Корекция
Нали не се променя кода за вид осигурен
Първо: гледаш колко часа е отработил всеки ден. Ако са повече от 8 - зачиташ 8.
Второ: събираш така определените часове по дни.
Трето: сумата делиш на 8 и получаваш дни и часове.  Ако дните са над 21 - делиш на 21 и получаваш месеци и дни.
Пример: ако часовете са 252
252:8=31 дни и 4 часа
31:21=1 месец и 10 дни.
Осиг.стаж е 1 м. 10 д. 4 ч.

Вашият чавек, щом е работил само в периода 1-6, не може да има осиг.стаж  за месеца над 6 дни.
А това с 20-те часа на ден, при това при различни работодатели, е незаконно.
През периода 1-2 е работил на пет места по 4 часа? Общо 20 часа на ден? Хайде де :)

Иначе: осиг.стаж се смята по часове, но не повече от 8 часа на ден. Та ако в деня има отработени 20 часа, ще се зачете за един осемчасов ден.
Идеята ми е счетоводната печалба за 2019 да приспадна от данъчна за 2016!
С риск да стана досадна: не се приспада печалба 2019 ОТ загуба за 2016, а загубата за 2016 се приспада ОТ печалбата за 2019.
Иначе:, да, можете да приспаднете данъчната загуба за 2016 и 2017 от данъчната печалба за 2019
ОТ данъчната загуба - трудно :)
Но бихте могли да приспадате данъчната загуба от печалбата за 2019
От няколко години е така.

Сигурно го пише някъде в ЗКПО-то
Дивиденти могат да се раздават винаги, когато:
 - има неразпределена печалба от минали години
и
- има решение на Общото събрание или на едноличния собственик на капитала за разпределяне на дивиденти от тази неразпределена печалба.

Няма ограничение точно в кой момент от годината може да стане това, нито колко пъти в годината.

право да тегля пари от собствената си фирма, когато имам нужда - това не означава "дивиденти", а "заем" или "скрито разпределение на печалбата"
Здравейте, къде мога да прочета повече за основен и допълнителен договор.Или имам случай за промяна на длъжност, като новата длъжност да е на изпитателен срок, как може да се избегне изпитателния срок.
Изпитателен срок може да има само ако започвате работа на нова длъжност или при нов работодател.
Не може да има изпитателен срок, ако при този работодател вече сте работили на същата длъжност, независимо кога във времето и независимо дали е било на основен, допълнителен, срочен или безсрочен договор.
Всичко това е написано в КТ, накъде около чл.70 или малко след него.

Ако зададете въпроса по-ясно, може да получите и по-конкретен отговор.
Тъй като сте прекъснали борсата за повече от 12 месеца, нямате право на остатъка от старото обезщетение.
Ако имате 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18 календарни, ще имате право на ново обезщетение.
Тъй като от отпускането на предходното обезщетение "края на 2017" не са минали 3 години, сега може да имате право само на минималното обезщенетие - 4 месеца по 9 лв на работен ден.

Между другото: Малко по-нагоре,  в отговор 588 съм написала същото. Добре е преди да питате да прочетете какво е написано.
основния работодател подава, без да включва данните от втория работодател , защото те се подават от фирмата където е на втори ТД ?
ДУК се подава с в чл.73/6 с код 101 - като основния ТД е в друга фирма и се отбелязва, че ДУК не е основен работодател?
Правилно ли е?
Основншят работодател включва и данните от втори или друг работодател когато са му представени сл.бележки и е направил годишно изравняване.
Год.изравняване е само за ТД.
Подавате си две справки от двете фирми
Според мен паркет, плочки, мивки, тоалетни чинии и подобни първи настилки,  облицовки и санитарно оборудване увеличават функционалността на имота, правят го използваем и би трябвало да увеличат стойността. Мебели, бойлери, кухня и т,н., които имат характер на ДМА, може да се заведат като отделен актив.
В последствие, когато подменяте настилките, може да си отчетете разход,  възстановяващ първоначалните камуства и функции  .
Докато не си поиска обезщетението, нищо не правите. Чакате до 3 години. Ако в това време се сети да си го потърси - плащате и внасяте осигуровки. Независимо от датата на плащане, дохода и осигуровките се отнасят за първия месец след прекратяване на ТД.
И още нещо:
- няма да получи обезщетение за безработица за този един месец, независимо дали сте ву платили или не. Справка КСО, чл.54в или 54г
- отказът на работника от обезщетението по чл.222/1 няма правна стойност. Дори да декларира отказа писмено. Не може да се отказва от право.
Мисля да, ще трябва да се посочи, все пак е приспаднат физически през 01.2019 г.
А според мен не трябва да се посочва. Възстановеният или довнесен данък през м.01.2019 касае доходите през 2018 г и е намерил отражение в ГДД за 2018 /ако такава е подавана/.
Не смятам, че има голяма разлика. В края на краищата всичко отива на едно място ;)
Аз също ползвам 604.
Първа грешка: преди изчисляване на данъка трябва да извадите тните дни болничен от работодател. Това е обезщетение и не се облага с данък. Данъкът трябва да е 103,07 лв

Второ: при изчисляване ЗО за двата дни болничен от НОИ: През 2016 осиг.доход за СОЛ е бил 420 лв. Върху тази сума се смятат ЗО. За 2 от 22 р.д осиг.доход е 420/22*2=38,18. ЗО от работодател са 4,8% от 38,18 = 1,83

Няма да коментирам как сте изчислили размера на осигуровките - може би са Ви дадени  процентите за 2016 г.