В чл.54б от КСО  се опредея размера на обезщетенето, като в тозичлен има различни алинеи и различни случаи.
Въросът Ви е зададен некоректно. Не можах да разбера по кой член е прекратен последния Ви трудов договор - по чл.71 ал.1 или по 331. И ако говорите за два договора, дали сте се регирирали на борсата след прекратяване на първия.

Ако е това, което си мисля  - обезщетението ще е 60% от средния доход от последните 24 месеца
Пише се, че договора е прекратен в срока на изпитване по инициатива на работодателя. Защото ако е по инициатива на работника борсата е минимална.
На третия въпрос - не трябва да се регистрирате между двата договора. Колкото по-малка е паузата между тях, толкова по-малко ще се отрази на размера на обезщетението.
На другите въпроси бих отговорила с "може", но още не съм прочела дали има някакви промени в КСО по темата.
Напомням, че миналата година много проверяваха такива прекратявания и очевидна цел.
Ами да избледняват. Който е разрешил ползванено на такива КА, той да му мисли :(
Проблем е, че вече все повече магазини издават фактури с термопечат, които избледняват (бензиностанции, технополис, практикер....) Писнало ми е да ги копирам и да харча хартия :(
Благодаря за бързия отговор!
Бръз, но неверен.
Първо: според посочените дати не сте получили цялото отпуснато обезщенение и сте работили по-малко от 12 месеца.  Ако в 7 дневен срок от започване на работа сте уведомили НОИ и сега се регистрирате в АЗ до 7 дни от прекратяване на договора, ще имате право на остатъка от обезщетението.
Второ: за право на ново обезщетение се изискват 12 месеца с осигуровки за безработица  от последните 18.  Не 9
а ако отработеното време е по малко от 4 часа дневно няма зачетен трудов стаж и съответно няма причина в ТК да се прави вписване.

Вие прочетохте ли горния отговор?
И колато отработеното време по ТД е под 4 часа дневно, пак се зачита за трудов стаж и пак се вписва в ТК. Нещо повече - в такива случаи осиг.стаж е равен на зачетения трудов и това се вписва в ТК.
напускаш по взаимно съгласие.След това обаче мога ли/трябва ли да се запиша на борсата
Можете да се регистрирате като безработна. Обезщетението, което ще получавате е 4 месеца по около 200 лева (заради взаимното съгласие)
Не сте длъжна да се регистрирате на борсата и ако посоченото обезщетение не Ви е крайно необходимо, по-добре не го правете. Имайте предвид, че че ако веднъж сте получили обезщетение, то 3 години след това ще имате право само на минимума, независимо от начина на прекратяване на договора.
Не
Освен ако не иска да ползва някакво облекчение или има над внесен данък
Здравейте!
Наистина сте се захванали с нещо, дето не разбирате.
Първо за ДДС-то: начислява се при продажбата върху всичко, начислено преди това. Трябва обаче да се отчете, че за някои разходи се ползва данъчен кредит, а за други не и съотношението между двете групи не е фиксирано число.
За данък печалба е още по-сложно да се направи обща формула. Този данък се пресмята от данъчния финансов резултат (приходи минус разходи плюс увеличения за данъчни цели минус данъчни облекения и намаления) Предвиждането за този данък в цената на продукцията може са е само на база предходен опит, очаквания или оценки.

Желая Ви весели празници!
ЗДДФЛ, че чл. 11, ал. 1
В годишната данъчна основа влиза всичко, което е ПЛАТЕНО ПРЕЗ календарната година.
Ега ти адвокатите, ега ти питането, ега ти отговора от/кого от/ ИТ :(
След като продава в магазин, значи има работно място и няма как да не се тълкува като скрит трудов договор. Колкото и тъп, сговорчив или корумпиран на да е проверяващия от ИТ едва ли би лишил бюджета (вкл. личния си приход като процент) от една прилична сума, която която съм посочила по-горе или да лиши джоба си от "малка почерпка"

Иначе може да представлява майка си, че баща си... пред НАП,  НОИ и други институции. Доколко това може же да е без заплащане няма да коментирам. Когато изпълнява дейности, които могат да се асоциират с управление на фирмата, нещата могат и да изискват и договор за управление.
само за Януари, когато е бил СОЛ
Проблем винаги има :)
Евентуално при проверка. Сега празнувай спокойно :)
Няма такава възможност.

Е има, но струва между 1500 и 15000 лв при проверка.
Ами то си пише: "Настоящия документ се изготви в ДВА еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните"
Щом са еднообразни, какво значение има кой кой екземпляр ще вземе?
По закон е длъжен да плати. Ако не плати можете да го съдиите. И ще спечелите.
Болничния е 80% от средния осигурителен доход с вноски за общо заболяване и майчинство от последните 18 месеца.
Майчинството  е 90% от средния доход с осигуровки за  ОЗМ 24 месеца назад.
И в двата случая: За времето с платена борса както и за времено без осигуровки-се взема минималната работна заплата., а за периодите с болничен - сумата, от която е изчислен.
Да се на начина ГД не е желателно. Дори да не е на борсата :)
ГД може да се сключи с лице, което получава обезщетение за безработица. Ако по този ГД ще има осигуровки, лицето трябва да уведоми НОИ за временно спиране на обезщетението. Ако по ГД няма осигуровки, не уведомява НОИ и не му спират обезщетението
искам да си платя осигуровките  това е
За да плащате осигуровки трябва да имате основание. Какво е то?