Пише се датата, посочена като "считано от..." в заповедта.
След като 30.01. е последния работен ден, тази дата може да е 31.01., 01.02. или 02.02.
ДУК не се обявява никъде. Само с Д1, която надявам се сте подавало с точния код. Нали и майчинство сте вземали.
Обявяването на ДУ в ТР не е задължително.
Не помня дали през 2009 все още трябваше да се издава осигурителна книжка от НОИ.
1. Как ще вписвате "управител" в ТК? Нали този управител не е по ТД?
2. За продавача се вписва стажа от датата на постъпване до напускането /дата "считано от"/. Ако отработените дни/ден по този договор е на 8 часа, то няма разлика между трудов и осиг.стаж.

3. Вземете та спретнете един ДУК със задна дата, че да не Ви увисне осигуряването.
Може, ако е пенсионер.
Минимум върху 300 лв.
Данъкът върху дивидента и Д55 са според датата на вземане на решението. Плащането - когато има пари :-)

Макар че е странно да се взема решение за разпределяне на дивидент когато няма пари, не е невъзможно.
Зависи от целта и гледната точка :-)
След като собственика ще се осигурява, какво Ви вълнува активността? Може би да се обосновете при заверка на осигурителния стаж?
Ако става въпрос за ГДД на предприятия без дейност - мисля,че не бива да подавате такава. Нали все пак ще има някакви разхоби за банкови такси, някаква загуба....
Колкото до НСИ - ако тези разходи са под 500 лв, можете да подадете декларация за неактивно предприятие.
А защо трябва да си иска петдесетте лева? Нали ще са останали само от декемврийската СД. Няма ли да може да си ги приспадне от ДДСто за февруари? Ако тогава има да внАся повечв, разбира се.
Не виждам причина да не отчетете като разход и почистващите препарати, стига да са в нормални количества.
Колкото до кафето - че е разход, разход е, но дали няма да се тълкува като социален разход, не зная.
ако е на високият процент има право на болнични
ако е на високият процент не може да пусне еднократно обр.1 за цялата година
Да. Особено ако в трите дни прекъсване има поне един работен.
Погледнете в ЗДДФЛ. Там е описано кога и как лично имущество се предоставя на ЕТ.
Обърнете внимание и на реда за връщане на това имущество на ФЛ.
Иначе става и с протокол.
Нека кажат и по-компетентните колеги, но мисля, че е правилно /или поне законосъобразно и допустимо/ КИ да е в настоящия период, а фактурата - в следващ.
Съгласно закона ако не си подновите ТЕЛКА, при изплащане на заплатата по ТД можете ползвате данъчно облекчение за м. януари 2014 включително /чл.18, ал.2./ Ако не са Ви удържали данък от февруари 2014 насам - не е правилно и е незаконно.
Сега можете да подадете данъчна декларация и да ползвате данъчното облекчение за цялата 2014 /чл. 18, ал.1/ и внесения данък ще Ви бъде възстановен.
Ако Ви бъде издадено пожизнено ТЕЛКово решение с нетрудоспособност 50% или повече, ще можете да ползвате посоченото данъчно облекчение.

Ето и текста от ЗДДФЛ:
Скрит текст :

Ако се самоосигурявате на максимума и в края на годината не докажете този доход, то ще има недължимо внесени осигуровки, които ще Ви се върнат или приспаднат от следващи задължения. Ако междувременно е определено високо майчинство, то ще бъде преизчислено и ще трябва да връщате.
Ако се осигурявате по договор за управление, нещата са по-изгодни. Е, осигуровките ще са малко повече, и ще трябва да си "плащате" заплата /да има пари във фирмата, чрез които да документирате това плащане/, но в края на годината нито ще изравнявате, нито ще връщате от майчинството.
1. Така сключеният ТД е допълнителен за определена работа. Не се посочва срок, а се описва работата /проект, обект, вид дейност с краен резултат/. В уведомлението също не се посочва срок.
2. Да
4. Допълнителния ТД не се вписва в трудовата книжка. Издава се УП.
Нямам пред себе си КТ, но допълнителните ТД са по член около 110-112. В уведомлението си има отделен код.
Сключвате ТД по чл 11* във връзка с чл. 68, ал.1, т.2

И да, работодателвт по първия ТД преизчислява данъка. Няма значение, че е на два часа, важна е последователността на сключване. За втория работодател остава да следи достигането на осигурителния максимум.

Между другото - убедете се, че основния работодател само ще намали работното време, а няма да прекрати ТД и да подпише нов след Вашия.
Нито при СОЛ, нито при ДУК има работно време.
Осигурява се или като СОЛ на минимум 420, или като ДУК минимум върху МОД от колона 1 за съответната дейност.Или СОЛ + ДУК.
ТД си е отделно.
Може да ги приспаднеш във ведомостта, а може да ги внесе на каса с ПКО. Въпрос на предпочитания :)
Аз обикновено приспадам във ведомостта при първата заплата след неплатения и още тогава внасям по-малко данък.
А Вие реално не сте ли удържали тези пари? Време е да го направите :)
По въпроса: тези ЗОВ за сметка на лицето се приспадат от годишния облагаем доход и най-вероятно ще има данък за възстановяване.