не, не се вземат предвид. При ГД няма осигуровки за болнични и майчинство
Точно така ,но едва ли ще има задължение за подаване на Д1, тъй като няма да има никакви осигурителни вноски, вкл. и ЗО.

Че е така, както казва ely_g (и Пъпешчето и други включили се), така е. Само дето Вашия отговор  N 45 е в противоречие с отговора Ви N43 и всички предходни отговори.

Питащия вече  има нужния отговор (въпреки Вашите включвания) и смятам темата за приключена
Дано някое безработно лице с подобен казус не чете какво сте написала, защото ще ву излезе солено.

Датата на плащане по ГД е от значение само за сроковете на подаване на различните декларации. Относно осигуряването е от значение месеца на полагане на труда.  Именно задължението за осигуряване е важно за спиране на обезщетението за безработица.
Прочетете пак КСО!
Попитах:
1. има ли някъде черно на бяло изискване за ежемесечно "показване" на СИС в НОИ?
2. Кой и на какво основание може да задържи възложител да плаща всеки месец при ГД със срок 3 месеца и възнаграждение от 1500 лв?
3. Кой може да задържи въпросния възложител да плаща точно в месеца, пвез който е положен труда по ГД?

Отговори от типа : "Така трябва"  и "Така се прави"  не ме задоволяват.
В конкретния случай дали месечната сума е под или над МРЗ се следи от възложителя. Ако е под - няма осигуровки, няма Д1. Ако е над - има осигуровки, има Д1 и НОИ /чрез НАП/ е информиран.

Лила, бих Ви попитала какво се прави,  какво и кога се показва в НОИ, ако безработно лице сключи ГД на 01.07 със срок до 31.08, сума 2000, приемане на работата на 31.08 и плащане на 01.10? При положение, че срокът за на обезщетението на безработни е до 20.09.
Не питам за Д1, Д55 и справката по чл 73, които се подават от възложителя, нито за ГДД на изпълнителя. Питам за това, което което се показва в НОИ от безработния.
Явно антивирусната Ви следи новините :) При тези кибератаки към НАП, явно всяса няхна програма е троянец :)

ПП  От години ползвам програмите на НАП за ДДС и Д1. В една от три актуализации се включва антивирусната. Сега не съм правила опит за актуализация
С Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ или след 31.12. Декларация по чл.73.
Само че в тези декларации, както и в справката по чл.73, не се вижда за какъв период се отнася дохода (месец или три).  И всеки месец да се плаща по ГД, и накуп за 3 месеца са се плаща, Д55 е за тримесечие. Освен това в нея няма данни на кого точно е платено.

Е, ако има някакво вътрешно нареждане на НОИ, което да съм пропуснала,  ще се радвам да го цитирате.
.... защото ако отиде при тях наведнъж,  например  за три месеца, вече подлежи на осигуряване ....

А как и какво ще "отиде" при тях, ако ГД е за 3 месеца с брутна сума 1500 лв ? Дори да се плати наведнъж?
Да в НОИ на гише обещетения си занесете Гражданския договор и Служебната бележка от месечното изплащане и/или Сметката за изплатени суми.
Извинявам се за нелепия въпрос,  но това защо се прави? На основание на какво? Нали сумата по ГД е под МРЗ, няма осигуровки, няма Д1...
Благодаря,но търсех лично мнение!Говорих и с ЧСИ-то и то ми каза 1/3 от горницата,а не цялата сума!
Хубав ден!
Поискайте да Ви даде този съвет писмено. Да не стане после че сте внесли по-малко
Можете да се регистрирате и преди да изтекат трите години, но ще получавате минимално обезщетение и после нови 3 години...
След 19.10.2019 имате шанс за повече. Смята се от датата, от която е отпусннато предходното обезщетение
През втората година - 380 лв, ако не го променят след 01.01.2020.
Стажът по време на майчинс;твото е като при 8-часов работен ден - двете години са си две години трудов и осигурителен стаж.
Като пенсионер, независимо дали е поради заболяване или по възраст, сте осигурени само здравно. Това не Ви носи никакви права (болнични, майчинство,  безработица), освен че се водите здравноосигурен и не плащате при лекаря
Последната борса е била от 10.б.2016, значи вече до минали трите години.
Работили сте на трудов договор от 02.07.2018 до сега (може би с един ден прекъсване) - значи имате 12 месеца с осигуровки за безработица  и имате право на обезщетение .
Освобождаването по чл.71 по инициатива на работодателя придполага "пълна борса"

Не си спомням, дали нямаше някакво ограничение за минималния срок за регистрация след работа по програмата за заетост и за съжаление сега не мога да проверя. Не мога да проверя и дали при работа по таза програма има осигуровки за безработица. Ако има ограничение и/или няма осигуровки за безработица,  сега няма да имате право на обезщетение
Ако през последните 18 месеца прекъсването на осигуряването за безработица е само месец и половина, ще имате изискуемите 12 месеца и ще имате право на обезщетение.
При прекратяване на ТД по чл.328 и повече от 3 години след последната борса, ще имате право на "пълна борса"
Забравяте, че сградата е апортна вноска. След апорта сградата вече е станала ДМА на дружеството и по нищо не се различава от останалите ДМА.
За конкретната сделка е важно: чия е собосвеността към момента на продажбата, кой продава и кой купува, дали сградата е "стара" по смисъла на ЗДДС и т.н. са осчетоводяването не важно по силата на какво е станала собственост
Аз също също съм на мнение, че срочен ТД не може да премине в безсрочен, ако лицето реално не работи. Т.е. щом е в болничен и срока изтича - прекратявате ТД и толкоз. Лицето има право да получи обезщетение за болничния след прекратяването при условията на КСО.
За работа по ГД не се изисква регистрация като свободна професия.

Декларацията по чл. 55 не се подава всеки месец и при ГД не се подава от Вас