След като няма  "във връзка с чл. 70 от КТ", за какъв срок на изпитване говорим?
 Това означава ли, че работодателя не може едностранно да го прекрати без последствия? - е сигурно има членове то КТ, по които може да го направи, но са малко и с много условности.
02 - ТД със срок на изпитване? Този код е за срочен ТД за определен срок /чл. 68, ал. 1, т. 1/, а Вашият е безсрочен. Значи 01
Ако не е СОЛ в ЕООД-то :)

Е, ако не е СОЛ или не работи - нищо не внася. ;)
Ако е ДУ - пак до максимума
Мое мнение:
След като според КТ, когато в договора не е посочено в чия полза е срокът на изпитване, се приема, че е уговорен в полза и на двете страни, то би следвало, че когато няма точно определен срок, но е записано, че е във връзка с чл. 70, да се смята - 6 месеца /максималния срок/.

Според мен, щом не е посочен срок на изпитване или е оставено празно поле, заначи срока на изпитване е 0 дни. Въпpосът е за юpист.
Ще внасяте до pазмеpа на максималния осиг.доход, т.е. - по 100 лв. Поне до кpая на 2015
Не разбрах точния проблем?
Получили сте превод, който не е за Вас? - върнете парите, но първо говорете с шефа.
Превели сте пари по грешна сметка и преводът е минал? - ако знаете по чия сметка сте превели, помолете да Ви върнат парите.  Ако не знаете кой е титуляра - обърнете се за помощ към банката. Те не са длъжни да Ви помогнат, но знае ли се :) Правите превод по вярната сметка и евентуално пиете една студена вода заради грешката. Ако става въпрос за данъчно задължение - преведете парите по вярната сметка, а вече преведените ползвайте за следващо задължение по съответния параграф.
Превели сте пари по грешна сметка и преводът не е минал?  - преведете парите по вярната сметка.  Ако става въпрос за данъчно задължение и сте изпуснали срока - проверете за лихвите и ги платете.
Тя цитира чл.325 т.3 или т.4. Назначена е по чл.67 т.1. "Сама си подаде молба..." Да - дойде в началото на месеца и ми я връчи, не съм я търсила и не съм я карала насила....
За прекратяване на ТД по чл. 325, ал.1, т. 3 или 4 не се подава молба /заявление/ от работника, защото това не зависи нито от желанието на работника, нито от желанието на работодателя.  Работникът сам си подава молба /заявление/ за прекратяване на ТД, когато това става по негова инициатива /чл. 325, ал.1, т.1, чл. 326, чл. 327, евентуално по чл. 71/.  При подаването на молбата е трябвало да обясните правата на работничката си и да откажете приемането на некоректен и незаконосъобразен документ.
От друга страна - Вие сте прекратили ТД по взаимно съгласие без такова да е имало - работничката нито е проявила желание, нито се е съгласила с Вашето /не е подписала заповедта/. Желателно е бързо да оправите нещата, защото тя е в пълното си основание да Ви съди за незаконосъобразно прекратяване на ТД.
Правите грешка след грешка... Какво значи:
сама си подаде молба за напускане, цитирани членове от КТ, по които няма как да бъде освободена. - хем сама подава молба, хем цитира членове, по които не може да бъде освободена? Кавва молба по-точно подава?
Прекратих ТПО по чл.325, т.1 ... но на заповедта не ми се разписа   - къде тогава е взаимното съгласие?

Колкото до срока за плащане на обезщетението - обикновено се плаща при прекратяване на ТД. Работникът има право да си го търси до три години след това. А може и да Ви съди...
А Вие кога постъпихте на работа? На 12 или на 14? Ако е на 14 - всичко е правилно.
Ако сте почнала на 12-ти - кога е подписан трудовия договор, кога е подадено уведомлението, кога получихте справката за регистрирания ТД? Ако всичко е оправено преди 12.10 и на 12.10 сте била на работа, то наистина е техническа грешка и трябва да се отстрани.

ПП.  Прекъсването на стажа за два дни няма никакво практическо значение.
Може. Подава се декларация в НАП.
Имаме клиен който се занимава с монтаж на PVC и алуминиева дограма,както така и комарници,щори и е с 22.23

По-горе е цитирано : 22.23 Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството. Вие нали само монтирате, а не произвеждате?

ПП Обърках питащи с отговарящи. Извинете!  :blush:
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи  - това не Ви ли хареса?

И защо Ви интересува КИД, след като няма работници?
След като автомобила е бил собственост на ЕТ, то доходът от продажбата е на... ЕТ. Той си влиза в общите приходи на ЕТ и не се отличава от другите му приходи. Декларирането е с приложението за доходи от дейност като ЕТ в ГДД заедно със всичките приходи, разходи, печалба и т.н. Колкото до това, кой ще внесе данъка - явно ЕТ-то не може :), защото ГДД се подава от ФЛ и данъкът , вкл. този от дейността като ЕТ, се плаща от ФЛ. Естествено, ако дейността на ЕТ излезе на печалба.
ФЛ, след като придобие автомобила, подава декларация в общината по ЗМДТ в двумесечен срок /ако не бъркам/ и започва да си плаща данък за МПС.
Колкото до ДДС - то - погледнете какво пише в ЗДДС за продажбата на неамортизирани активи.
Пазарната цена е цената, на която бихте могли да продадете автомобила на трето/ несвързано/ лице. Най-лесното е по застрахователната стойност.
И като нямат пари каква е ползата от разпределянето на дивидент? Да се внесат 5% данък?
И как ще "изчистите" сметките - само дето една сума от неразпределена печалба ще стане задължение към собственика...
С датата на начисляване - за осигуровките.
И не по-късно от 25.10.2015
Подаването на болничните в НОИ е същото от години насам. Разликата е, че не се носи самия болничен.
Работодателят носи  в НОИ документите, които сте изброили. Представят се до 15 число на месеца следващ този в които болничният е представен.
Включително и при болнични за 3 дни.

По-добре е да изчакате да изтече болничния.
Дните в болничен не се броят като отработени при пресмятане на изпитателния срок.
Въпросът ми : Кой трябва да ги издаде?
Да отговоря по-практично :
Удостоверението за липса на задължения се издава от НАП но седалище на фирмата, ако документът трябва да е издаден на името на фирмата или по лична карта на ФЛ, ако документът е за нуждите на ФЛ.  Подава се искане по образец. Искането се подава на място лично или от друго лице /обикновено не искат пълномощно/ или с КЕП. Не зная дали може с ПИК. Получаването е само на място в НАП лично от ФЛ, лично от управителя на фирмата, от упълномощено лице с нотариално пълномощно.
Като изключим факта, че всичко прилича на прикрит ТД /глоби от 1500 до 15000/:
- плащанията по ГД са според реда, който сте договорирали с възложителя
- щом като работите другаде, наистина по ГД има осигуровки, но една част е за сметка на възложителя, другата се удържа от Вас
- относно данъка върху дохода по ГД, ПЛАТЕН през четвъртото тримесечие, погледнете чл.65, ал. 13 от ЗДДФЛ.
- декларацията по чл. 55 се подава от възложителя. Ако има какво да декларира. Той подава и справката по чл. 73
- изпълнителят подава  декларация по чл.50
Възможни са два варианта - граждански договор или регистрация на свободна професия. Първото няма да се хареса на фирмите, които купуват бижутата. За втория ще са необходими някои регистрации и някаква отчетност, но не е задължителен касов апарат. Осигуровките могат да са само 33,20 на месец и то само за месеците, през които има работа. Колкото и да бягате от счетоводител, добре е да се свържете с такъв поне в началото. Той ще Ви обясни подробно и съобразно дейността и доходите кога, как и какво точно да правите, че да минимизирате вноските в бюджета. После и сама можете да се справите.