Здравейте. Точно в момента правя корекция на регистър за две години назад, заради това, че имаме вписан управител в търговския регистър, а е назначен на трудов договор на длъжност управител. Фирмата е ООД и собственик е друга фирма- ЕТ. От НАП направиха проблем, заради вписването в търговския регистър. Излязоха с предписание, че щом лицето е вписано в търговския регистър, не можело да е на трудов договор.Задължително СОЛ или ДУК. В нашия случай СОЛ не е подходящо.

В предписанието посочено ли е законово основание?

ПП Писах преди да прочета отговора на Дицве, но няма да трия. Аз имам същата ситуация с двама управители на ТД, които са собственици и управители по учредителен договор.
Би трябвало да има право на пълна.
Не би трябвало да има проблем с увеличението на заплата. По-високата заплата би допринесла за увеличаване на обезщетението с около 35 лв месечно, а платните в повече осигуровки са няколко пъти повече
Благодаря, но после за четвъртото тримесечие ЮЛ не подава нищо, то тогава ФЛ какво ще подаде?
ГДД

Може би трябва да се подаде само сумата в 55-цата с данъка в тримесечието, когато са изплатени доходите? 
:good:
И по двата еднакво.
А ако лицето иска, може и осигуровки за пенсия.
Пълна.
Щом е на срочен ТД за 1 месец,  защо не изчакате края на срока и не прекратите договора по чл.325, ал.1, т.4? Пак ще има същите права за борсата, но няма да рискувате с евентуална проверка.
Щом е друго лице, може и ТД, може и ДУ. Въпрос на избор.
Да напомня: независимо от договора, този управител трябва да е вписан в ТР. Не самия договор, а името на управителя
Вижте тов, дали не Ви върши работа: НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Вие попадате ли в чл.69 от КСО?
Къде прочетохте това за "увеличената осиг.вноска"?
Нижте наредбата за избора на фонс за ДЗПО (не помня точното име),. Там си пише, че работадателят не прави нищо. Дори не е нужно да е информиран. Нещата стават служебно.
Нищо не се променя. Само в НАП/НОИ служебно препращат вноската вместо в УПФ в НОИския такъв.
Първо - по ГД няма работодател
Второ - ГД не се регистрира никъде
Ако е ползвало 22 дни отпуск, болнични или други отсъствия - да.
Ако е работил през всичкото време, изпитателния срок е изтекъл на 03.10.
А кога и по какъв начин е платен дохода?
И по какъв начин ще подавате Д6 - на място или по електронен път?
За да не отварям нова тема, ще попитам тук!
А ако съдружника е и пенсионер и се осигурява в друга фирма, какви осигурителни вноски ще трябва да се внасят?
Най-общо - минимум здравни. От значение е:
- пенсионерът върши ли някаква дейност във фирмата, в която е съдружник
- в другата фирма на какво основание се осигурява
- желае ли да се осигурява за пенсия
- желае ли да се осигурява за ОЗМ
Аз пък ще се хвана за ГД. От ИТ са много чувствителни към ГД с чистачка - имало работно място.
Няма да коментирам колко са прови и дали са прави, но е факт
Доколко зная, пенсиите се плащат за текущия месец. Не ми се смята  но предполагам, че през септември е получил пенсията за м.08 и 09, а последното плащане е за м.10
Най-общо казано: При осигуряване на две места за един и същи риск, обезщетението е върху сумарния осигурителен доход.